Sapientia

Liczba odwiedzających: 863

Wspólnota Sapientia – to niewielka grupa parafian zajmujących się przygotowaniem  comiesięcznych Mszy św. w intencji Ojczyzny, które są odprawiane w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18:00.

Dzieło to istnieje już dziesięć lat, a jego najistotniejszym aspektem jest stała i żarliwa modlitwa w intencji Polski, aby rozwijała się w duchu Chrystusa, wypełniała wolę Boga Ojca i mogła zaznać łaski pokoju. „ Sapientia” oznacza "mądrość Boga”, z której poczęła się nasza ojczyzna – Polska – ochrzczona w 966 roku przez księcia Mieszka I, co jest faktem nie do podważenia. To wtedy, jak podkreślał św. Jan Paweł II, wszystko się zaczęło, a nasze państwo rozwijało się na chrześcijańskim fundamencie. Pragniemy przybliżać tę prawdę poprzez wydobycie wartości polskiej kultury, historii i ukazywanie wzorców osobowych, na których możemy śmiało się dziś opierać.  Św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko czy bł. ks. kardynał Stefan Wyszyński to postacie, których działalność i życie są źródłem nadziei dla współczesnych Polaków. Ci wspaniali ludzie, przeniknięci wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa, mówią do nas współczesnych to, co sformułował też papież Benedykt XVI, podkreślając, że „Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest przyszłość.”

Tymi krótkimi słowami zwracamy się do dorosłych, młodzieży, dzieci , osób konsekrowanych, abyśmy łączyli się we wspólnej modlitwie za ojczyznę, dali się prowadzić Bogu Ojcu w Trójcy jedynemu i zawierzali wszystkie sprawy królowej i  Matce naszego narodu – Bogurodzicy Dziewicy Maryi. Oddawajmy nieustannie naszą ojczyznę pod obronę Maryi, która jak na Licheńskim obrazie, tuli do piersi białego orła. Módlmy się wspólnie o odrodzenie duchowe polskiego narodu, poprzez które ma on wypełnić misję daną mu od Boga.

Osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnoty prosimy o kontakt z księdzem opiekunem.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Tomasz Połomski.