Grupa wokalna

Liczba odwiedzających: 857

Grupa wokalna spotyka się w środy o godz. 19:00-21:00 w sali oazy i scholi. Wszystkie osoby (starsze i młodsze), które chciałyby wesprzeć swoim talentem nasze grupy prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Połomskim (opiekunem duchowym grup muzycznych) lub naszymi organistami Stanisławą i Piotrem osobiście lub mailowo na adres chor@jankantylegionowo.pl.