Chrzest święty

Liczba odwiedzających: 137

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice podczas wizyty w kancelarii parafialnej.

Stałym terminem chrztów jest druga niedziela miesiąca, podczas mszy świętej o godz. 10:00. Chrzty są także w pozostałe niedziele po mszy świętej o godz. 10:00.  W sobotę poprzedzającą dzień chrztu rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przed chrztem świętym.

Najpóźniej na dwa tygodnie przed ustalonym wcześniej terminem chrztu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z urzędu stanu cywilnego,
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
 • dane chrzestnych (imiona – dwa, jeśli są – i nazwiska, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania) oraz zaświadczenie od ich proboszcza, zezwalające im na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych,
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli bierzmowanie. Chrzestni spoza naszej parafii powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Aby zachować modlitewny charakter liturgii mszy i chrztu, prosimy o zwrócenie uwagi, żeby wykonywanie zdjęć nie przeszkadzało w uczestnictwie w liturgii.

Harmonogram katechez przed chrztem świętym (godz. 16:30 w wieczerniku)

 1. 7 stycznia - p. Stasiak
 2. 11 lutego - p. Jagnieża
 3. 11 marca -  p. Stasiak
 4. 1 kwietnia - p. Jagnieża
 5. 13 maja - p. Stasiak
 6. 10 czerwca - p. Jagnieża
 7. 8 lipca -  p. Stasiak
 8. 12 sierpnia - p. Jagnieża
 9. 9 września - p. Stasiak
 10. 7 października - p. Jagnieża
 11. 11 listopada - p. Stasiak
 12. 9 grudnia - p. Jagnieża