Zespół TuKanty

Liczba odwiedzających: 1191

ZESPÓŁ TU KANTY (Totalne Uwielbienie święty Jan Kanty), powstał spontanicznie w 2016 roku na potrzeby tworzącej się w naszej parafii idei modlitwy uwielbienia. Inicjatorem wieczorów uwielbienia w parafii oraz pierwszym opiekunem duchowym zespołu był ks. Kamil Sulich. Głównym celem oraz zadaniem zespołu jest uwielbienie Boga poprzez śpiew i muzykę oraz posługa muzyczna podczas wspólnej parafialnej modlitwy uwielbienia. Skład zespołu ulega zmianom, jednak nadal działamy a cel pozostaje niezmienny. Po odejściu z parafii ks. Kamila w roku 2018 opiekę nad naszą wspólnotą oraz prowadzenie wieczorów uwielbienia przejął ks. Szymon Berger. Od września 2021 roku opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje ks. Tomasz Połomski, który prowadzi nas w modlitwie i dzieli się słowem Bożym. Mamy nadzieję, że wiele osób dołączy do nas, by wspólnie uwielbiać Boga, trwać przed Nim w Najświętszym Sakramencie.

Staramy się, aby wieczory uwielbienia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu bezpośrednio po mszy świętej. Czasem są tematycznie związane z bieżącym okresem liturgicznym Kościoła np. adoracja krzyża lub z życiem i duchowością konkretnego świętego. Poprzez wspólną modlitwę chcemy ofiarować Panu Jezusowi nasze trudności, przeprosić za słabości i zło, dziękować za dobro i cuda, których doświadczamy, jednak najbardziej zależy nam jako wspólnocie na uwielbieniu Boga. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!