Intencje różańcowe

Liczba odwiedzających: 172
Papieskie i parafialne

Intencje różańcowe na luty 2023

  • Intencja papieska: Za parafie
    Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

  • Intencja parafialna:
    Módlmy się za osoby konsekrowane z naszej parafii, aby wierne charyzmatom swoich założycieli, pociągali innych do Chrystusa. Niech Pan Bóg obdarza je świętymi powołaniami.