Pogrzeb

Liczba odwiedzających: 1516

Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:

  • urzędowy akt zgonu z właściwego urzędu stanu cywilnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (jeśli osoba ten sakrament przyjęła),
  • jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).