Chrzest święty

Liczba odwiedzających: 1489

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice podczas wizyty w kancelarii parafialnej.

Stałym terminem chrztów jest druga niedziela miesiąca, podczas mszy świętej o godz. 10:00. Chrzty są także w pozostałe niedziele po mszy świętej o godz. 10:00.  W sobotę poprzedzającą dzień chrztu rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przed chrztem świętym.

Najpóźniej na dwa tygodnie przed ustalonym wcześniej terminem chrztu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka z urzędu stanu cywilnego,
  • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
  • dane chrzestnych (imiona – dwa, jeśli są – i nazwiska, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania) oraz zaświadczenie od ich proboszcza, zezwalające im na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych,
  • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli bierzmowanie. Chrzestni spoza naszej parafii powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Aby zachować modlitewny charakter liturgii mszy i chrztu, prosimy o zwrócenie uwagi, żeby wykonywanie zdjęć nie przeszkadzało w uczestnictwie w liturgii.

Harmonogram katechez przed chrztem świętym (godz. 16:30 w wieczerniku)

13 stycznia 2024 - p. Stasiak

10 lutego 2024 - p. Jagnieża

9 marca 2024 -  p. Stasiak

13 kwietnia 2024 - p. Jagnieża

11 maja 2024 - p. Stasiak

8 czerwca 2024 - p. Jagnieża

13 lipca 2024 -  p. Stasiak

10 sierpnia 2024 - p. Jagnieża

7 września 2024 - p. Stasiak

12 października 2024 - p. Jagnieża

9 listopada 2024 - p. Stasiak

7 grudnia 2024 - p. Jagnieża