Młodzież

Liczba odwiedzających: 1032

Pomoc dla młodych

Młodzi ludzie też mają duże problemy. Nie zawsze mogą liczyć na fachową pomoc w swoich rodzinach. Czasami z różnych względów (np. czas oczekiwania) nie korzystają z takiej pomocy w szkole, czy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rozmowa, porada i ewentualne skierowanie do dalszej systematycznej pomocy lub terapii – jest możliwa od początku roku szkolnego 2022/2023.

Zapraszamy na konsultacje do punktu konsultacyjno-psychologicznego dla młodych przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin najlepiej przez sms: +48 508 777 563.

Ruch Światło-Życie

Spotkania w piątek, rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00, a następnie w sali Oazy.

Bielanki starsze

Spotkania grupy starszej w 1. i 3. piątki miesiąca o godzinie 19:00. Spotkania grupy młodszej w salce w soboty o godzinie 10.00.

Ministranci - liturgiczna służba ołtarza

  • lektorzy - pierwszy i czwarty wtorek miesiąca, godz. 19.00, salka multimedialna w domu św. Józefa,
  • młodsi - pierwsza, trzecia i piąta sobota miesiąca, godz. 10.00, salka ministrancka i kościół.

Na zbiórkach i wyjazdach formacyjnych poznajemy funkcję, obrzędy Mszy Świętej, szaty liturgiczne itp. W ramach formacji wyjeżdżamy na wyjazdy 1-dniowe gdzie jest wspólna modlitwa, zabawa. Poznajemy tam samych siebie jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez wspólną rozmowę.

Naszym opiekunem jest ks. Tomasz Połomski.

Króluj nam Chryste!

Skauci Europy

Przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie działa gromada żeńska, do której należą dziewczęta w przedziale 9-12 lat oraz drużyna, w której działają harcerki w wielu 12-17 lat.