Mężczyźni

Liczba odwiedzających: 947

Liturgiczna służba ołtarza (ojcowie)

Ojcowie posługujący przy ołtarzu - ministranci i lektorzy - dzielą posługę z ministrantami starszymi i młodszymi.

Totus Tuus

Comiesięczne spotkania Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o godzinie 19:00.

Wspólnoty Różańcowe

Żywy Różaniec, Różaniec Rodzinny (Rodziców za Dzieci oraz Małżonkowie za Współmałżonków) i Różaniec Dzieci.

Comiesięczna wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po nabożeństwie pierwszosobotnim, które rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 7.00 w kościele (następnie różaniec i medytacja). W intencji członków Żywego Różańca odprawiane są Msze Święte w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca o godzinie 7.00.

Koło różańcowe dzieci spotyka się na wspólnej modlitwie w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.45 oraz w niedzielę po trzeciej sobocie miesiąca po Mszy św. o godzinie 11:30.