Wypominki

Liczba odwiedzających: 5137
Sprawdź numer

Aktualne intencje Mszy świętych

Wypominki roczne 

1. Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, katechetów i wszystkich pochowanych na naszym cmentarzu, zmarłych księży: ks. Anatola Sałagę, ks. Bolesława Karczmarskiego, ks. Józefa Burzę, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Michała Bielickiego i bpa Józefa Zawitkowskiego oraz za Franciszkę i Józefa Kucharskich, Helenę i Józefa Opieka, Katarzynę i Onufrego Kucharskich, Antoninę i Wawrzyńca Tchorek, Marię i Szczepana Opieka, Kazimierza Kucharskiego; całą rodzinę Wójcików i Pacholaków;

2. Helenę i Wacława Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego i rodzinę Sosnowskich i Podleśnych; Sławomira, Zofię, Mariana Brzozowskich, Mariana, Janinę Czerniakowskich, Sewerynę, Iwonę, Jana Próchniak, Przemysława, Edwarda Widermajer, Edwarda Kurowskiego, Teresę Lepianko, Elżbietę Woźniak, Otylię, Zdzisława Zawadzkich, ks. Michała Bielińskiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; 

3.  Stanisława, Mariannę, Krystynę Oryszewskich, Genowefę i Henryka Syrockich; Bernarda Bludas, Jana Szarańca, Marię i Zygmunta Nadworskich, Franciszkę Szkolnicką, Joannę Piekarską, Jadwigę Czubak, Dorotę i Wacława Bludas, Janinę i Stanisława Świeców, oraz zmarłych z rodziny: Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Wrześniów, Kitaszewskich, Jagiełów, Szkolnickich;

4. Barbarę i Tadeusza Ościłowskich, dziadków Ościłowskich i Kuraków; Stanisława, Andrzeja Kuklińskich, Janinę, Henryka, Jana Filipiak, Henrykę i Jerzego Burzyńskich, Eugeniusza, Czesławę, Henryka Sobiesiak, Apolonię, Władysława Pieniążkiewicz, Henrykę Golczyk, Filomenę, Adama Gwiazdowskich; Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza, Jerzego Szewczyk; Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć; Stefanię, Antoniego, Krystynę, Hieronima, Fryderyka i dziadków Krajewskich, Wandę, Władysława, Wiesława Czerskich, dziadków Czerskich, dziadków Drachali, Marię Mosakowską, Marię Kołodziej;

5. Władysławę i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Aleksandra, Mariannę i Lucjana Fitas, całą rodzinę Rapackich, Mossakowskich i Laskowskich, Halinę, Aleksandra i Teresę Górczyńskich; Jerzego, Władysława, Aleksandra, Helenę, Krystynę Łazanowskich, Mariannę Michalską, Tadeusza Skuza, Michalinę Suchanow, Halinę Brzózka, Zofię Zając; rodziców Jerzego i Irenę Czarneckich, dziadków: Krukowskich, Czarneckich, Olszaków; Stanisławę Cendrowską; Janusza Pielak, dziadków: Pielak, Pawlak, Wilgos, Reginę Gietka, Józefa, Janusza Kornackich, Alinę Żochowską, zmarłych z rodziny: Pielak, Pawlak, Wilgos, dusze w czyśćcu cierpiące;

6. Barbarę Ulrych, Henryka Urlych, Leopolda Zych, Eugeniusza Włodarczyka, dziadków Ulrychów i Zychów; Józefa Szulborskiego i całą rodzinę Szulborskich, Janinę, Edwarda, Henryka z całą rodziną Stachników, Jana Łukasik, zmarłych z rodzin: Tymińskich, Czechowskich, Jurczaków, za rodziców chrzestnych z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące; 

7. Mariannę i Stanisława Hermanowicz i wszystkich zmarłych z rodzin: Beliniaków, Hermanowiczów, Snopków, Kuneckich, Jadczaków, Sałatów, Mietelskich; Krystynę, Marię, Józefa, Stanisława Kluska, Michałka Bączek, Ludwikę Gołąbek, Marię i Błażeja Okońskich; Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego, Jana Owczarka; z rodziny Leśników: Mariana i Mariannę, Sławomira i Krystynę, Tadeusza, Jerzego, Ryszarda, za dusze w czyśćcu cierpiące; Wacław Zagaj, Jana i Zofię Zagaj, Henryka Zagaj, Zofię Popiel;

8. Paulinę, Stanisława, Józefa Błońskich, Zofię, Zygmunta Tonkiel, Antoninę, Stanisława Burghardt, Marię Kulig; Stanisława Gładkiego, zmarłych z rodziny: Gładkich, Dobranowskich, Pasulów, Edwarda i Barbarę Wyczesanych, zmarłych z rodzin: Wyczesanych i Wiśniewskich, Wiktorię Pagacz, zmarłych z rodziny Pagaczów i Pasierbów; Bonifacego i Bronisławę Andruszko, Czesława Powałkę; Hieronima, Krystynę Płomińskich, Zbigniewa Łazowskiego, Irenę, Zdzisława Łazowskich, Barbarę Gorzelańczyk, Olgę, Alfreda Jede, Annę, Szczepana Andruszko, Helenę, Stanisława Jakuta; Józefa Podleckiego i zmarłych z rodziny: Kuźnickich, Podleckich i Bieńków;

9. Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława i Jacka Piątek, zmarłych z całej rodziny Popielarskich, Truszkowskich, Piątków i Duszków oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Czesławę i Ryszarda Pszczółkowskich oraz wszystkich zmarłych z ich rodzin; Henrykę, Elżbietę, Sławomira Neuman, Józefę, Juliana, Arkadiusza Prykiel, zmarłych z całej rodziny Neuman i Prykiel; Mieczysława i Salomę Pawlak, Jerzego, Radosława i Stanisława Tupczyńskich; 

10. Stanisława Kaczerskiego, Wiesława Kaczerskiego, Feliksa Pietrzaka, Zenobię Pietrzak, zmarłych z rodziny Kaczerskich i Pietrzaków; Martę, Edmunda z rodziny Kaczorowskich, Stanisławę, Pawła, Ryszarda, Zofię z rodziny Zajkowskich, Marię, Tadeusza, Zofię z rodziny Petrowicz, Józefę, Władysława, Stanisława z rodziny Sadowskich, Annę, Stanisława, Zofię z rodziny Dłubak, Wiesława, Zbigniewa, Annę z rodziny Kacprzak; 

11. Janinę, Józefa, Małgorzatę, Romana, Agnieszkę Skoniecznych, Wiesławę Cukrowską, Macieja, Franciszkę I Bolesława Pustelnik, Anielę, Franciszka, Jadwigę i Jerzego Sobczak, Władysławę Buła; Janinę, Mariana, Halinę Budzisz, Stanisławę, Tadeusza, Mariana, Julię, Czesława, Elżbietę Góralskich, dziadków: Strzeleckich, Góralskich, Osińskich, Krzemińskich, Oleszczaków, Julitę Szatkowską, Wandę Pilich, Danielę Trojanowską, Hannę Deniziak, Hannę Wiedeńską, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich, Barbarę i Andrzeja Badaczewskich, Danutę Kępa, Cecylię Kozłowską;

12. Tadeusza, Sławomira, Stanisława i Stanisławę Guzowicz, Zm. Z całej rodziny Guzowiczów, Janinę, Mariana i Wiesława Pergoł, Zm. Z rodz. Ojdowskich i Stanisławę Konatowską; Kazimierza Wróbla, Stanisława Wójcika, Irenę, Annę, Henryka, Marka, Daniela Gawryńskich, Andrzeja, Jadwigę Demskich, Marię-Bolesława Antoniego Szulc, Zofię – Stanisława Wróbel, Kazimierę Wołoch; Śp. Edwarda Łukasiewicz, Czesławy i Aleksandra Przeteckich, Zmarłych z rodziny Przeteckich, Łukasiewiczów i Bieleckich; Barbarę i Henryka Mężyńskich, Janinę i Zygmunta Eljaszków, Zmarłych z rodziny Mężyńskich, Mikulskich, Eljaszków i Mikłaszów, Za Dusze w Czyśćcu cierpiące; 

13. Zofia i Władysław Sucheccy, Eleonora i Franciszek Prusaczyk, Józef, Janusz, Henryk i Stanisław Prusaczyk, Alina Zbirowska, Kazimierz i Marek Gleba, Wanda Tylkowska, Andrzej Tabaka, Robert Małkiewicz, Bohdan Wróbel, Marek Storm; Janina, Maria, Stanisław Majewscy, Aleksander, Zofia, Stanisława i Edward Majewscy, Janina, Jan, Tomasz, Witold Gzowscy, Bolesław, Sławomir, Tadeusz Adamczyk, Aniela i Teofil Kraska, Jan i Stanisława Kraska, Antoni, Jadwiga i Jerzy Kacprzyk, Antonina, Władysław i Stanisław Machnowscy; 

14. Anielę, Franciszka, Stanisława Oniszko Cecylię, Eugeniusza, Edwarda Pożarowszczyk; Janinę i Wincentego Walkowskich, Elę Pawłowską, Kazimierza, Rozalię i Mieczysława Prokopowicz, Leokadię i Feliksa Król, Mariannę i Jana Walkowskich, Janinę Woźniak, Wszystkich zmarłych z ich rodzin oraz za Dusze w Czyśćcu cierpiące; Janina Zakrzewska, Edward Zakrzewski, Romualda Skarżycka, Marian Chojnacki, Grażyna Szcześniak; 

15. Wojciecha, Józefę, Izabelę, Zdzisława, Zenona, Kazimierza Trzaskoma, Jana Sobolewskiego, Zygmunta Klej, Henryka, Marianne, Irenę, Janinę, Eugenię, Daniela, Zygmunta, Wandę i Marka Andryszewskich, za zmarłych z rodziny Kamińskich, Kowalskich, Humięckich, Kuzyna, Stojanowskich, Góralskich, Duchewicz, Wysockich, Kaliś i Ptaszyńskich, Jadwigę, Aleksandrę, Adama, Annę, Andrzeja Nowaków, dziadków Nowaków i Ziejów, braci i ich współmałżonki, siostry, Marię, Juliana Szajgieł, za siostry zakonne, Barbarę Nowak, chrzestnych i ich współmałżonki, Jana, Stefanię oraz dzieci z rodziny Sandacz, Janinę Sandacz i dusze w czyśćcu cierpiące;

16. Kazimierza Toczyskiego, Rodziców i dziadków z rodzin Toczyskich, Zakrzewskich, Garbaczów, Hermigów, Rodziców chrzestnych, Przyjaciół i sąsiadów, Dusze w Czyśćcu cierpiące; Janina Pyrkowska, Stanisława Ziółkowska, Tadeusz Ziółkowski, Maria Wojtkowska, Bolesław Wojtkowski, Janina Pyrkowska, Henryk Pyrkowski; Tadeusza, Sławomira, Stanisława i Stanisławę Guzowicz, Zm. Z całej rodziny Guzowiczów, Janinę, Mariana i Wiesława Pergoł, Zm. Z rodz. Ojdowskich i Stanisławę Konatowską; 

17. Barbarę i Juliana Kobylińskich, Cecylię Domanowską, Cecylię i Edmunda Kobylińskich, Feliksę i Bolesława Brzezińskich; Patrycja Morawska, Helena i Stanisław Morawscy i syn Stanisław, Wacława i Tadeusz Barszczewscy, Dusze krewnych w Czyśćcu cierpiące; Dominiczak, Grzeszczak, Jankowskich, Pałaszewskich, Chmielewskich, Danielewicz, Adamskich, Pilarskich, Dziwosz, Zator, Jerzego Wojtkowskiego;

18. Zofię i Szczepana Szkopek, Czesławę i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Krystynę Jasińską-Majczyna, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Trześniewską, Henrykę i Lucjana Grabowskich; Jadwigę i Jana Homka, Helenę, Marka, Józefa Niepokój; Tadeusza Karauda, całą rodzinę Karauda, Janinę, Romana, Mirosława Górniak, całą rodzinę Górniak, Bolesława Rozwoda, całą rodzinę Rozwoda, Annę, Bolesława Wolanin, całą rodzinę Wolanin, Annę Wyka, Rafała Nieścior, Tomasza Flisiuka, Zenona Szpejda; Danutę i Stanisława Daleckich, Mariannę i Wacława Dudek; Jadwigę Grzelak, Zygmunta Grzelak, Grażynę Lenarcik, Rozalię Ostrowską, Władysława Ostrowskiego, Stefanię Żołnierzak, Stanisława Żołnierzak, Mieczysława Żołnierzak, Janinę Piotrowską, Jana Piotrowskiego;

19. Mariannę, Mieczysława, Anastazego, Lucynę Borkowskich, Stanisława, Stanisławę, Elżbietę Kucińskich; + Feliksa, Leokadię, Wiesława Król, zm. z r. Król i Goliatowskich, Zdzisława, Teresę Zakrzewskich, zm. z r. Zakrzewskich i Zalewskich+ Jadwigę, Aleksandra, Wiktora, Stanisława, Annę Rzeczycką, Janinę Krzemińską, Alinę i Tadeusza Wilkowskich, Bronisława, Kazimierę, Zygmunta, Stanisława i Danutę Góralczyk; 

20. + zm. członków Żywego Różańca Róży nr 5, Irenę Ostrowską, Jadwigę Żbikowską, Elżbietę Strzelińską, Reginę Kuźnicką, Weronikę Sawicz, Jadwigę Kos, Reginę Klimczak, Barbarę Chudzyńską; + Franciszka Kalinowskiego, Mariannę i Franciszka Murawskich, Dariusza, Katarzynę i Alfreda Sieg, d. w cz. c.; + Stanisławę, Władysława, Marię, Ryszarda, Jerzego, Stefanię, Wiesię Warmuzińskich, Karola i Stanisławę Zientek, Ignacego i Janinę Matuszewskich; 

21. + Czesławę, Klemensa, Bronisławę, Jana Kierskich; + Wandę, Romana Wawrzyniak; + zm. z r. Gontarczuków: Antoniego, Zofię, Stanisława, Józefa, Antoniego i Eleonorę, zm. z r. Michalczuków: Józefa, Stanisławę, Tadeusza i Stanisława, zm. z r. Karweckich: Henryka i Wiesławę, zm. z r. Poryckich, Komiażyków, Baliszewskich, zm. z tych rodzin;   

22. + Janusza, Dariusza, rodziców, dziadków Szczepankowskich; + Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Duchniewską, Jana, Wiktorię Pawlikowskich, Jana, Annę Wtulisiak, Ryszarda Mielczarskiego; + Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesława, Edmunda, Wacława i Teresę Wilskich, Czesława i Franciszkę Kazimierczak; + Jadwigę, Stanisława Księżnik, Annę, Mieczysława Kędzior, Włodzimierza Mika, dziadków Korzeń, Księżnik, Kędzior, zmarłych z rodziny i znajomych; + Krzysztofa Pęza; 

23. + Bogdana i Marię, Hannę, Alinę i Marcina, zamordowane dzieci nienarodzone z rodzin Panu Bogu wiadomych, dzieci wiadome Panu Bogu, które nie zostały ochrzczone; + Stanisławę i Antoniego Twardo, Jadwigę i Piotra Powała, ofiarodawcę wiadomego Panu Bogu, Barbarę i Grzegorza Twardo, Jana Śmiesznego, dzieci nienarodzone i wszystkich zmarłych; + Leokadię, Kazimierza Nowickich, zm. z r. Krakowiaków, Mikulskich i Nowickich, Julię, Czesława Sobiesiak, Jadwigę, Mariana Mikołajczyk, d. w cz. c.; 

24. + Aldonę, Jana, Zbigniewa Kochman, Ewę Zambrzycka, Stanisławę, Stanisława, Ryszarda, Henryka, Franciszkę, Ignacego Kasprzak; + Ewę Kalata, Stanisława Kaniewskiego, Bolesława, Kazimierza Świrta, Krystynę, Zbigniewa, Teodora Wasilczuk, Włodzimierza Bykowskiego, Katarzynę Bigoszewską, Jana, Basaj; + Zbigniewa, Janinę, Jana Sitak, Władysławę, Wacława Wójcik, zm. z r. Wójcików i Sitaków; 

25. + Marię, Stanisława Wyderskich i zm. z r., Janinę i Ryszarda Niedzieskich i zm. z r., Tadeusza Chrzanowskiego, Stanisławę i Andrzeja Pałaszewskich, Jacka Chełstowskiego, Bożenę Kicman, zm. z Róż Różańcowych, d. w cz. c.; + Kazimierę i Zygmunta Chajczuk, Elżbietę, Piotra, Stanisława Krupniewicz, Antoninę Szymańską, zm. z r. Eksterowiczów, Brzuchaczów, Oniszczuków; 

26. + Marię, Wojciecha Nowakowskich, Marię, Danutę Wierzchowską; + Krzysztofa, Eugeniusza, Adelę, Józefa Jurkiewicz, Tadeusza, Stanisławę, Ludwika Pawłowskich oraz dziadków z obu stron; + Henrykę, Stanisława Małeckich, Stanisławę, Stanisława Gąseckich, Stanisławę, Tadeusza Ziółkowskich, Mariannę, Janusza Lewickich, Jerzego Szuleckiego, Halinę Lewandowską, d. w cz. c., zm. z r. Lewickich i Gąseckich; 

27. + Stanisława Sosińskiego, Sabinę, Stanisława Wiśniewskich; + Stanisława, Piotra, Józefa Gawrońskich, Anastazję, Edwarda, Stefanię, Wacława, Magdę Zberezińskich, Annę, Andrzeja, Alinę, Aleksandra, Agnieszkę, Mariannę, Stanisława, Mirosława Andrzejczak, Elżbietę, Andrzeja Witeckich, zm. z r. Malinowskich, Andrzeja Jankowskiego, Marainnę Paradowską, Tadeusza, Irenę Purzyckich, d. w cz. c., Polaków z kresów zamordowanych przez UPA, żołnierzy niezłomnych, zm. z r. Sołtyków, Landowskich, Andrzejczak; 

28. + syna Krzysztofa, rodziców, zm. z r. Maciejec, Żegota, Podgórskich, Królaków, Stawickich; + Barbarę, Zdzisława Załęskich, Krzysztofa, Henrykę, Mariana, Mirosława Waszkiewiczów, Stanisławę, Antoniego Pietrzaków, Zofię, Władysława Załęskich; + Wacława, Annę, Pawła, Stanisława Gałązków, Aleksandrę, Karola, Bronisława, Stanisława Szumowskich, Janinę, Mieczysława Tomborowskich, Leokadię Fidler;

29. + Mariana, Mariannę, Kazimierza Nowosielskich, Franciszka, Genowefę Januszczyk, ks. Henryka Wintra, ks. Zdzisława Króla, zm. z r. Nowosielskich, Król, Januszczyk, Supińskich; + Stanisława, Teodozję, Andrzeja, Józefa Rzążewskich, Zofię, Aleksandra, Józefa, Wincentego, Kazimierę, Józefa Wierzbickich, Franciszkę, Seweryna, Ludwika, Władysławę, Bogdana, Stanisława Kobylińskich, Jadwigę, Kazimierza, Wiesława, Bogdana, Jolantę Kowalczyków; 

30. + Władysława, Józefa, Henrykę Gralewskich, Czesława, Julię Fluks, Tadeusza Murackiego; + Kazimierę Komorowską, Helenę Antonowicz, Władysławę, Franciszka Kowalczyk, zm. z r. Komorowskich, Kowalczyków, Dziurkowskich; + Władysława Kotowskiego, Edwarda Mamajek, Mariannę, Stanisława Parzych;

31. + rodziców Krystynę, Edmunda, brata Zbigniewa,c.r. Szymborskich, Jadwigę, Feliksa Jankowskich, Annę, Adama Kalinowskich, dziadków i rodziców chrzestnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, ks. prałata Witolda Kobylińskiego, Annę Petrykiewicz, Elżbietę Brzozowską, Zofię, Stanisława, Jarosława i Beatę Leśniewskich, Zbigniewa, Tomasza Sowińskich, d. w cz. c.; 

32. + Przemysława Kiełczewskiego, zm. z r. Kiełczewskich, Teresę, Mieczysława, ks. Leszka Mencel, zm. z r. Mencel i Pilniak, Irenę, Alfreda Sobieraj, zm. z r. Sobieraj, Goździewskich, d. w cz. c.; + Krystynę, Ryszarda Bolesta, Marię Rajtner, Sylwię Bieńkowską, zm. z r. Rożek i Bolesta; + Katarzynę, Stanisława, Czesława Kilijańskich, Adelę, Ruta, Czesławę, Mariana Popowicz; 

33. + Marię, Stefana Rępalskich, Jadwigę, Stanisława, Józefa Jakubowskich; + Wawrzyńca Czekalewskiego, Ryszarda Musińskiego, Bolesława, Juliannę, Edmunda, Czesława, Kazimierza Walczków; + Jadwigę, Kaziemierza Ciachowskich, zm. z r. Ciachowskich, Krystynę, Wiesława Ciosek; + Mariannę, Stanisława Lenarcik, Adama, Krystynę, Zbigniewa, Bogusława Grzybowskich, ks. Marka Czarzastego, Józefa, Wiktorię, Stefana i Sabinę Banych, Eugeniusza Włodarczyka, Adama Szpądrowskiego, Kazimierza, Władysławę, Krzysztofa Lenarcik;

34. + Józefa, Adelę, Edwarda, Jana Kaczorowskich, Józefę, Tadeusza, Andrzeja Młotek, Barbarę, Piotra Żmijewskich, Halinę, Zygmunta Rosiak, Mariannę, Kazimierza Mech, Janusza, Janinę, Bronisława, Kazimierza, Aleksandrę, Jana Malka, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha, Kazimierza, Leszka, Rafała Gajzler, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca Skubaczewskich, Stefanię, Jana Gielo, Wacława Sabak; + Henryka Kitaj, zm. z r. Kitaj, Franciszkę, Józefa Kazimierczuk, Henryka Bralskiego, zm. z r. Bralskich; + Aleksandrę, Jana Skorupa, Helenę, Stanisława Krawczyk; + Julia, Katarzyna Ostrowska-Jechalik, Zofia, Eugeniusz Grzymkowscy, Helena, Józef Jechalik; 

35. + rodziców, braci, dziadków Jarmołowicz i Górskich, Edwarda, Jana, Michalinę, Wacława, Jadwigę Flak, Mieczysława, Annę, Krystynę, Kazimierza, Tadeusza Kucharskich, Jana, Genowefę Adamczuk, Marię Piekłowską, Józefa Dudzińskiego, Mariana Szyszko, Annę Momot, Marzenę Rudzińską, Waldemara Miazga, Danutę, Zbigniewa Kozyra, zm. poległych w konfliktach zbrojnych; 

36. + zm. z r. Flisów, Banachów, Jankowskich, Gierałtowskich, Stefanię Skłodowską, Barbarę Wocial, Janusza Słabika; + Walerię, Henryka Olkowskich, Bolesława, Juliannę, Kazimierza, Stanisławę Klama; + zm. z r. Marczuków, Wakulińskich, Dudzińskich, Czyżaków, Rutkowskich, Wiesławę Jaszczołt, Mirosława Romańskiego, Michała, Barbarę Górecką; + Annę, Józefa Knauber, Wiesławę, Stanisława Kowalskich; 

37. + Janinę, Piotra, Kazimierza Lankiewicz, Stanisława, Jadwigę Porzucek, Mariannę, Antoniego Lesiak, Helenę, Stanisława Belta; + Stanisława, Barbarę Rączka; + Michała Mączyńskiego, zm. z r. Mączyńskich, Teresę Domańską, zm. z r. Domańskich, Olczyków, Zeljaszów, Konieckich, Mieczysława Poleszczuk, Andrzeja Kosiewicz, Mariana Rżysko, zm. z r. Klajnickich; 

38. + Kazimierza Seligę, Marię, Józefa Szczuka, Genowefę, Mieczysława, Ryszarda Fila; + Helenę, Eugeniusza Godlewskich, Konstancję, Henryka, Tadeusza, Hannę, Kazimierza, Zofię, Franciszka Sadzyńskich, Zofię, Wiesława Saracyn, Helenę Wachol; + Józefa, Janusza Łądka; + Marię, Mariana Milewskich, Julię, Stanisława Rydzewskich, Zbigniewa Milewskiego, Wiktora Rydzewskiego, Konstancję, Stanisława Dyksińskich; 

39. + Józefa, Wiktorię, Stefana, Sabinę Banych, Antoniego, Janinę, Eugeniusza Włodarczyk, Stanisława, Mariannę Lenarcik, Zdzisława, Stanisława, Kazimierę Jopek, Stanisławę, Henryka Świtaj, Teresę Włodkowską; + Konrada, Alfredę, Henryka Szajkowskich, Helenę, Mariana, Lucjana Gąsowskich, Danutę Jankowską, Władysławę, Bernarda Jurczyków; + Grzegorza Grochowskiego, zm. z r. Gerków, Wiśniewskich, Nagrodzkich;

40. + Jerzego Eljasiak, Teresę, Bronisława Radzikowskich; + Teodozję, Józefa, Lecha, Ludwika Skowrońskich, Eugeniusza Sudowskiego; + Feliksa, Jadwigę, Bogumiła Zakrzewskich, Józefa, Franciszkę, Bogumiłę, Tadeusza, Zenona, Ireneusza, Marię Suwińskich, Tadeusza, Marka, Jerzego Grzegrzółka; + Jana, Feliksę, Kazimierza Olszaków, dziadków Olszaków, Pawlaków, Stanisławę, Bogdana Szczurowskich, Bożenę Stawida, Tadeusza Szymańczaka; + Mariusza Niemira; 

41. + Jana, Zygmunta, Józefa, Eugenię, Teresę, Helenę, Beatę, zm. z r. Tarnowskich, Kapica, Romanę, Feliksa, Henryka, Tadeusza, zm. z r. Kołaków, Kujawskich, Feliksę, Tadeusza Bryc, Czesława, Wysockiego, Teresę, Sylwię, Grzegorza Żmijewskich, Tadeusza Smuniewskiego, d. w cz. c.; + Włodzimierza, Mariusza Kalinowskich, zm. z r. Smogorzewskich; + Mariannę, Andrzeja Podgórskich, Stanisława Puzia, zm. z r. Podgórskich, Puzia, Zapałowskich, Gajkos, Kuźnickich, Mianowskich, Srebnickich, Mroczek; 

42. + zm. z r. Ziemskich, Liberowiczów, Kalamanów, Fabianów, Burdzanowskich, Lenców, Zofię, Henryka Cybulskich, Halinę Knut, ks. Witolda Kobylińskiego, Macieja Stokarskiego, zm. z r. Bernackich, Stanickich, Matysów, Kyciów, Pietrzaków, zm. kapłanów, sąsiadów, d. w cz. c.; + Jana, Zofię Cygańskich, ich rodziców, Łukasza Cygańskiego, Barbarę, Antoniego Bućkowskich; 

43. + Reginę, Józefa Pietrzaków, ich rodziców, Jana, Franciszka Pietrzaków, Pawła Sławińskiego, Józefę, Zdzisława Bligiermajerów; + zm. z r. Podleśnych i Mazur; + Kazimierza Tyszkiewicza, Helenę, Stefana, Sławomira, Krystynę Witeska, zm. z r. Tyszkiewicz, Witeska, Wojciechowskich;         

44. Stanisławę. Leszka, Jana, Marię i Andrzeja Szmidtów, Karola, Jana, Marię, Jadwigę i Sławomira Wiśniewskich, Ludwika, Michalinę i Kazika Duchnowskich, Stanisława Anielę Winclechter, Irenę i Ewę Głębickich, Wiktora, Mariannę, Halinę, Józefa i Czesławę Olkowskich, Janinę, Jerzego, Henryka, Irenę, Włodzimierza, Jana i Halinę Kołodziejskich;

45. Helenę, Waleriana Góral, Krystynę, Ferdynanda, Kazimierza Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak, Apolonię Pieńkowską, Czesława, Stefanię Sienickich, zmarłych z rodziny: Góral, Nietybyć, Sienickich;Stefanię, Mariannę, Helenę, Czesława Sienickich, Adelę, Władysława Kamińskich, Helenę, Waleriana Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak, z rodziny Góral, Sienickich, Kamińskich, za dusze w czyśćcu cierpiące;

46. Józefa, Mariannę Jasińskich; Hipolita i Joannę Jasińskich, Irenę Tyburską, Aleksandrę i Franciszka, Marylę Lewandowską, Michała Hanczarzyka, Michalinę, Świerczyńską, Wojciecha Chatys, Stefana i Weronikę Chatys, ks. Józefa Schabowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;rodziców Cecylię i Edwarda, dziadków i krewnych;Lucynę i Franciszka Prokopczuk, Zofię, Zdzisława, Jarosława Konickich, Czesława i Janinę Bryśkiewicz, Stanisława Zagórskiego, Józefa Mastalerczuk;

47. Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Jadwigę i Franciszka Mazurkiewicz, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Krzysztofa Bańczyka, Krystynę i Henryka Malinowskich, Annę, Ryszarda i Sylwestra Miszkowskich, Czesława Wojdę, zmarłych z rodziny Rucińskich, Falkowskich i Mazurkiewiczów;Stanisławę, Edwarda, Waldemara, Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską;

48. Zmarłych z rodziny Zawadzkich, Zarębów, Jagnieżów, Kowalskich, Wiśniewskich, Bańkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;Barbarę Kawkę, Tadeusza Kawkę, Leokadię Lewandowską; Eugeniusza i Karolinę Wróbel oraz całą rodzinę Wróblów i Saciekier, Jana i Stefanię Obłuskich oraz całą rodzinę Obłuskich i Leśniewskich;

49. Regina i Kazimierz Naumiuk, Kazimierz Naumiuk, Anna i Ignacy Rożnowscy, Danuta Melnik, Teofila i Władysław Naumiuk, Krystyna i Adam Pawłowscy, Andrzej Stefański, Jan Rusak, Jan Rogowski, Eugeniusz Matusiak; Polikarp Ziółkowski, Wszystkich z rodziny Ziółkowskich, Jan i Marianna Zagrodzcy i wszystkich z rodziny Zagrodzkich; Irena, Mieczysław, Jerzy, Weronika Jankowiak, Salomea, Wandalin Jasińscy, Genowefa, Bronisław Łoskot, Stanisława, Józef Śliweccy; 

50. Antoni-Edward, Henryka, Edmund, Marianna Antoni Mańko, Iwona Więcek, Teofila i Piotr Zięcina; Józef Perkowski, Marianna Perkowska, Eugeniusz Idźkowski, Jadwiga Idźkowska, Zmarłych z rodziny Szyluk, Podbielskich, Mroczkowskich, Mateusza Mroczkowskiego, Ewę Biryłko; A

51. Annę i Józefa Dąbrowskich, Bogusława Dąbrowskiego;  Stefanię i Stefana Dąbrowskich oraz ich dzieci: Józefa, Krystynę, Halinę i Bogusława; Jerzego Hankiewicza, Mariannę i Jana Hankiewiczów, Marię i Henryka Królów; Czesława i Czesławę, Józefa i zmarłych z rodz. Szczepaniaków, Zofię, Monikę i Wiesławę, Irenę, Franciszka i zm z rodziny Zdortów, Mirosławę, Stanisława i Marylkę i zm z rodziny Piekarniaków, Bogdana Rajtar, Zmarłych członków Róży Rodzinnej nr 19 i za dusze w czyśćcu cierpiące; 

52. Wacławę, Tadeusza i Tomasza Żbikowskich, Genowefę i Mariana Kowalczyk, Franciszkę Febert, Emilkę Karpińską, Elżbietę i Bogdana Nieszczerzewicz, Jana Nowickiego, Stanisława Turowskiego; za śp. Tomasza, Irenę i Władysława Pawlak oraz  zmarłych z rodziny Jabłońskich; Czesława, Leona, Wiesława , Władysława, Teodory Kurowskich, Mieczysławę, Sławosza Kurowiak, Józefa Omlańskiego, MichałaEwalde Jana – Kozuro, Niemire i wszystkich zmarłych z rodz. Kantorów, z rodz Brzezińskich, Irenę Wojnarowicz; 

53. Marzenny Paszkowskiej, Elżbiety Sawickiej, Natalię, Wiktora, Leszka – Zielińskich, Wujków Zdzisława i Marysia oraz Tadeusza Orłowskiego; Irena i Damazy Wasilewscy,Antoni Wasiłewski, Stanisława i Czesław Wójcik, Bożena Kowalska, Wojciech Gawlak, Jolanta Witkowska, Janina i Lucjan Kiełbicz; Henrykę, Czesława , Jerzego Skorupskich, Irenę, Tadeusza, Waldemara Wilk; rodziny: Komorowskich, Tyborowskich, Kownackich, Piekutów, Sikorów, Kosińskich, Zientków, Domaszczyńskich, Kamińskich; 

54. Jarka Mazurka, Piotra Wójcika, Teofilę, Tadeusza, Stanisława Fabisiaków, Janinę, Stanisława  Mazurków, Leokadię, Feliksa, Zdzisława Wójcików i zmarłych z ich rodzin; Katarzynę Kazimierza, Jerzego, Zbigniewa Wasyluków, Irenę, Szczepana, Wojciecha Dąbrowskich; Bronisławę Egoma Heller, Lecha, Stanisławę Michalewskich, Antoninę, Marię Horsta Śmiałek,Annę, Janinę, Pawłą Nadarzyńskich, Leokadię Zaborowską, Helenę, Stanisława, Elę, Benka, Zbyszka, Wandę, Wacława; 

55. Stanisław, Helena, Czesław, Henryk, Eugeniusz Hunder, Anna Lichwarczyk, Eugenia Sałapa, z rodziny Jędrych,  Biedz, Jerulank, Szadowski, Dusze w czyśćcu cierpiące; Ireneusz Kamińskiego, Józefę i Stefana Kamińskich, Marię i Jana Prusakiewicz, Janinę i Mieczysława Świderskich, Sabinę Korzeniowską, Jadwigę Rezler;  za dusze zmarłych z rodziny Janas: Józefę, Franciszka, Reginę, Jana, Antoniego, Urszulę Jewusiak, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z rodziny Dobrzyńskich: Jadwigę, Barbarę, Anatoliusza, Kazimierza, Janusza, Tadeusza, Iwonę, za śp. Księdza Jana Lewandowskiego; 

56. Adam Kosmala, Paweł Hawrylik, Michalina Pękała, Genowefa Kuła, Wiktoria i Wincenty Natorscy i zmarli z rodziny Natorskich, Piotr, Zofia i Stanisław Koryś i zmarli z rodziny Koryś ; Edwarda Tarkowskiego, Lucjana i Marii Tarkowskich, Tadeusza i Marii Nowickich, Jerzego i Marka Nowickich, z rodzin Lubowickich i Federkiewicz, Szczepana i Leonię Florków, Czesława i Helenę Choła;

57. Zbigniewa Balcerzaka, Henryka Balcerzaka, Natalię Balcerzak, Zenobię Bialik, Stanisława Bialik, Adama Jaworskiego, Wojtka Kłodko, zmarłych z rodziny Balcerzak i Bialik; Kazimierza, Mariannę, Stefana Walczyków; Józefę, Stanisława, Włodzimierza, Izabelę Matusiak, Sławomira Kozaka, Ryszarda Pensiek, Teresę, Marka Szczygłowskich, Leokadię, Stanisława Oracz, Wacława Czubaka, Franciszkę, Józefa Kwiatkowskich, Stanisławę Tyborowską, Teresę Wojdyga, Krystynę Głogowską, z całej rodziny Matusiaków, Chacińskich, Żmudów, Szczygłowskich; 

58. Zbigniewa Napierałę, Helenę i Romualda Mazurkiewiczów, Halinę i Franciszka Witaszków, zmarłych z rodziny Witaszków, Muszyńskich, Napierałów, Grabowskich, Mazurkiewiczów, Piotra Dziwurę, Urszulę Okoń; Tadeusza Błażyńskiego, Mariannę i Antoniego Harasiuków, Wiktorię i Józefa Klocków, Janinę i Jana Błażyńskich, zmarłych z rodziny Mazurków, Droździelów, Kusiaków, Błażyńskich, Czerwonków, Szwachów, Komanów, Wardachów, Kopciuchów i Harasiuków; Andrzeja Kurpińskiego, Irenę, Krzysztofa, Kazimierza i Tadeusza Świątkowskich, Cecylię, Jana i Henryka Kurpińskich, zmarłych z rodziny Kurpińskich, Świątkowskich i Miętusów; 

59. Kontraktowicz Remigiusz, Skuza Jan i Helena, Lubaszka Stefania i Czesław, Lubaszka Jan i Tadeusz, Bednarska Henryka, Lubaszka Genowefa; Stefan Nowak, Andrzej Rybski, Kubicki Jan, Kubicka Józefa, Kubicki Włodzimierz, Kubicki Józef, Krzysztof Jarząbek, Pawlik Iwona, Pawlik Henryk, Ewa Gabrychowicz; Janusz Dąbrowski, Eugeniusz Dąbrowski, Tadeusz Majchrzak, Andrzej Majchrzak, Anna Majchrzak, Ewa Powała, Wiesław Sławiński, Rybski Jan, Rybska Marianna; 

60. ks. Zbigniewa Wojciechowskiego, Wojtusia Pawlickiego, Henryka Pawlickiego, Stefana i Mariannę Pawlickich, Jadwigę i Stanisław Wiśniewskich, Mariana Lewandowskiego, Tomasza Lewandowskiego, Reginę i Zenona Bielińskich, Czesława Nicińskiego ojca i syna, Bronisława i Marię Nicińskich, Barbarę i Wojciech Banasik, Janinę Dzięcioł, Wikorię i Wacława Wojtyra, Annę, Feliksa, Leszka Wichrowskich, Julitę i Włodzimierza Borowieckich, Janinę Malec, Zenonę Nowakowską, Teresę Tadeusiak, Ewę Korczewską, Hannę Bielak, Alicję i Piotra Nawrockich; 

61. Michał Chmielewski, Elżbieta Chmielewska- Król, Józefa i Wacław Ciota, Marianna i Tomasz Włodarczyk, Józef i Agnieszka Ciota, Barbara Sentowska, Andrzej Ciota, Halina i Stanisław Stodulscy, Emilia i Józef Miedziejewscy, Władysława i Ignacy Stodulscy, Grzegorz Skrzecz, dusze w czyśćcu cierpiące; Lidia, Mieczysław Choromańscy, Gabriela Bolesław Teperek, Irena, Gustaw, Jerzy, Śliwiccy, Jadwiga, Jan, Franciszek Skibniewscy, Helena Aleksander Choromańscy, Antoni, Antonina Teperek, Rozalia, Jan, Hajdaccy, Daniel, Alina, Aleksy Lewczuk, Zenoida, Krzysztof , Czesław Rózga, Ryszard, Maciej, Zofia Teperek; 

62. Genowefę, Wawrzyńca, Grzegorza Wiśniewskich, Mariannę Józefa, Stanisławę, Stefana Kiełbasińskich, Julię, Stanisława, Józefa, Henryka z rodziny Górskich, Sławomira Jędrula, Irenę Borczyńską; Elżbieta, Jerzy, Marianna, Franciszek Łęgowscy, Stanisława, Czesław Marchel, Marianna, Feliks Trzcińscy, Leszek Barabasz;+Barbarę i Jana Szul, Alojzego Szapańskiego, c.r. Szapańskich i Purzyckich; Edwarda Zamielskiego, c.r. Rydzewskich, Zamielskich, Grzeszczak, Kocięckich, Ruszkowskich, Kierzak, Olędzkich, Nowickich; 

63. Stefanię Włodarczyk, Józefę i Józefa Sitków, Rozalię, Franciszka Włodarczyk, Grzegorza Gorczyńskiego, Mariannę, Mariana Gorczyńskich, Marka Młynarczyka, wszystkie dzieci nienarodzone.†Antoniego Średniawskiego, Ryszarda Małysa, Stanisławę i Franciszka, Krystynę i Krzysztofa, Leszka całą rodzinę Małysów i Michtów, Janinę
i Stanisława, Mieczysława, Ryszarda cr Fijalskich i Bagińskich, Średniawskich, Martuszewskich, Witków, Wastagów, Chrzanowskich, Kazimierza i Emilię Sędzik,  Helenę Bednarz, 

64. ks. Stanisława Martuszewskiego, ks. Stanisława Mikulskiego, ks. Szczepana Barcikowskiego,  Antoniego Biskup, Barbarę  Średniawską, ks. Stanisława Kanię, bp. Tadeusza Płoskiego, bp. Zbigniewa Kraszewskiego, bp. Józefa Zawitkowskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego,
ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego, ks. Jana Lewandowskiego ks. Kazimierza Stępnia,
ks. Józefa Abramowicza, S. Ewę Zgódkę, zmarłych Kapłanów i Osoby Konsekrowane, 

65. Irenę Złotkowską, Zbigniewa, Anielę, Jana, Janusza i Adama Maślankę, Leokadię Cyranowską, Kazimierza Ołtarzewskiego, Małgorzatę Zalewską - Ura, Marka Banaka, Barbarę Kubalską-Hołuj, Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Anię Nowakowską, Irenę Galińską, Leona Szumaczuka, Jana Grzywaczewskiego, Romanę Krawczyńską-Wichrzycką, cr Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką, Joannę Przyborowską, Antoniego Gościniaka, cr Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików, Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Antoniego Bąka, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, Józefę Władysiewicz, Katarzynę i Jana Biskup, artystów scen polskich, zmarłych chórzystów naszego Chóru Parafialnego

66. +Andrzeja Wiśniewskiego, Krystynę Jakubowską, Zofię i Leszka Krzyściaków, Michała Mączyńskiego, Alicję i Jerzego Skikiewiczów, Marię i Jana Szatkowskich, Andrzeja Łukasiewicza, Barbarę I Piotra Dunnów+ Barbarę i Józefa Chabrosów, Helenę i Wojciecha Lewandowskich, Antoninę, Andrzeja, Zofię, Andrzeja, Józefa i Franciszka Gąsienica-Danielów, Feliksa, Stanisława, Irenę i Piotra Lewandowskich, Anielę Budz-Karpiel, zm. Z c.r. Chabrosów i Murawskich

67. Helenę, Franciszka, Franciszkę, Piotra Gut; Mariana, Zofię, Wacława Sówka; c. r. Bieńkowskich, Krygłów, Gutów, Siczków, Podleśnych, Studzińskich; ks. prał. Stanisława Wawrzyszuka+Janinę i Kazimierza, Marię i Józefa Sujeta, Wandę, Waldemara Januszewskich; Józefa i Katarzynę Kret. 

68. +Zofię, Mariana i c. r. Zawdzkich, Hieronima, Stanisława i c. r. Nowotków, Mariannę, Józefa i c. r. Osińskich, Mariannę, Józefa, Benedykta i c. r. Chyczewskich, Elżbietę Piłat, Władysławę, Janinę, Stanisława i rodziców Sadkowskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące+Janinę i Józefa Pietruszka +Zygmunta, Krzysztofa, Marka, c. r. Świderskich, Bielińskich, Nowacików, Rutkowskich, Zająców, Kosów, Zarembów, ks. Zygmunta Nudarkiewicza

69. +Helenę i Jana, Apolonię i Józefa, Tadeusza i Eugeniusza, Artura Pisarzewskich, Teresę i Andrzeja, Piotra Rachuba, Henryka Pazio, Tadeusza Tarczyńskiego+Anielę i Tadeusza Kacprzyków +Bogumiła Gutowskiego, Annę, Wiesława, Mirosława Białobrzeskich, Bożenę i Jacka Główczyk, Mariannę i Mariana Szatkowskich+Janinę i Tadeusza Kurnickich, Roberta Kurnickiego

70. +Stefanię, Maksymiliana, Bronisławę, Antoniego, Krystynę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Zdzisława, Julittę, Remigiusza, Henryka, Reginę, Krystynę i Hankę Tryk, Marię, Wincentego, Mieczysława, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Mariannę i Józefa Domańskich, Stanisława Malinowskiego, Danutę Kalińską, Marię i Stanisława Jonikajtis, Marię Szuszkiewicz, Iwonę Karpińską, Leszka Chajewskiego, Andrzeja Pietrucina, Antoniego Klepackiego, Krzysztofa Iwańskiego, dziadków Helenę i Jana Tryk, Annę, Antoniego Michałowskich

71. +Soszczyka Szczepana i Mariana, Białowąs Władysława i Genowefę, c. r. Zalewskich, Parasiaka Hendryka, Jarawskiego Marcina+Genowefę i Bronisława Kaszuba+Irenę, Władysława Ostrowskich, c. r. Ostrowskich, Królaków, Claussenów+Cecylię i Kazimierza Wołkaniec+Janinę i Hieronima Kieszek, Helenę i Andrzeja Gąstoł+Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Janinę Karpacką, Jana, Janinę i Władysława Kacprzyków, Bronisława Siporskiego i jego rodziców+Eugenię, Józefa, Barbarę, Mieczysława Blaszkiewiczów +Janinę, Piotra Godlewskich 

72. Lucynę, Michała, Wiktorię i Wacława Pawłowskich, Mariannę i Władysława, Janusza, Aleksandrę Gumiennych, c. r. Gumiennych i Pawłowskich+Anielę i Józefa, Marka, Annę, Jana, Stefanię, Antoniego, Stanisława, Marię, Anielę Jagiełka, Rozalię i Jakuba Grabskich, c. r. Jagiełków, Grabskich, Malinowskich i Jurków+Barbarę Krośkiewicz, Władysławę Wróblewską, Feliksa Żbichowskiego, Stanisława Malczyka

73. +Władysława Szczerbala, Helenę Sowińską, Władysława Sowińskiego, Andrzeja Płuciennika+Zdzisława Wojteckiego i c. r. Wojteckich i Przyborowskich+ks. Czesława Litaka, ks. Edwarda Żmijewskiego, ks. Stanisława Kanię, Teresę i Ryszarda Gabryel+Ewę Twardo, Zygmunta Nawrota, Zofię i Wiktora Merlewskich, Zofię Artaniak, c. r. Merlewskich, Nawrot, Krzyżek, Artaniak, Twardo+Łukasza Cichockiego, c. r. Roguckich, Borowych, Stanisława Nizowicz, Antoniego Filipiuka, Marię Walecką, c. r. Skoroszewskich, Elżbietę Lewandowską

74. +Mariannę, Stanisława, Kazimierza Szulim, Krystynę Wenerską, Zofię, Jana, Stefanię Jackiewicz, Józefę, Józefa Szulim+Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę, Mieczysława, Stanisławę i Franciszka Pędzich+Jadwigę i Mariana Mierzejewskich+Pelagię, Jana, Bogumiłę Wocialów, Annę, Stefana Walesiaków+Alinę i Zdzisława Wróblewskich, Tadeusza i Jadwigę, Zbigniewa Sobieszczańskich, Piotra, Franciszkę, Helenę Wróblewskich+Marię, Czesława Łukaszewskich, Ryszarda Łukaszewskiego i Stanisławę Bronikowską, Henryka Kalinowskiego, Henrykę i Wiesława i c. r. Supeckich

75. +córkę Małgorzatę, Waldemara, c. r. Zielińskich, Anastazję i Stanisława Szostak, c. r. Szostaków, Mariannę i Józefa Zawadka, Genowefę i c. r. Zawadków+c. r. Merlewskich, Gąsior, Piątek, Odrobińskich, Dybciak+rodziców Jadwigę, Edwarda Turczyńskich, Helenę i Eugeniusza Jankowskich, dziadków Mariannę i Ignacego Turczyńskich, Marię i Jana Skopczyńskich, Juliannę i Marcina Garwackich, Genowefę i Wojciecha Jankowskich, c. r. Turczyńskich, Jankowskich, Skopczyńskich, Garwackich;

76. +Krystynę i Wacława Piotrowskich, Krystynę i Tadeusza Turczyńskich, Mirosława Jeziaka, Tomasza Sadowskiego, Władysławę i Franciszka Domańskich, Marię i Stefana Perajów, Wandę i Czesława Szumskich, Annę Trapszo, Elżbietę Michalską, Hannę Kujawę, Romana Sadowskiego+Henrykę i Antoniego Kotkowskich, Cecylię i Piotra Kucharczyk. +Roberta Krzywonia, Beniaminę Ruińską 

77. +Halinę i Bogdana Babeckich, Kazimierę i Józefa Babeckich, Józefę i Piotra Trentowskich, Wiesława i Wiesławę Gałaj, Annę Bartosiewicz, Donatę i Wacława i Mieczysława Babeckich, Bolesława i Tadeusza Wichrowskich.+Góreckich: Stefanię, Wojciecha, Dariusza, Edwarda+Lewickiego Adama, Jacka Lebensztejn+Zofię i Rajmunda Mutryn

78. +Stanisławę i Tadeusza Góralskich, Józefa Sobczyka, dziadków Góralskich, Strzeleckich i Gościńskich+Lucynę i Stanisława Kotowicz, c. r. Kotowicz, Niewińskich, Kondraciuk, Jakończuk, Radkiewicz, Szymborskich, Sitkiewicz, Deniziak, Pietrzak, Jana Sypera oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące+Elżbietę i Stanisława Jasińskich, Jarosława Karolewskiego

79. +Elżbietę, Stefanię, Wacława Wysockich, Mariannę i Kazimierza Niesuchowskich, Stanisława Góreckiego+Zofię, Janusza, Krzysztofa, Józefę i Stanisława Łuniewskich, Kazimierza Myśliwca, Bronisława, Irenę i Stanisława Owsianko+Janinę i Władysława Drozdowskich i c. r. Drozdowskich+Helenę i Kazimierza Ołtun+c. r. Kozioł: Jana, Andrzeja, Sabinę, Eugeniusza, Roberta i Zenona; Wiktorię Kloge+Bogusława Dąbrowskiego, rodziców Dąbrowskich

80. +Jacka, Jerzego, Janinę Piętosza, Antoniego i Stanisławę Graczyk, Jana i Jadwigę Adamczyk, Ryszarda Zagórskiego, Stanisława i Feliksę Piętosza+Szafrańskich: Irenę i Stefana+dziadków Witeska, Kołodziejskich, Annę i Henryka Kołodziejskich, Marię Zych, Hieronima Dutkowskiego+Edwarda i Celinę Rakowskich; Irenę Jakubowską +Janusza Adriańczyka, Wiesława Grochowskiego, Apolonię Sasin, Władysława Winiarczyka+Janinę i Józefa Miętek, Eugeniusza i Leszka Miętek, Adelę Kacperską, Krzysztofa Kacperskiego, Bogumiłę Wierzchoń

81. +Jana Kantego Grymułę, dziadków Grymuła i Gruczek, Annę Łosiewicz, Małgorzatę Grymuła +Stefana, Czesławę, Karola, Tereskę Urbańskich, Annę, Ireneusza Trzciałkowskich, Danutę Sobieską, Grażynę Brzezińską,  Elę Starczewską,  Janinę, Wiktora, Stanisławę Skoczeń,  Anielę i Bernarda Kuśmierek, Tadeusza Skoczeń, Agnieszkę i Stanisława Budzyńskich, Bożenkę i Barbarę Iwanowskie,  Wiesława Pawłowskiego+Antoniego Obrębskiego, Zofię i Stanisława Składanek, Jana i Edmunda Pawelskich, Marię Sielską+c.r. Małyszew, Strączyńskich, Has, Osińskich

82. + Bolesława i Włodzimierza Mosakowskich, c.r. Mosakowskich, Kamilę i Józefa Jeżów c.r. Jeżów+Katarzynę, Franciszka, Ferdynanda Dądzik, Zbigniewa Jaworskiego, Alfredę Żurawską, Krystynę Kanię, Józefa Kwolka, Mariannę i Jana Szumskich, Tadeusza i Stefanię Mroziewicz+Józefę, Władysława Jóźwiak, Mariannę, Józefa Maliszewskich, Genowefę, Stanisława Wesołowskich, Eugeniusza, Andrzeja Wesołowskich, Stanisławę, Stanisława Mamczak, Honoratę, Zdzisława Rzepka, Ewę Wąsik, Edka Mamczaka, Waldemara Wnukowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

83. + Mariannę i Pawła Kowalik, Stefanię i Tadeusza Deplewskich, Lidię, Władysława, Marka Rusowicz, Sabinę, Tadeusza Trzonkowskich, Alicję, Tytusa, Marka Ostrowskich, Lidię Szewczyk+ Mariannę, Jana, Apolonię, Zygmunta Rabińskich, Jana Chudorlińskiego, Helenę, Jana Konickich, Anielę, Mikołaja, Bogdana, Marię, Stanisława, Halinę Małko, Tadeusza Krupińskiego, Adama Pęczaka, Stefana Załuskiego, Piotra Pawluka, Tomasza Kuleszę, Jana Grabowskiego

84. +Macieja, Janinę, Stanisława Muszyńskich, Genowefę, Józefa, Zofię, Wiktora Odachowskich c.r. Odachowskich, Miluskich, Muszyńskich, Krzyczkowskich, Mariannę i Eugeniusza Kosińskich, rodziców chrzestnych, dziadków, Władysława Toczewskiego, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Witolda Kobylińskiego, zmarłych przyjaciół, znajomych, koleżanki i sąsiadów, wszystkich zmarłych którzy potrzebują modlitwy+Zygmunta, Helenę i Adama Zająców, Antoninę, Jana Walaszczyków, c.r. Zająców, Walaszczyków oraz Kozłów

85. +Stanisława i Zbigniewa Bochniak, Wandę, Edwarda Smyk, Danutę Kopańską, Irenę, Stanisława, Wiesława Jagnięża, Irenę, Władysława Zawadzkich, Barbarę Zaręba, dzieci nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące+Adama i Waldemara Gilniewskich, c.r. Gilniewskich, Popławskich, Pietrzyckich, Roszkowskich, Woroszyło, Olszewskich, Rybik, Pałka, Nagórnych

86. +Mariannę, Władysława, Bogusława, Czesława, c.r. Pasków i Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię, Mariana, c.r. Aleksandrowiczów i Budkiewiczów, Franciszkę Bendkowską, c. r. Misiaków, Galów, szwagra Ryszarda, Stanisława, wszystkich bliskich, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące +Jadwigę, Jerzego, Pawła, Helenę, Jakuba, Mariana, Felicytę Mroziewiczów, Bożenę, Stanisława, Irenę Holm, Alicję i Józefa Przyrowskich

87. +Antoniego i Annę, Genowefę i Czesława Sikora, s. Genowefę Dąbrowską, ks. Stanisława Dąbrowskiego, Kazimierę Sulewską, Jerzego Fiodorowa, Marię, Józefa i Elżbietę Łuczak, Zygmunta Dąbrowskiego +Genowefę, Izydora, Marka, Annę, Antoniego Bieniek, Stanisława i Antoniego Bojanowskich, Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa, Elżbietę Śmigasiewicz, Leokadię, Jana, Marię, Ryszarda, Cecylię, Kazimierza Sokólskich, Ireneusza Koźbiał, Barbarę i Ryszarda Liberadzkich, Jadwigę i Bolesława Obrębskich 

88. +Feliksa, Marynkę, c.r. Leczyckich, Naruckich, Kościewiczów, Obuchowiczów, Małachowskich, Mikłaszewiczów+Krzysztofa, Zygmunta, Jadwigę, Antoniego Skawskich, c.r. Skawskich, Jędruczków, Helenę, Wacława, Józefę i Jana Kornas, c.r. Kornasów i Wiązków, Sierajów i Skwarków, Jadwigę, Franciszka Wiącków, Genowefę, Wacława Iwanek, Gabryielę i Józefa Kuźlik, Wacławę, Władysława Poterek, Władysławę, Jana Korzeniowskich, Janinę, Romana Zienkiewicz, Andrzeja Lesisza

89. +Sabinę i Jana Popowicz, Tadeusza, Sabinę i Jana Kozon, Wojciecha Burzę, Stanisława, Annę, Zbigniewa Powała+c. r. Kielczyków, Klagów, Żukowskich+Zofię, Juliana, Teresę, Esterę Gutowskich, Jana Pietrończuk, Waldemara Pałubę, Kazimierza Jasińskiego, Henryka Dobrosielskiego, Bożenę, Urszulę, Barbarę Grajczak, Jadwigę Hammer, Irenę i Kazimierza Groszewskich, Janinę i Władysława Piaścik

90. +Bronisława Tymińskiego, Mariannę, Anielę i Jana Kowalskich, Alinę Błocką, Aleksandrę Puto, Stanisławę i Stanisława Bieńkowskich, Kazimierę i Janinę Sas, Czesławę i Cezarego Sas, Romualdę i Jana Rząd, Bożenę, Jerzego i Elę Rząd +Daniela, Waldemara, Józefę i Józefa Płonkę, Annę i Władysławę, Emilię i Tomasza Wolniak, c.r. Płonka i Wolniak, Alinę i Czesława, Wacławę i Stanisława Dąbrowskich, c.r. Dąbrowskich, Mistów 

91. +Bożo Sirovca, Pawła Muracha, Renatę Bąk, Eugeniusza Matlachowskiego, Joannę, Małgosię i Wacława, Zofię i Romana, Mariannę i Feliksa Sas, c.r. Sasów i Kapuścińskich, dusze w czyść+Henryka Lemiesza, Helenę Kasperską, Salomeę Zając, Jadwigę Wronkę, Kazimierę i Stanisława Oraczewskich, Lucynę, Kazimierza Łotowskich, Mieczysławę, Genowefę, Edwarda Drabarek, Jadwigę i Stanisława Boruc+Franciszkę i Adama Augustynowiczów, Irenę i Józefa Serwatka, Janinę Ziemichód, Radosława Górskiego, Agnieszkę Waltosz, Pawła Oprawkę, Zbigniewa Rudnickiego, Dorę Rusiecką 

92. +Rodziców Edwarda i Krystynę Pawłowskich, Bolesława i Helenę Drewnik, dziadków i c. r. Chodkowskich, dziadków i c.r. Pawłowskich, Zofię Tarczyńską, Jana Drewnika, Pawła Lewandowskiego, Stefana Rostkowskiego+Jadwigę, Antoniego i Jerzego Kacprzyk, Janinę, Jana i Witolda Gzowskich, Edwarda Osowieckiego, Jana i Jerzego Jagiełło, Władysława Kowalczyka, Stefana i Dariusza Kruszewskich +Janinę i Ryszarda Niedzieskich, i c.r. Niedzieskich i Kowalczyków, Wiesławę Sumiło i c. r. Sumiło i Małkińskich

93. +Janinę, Stanisława Majewskich, Anielę i Józefa Kowalczyk, Anielę i Teofila Kraska, Marię, Stanisława, Zofię i Aleksandra Majewskich, Antoninę, Stanisława, Władysława Machnowskich, Sławomira, Tadeusza, Bolesława Adamczyk, Dariusza Bronk+Eugeniusza, Stanisławę i c.r. Lapsów i Królikowskich, Jolantę Podlaską +Helenę Reglin +Stefana Bieńka, Marię, Andrzeja i braci, c.r. Drążkiewicz, Józefę, Jadwigę, Elżbietę+Janinę i Stefana Walczak, Ewę, Tadeusza Walczak, Stefanię i Tadeusza Kruszewskich, Michalinę i Adama Krysiak 

94. +Benedykta Adamkiewicza, Stanisława i Walentynę Nasiłowskich, Stanisławę Nowicką, Józefę i Michała Car, c.r. Pogorzelskich, Nasiłowskich, Adamkiewiczów, Telakowców+Weronikę, Wandę i Mariana, Kazimierę i Michała, Krystiana i Zdzisława Golców, Kazimierę i Jana Wolaninów, Helenę i Wawrzyńca Binkiewiczów, Stefana i Mirosławę Rogów, Stefana Wąsowskiego, Helenę, Mirosława Matusiaków, Kazimierza, Katarzynę, Mariannę Ebertów, Karola Binkiewicza, Reginę, Józefa, Leszka Tymofiejewicza+Czesława i Aleksandrę Zając

95. +Leokadię, Jana Drożdżewskich, Jadwigę, Barbarę, Stanisława, Zygmunta Jędrzejewskich +Monikę Stachów, Hannę Rosę, Janinę Tkaczyk, Jana Kozioła, Elżbietę i Stanisława Stachów+ Kazimierę i Mikołaja Zieleniaków, Władysławę i Mariana Szybowskich, Elżbieta Mizerską+Eugeniusza Chmielaka+ Janinę, Edmunda, Antoniego i c.r. Walczaków, Stanisława Krejbra, Edmunda Popielarskiego+Andrzeja Dazińskiego, c.r. Krasnych i Kowalskich+ Jadwigę, Stanisława Skura, Romana i Zofię Podlasińskich+Krystynę i Waldemara Krajewskich, Cecylię i Stanisława Ciszkowskich, Bożenę i Włodzimierza Gaim

96. +Tomasza Pasikowskiego+Zofię, Mariana i Sławomira Brzozowskich, Przemysława i Edwarda Widemajerów+Rafała, Stanisławę i Franciszka Płakowskich, Waldemara Szklarza+Ludwika i Pelagię Przedpełskich, Zbigniewa i Lidię Gawlików+Janinę i Stefana Kalinowskich, Mariannę i Jana Korzebów+Kazimierza i Mariannę Paczkowskich i c.r. Świętochowskich+c.r. Graczyków: Józefę, Adama, Zbigniewa, Bochińskich Halinę i Zygmunta+Pawła Ciszkowskiego, c.r. Ciszkowskich i Jakubowskich

97.  +Janinę i Kazimierza Sujetów, Wandę, Waldemara Januszewskich, Marię i Józefa Sujetów, Józefa i Katarzynę Kretów+c.r. Pitów, Hnatów, Anielę i Janinę Waliw, Jerzego Dobrowolskiego, Antoniego i Marię Prokopowiczów, Tadeusza i c.r. Dobrowolskich, Wojciecha i c.r. Ałłabisów+Alinę i Stanisława Wiśniewskich, Alinę i Jerzego Kowalskich, Janinę i Mariana Kajzer, c.r. Wiśniewskich, Kuczyńskich, Kowalskich+ Leona i Mariana Miętek, Tadeusza Dymińskiego, c.r. Dymińskich i Rogali+ c.r. Podgórskich, Dutko, Hołub, Świątkiewicz, Kupniewskich, Petruczynnik, Piotra Kamińskiego, Beatę Dembowską

98. +Rodziców Paczuszyńskich i Dobkowskich, c.r. Janiszewskich, Kowalików, Dutkowskich, Warulików+Cecylię, Stanisława, Marka Łuckiewicz, Hannę Barbarę Jankowską+Bogdana, Józefa, Zofię Słodkiewicz, Anielę i Eugeniusza Barzyc+Jana i Teresę Plichta+ Reginę i Andrzeja Galas, Aleksandrę, Bolesława i Aurelię Żuławnik, Mariannę Kuk+ Włodzimierza, Rafałka, Czesławę, Czesława Olejniczaków+ Jana, Irenę i Roberta Bernarda Kostro-Olechowskich+ Waldemara Niedzielskiego i rodziców Jana i Melanię Baranowskich+ Mariannę, Jana, Edwarda Dymek +c.r. Fedurek, Kozyra, Borysów i Pierogów

99. +Annę, Genowefę, Franciszka, Juliannę i Tomasza Woszczyńskich+Mariannę, Mieczysława, i Mariana Chomielów, Julianę i Mariana Piekutowskich, Janinę i Andrzeja Kostrzewów, Władysławę i Bronisława Zarzyckich+Mieczysławę i Mieczysława Ładów, Alinę i Mariana Suwińskich, Zenona i Stefana Ostrowskich, Stanisława i Piotra Gołębiewskich, Mariannę i Feliksa Bochińskich, Teresę i Jana Sitkiewiczów, Bogusławę Wilk, Janinę i Alojzego Ławnickich, s. Mariolę Dawidziuk+Mariannę Forysiak, Józefa Forysiaka, Mariannę Białek, Anastazję i Henryka Dobrzańskich

100. +Ryszarda Kamionkę, Leokadię i Tadeusza Kamionków, Irenę i Zygmunta Rostkowskich, Elżbietę i Adama Dudów, ks. Zbigniewa Jakubickiego, Janinę i Stanisława Stasiaków, Zofię i Aleksandra Klukowskich+Feliksę, Stanisława, Jerzego, Janinę, Jacka i zm. z rodziny Piętoszów, Irenę i Juliana Janików, Wacławę Żółtak, Ryszarda Cieślaka, Bogusławę i Jacka Zaszewskich, Stefanię Ignacego i Jerzego Marciniaków, Jana Waśkiewicza

101. +Jadwigę Kwaśniewską, Zofię, Aleksandra, Wiesława i zm. z c. r. Winiarków, Hannę, Dariusza, Kazimierza i zm. z c. r. Kuraszewskich, zm. z c. r. Piętoszów, Winiarków i Żółtaków, Katarzynę i Anielę Daszkiewiczów, Reginę i Stanisława Nadarzynskich+Zdzisława i rodziców Głuszczów, Antoniego i rodziców Magrów, Ewę,Helenę i Henryka Kreczmańskich, zm. z c. r. Czajków, Sierawskich, Trzaskomów, Muchów, Ponichterów, Chmielewskich, dusze czyśćcowe

102. +Władysławę i Zdzisława Czeredysów, zm. z c. r. Czeredysów, Urszulę i Franciszka Zyśków, Wandę i Jarosława Jarosławskich, Jadwigę i Stanisława Dmochowskich, zm. z c. r. Dmochowskich, dziadkow Dmochowskich i Płotczyków+Helenę, Zbigniewa, Mariana, Mieczysława i Janinę Kosów, Witolda, Henryka i Mariannę Baczyńskich, Jadwigę i Jerzego Mroziewiczów, Stefanię i Wincentego Kosów, Aleksandra, Zofię, Feliksa i Julię Czajkowskich, Irenę, Henryka, Zygmunta i Apolonię Czajkowskich

103.  +Zofię i Aleksandra Koztrzewów, Mariannę i Jana Kmieciaków+Krystynę Szaran, Marię i Stanisława Wypyszyńskich, Anetę Zientarę, Tadeusza Maruszewskiego, Wacława Korzeniewskiego, Janusza Kosmalę, Hannę Popis, Krystynę Zbroch, Janinę Przyjałkowską (z domu Fultyn)+Julię, Antoniego i Jerzego Bedyńskich, Teresę i Zdzisława Kamińskich, dusze w czyśćcu cierpiące+Zofię Latkowską, Wiktorię Rudnicką, Aleksandra Latkowskiego, Dariusza Suskę+Jana i Reginę Poryckich, ks. Krzysztofa, Antoniego, Helenę i Józefa Niemyjskich

104. +rodziców: Józefę i Franciszka Pasków, Zbigniewa Kotyla, rodziców: Teofilę i Tadeusza Antosów, siostrę Irenę i szwagra, brata Ryszarda i dziadków Pasków, Radomów, Matejów i Antosów, ciocie i wujków z obu stron+rodziców, rodzeństwo i dziadków Matejów, męża Marcelego, jego rodzeństwo i rodziców Dylewskich+Bogusława, Jana, Cecylię Rydzów, zm. z c. r. Rzydzów, Pawłowskich, Romualda, Józefę, Annę Korgulów, zm. z c. r. Korgolów, Matysiaków, Daniluków, Dziewulskich, Pulików, Gwiazdowskich, Bedyńskich, Patejuków, Dudów, Wegnerów

105. +Grażynę Żuchowską, Jana i Janinę Skrzypczyków, Lecha Żuchowskiego, Irenę Kołaczkowską, Urszulę i Wiesława Dreczków, Wandę Tymińską, Andrzeja Pondera, Danutę i Wacława Żuchowskich, Marię Świącik+Tadeusza i Aleksandrę Bożymów, Wacława i Władysławę Kopków, Józefa, Stanisławę, Józefę, Helenę, Zofię, Marię, Konstantego, Kamelę, Antoniego, Władysława, Krystynę, Irenę, Zbigniewa, Marię i Andrzeja

106. +Alę Koźłowską, Magdalenę Kusznies, dusze w czyśćcu cierpiące+Zdzisława i Mariannę Powierżów, Stanisławę i Józef Pająków, Władysława Leżańskiego, Stanisława i Antoninę Konopków+Czesławę, Wacława, Jerzego, Włodzimierza i zm. z c. r. Wacławskich, Zalewskich, Konickich, Dolatów, Budzyńskich, Rosłonków i Supków+Melanię i Stanisława, Mariannę i Tolimierza, Kazimierę, Tomasza, Tadeusza i Kazimierza Szymańskich, Jadwigę i Adama Kowalskich, Bronisławę i Władysława Marlęgów, Mariannę i Jana Szymańskich

107. +Jana, Korneliusza, Henrykę i Danutę Lisieckich, Ryszarda, Mariannę, Jana i Marię Wróblewskich, Czesława i Jadwigę Gawryluków, Tadeusza i Alinę Skrockich, Mieczysława Roguskiego, Czesławę Patokę oraz dusze w czyśćcu cierpiące+Zdzisława, Stanisława i Irenę Pietruchów, Jerzego, Jadwigę, Stanisława i Mariannę Mianowskich+Bożenę, Helenę i Franciszka Kazimierczaków, Irenę i Henryka Klimków, Reginę i Władysława Stoińskich, Ewelinę i Piotra KArczewskich, Stanisławę i Stanisława Somrowskich, zmarłych księży zmartwychwstańców, Marka i Henrykę Szlachetków, Hannę Tood, Ryszarda Dobrzyńskiego

108. +Alinę, Helenę, Stanisława i Władysława Zarzeckich+Roberta, Ewę i Zygmunta Rosów, Zofię i Zenobiusza Zawadów, zm. z c. r. Zawadów, Rosów, Cichockich i Aftewiczów+zm. z c. r. Suszczyńskich, Janiaków, Cyngotów, Zaborowskich, Pawlaczyków, Sowińskich, Raczyńskich, Jankowskich i Wierzchowskich+Janinę i Feliksa Makiełkowskich, Julię, Władysława, Zofię, Kazimierza i Alfredę Cyngotów, Jadwigę Helińską, Tadeusza Smuniewskiego+Marię, Stefana, Jana, Walerię, Józefa i Aleksandrę Wierzchowskich, Jositę [czyt. Dziosytę] Paczkowską, Elżbietę Wierzchowską

109. +Mariannę i Franciszka Czajkowskich, Janinę i Władysława Mikołajczyków, zm. z c. r. Mikołajczyków, ks. Sławomira Wiergolewskiego, dziadków Czajkowskich, Petrykowskich, Mikołajczyków i Chojnowskich+Kazimierza Sobańskiego i jego rodziców, Piotra Teodorowicza i jego rodziców, rodziców: Zofię i Rudolfa oraz ojczyma Czesława, rodzeństwo: Jana, Helenę i Elżbietę+Zenona, Mariannę, Wacława, Władysława Majków, Jana, Rozalię, Krystynę, Katarzynę, Stanisława, Jakuba i Jadwigę Bolimowskich, zm. z c. r. Kuzów

110. +Barbarę i Andrzeja Ligęzów, Kazimierę Ostrowską, zm. z c. r. Ligęzów, Żołnierzaków, Ostrowskich i Kowalskich+Kazimierę i Mieczysława Mossakowskich, zm. z c. r. Mossakowskich, Żbikowskich, Kobylińskich i Dudzińskich+ks. Eugeniusza Makulskiego, ks. Józefa Schabowskiego i jego rodziców, Mirosława Krawczaka, Stanisławę i Jana Krawczaków, męża Wiesława i Leokadię, Feliksa, Edwarda i Mariana Witaków, rodziców Anielę i Józefa Piętków, zm. z c. r. Witaków i Piętków, papieża Benedykta XVI, Helenę, Stanisława, Zdzisława i Stanisławę Kędziorków, Krystynę i Aleksandra Piętków, Janinę i Józefa Piętków, Teresę i Jana Orzechowskich, Annę i MAriana Kowalskich, Marię i Tadeusza Jedynaków, Michaliny Grzegrzółki, Władysława Grzegrzółkę, ks. Franciszka Macharskiego, ks. Antoniego Baraniaka

111. Andrzeja Połomskiego, Jerzego, Alinę, Bolesława Połomskich, Henryka, Annę, Józefę Nasiadko, Mariannę i Stanisława Buźniak, ks. Zbigniewa Wojciechowskiego, zmarłych z rodzin: Połomskich, Nasiadko, Buźniak, Gwarzyńskich, Zegarek, Cierlica, dobroczyńców, przodków, sąsiadów i znajomych, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, ofiary wszystkich wojen, zmarłych w niemieckich obozach, sowieckich gułagach, ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Galicji Wschodniejc.r Borzuchowskich, Stachowiczów, Janinę, Mieczysława i Marysię Lejchte, Urszulę i Anielę Bielawską, Zbigniewa, Emilię i Pawła Pacułów; c.r Niemaczków, Rybackich i Muzal, Henryka i Zofię Rodzim, zmarłych uczestników i dobroczyńców Obozu Tygrysy

112. Janusza, Jana, Wacławę Rychlik, dziadków Bladowskich, Edmunda, kazimiere, Jana i Irenę Bladowskich, Stanisława Domańskiego, Krystynę Gotowiec, Urszulę wasilewską, Elżbietę Kabułę, Zofię, Stefana i Andrzeja Krusiewicz;Marka, Wincentego, natalię prządek, Genowefę, Szczepana Kunkowskich, c.r. Kunkowskich i Prządków; Tomaszków, Wrzesińskiech, Jarzystów, Lasockich, Trzosowskich, KraśniewskichHelenę i Kazimierza Wichowskich, reginę i Romana OporskichJana Nartonowicza, rodziców: janine i Franciszka Szczepaniak, braci Stefana, Eugeniusza i Jerzego, teściów Mariannę i Józefa Nortonowicz

113. Księży: Józefa schabowskiego i Witolda Kobylińskiego, Annę i Aleksandra Sierawskich, Bogusława Rasińskiego, Tadeusza Tyborowskiego, mariana Ciemerycha, c.r. Sierawkich, Ciemerych, Kosmalskich, Pietrzaków, Cieślińskich, Wisniewskich, SuchtówJana, jadwigę i Barbarę Nalewajek, Krystynę i Antoiego PodlaskichIrene, Franciszka, Bronisławę, Ignacego Stefańskich, Genowefę i Teofila Ślubowskich;Stanisławę i Józefa Trzcińskich, Hannę Koperską, Martę, Walentego, Hanne i Jerzego Kuflikowskich, dziadkw Suskich, Trzcińskich i wdwcDanutę Wiechowską, Kazimierza, Genowefę Wrzodak, iwonę, Wladysława i Marcina szumachów, Janine, Feliksa i Zbigniewa Klamińskich, Ilorak Stefana

114. Stanisława, Cecylie, Wiesława, mariana Brzuchacz, c.r. Brzuchacz, marszałek, Krupniewicz, Eksterowicz, Wróblewskich, Głowackich, szymańskich, Krzeminskich, Antoniego Dabrowskiego,Helenę, Henryka, Witolda, Eustachiusza, Agate i Bernarda Połeć, Wandę i Kazimierza ChądzyńskichRozalie i Franciszk Tuszyńskich, Sylwestra i Wincentego Krakowieckich, Rafała Gemza, jana Podgórskiego, zmarli z Róż Różańcowych, dwcc, Jerzego lisaZofię, Stanisława, Stefana Kowalczyk i ich rodziców, Janine i Jana szlaskich i ich rodziców

115. Henryke, Stanisława Maleckich, Stanisława, Stanisławę Gaseckich, dziadków: Małeckich, Gaseckich, Grochowskich, Głuszcz, Luśnia. Edwarda, Stanisławę, czesławaGłuszcz, c.r. małeckichm Gąseckich, Grochowskich, Głuszcz, Kubiaków, Mietków, Buczyńskich, lewickich, księży jóżefa Schabowskicego i Witlda Kobylińskiego, Stanisławę, Zenobię, Stefana i Zenona Wyłupek, Henrykę Oleksiak, Adelę, Stanisława i Henryka Kaliowskich, Edwarda szumowskiego, dorotę, agate, Piotr, Genowefę i Franciszka januszczyk, Stanisława, regine, jana i Tadeusza Dombrowskich,Aleksandra Gierymskiego, janine i Bronisława komorowskich, c.r. Tyborowskich, komorowskich i Gierymskich

116. Janine i Ryszarda zwierzchowskich, janine i Antoniego Bazylczuk, c.r. Zwierzchowskich, Fukowskich, Turkowskich i BazylczukHenryka, Marcelego, Leszka, Adama, józefę, Zbigniewa, Mariolę Żylowskich, Wiesławę i Mirosława Szczurowskich, Wacława malińskiego, Stanisława, Ignacego i Leokadię, Wiesława i Kazimierza malinskich, Zofie i Władyslawa Maciejewicz

117. Zofię, Mariana i c.r. Zawadzkich, Hieronima, Stanisława i c.r. Nowotków, Mariannę, Józefa i c.r. Osińskich, Mariannę, Józefa, Benedykta i c.r. Chyczewskich, Elżbietę Piłat, Władysławę, Janinę, Stanisława i rodziców Sadkowskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące +Mariana Zielińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Franciszka i c.r. Pudereckich, Zdzisława Żak, Jerzego Morawskiego, c.r. Rutkowskich, Klarżuk, dziadków, rodziców chrzestnych, ks. Abramowicza, ks. Kobylińskiego, ks. Schabowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

118. Teodozję, Józefa, Ludwika i Lecha skowronskich, Eugeniusza szudkowskiego, Kazimierza, Kazimierę i Władysława Borzęckich Józefa Domurata, c.r. Domuratów, Kanłów, Twardowskich, Kabatów, Pawelskich, Piwków, Franchiewiczów, Wysieckich, Karpinskich, Kachniarzy, Kozaków, ofiary ze Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. i wszystkich bohaterów poległych za wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna, Józefa i rodzine Kurzynkowskich, Witolda i rodzinę morawskich, rodzine MatulkówJanine, Antoniego i Ryszarda Cyrulskich, Jadwige, Henryka i Gustawa osieckich, oraz dziadków

119. Bronisławę, Wacława i stanisława Tomaszewskich, Marianne, stanisława, Mieczysława i Małgorzatę Gruszków,Władysławę i Piotra Borkowskich, Hildegardę i kazimierza Kamińskich, c.r. Borkowskich i Kaminskich, Barbarę i Wincentego Perczyńskich, c.r. Perczynskich, Kawałowskich, Mokosów, Kasiaków, Marię i Jana Eljaszów, Hannę i Antoniego Lipków, c.r. Lipków i Niewiadomskich, Helene i Norberta Adamczyków, Józefę i Stanisława Sikorskich, Maryle i Dionizego Gładyszów, Jadwige i Henryka Walczaków, Anetę grodzką-Cybulską

120. Aline i Mariana Litwin, Jadwige i Henryka Tokarczyk, Marię Cichocką, Zofię Cichewicz, Janine i Stanisława Lewandowskich, Irenę, Wiktora, jakuba krzyżanowskich, Grażyne Druś-Przybyszewską,Janinę i Andrzeja wróblewskich, c.r. Wróblewskich, Turskich i Załuskich,Krzysztofa i Zenobiusza Kowalskich, Leopolda, Bronisławei Jana Wiktorowicz, Mariana, Stefanie i Wladysława Gadeckich,Pelagię, Jana i Bogumiłe Wocial, Annei Stefana Walesiak

121. Antoniego, Juliannę, Włodzimierza, Jana, Franciszka, Mariannę, Marię, Boleslawa, Józefa Tomaszewskich, Piotra, Bronisławę i Władysława Kapczyńskich, Ludwika i Michalinę Komorowskich, Feliksa, Felikse, Michalinę i Leonarda Skarzyńskich, Konstancje Dabrowską, Mariana Jopkiewicza, Helenę, Ludwika, Roberta i wacławę Ludwińskich, Małgorzatę Michala, Kazimierę i Antoniego Nowakowskich, Barbarę i Piotrwąsów, Józefa, zająca, Hebryka Dąbrowskiego, Zofię i Stanisława Żach, Alicję Suską-Szyłłyjko, Grzegorza Dzwonka

122. Lucjana Błaszczaka, Bożenę Matuszewską, c.r. Błaszczaków, Sadzyńskich, Matuszewskich i Smolinskich, Alicje i Szczepana Nerć, Daniela i Witolda kamińskich, Genowefę Kopałka,Mariannę i Stanisława Staważ, Czesławę i Jana Sasińskich, Kazimierza Staważ, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Aleksandra MichalczykaAnnę i Jerzego nerć, mariusza i Helenę szczerbakowicz,c.r.nerć, Marton, Szczerbakowicz, ŚwierczewskichCzesławę i Zygmunta Krzyczkowskich, Kazimierę, Józefa i Tadeusza Kubajewskich

123. Jana Łukasika, rodziców Janinę i Edwarda Strachotów, teściów Zofię i Franciszka Łukasik, brata Henryka oraz zmarłych z c.r. Srtachotów, Łukasików, Czechowskich, Jurczaków, Szulborskich, wdwc,Kazimierę i Czesława Górskich, dziadków Górskich, Kos, pradziadków Pałac, chrzestnych Halinę Kondek i Jana Grymułę, Annę Trapszo, Zofię Błaszczak, Elżbietę i Wiesława ostrowskich, Anetę Grądzką-Cybulską, Irenę Sendek, za zmarłych patriotów, którzy kochali Polskę

124. Janusza Woźniakowskiego, Janusza Kubickiego, Władysławę, Michała, reginę, Józefa i jadwigę, Michała i Sabinę Sosińskich, Mirosławę i Tadeusza Sawickich, Stanisława Brodowskiego, c.r. Sosińskich, Woźniakowskich, Kubickich, Brodowskich, babcie i dziadków, dwc,Męża Henryka, szwagra Jana, rodziców marianne i Bronisława, teściów Janine i Edwarda oraz zmarłych z ich rodzin.Marka, Wincentego i Natalie Prządak, genowefę i Szczepana Kunkowskich, c.r. Kunkowskich i Prządków,c.r. Tomaszków, wrzesińskich, Jurzystów, Lasockich, Trzosowskich, Krasniewskich,

125. zmarłych za Wiarę i Ojczyzne: biskupa Edwarda Materskiego, księży: Edwarda Majchera, Józefa Schabowskiego, Franciszka Śliwę, siostry: Janę Płaska, Urszulę Stamirowską, Salomeę Chojnowską, Lucjane Sochacką, Edwinę Kroczek, za: Izabellę, Aleksandra i Stefana Kuźnickuch, natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Stanisławę i Jana Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława Machnikow, c.r. Kuźnickich, Machników, Kosmowskich i Bulików, Józefa Pawlaka, Wandę Ablewicz, Jana marczaka, Przemysława Kiełczewskiego, Mirosława Jarosa

126. Stefanię, Józefa, Stanisława, Wiesława Aleszko, Michalinę Goguszkin, Martę Majerowską, Zdzisława Stępnia, Aleksandra, Krystynę Dawidowicz, Halinę WyszomierskąStanisławę, Irenę, Stanisława Modzelan, Alicję, Władysława Kilińskich, Martę Fleminng, Henryka Busz, Kazimierza Karasiewicz, Andrzeja Stańczaka

127. Rodziców Stefana i Paulinę Tyc, ks. Waltera Madury, c.r. Rączków i Tyców, Jerzego, Czesławę i Romana Sielaszuk, Józefe i Władysława Mostków, Marię i Józefa Skowronów, Bogdana Michniewicza i zmarłych z tych rodzin, Władysławę, Stanisława, Jana Massalskich, Henryka Kałuskiego, Jadwigę i Kazimierza Ciachowskich, Krystynę i Wiesława Ciosek,+ Antoniego, Genowefę Gruczek, Weronike Kiliś; Aleksandra Gierymskiego, c.r. Gierymskich, Komorowskich, Tyborowskich; Stanisława, Reginę, Jana i Tadeusza Dombrowskich; Józefa Podleckiego, c.r. Podleckich, Kuźnickich i Bieńków; Henryka, Marcelego, Leszka, Adama, Józefę, Zbyszka i Mariolę Żyłowskich, Wiesławę i Mirosława Szczurowskich, Wacława, Stanisława, Ignacego, Leokadię, Wiesława i Kazimierza Malińskich, Zofię i Władysława Maciejewicz;

128. Mariannę i Wacława Bramowicz, Stanisława Gontarek, Mieczysława i Stanisławę, Piotr i Józefę Tretowskich, Andrzeja Ziółkowskiego, Marię, Stanisława, Kazimierza Motyl,Zbigniewa Rostkowskiego, Janinę i Klemensa Brzezińskich, Hannę SkwarczyńskąMacieja Janiszewskiego, Aleksandrę Chrostek, Ewę Mrozowicz, Jadwigę i Józefa Lonc,Dorotę i Wacława Paszkiewicz, dziadków Paszkiewicz, Lucjana Grabowskiego, dziadków Grabowskich, Annę i Henryka Potentas, dziadków Potentas i Rajewicz, Jerzego Potentas,Sławomira, Zofię i Bronisława Rowickich, Karolinę Mazurkiewicz, Franciszak i Janusza Kucharskich, Danutę Poziomek, Karolinę, Jana, Jana i Jadwigę Koziłków, c.r. Kucharskich i dwc.,Jana Klimkiewicza, Zofię i Stanisława Gawrońskich

129. Elżbietę i Czesława Kruszewskich, Helenę i Pawła Szoć, Irenę i Jana Kudokas, Janinę i Stanisława Marcisz, Eugenię i Jana Nowak, Wacławę Michalską, Anielę Gibek, oraz męża i syna, Józefa Kuś,Tadeusza Smuniewskiego i c.r. Smuniewskich, ks. Adama Buczka ic.r. Buczków, Jadwigę Helińską, Agnieszkę Jamiołkowską, Mirosława Rudnickiego, Elżbietę Pawłowską, Anastazję Waleczek, Romana Kołodzieja, Stanisława Rynkowskiego, Kazimierza Prusinowskiego, Teresę Nasiłowską, Włodzimierza Brodowskiego

130. Czesława i Reginę Papka, Franciszka i Irenę Ostrowskich, Mariusza Majewskiego, c.r. Daniszewskich i Kapałków; Leszka, Wiktorię i Mariana Dąbek, Stanisławę i Tadeusza Świerzak, Irenę, Alfreda, Kazimierę, Stanisława Sobieraj, Stefanię i Tadeusza Miłoszewskich, Janinę, Seweryna, Teofilę, Mikołaja Goździkowskich, Czesławę i Piotra Leśniewskich, Joannę Żabińską, Mariannę i Aleksandra Chądzyńskich, Janinę Raczkowską, księdza Krzysztofa Małachowskiego i ks. Feliksa Folejewskiego

131. Zofię, Zenobię, Stanisława, Zygmunta Błaszczak, Czesławę, Józefa, Barbarę, Bogdana Bisek, Marianne i Stefana Przerwa, siostrę Mariolę Dawidziuk; Albina Kaczmarczyka, Henryka i Zygmunta Rosa; Jana Krysiak, Helenę i Józefa Kwiatkowskich, Stanisławę, Henryka, Ryszarda, Tadeusza Twardowskich, Józefę, Jana Krysiak, Annę i Janusza Sokołowskich; Wandę i Jana Kozłowskich, Annę, Henryka, Stanisława i Kazimierza Szaraniak, Pawła Drążkiewicza, Edwarda Cabaj, Zofię i Jana Parobczy

132. Władysława, Józefę, Sławomira Czajkowskich, Zofię Czajkowską, Stefana, Marię Janiszek i wdwc; Dariusza Siemek, Józefę i Józefa Wąsków, Stanisława i Eugenię Milewskich, c.r. Wąsków, Muszczaków i Milewskich; rodziców Henrykę i Władysława Goceł oraz ich rodziców Stanisława i Stanisławę Goceł, Eleonorę i Bolesława Białczak, c.r. Gocłów i Białczaków, Stanisławę i Stanisława Duszek, dwcc.

133. Wandę i Jerzego Tośk, Stanisławę i Mariana Gąsior; za zmarłych członków Koła Różańcowego p.w. Matki Bożej Fatimskiej, Bożennę Szydlik, Teresę Wyłupek; Mariannę, Zofię, Marię, Władysława, Józefa i Wincentego Mendalka, Leokadię i Józefa Karpińskich, Władysławę i Adama Ziółkowskich, Stanisławę, Annę i Marcina Graszek, Agatę, Bronisława, Jarosława Biegajskich, Aleksandrę i Jana Wiśniewskich, Józefa Żórawskiego,sąsiadów, znajomych i wdwcc

134. Stanisława, Marię i Jana Ciężkich, Jana Kulika, Mariannę Mierzwy, Alicję Kaczorowską, Czesławę i Wacława Makarewicz, Helenę i Stanisława Jaśkiewicz, Artura Poniedzialskiego, Antoniego Makarawicza, Karolinę Fałek,: Dorotę Zmysłowską, Henryka, Józefy, Leszka Łucjan, Antoniny Łucjan, Henrykę i Jerzgo Drabko, Karolinę, Tadeusza, Stanisława Osłap, Helenę, Wacława, Janusza Musiatewicz, Marcelinęi Marka Panasiuk, Rozalię Cieciel; Alinę i Zygmunta Pękalskich, Zofię i Wincentego Gawarkiewicz, Barbarę i Jana Zielińskich, Stefanię Sobolewską, c.r. Pękalskich, Gawarkiewicz, Włodarczyk, dwcc

135. Halinę i Stanisława Samselów, Stanisława, Irenę i Wacława Idzkiewiczów; Tomasza Frankowskiego, Romualdę i Longina Lewandowskich, c.r. Gałczyńskich i Lewandowskich; Dariusza, Adelę, Czesława Sapiejewskich, Józefę i Hipolita Pamrów, Marka Bielińskiego, Marka Cesarza, Marylę Krystian, Barbarę Mateńko, zmarłych sąsiadów, c.r. Sapiejewskich, Pamrów, Budnickich, Czesława i Marię Borkowskich, Cristina Gigliotti, rodziców chrzestnych; Tadeusza, Kamilę, Aleksandra Leleń, Stanisławę, Jana i Bogumiła Taperek, c.r. Taperków i Towarków, 

136. Roberta Kamińskiego; Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Eugeniusza i Barbarę Izablak, dziadków Kablak, Cecylię i Stanisława Iwańskich, Józefę Urbańską, Stanisława Tysko, Kazimierę i Leona Dymarskich; Mariannę i Tadeusza Wójcickich, Jadwigę Kozera, Marię Koźlarską, Zofię i Stanisława Gustowskich, Eryka Patryka Romanowskiego, c.r. Małż i Tylickich; zmarłych członków Żywego Różańca-Róży nr 14 i za dusze w czyśćcu cierpiące

137. Stanisława Zagórskiego, Mariannę i Franciszka Prokopczuk, Krystynę i Jana Zagórskich, Kazimierę i Jana Kur, Ewę Wartęgę, Jerzego Osińskiego, c.r. Prokopczuków, Oderkiewiczów, Zagórskich, Wartęgów; Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Eugeniusza Malińskiego, Kamilę i Aleksandra Gutowskich, Franciszkę i Mariana Godlewskich, Teresę i Tadeusza Szlubowskich; Leszka, Władysławę i Stefana Sętorek i ich przodków, Anielę i Józefa Kloch i ich przodków oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Janinę i Juliana Kawka, Janinę i Mariana Pękackich, Ryszarda Dymickiewicza; Jadwigę i Zbigniewa Sawickich, Zbigniewa Gajewskiego; Władysława Matusiaka, Jego Rodziców, c.r. Maciejec, Henrykę Ślusarską, Annę Kuźncką

Aktualne intencje Mszy świętych