Liturgiczna służba ołtarza

Liczba odwiedzających: 1134

Kim jest ministrant?

Ministrant (łac. ministrare - służyć) - jest to służba, która objawia się przy ołtarzu podczas liturgii. Zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu świętych czynności. W ten sposób ministrant służy Panu Bogu. Jednak nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa. Każdy z ministrantów jest zobligowany do przestrzegania 10 przykazań ministranta:

 1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

W naszej parafii Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii oraz modlitw. Po rocznym okresie przygotowawczym kandydat na ministranta po zdaniu egzaminu w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zostaje przyjęty do grona ministrantów podczas mszy św., na której składa przyrzeczenie ministranckie. Otrzymuje wtedy strój ministranta - komże. 

Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs lektorski. Taki kurs także trwa około 1 roku. Kandydat na lektora przed błogosławieństwem przez biskupa musi zdać egzamin. Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czystość. Lektor podczas mszy św. odczytuje słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Wyróżniamy kilka stopni ministranckich:

 1. Kandydat
 2. Ministrant 
 3. Lektor
 4. Ceremoniarz

Kilka słów o naszej wspólnocie

1) Kiedy się spotykamy?

 • lektorzy - pierwszy i czwarty wtorek miesiąca, godz. 19.00, salka multimedialna w domu św. Józefa,
 • młodsi - pierwsza, trzecia i piąta sobota miesiąca, godz. 10.00, salka ministrancka i kościół

2) Co robimy na zbiórkach i wyjazdach formacyjnych?

Poznajemy funkcję, obrzędy Mszy Świętej, szaty liturgiczne itp. 
W ramach formacji wyjeżdżamy na wyjazdy 1-dniowe gdzie jest wspólna modlitwa, zabawa. Poznajemy tam samych siebie jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez wspólną rozmowę.

3) Jak zasilamy nasz fundusz?

Nasza wspólnota w listopadzie sprzedaje pod parafią i na cmentarzu znicze na groby naszych bliskich. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy sianko na stół wigilijny, które potem sprzedajemy dla wiernych oraz rozprowadzamy świece na nasze stoły. Również przed świętami Wielkanocy sprzedajemy świece na stoły Wielkanocne a w Wielką Sobotę rozprowadzamy wodę święconą.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć:

 • zgłoś się do ks. Tomasza
 • przyjdź na zbiórkę w pierwszą, trzecią lub piątą sobotę miesiąca o godz. 10.00

Naszym opiekunem jest ks. Tomasz Połomski

Króluj nam Chryste!