Dorośli

Liczba odwiedzających: 1073

Grupa wokalna

Grupa wokalna uczestniczy we mszy świętej o godzinie 10.00 w każdą niedzielę i święta a także podczas ważnych uroczystości. Grupa pracuje pod kierownictwem organistów Stanisławy i Piotra Małysów. Próby odbywają się w każdą środę (oprócz świąt) po wieczornej mszy świętej w sali. Osoby zainteresowane śpiewem w chórze prosimy o kontakt pod adres e-mail: chor@jankantylegionowo.pl lub bezpośrednio z organistami.

Grupa AA

Mityngi Anonimowych Alkoholików odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 19.00 oraz w niedzielę o godzinie 14.00. Spotkania otwarte prowadzone są w III wtorek i piątek miesiąca.
Grupa Al-Anon (pomoc dla rodzin i przyjaciół alkoholików) we czwartki o godzinie 19.00 i w niedzielę o godzinie 16.00.
Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym spotyka się w IV niedzielę miesiąca o godzinie 19.00.

Neokatechumenat

Eucharystia w sobotę o godzinie 19.30.

Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania w poniedziałek o godzinie 19:00, salka ministrancka przy zakrystii - wejście przez zakrystię albo boczne wejście po lewej stronie kościoła (obok biblioteki). Wspólnie dzielimy się doświadczeniem działania Boga w życiu, uwielbiamy Pana modlitwą i śpiewem, rozważamy Słowo Boże. Kontakt: odnowa@jankantylegionowo.pl.

Rodzina Misyjna

Rodzina Misyjna bł. Bolesławy jest wspólnotą ludzi świeckich, którzy włączają się w charyzmat i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pierwsza wspólnota Rodziny Misyjnej powstała w Białymstoku zaraz po beatyfikacji Bolesławy Lament w 1991 roku. Był to swojego rodzaju wyraz zainteresowania ludzi świeckich charyzmatem nowej błogosławionej. Obecnie wspólnota liczy około 300 członków, a jej ośrodki znajdują się przy wielu placówkach Zgromadzenia. Do Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy Lament mogą należeć osoby niezależnie od wieku i płci. Dla osób starszych i chorych, które pragną swe cierpienia ofiarować w intencjach misyjno-ekumenicznych istnieje forma przynależenia duchowego.

Rodzina Misyjna w Legionowie powstała w 2004 roku, obecnie liczy 26 członków z różnych parafii Legionowa i okolic. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu; drugi i czwarty poniedziałek o godz. 18.00 w domu Sióstr przy ul Sowińskiego 17.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą w kaplicy, niekiedy mszą świętą. W każdym roku formacyjnym rozważamy konkretny temat. W oparciu o Słowo Boże i Pisma bł. Bolesławy, np. przez kolejne trzy lata zgłębialiśmy tajemnicę Eucharystii, a w obecnym roku będziemy wsłuchiwać się w słowa Jezusa z Góry Błogosławieństw. Czasami do udziału w spotkaniu zapraszamy kapłanów, siostry z misji i siostry ze wspólnoty. Ubogacamy się wzajemnie dzieląc się doświadczeniem życia duchowego, trudnościami i radościami na drodze wzrastania przy Jezusie.

Corocznie, w Tygodniu Misyjnym przypadającym w miesiącu modlitwy różańcowej, tj. w październiku, różaniec nasz ofiarujemy w intencjach misyjnych Kościoła oraz za wszystkich misjonarzy i misjonarki, także za kraje misyjne i ich mieszkańców. Przez cały rok obejmujemy patronatem modlitewnym siostry i misjonarzy pracujących na misjach, w miarę naszych możliwości wspieramy materialnie dzieła misyjne sióstr w Afryce: budowane i prowadzone przez nie szkoły, domy opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i sierot, placówki opieki zdrowotnej itp.

Nasza Wspólnota prowadzi adopcję serca, przekazujemy środki finansowe na utrzymanie i edukację kenijskiej dziewczynki wskazanej przez misjonarki pracujące w Afryce. Również każdy z nas może podjąć się takiego obowiązku indywidualnie adoptując dziecko.

Corocznie odbywamy 3-dniowe ogólnopolskie rekolekcje (Niepokalanów, Gietrzwałd). Pod koniec roku formacyjnego świętujemy uroczyście Dzień Wspólnoty, na który przyjeżdżają członkowie ze wszystkich wspólnot w Polsce oraz siostry misjonarki z Przełożoną Generalną na czele – aby wymienić się doświadczeniami, zbliżyć się do siebie i dzięki konferencjom lepiej poznać naszą Patronkę.

W kaplicy wieczystej adoracji mamy swoje „godziny dla Jezusa”. Każdy więc ma szansę być apostołem jedności w Kościele. Zapraszamy.

Rodzina Pielgrzymkowa

Celem wspólnoty jest propagowanie ruchu pielgrzymkowego w różnej formie, inicjowanie dzieł pomocy charytatywnej, takich jak „Paczka na Kresy”, pomoc niepełnosprawnym, duchowego wsparcia - zawsze w oparciu o modlitwę wspólnoty. Więcej informacji i szczegóły można uzyskać u odpowiedzialnej za wspólnotę - Elżbiety Kaczyńskiej pod numerem tel. 508 569 961 lub mailowo: miroslawa.rempalska@wp.pl.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jana Kantego w Legionowie

Dyżury wolontariuszy (biuro i księgowość) - piątek w godzinach 8.30-11.00, tel. 886 707 255 (w godzinach dyżurów wolontariuszy).

Sapientia

Comiesięczne Msze św. za Ojczyznę (członkowie wspólnoty biorą aktywny udział w przygotowaniu i oprawie liturgicznej Mszy św.).
Comiesięczne spotkania formacyjno-organizacyjne, które odbywają się zazwyczaj w pierwszy poniedziałek po Mszy św. w intencji Ojczyzny.

Totus Tuus

Comiesięczne spotkania Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej wieczornej o godzinie 19:00.

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium w naszej parafii zostało zainaugurowane 7 listopada 2021 r. Spotykania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca, po mszy świetej o godz. 13:00, w wieczerniku.

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę i w miarę możliwości wsparcie materialne naszego seminarium.

Kandydata, za którego się modlimy będzie można poznać osobiście na spotkaniu w seminarium. Takie spotkania odbywają się w Wyższym Seminarium Diecezjalnym Diecezji Warszawsko-Praskiej dwa razy do roku: podczas Adwentu oraz w okresie Wielkiego Postu. Mają one na celu integrację, modlitwę oraz spotkanie członków TPS z alumnami i przełożonymi. 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, na Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się o powołania kapłańskie.

Naszych kleryków Mariusza, Pawła i Michała polecamy modlitwie całej wspólnoty parafialnej.

Dołącz, by się modlić o powołania kapłańskie i za kleryków.

Opiekunem Towarzystwa Przyjaciół Seminarium jest ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.