Domowy Kościół

Liczba odwiedzających: 1046

Kim jesteśmy?

Domowy Kościół (DK) jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło – Życie. W naszej formacji kładziemy nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Będąc bliżej siebie zbliżamy się do Boga, a będąc w głębokiej relacji ze Zbawicielem pogłębiamy naszą miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji wpływa również na nasze dzieci, pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim.

Kilka informacji z Zasad Domowego Kościoła, zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski w 2021 roku:

DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne – zobowiązania , przyjęte z Equipes Notre-Dame:

 • codzienny Namiot Spotkania,
 • regularne studium Pisma Świętego,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw , najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno -modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne. Szczególną rolę odgrywają rekolekcje 15-dniowe.

Kręgi w naszej parafii

W naszej parafii pierwszy krąg Domowego Kościoła rozpoczął działalność jesienią 2003 roku. Formacja Ruchu Światło-Życie kładzie nacisk na przenikanie się modlitwy i codziennego życia oraz na służbę w parafii. Dlatego też małżonkowie z DK włączają się aktywnie w życie parafii np. jako Liturgiczna Służba Dorosłych, prowadzą spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, włączają się w inicjatywy proponowane przez duszpasterzy parafialnych.

Na obecną chwilę w naszej parafii jest cztery kręgi stałe i jeden na etapie pilotażu:

 • Krąg pod wezwaniem świętej Faustyny - opiekę duchową sprawuje ks. Jan Łaski.
 • Krąg pod wezwaniem świętego Augustyna - opiekę duchową sprawuje ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.
 • Krąg pod wezwaniem świętej Filomeny - opiekę duchową sprawuje ks. Jan Łaski.
 • Krąg pod wezwaniem świętego Ojca Pio - opiekę duchową sprawuje ks. Tomasz Połomski.
 • Krąg na etapie pilotażu - opiekę duchową sprawuje ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.

Pytania dotyczące funkcjonowania kręgów Domowego Kościoła lub powstawania nowych kręgów można kierować do Pary rejonowej – Moniki i Tomasza Stańczak na adres dk.paralegionowo@gmail.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Domowym Kościele w naszym rejonie zapraszamy na strony:

rejonową: www.oazapraga.pl/rejon-legionowo/

diecezjalną: www.oazapraga.pl/

krajową: www.dk.oaza.pl

Zapraszamy, dołącz do nas.