Wypominki

Liczba odwiedzających: 355
Sprawdź numer

Aktualne intencje mszy św.

1. zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, katechetów i wszystkich pochowanych na naszym cmentarzu, zmarłych księży: ks. Anatola Sałagę, ks. Bolesława Karczmarskiego, ks. Józefa Burzę, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Michała Bielickiego i bpa Józefa Zawitkowskiego oraz za Franciszkę i Józefa Kucharskich, Helenę i Józefa Opieka, Katarzynę i Onufrego Kucharskich, Antoninę i Wawrzyńca Tchorek, Marię i Szczepana Opieka, Kazimierza Kucharskiego; Edwarda Szumowskiego, Agatę, Piotra, Dorotę Szumowskich, Genowefę Januszczyk, Franciszka Januszczyka, Wandę Wasilewicz, Zbigniewa Prokurat;

2. Mariusza Niemira; Bronisława Tymińskiego, Annę Grzywnowicz, Annę Makarewicz, Aleksandra Grzywnowicz, Stanisława i Stanisławę Bieńkowsich, Mariannę Kowalską, Anielę i Jana Kowalskich, Alinę Błocką, Jana Bieńkowskiego, Aleksandrę Puto; Helenę, Henryka, Witolda, Agatę, Bernarda, Eustachiusza Połeć, Wandę i Kazimierza Chądzyńskich; Zofię, Władysława, ks Jerzego, Jana i Ryszarda z rodziny Kaszyńskich; Krystynę Kluska, Michała Bączka, Marię i Błażeja Okońskich, Stanisława Kluska, Marię i Józefa Kluska, Ludwikę Gołąbka, Tadeusza Gołąbka;

3. Rozalię Tuszyńską, Franciszka Tuszyńskiego, Sylwestra Krakowieckiego, Wincentego Krakowieckiego, Rafała Gemza, Jana Podgórskiego, dusze w czyśćcu cierpiące; Rodzinę Deców, Kopalińskich, Prytków, Wyszyńskich, Tkaczuków, Jabłońskich, Łapińskich, Sakowiczów, Gorczaków, Szulborskich, Janinę, Józefa, Małgorzatę, Zofię, Romana, Agnieszkę, Romualda Skoniecznych, Wiesławę Cukrowską, Anielę, Franciszka, Jadwigę, Jerzego Sobczak, Władysławę Buła, Martę i Mikołaja Łabienków, Wandę i Bolesława Stępień;Huberta i Mirosława Nalewajek, Zofię, Halinę i Edmunda Skórka, Jolantę i Tadeusza Kalama, Reginę Wilczyńską, Franciszka Rogalę, Elwirę Pankiewicz;

4. Barbarę i Henryka Ulrych, Leopolda Zycha, Eugeniusza Włodarczyka, Dziadków Ulrychów i Zychów; Zbigniewa, Janinę i Jana Sitak, Władysławę i Wacława Wójcik, zmarłych z rodziny Wójcików i Sitków; Konrada Szajkowskiego, Alfreda Szajkowskiego, Henryka Szajkowskiego, Lucjana Gąsowskiego, Helenę Gąsowską, Mariana Gąsowskiego; Władysława Jurczyka, Bernarda Jurczyka, Danutę Jankowską; Janinę i Jana Szlaskich oraz ich rodziców, Zofię i Stanisława Kowalczyków oraz ich rodziców;

5. Krystynę, Tadeusza i Marcina Burakowskich, Mariannę i Michała Sobczaków, Marię i Kazimierza Dziewanowskich, Marka Zielińskiego, Andrzeja Fabińskiego; Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę, Mieczysława, Stanisławę i Franciszka Pędzich; Zmarłych z rodzin Grzeszczak, Dominiczak, Chmielewskich, Płaciszewskich, Jankowskich, Adamskich, Danilewicz, Pilarskich, Dziwosz, Jerzego Wojtkowskiego;

6. Józefa, Wiktorię, Stefana i Sabinę Banych, Eugeniusza, Janinę i Antoniego Włodarczyków, Mariannę i Stanisława Lenarcików, Stanisławę i Henryka Świtaj, Kazimierę, Stanisława i Zdzisława Jopek, Teresę Włodkowską; Włodzimierza Kalinowskiego, Helenę, Mariannę, Eugeniusza, Józefa i Zbigniewa Smogorzewskich; Tadeusza, Sławomira, Stanisława i Stanisławę Guzowicz, zmarłych z rodziny Guzowiczów, Mariana, Janinę, Wiesława Pergoł, zmarłych z rodzin Pergołów, Ojdowskich i Ślendaków, Stanisławę Konatowską;

7. Józefa Łądka, Janusza Łądka, zmarłych z rodziny Łądków; Katarzynę Ostrowską Jechalik, Julię Jechalik, Zofię i Eugeniusza Grzymkowskich, Helenę i Józefa Jechalik; Mariannę i Stanisława Lenarcik, Adama, Krystynę, Zbigniewa i Bogusława Grzybowskich, Kazimierza, Władysławę i Krzysztofa Lenarcik, Stefana i Sabinę Banych, Eugeniusza Włodarczyka, Adama Szpądrowskiego; Krzysztofa i Zenobiusza Kowalskich, Bronisławę, Leopolda i Jana Wiktorowicz, Stefanię, Mariana i Władysława Gadeckich; Tadeusza Grzegrzółkę;

8. Józefa, Franciszkę, Bogumiłę, Tadeusza, Ireneusza, Zenona i Marię Suwińskich; Bogumiłę, Jadwigę i Feliksa Zakrzewskich; Władysławę i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Mariannę i Aleksandra Fitas, zmarłych z rodzin Rapackich, Mossakowskich i Laskowskich, Halinę, Aleksandra i Teresę Górczyńskich; Jadwigę i Jana Homka, Helenę, Marka i Józefa Niepokój; Aleksandrę, Kazimierza, Marka i Grzegorza Szymborskich;

9. Janusza, Dariusza, rodziców i dziadków Szczepankowskich; Krystynę, Edmunda i Zbigniewa Szymborskich, Jadwigę i Feliksa Jankowskich, Annę i Adama Kalinowskich, dziadków i rodziców Krzesnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, ks prałata Witolda Kobylińskiego, Elżbietę Brzozowską, Annę Petrykiewicz, Zofię, Stanisława, Jarosława i Beatę Leśniewskich, Zbigniewa i Tomasza Sowińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Przemysława Kiełczewskiego, zmarłych z rodzin Kiełczewskich, Mencel i Pilniak, Alfreda i Irenę Sobieraj, zmarłych z rodzin Sobieraj i Miłoszewskich, ks Krzysztofa Małachowskiego;

10. Marię Rępalską, Stefana Rępalskiego, Jadwigę Jabubowską, Stanisława Jakubowskiego, Józefa Jakubowskiego; Krzysztofa Pęza; Stanisława, Cecylię, Mariana, Wiesława Brzuchacz, zmarłych z rodzin Brzuchacz, Eksterowicz, Krupniewicz, Szymańskich, Wróblewskich, Kwiatkowskich, Antoniego Dąbrowskiego, Aleksandrę Krzemińską; Bogdana Rosa, Ewę i Zygmunta Rosa, Zofię i Zenobiusza Zawada, Jana i Janinę Aftewicz, Michalinę i Frnciszka Cichockich, zmarłych z rodzin Rosów, Cichockich, Zawadów i Afterowiczów;

11. Salomeę i Wandalina Jasińskich, Irenę i Mieczysława Łoskot, Henryka i Edmunda Mańko, Antoniego Edwarda Mańko; Stanisława Gładkiego, zmarłych z rodzin Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Edwarda i Barbarę Wyczesanych, zmarłych z rodzin Wyczesanych i Wiśniewsich, Wiktorię Pagacz, zmarłych z rodzin Pagaczów i Pasierbów; Leokadię, Józefa i Krzysztofa Prokop, Henryka Niechcielskiego, Marzenę Stemplewską, Celinę Pietrzykowską;

12. Janusza, Janinę, Bronisława, Kazimierza Malka, Józefa, Adelę, Edwarda, Jana Kaczorowskich, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha, Rafała, Kazimierza, Leszka Gajzler, Józefę, Tadeusza, Andrzeja Młotek, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca Skubaczewskich, Halinę i Zygmunta Rosiak, Barbarę i Piotra Żmijewskich, Wacława Sobak; Zmarłych z rodzin Choromańskich, Teperek, Hajdackich, Śliwickich, Polańczyk, Rózgów, Lewczuk, Skibniewskich, Rysztak, Danutę Orzechowską, Halinę Gębczyńską, Krystynę Głogowską, Danutę i Romana Wójcik;

13. Lidię, Mieczysława Choromańskich, Gabrielę, Bolesława Teperek, Irenę, Gustawa, Jerzego Śliwickich, Jana, Rozalię Hajdackich, Antoniego, Antoninę Teperek, Aleksandra, Helenę Choromańskich, Stanisława, Stanisławę Polańczyk, Jadwigę, Jana, Franciszka Skibniewskich, ks Mariana Choromańskiego, ks Stanisława Kanię; Jana, Zygmunta, Józefa, Eugenię, Helenę, Teresę, Beatę i zmarłych z rodzin Tarnowskich i Kapica, Romanę, Feliksa, Henryka, Tadeusza i zmarłych z rodzin Kołków i Kujawskich, Feliksę i Tadeusza Bryc, Czesława Wysockiego, Teresę, Sylwię i Grzegorza Żmijewskich, Tadeusza Smuniewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

14. Stefana Gerka i całą rodzinę, Grzegorza Grochowskiego, całą rodzinę Wiśniewskich i Nagrockich; Barbarę i Tadeusza Ościłowskich; Antoniego, Juliannę, Włodzimierza, Jana, Franciszka, Mariannę, Marię, Bolesława, Józefa Tomaszewskich, Piotra, Bronisławę i Władysława Kapczyńskich, Ludwika i Micalinę Komorowskich, Feliksa, Feliksę, Michalinę, Leonarda Skarzyńskich, Konstancję Dąbrowską, Mariana Jopkiewicza, Helenę, Ludwika, Roberta i Wacławę Ludwińskich, Małgorzatę Michalak, Alicję Szyłłejko, Kazimierę i Antoniego Nowakowskich, Barbarę i Piotra Wąsów, Józefa Zająca, Henryka Dąbrowskiego, Zofię i Stanisława Żach;

15. Elżbietę Sawicką, Czesławę i Leona Kurowskich, Mieczysławę i Sławosza Kurowiaków, Michała i Jana Kozuro, Marzenę Paszkowską, Natalię, Leszka, Wiktora Zielińskich, Józefa Omlańskiego, Niemirę Kantar, Tadeusza Orłowskiego; Stanisławę, Janinę i Tadeusza Kuczyńskich, Leokadię, Romana i dziadków Sierota, Jadwigę, Leona Kozłowskich, dziadków Gzula; Zmarłych z rodzin Ziemskich, Fabianów, Kalamanów, Matysów, Liberowiczów, Lenców, Burozanowskich, Kyciów, Cybulskich, Stanickich, Biernackich, Halinę Knut, Macieja Stokarskiego, Elżbietę Pawłowską, ks Witolda Kobylińskiego, zamrłych sąsiadów, kapłanów i dusze czyśccowe;

16. Remigiusza Kontrktowicza, Helenę i Jana Skuza, Stefanię i Czesława Lubaszka, Jana i Tadeusza Lubaszka, Jadwigę i Mariana Kontraktowicz, Janinę i Eugeniusza Gąsior, Henrykę Bednarską, Cecylię i Aleksandra Rosa;Bożenę, Helenę i Franciszka Kazimierczak, Irenę i Henryka Klimek, Zofię i Jana Jędrzejewskich, Stanisławę Somrowską, Ewelinę i Piotra Karczewskich, ks Zbigniewa Węsierskiego, Księży Zmartwychwstańców, ks Jerzego Pelca, Reginę i Władysława Stoińskich;

17. Wincentego, Czesławę i Antoniego Kiersnowskich, , Jana i Krystynę Zagórskich, Stanisława i Halinę Szeweluk, Franciszka i Kamilę Łempickich, Aleksandra Pielacha; Leszka, Andrzeja, Jana, Marię Szmidtów, Karola, Jana, Marię, Jadwigę, Sławomira Wiśniewskich, Wiktora, Mariannę, Halinę, Józefa, Czesławę Olkowskich, Janinę, Jerzego, Henryka, Irenę, Włodzimierza, Jana, Halinę Kołodziejskich, całą rodzinę Winclechtów, Duchnowskich, Sobieskich i Koczkodonów;

18. Henryka i Władysławę Krygier, Jadwigę Martyńską, Remigiusza Kosmowskiego; Mariannę i Stanisława Hermanowiczów, zmarłych z rodzin Bieliniaków, Hermanowiczów, Kuneckich, Snopków, Żeńców, Jadczaków, siostry zakonne Gizelę Garlewicz, Małgorzatę Snopek, zmarłych przyjaciół i znajomych; Wojtusia Pawlickiego, Henryka Pawlickiego, Jadwigę Wiśniewską, Mariana Lewandowskiego, Tomasza Lewandowskiego, Reginę Bielińską, Zenona Bielińskiego, Czesława Bielińskiego ojca i syna, Stefana i Mariannę Pawlickich, Barbarę i Wojciecha Banasiak, Janinę Dzięcioł;

19. Annę i Feliksa Wichrowskich, Leszka Wichrowskiego, Julitę i Włodzimierza Borowieckich, Janinę Malec, Zenonę Nowakowską, Teresę Tadeusiak; Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza, Jerzego Szewczyk, Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć; Karolinę i Eugeniusza Wróbel i całą rodzinę Wróblów i Sawickich, Stefanię i Jana Obłuskich i całą rodzinę Obłuskich i Leśniewskich;Rodziców i braci Matalków;

20. Stanisława Staważa, Mariannę Staważ, Stanisława Wojciechowskiego, Aleksandra Michalczyka, Jana Sosińskiego, Czesławę Sosińską; Alinę i Mateusza Strojnik, Elżbietę, Danutę, Czesława Góralskich, ks Zygmunta Wudarkiewicza, Julitę Szatkowską, dusze w czyśćcu cierpiące; Helenę i Kazimierza Wichowskich, Reginę i Romana Ogorskich;

21. Helenę, Franciszka, Franciszkę, Piotra Gut, Annę, Józefa Studzińskich, Zofię, Wacława Sówka, ks prałata Stanisława Wawrzyszuka, zmarłych z rodzin Bieńkowskich, Kryglów, Siczków, Podleśnych, Pielachów, Długasiewiczów, Gutowskich; Wacława Rosłońskiego, Zofię Rosłońską, Walentynę Rosłońską, Jana Kobusa, Antoniego Kobusa, Janinę Kobus, Elżbietę Trzmiel, Elżbietę Nowak;

22. Jarka Mazurka, Piotra Wójcika, Teofilę, Tadeusza, Stanisława Fabisiaków, Janinę, Stanisława Mazurków, Leokadię, Feliksa, Zdzisława Wójcików, zmarłych z ich rodzin; Stanisława, Henrykę Małeckich, Stanisława, Stanisławę Gąseckich, dziadków Małeckich, Gąseckich, Grochowskich, Głuszcz, Luśnia, Edwarda, Czesława Głuszcz, zmarłych z rodzin Małeckich, Gąseckich, Grochowskich Głuszcz, Kubiaków, Miętków, Buczyńskich, ks Józefa Schabowskiego, ks Witolda Kobylińskiego;

23. Stefana i Stefanię Dąbrowskich oraz ich dzieci: Józefa, Krystynę, Halinę i Bogusława; Jerzego Hankiewicza, Mariannę i Jana Hankiewiczów, Marię i Henryka Król; Janinę, Kazimierza, Piotra Lankiewicz, , Jadwigę i Stanisława Porzucek, , Helenę, Stnisława Belta, Mariannę i Antoniego Lesiak; Leokadię, Czesława i Sylwestra Lendów, Ryszarda Marchlewskiego; Zmarłych z rodzin Komorowskich, Piekutów, Kownackich, Tyborowskich, Gierymskich, Kosińskich, Sikorów, Kamińskich, Domaszczyńskich, Zientków;

24. Jadwigę, Antoniego, Jerzego i Wiesława Kacprzyk, Zofię i Władysława Sucheckich, Eleonorę i Franciszka Prusaczyk, Józefa, Janusza, Stanisława i Henryka Prusaczyk, Kazimierza i Marka Gleba, Alinę Zbirowską, Roberta Małkiewicza, Marka Storma; Karolinę, Pawła, i Zbigniewa Wątorczyk, Wandę Tylkowską, Andrzeja Tabaka, Bohdana Wróbla, Agatę Szymańską, Wiesława KArnasiewicza, Janusza Majewskiego, Anielę i Józefa Kowalczyków;

25. Janinę, Stanisława, Marię Majewskich, Stanisława, Antoninę, Edwarda i Aleksandra JAjewskich, Janinę, Jana, Tomasza, Witolda Gzowskich, Bolesława, Sławomira, Tadeusza Adamczyków, Anielę, Teofila, Jana i Stanisławę Kraska, Antoninę, Władysława i Stanisława Machnowskich; Helenę Biziorek, Mariannę i Jana Biziorek; Janusza Dąbrowskiego, Eugeniusza Dąbrowskiego, Tadeusza Majchrzaka, Andrzeja Majchrzaka, Annę Majchrzak, Ewę Powała, Wiesława Sławińskiego, całą rodzinę Rybskich i Kubickich, dusze czyśccowe;

26. Jana Kubickiego, Józefę Kubicką, Włodzimierza Kubickiego, Józefa Kubickiego, Krzysztofa Jarząbka, Henryka i Iwonę Pawlik, Andrzeja Rybskiego, Mariannę i Jana Rybskich, Stefana Nowaka, Grażynę Burba; Jadwigę, Jana, Edwarda, Władysława z rodziny Stefanowskich, Feliksę i Edwarda z rodziny Romanowskich, Daniela Krakiewicza, Irenę, Henryka, Romualda z rodziny Staroszów;

27. Andrzeja Połomskiego, Jerzego, Alinę, Bolesława Połomskich, Henryka, Annę, Józefę Nasiadko, Mariannę i Stanisława Buźniak, ks. Zbiegniewa Wojciechowskiego, zmarłych z rodzin: Połomskich, Nasiadko, Buźniak, Gwarzyńskich, Zegarek, Cierlica, dobroczyńców, przodków, sąsiadów i znajomych, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, ofiary wszystkich wojen, zmarłych w niemieckich obozach, sowieckich gułagach, ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Galicji Wschodniejc.r Borzuchowskich, Stachowiczów, Janinę, Mieczysława i Marysię Lejchte, Urszulę i Anielę Bielawską, Zbigniewa, Emilię i Pawła Pacułów; c.r Niemaczków, Rybackich i Muzal

28. Rodziców Stefana i Paulinę Tyc, ks. Waltera Madury, c.r. Rączków i Tyców, Jerzego, Czesławę i Romana Sielaszuk, Józefe i Władysława Mostków, Marię i Józefa Skowronów, Bogdana Michniewicza i zmarłych z tych rodzin, Władysławę, Stanisława, Jana Massalskich, Henryka Kałuskiego, Jadwigę i Kazimierza Ciachowskich, Krystynę i Wiesława Ciosek,+ Antoniego, Genowefę Gruczek, Weronike Kiliś; Aleksandra Gierymskiego, c.r. Gierymskich, Komorowskich, Tyborowskich; Stanisława, Reginę, Jana i Tadeusza Dombrowskich; Józefa Podleckiego, c.r. Podleckich, Kuźnickich i Bieńków; Henryka, Marcelego, Leszka, Adama, Józefę, Zbyszka i Mariolę Żyłowskich, Wiesławę i Mirosława Szczurowskich, Wacława, Stanisława, Ignacego, Leokadię, Wiesława i Kazimieirza Malińskich, Zofię i Władysława Maciejewicz;

29. Kazimierza Toczyskiego, rodziców i dziadków, c.r. Toczyskich, Zakrzewskich, Garbaczów, Hennigów; rodziców chrzestnych, przyjaciół, sąsiadów, dwcc., Jadwigę i Edwarda Zakrzewskich, Mariana Chojnackiego, Romualdę Skarżycką, Grażynę Szcześniak, Kazimierza Toczyńskiego; Krystynę, Witolda, Henryka, Elżbietę i Marię Morawskich; Adama, Józefa, Antoniego, Apolonię i Jadwigę Kurzynkowskich; Stanisławę, Zenobię, Stefana i Zenona Wyłupek, Henrykę Oleksiak, Adelę, Stanisława, Henryka Kalinowskich;

30. Adama, Małgorzatę, Romualda, Krzysztofa Skarżyckich, Lucynę Karczewską, c.r. Zakrzewskich, Skarżyckich i Hojnackich; Marcina, Bernardynę, Ryszarda, Józefę i Jana Dworniczak, Mieczysława Joźwiaka, Alfredę i Kazimierza Pomiankiewiczów, Genowefę i Czesława Kokowicz, Reginę i Ludwika Szczuka, Lecha Kokowicza, Józefa Michalczuka, Stanisława Zionkowskiego, Apolonię i Franciszka Kontek, Anetę Gąsior, Kazimierę i Władysława Wochów, Michała i Cecylię Thor, Zbigniewa Gardzioła; Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego

31. Mariana i Marię Milewskich, Stanisława i Julię Rydzewskich, Wiktora Rydzewskiego, Zbigniewa Milewskiego, Stanisława i Konstancję Dyksińskich,+ Sławomira, Zofię, Mariana Brzozowskich, Mariana, Janinę Czerniakowskich, Przemysława, Edwarda Widemajer, Iwonę, Sewerynę i Jana Próchniak, Edwarda Kurowskiego, Otylię, Zdzisława Zawadzkich, ks. Michała Bielińskiego i wdwc. Stefanię i Tadeusza Kruszewskich, Michalinę, stanisławę, Adama Krusiaków, Janinę, Stefana Walczaków,

32. Stanisława Sosińskiego, Sabinę i Stanisława Wiśniewskich, Stanisława i Felikse Tarapata, Romanę Sowę, Janinę i Faustynę Supeł, Jana Wintera, Józefę Matusik, Stanisława, Józefa, Piotra Gawrońskich, Anastazję, Edwarda, Wacława, Stefanię, Magdę Zberezińskich, Andrzeja, Annę, Alinę, Aleksandra, Mariannę, Stanisława, Agnieszkę, Mirosława Andrzejczak, Elżbietę Witecką, Andrzeja Zawkoswkiego, c.r. BeRzezińskich, Irenę, Tadeusza Purzyckich, Polaków z Kresów Wschodnich zamordowanych przez UPA, wdwc

33. c.r. Gajewskich, Białków, Barszczewskich, Sawickich i wdwc + Mariannę i Andrzeja Podgórskich, Stanisławę Puzia, c.r Podgórskich, Puzia, Zapałowskich, Kuźnickich, Mianowskich, Srebnickich, Mroczek, Gajkoś,+ Barbarę i Wincentego Perczyńskich, c.r. perczyńskich, Kawałowskich, Mokosów i Kasiaków, Hannę i Antoniego Lipków, c.r. Lipkówi Niewiadomskich, Helenę i Norberta Adamczyków, Marię i Jana Eljaszów, Jozefę i Stanisława Sikorskich, Agnieszkę i Wacława Świerczewskich, Marylę i Dionizego Gładyszów, Anetę Grądzką-Cybulską,

34. c.r. Czyżaków, Marczuków, Dudzińskich, Wakulińskich, Rutkowskich, Kowalskich, Beatę Twarowską i Mirka Romańskiego,+ Kazimierę Komorowską, Helenę Antonowicz, Władysławę i Franciszka Kowalczyk, c.r. Komorowskich, Kowalczyków i Dziurkowskich + Stefanię, Leonarda, Sławomira Krawczewskich, Zofię i Jana Marciniak +Jana, Franciszka, Bronisławę, Ignacego Stefańskich, Genowefę i Teofila Ślubowskich, + Janine i Andrzeja Wroblewskich, c.r. Załuskich, Wróblewskich, Turskich

35. + Księży: Józefa Schabowskiego i Witolda Kobylińskiego, Annę i Aleksandra Sierawskich, Bogusława Rasińskiego, Tadeusza Tyburowskiego, Mariana Ciemerycha, c.r. Sierwaskich, Ciemerychów, Kosmalskich, Pietrzaków, Cieślińskich, Wiśniewskich, Suchtów,

36. + c.r Szybka: Antoniego, Czesława, Mariana, Wacława, Jana; Mieczysława, Wiesława, Dariusza, Stanisława, Alicję; Rodziców Jana i Helene Szybka, dziadków Sulich Wacława i Władysławę; Anielę, Franciszka i Stanisława Oniszko; Cecylię, Eugeniusza i Edwarda Pożerowszczyk; Danutę, Andrzeja, Józefa, pelagię, Michała Zatorskich; helenę Kleban i rodziców katarzynę i Romana Ulańskich, Hannę Ulańską i Andrzeja Piątek; Zbigniewa, Janinę i Stanisławę Radosińskich, Tadeusza i Irenę Welczyńskich;

37. + Henrykę i Antoniego Kotowskich, Cecylię i Piotra Kucharczyk+ Janusza, Władysława Pielak, dziadków Pawlak, Wilgos, Reginę Getka, Józefa i Janusza Kornackich, Alinę Żochowską, zm. z rodzin Wilgos, Pielak, Pawlak, dusze w czyśćcu cierpiące+ Helenę i Wacława Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego+ Barbarę i Henryka Mężyńskich, zm. z rodzin Mężyńskich i Mikulskich, Janinę i Zygmunta Eliaszuków, zm z rodzin Eliaszuków i Mikłaszów, Marię Maciątek+ Jana, Jadwigę i Barbarę Nalewajek, Krystynę i Antoniego Podlaskich

38. + Bernarda i Dorotę Bludas, Marię i Zygmunta Nadworskich, Jana Szarańca, Joannę Piekarską, Franciszkę Szkolnicką, Jadwigę Czubak, Stanisława i Janinę Świecuch, Helenę i Stanisława Pietrzak, Marię Znamierowską, zm z rodzin Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Wrześniów, Jagiełłów, Kitaszewskich + Henryka Czekalewskiego, Ryszarda Musińskiego, Bolesława, Juliannę, Edmunda, Czesława, Kazimierza Walczaków

39. +Janusza Woźniakowskiego, Janusza Kubickiego, Władysławę, Michała, Reginę, Józefa i Jadwigę, Michała i Sabinę Sosińskich, Mirosławę i Tadeusza Sawickich, zm. z rodzin Sosińskich, Woźniakowskich, Kubickich, zmarłe babcie i dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące+ zm. z rodziny Leśników, Mariana, Mariannę, Krystynę i Sławomierza, Tadeusza, Jerzego, Ryszarda, dusze w czyśćcu cierpiące+ zm. z rodziny Zagajow, Jana i Zofię, Wacława, Henryka, Zofię Popiel, dusze w czyśćcu cierpiące

40. +Andrzeja, Władysławę, Leona Burzyńskich, rodziców Zygmunta i Zofię +Irenę, Stanisława i Jana Prusińskich, Marię, Genowefę i Franciszka Januszczyk +Czesławę, Zygmunta Krzyczkowskich, Kazimierę, Józefa, Tadeusza Kubajewskich+ Jana, Korneliusza, Danutę i Henrykę Lisieckich, Ryszarda, Jana i Mariannę Wróblewskich, Czesława i Jadwigę Gawryluk, Tadeusza i Alinę Skrockich, Mieczysława Roguskiego, Stanisława, Franciszka i Cecylię Kryszczuk, Ludwika, Kazimierza i Zofię Stelmach, Zenona, Marka Wilk, Jadwigę, Ignacego Deca

41. + zm. z rodzin Zawadzkich, Zarębów, Jagnieżów, Kowalskich, Wiśniewskich, Balikowskich + Władysława Matusiaka, jego rodziców, zm. z rodziny Maciejec, Henrykę Ślusarską, Annę Kuźnicką+ Reginę Gawryś Pastuszek, Bogusława Pastuszka, Zbigniewa Kowalczyka, Bogdana Gawrysia, Rozalię i Zygmunta Pastuszków, Genowefę i Stanisława Gawryś, Zofię, Antoniego Pęzik, Józefę i Jana Fijałkowskich, Helenę i Hieronima, Czesława, Barbarę i Jerzego Wieliczko, Urszulę Jańdzińską, Roberta Dolech, Czesława Gawryś, Stanisława, Marcina Gawęda, Władysławę i Piotra Królik, Jana i Jadwigę Kowalczyk

42. + Elżbietę, Jerzego, Mariannę, Franciszka Łęgowskich, Stanisławę, Czesława Marchel, Mariannę, Feliksa Trzcińskich, Leszka Barabasza + z rodzin Żmijewskich i Majewskich + Kazimierę i Zygmunta Chajczuk, Elżbietę, Piotra, Stanisława Krupniewiczów, Cecylię, Stanisława, Wiesława Brzuchacz, Julię, Jana, Zbigniewa Eksterowiczów, Antoninę Szymańską, Jolantę, Władysława Oniszczuk + Dariusza Suska, Wiktorię Rudnicką, Aleksandra Latkowskiego

43. + Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Duchniewską, Jana, Wiktorię Pawlikowskich, Jana, Annę Wtulisiak, Ryszarda Mielczarskiego   + Wojciecha, Hieronima, Jadwigę Stefańskich, Jacka, Jadwigę, Władysława Galińskich, Bogumiłę Czerwińską, Kazimierę, Franciszka Wróbel, zm. z rodzin Stefańskich, Czarneckich, Galińskich, Pawłow, Wróbel, Rembelińskich+ Edwarda Łukasiewicza, Aleksandra i Czesławę Przetackich, zm. z rodzin Bieleckich, Przetackich i Łukasiewiczów

44. +Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława, Jacka Piątków, zm. z rodzin Popielarskich, Truszkowskich, Piątków, Duszków + Alinę i Zygmunta Pękalskich, Barbarę i Jana Zielińskich, Zofię i Wincentego Gawarkiewicz, Stanisławę Sobolewską, Joannę i Stanisława Nagórskich, Barbarę i Zenona Matysiak, zm. z rodzin Pękalskich, Gawarkiewiczów i Zielińskich + Wisławę Cukrowską

45. + Kazimierza Wróbla, Stanisława Wójcika, Irenę, Annę, Henryka, Władysława, Marka, Daniela, Gawryńskich, Andrzeja Dębskiewgo, Marię, Bolesława, Antoniego Szulc, Zofię, Stanisława Wróblów + Zdzisława i Alinę Wróblewskich, Franciszkę, Piotra i Helenę z rodziny Wróblewskich+ zmarłych z rodzin pracowników PKP + Mariannę, Władysława, Czesława, Bogusława i całej rodziny Pasków i Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię, Mariana z całej rodziny Budkiewiczów, Aleksandrowiczów, Franciszkę Bendkowską, rodzinę Płachtów, Karolonków, Galów, Misiaków, szwagra Ryszarda, Stanisława

46. + Remigiusza, Bogdana, Marcjannę, Franciszka, Stanisława, Stanisławę, Tadeusza Salwinów, Piotra, Anielę, Włodzimierza, Franciszka, Helenę, Bronisławę Pomaskich, Mariana, Kazimierę, Jana. Michalinę, Władysława Jakubiak, Marię Słonczewską, Genowefę Chełminiak + Józefa, Mariannę Perkowskich, Jadwigę, Eugeniusza Idźkowskich, Anastazję, Antoniego Mroczkowskich, Ewę Biryłko, zm. z rodzin Mroczkowskich, Podbielskich, Szyluk +Leokadię, Jana Drożdżewskich, Jadwigę, Barbarę, Stanisława, Zygmunta Jędrzejewskich

47. +Helenę, Jana, Apolonię, Józefa, Tadeusza, Eugeniusza, Artura Pisarzewskich, Henryka Pazio, Teresę, Andrzeja, Piotra Rachuba, Tadeusza Tarczyńskiego +Irenę, Kazimierza Bieńkowskich, Ksenię, Antoniego Wójciga, Irenę, Eugeniusza Kuniec, Emilię Pilipiec +Emila, Łukasza i Wiktorię Płowieckich +Adama i Benedykta Paskudzkich +Jerzego Eliasiak, Teresę i Bronisława Radzikowskich +Leonardę, Jana, c. r. Kachnowiczów, Kazimierę i c. r. Dolińczyków, Markiewiczów, Bielawskich, Swalskich, Dąbrowskich +Annę, Józefa, Dariusza Dulińskich, Zofię, Marcina, Tadeusza Trojanowskich

48. +Marię, Władysława, Urszulę Białych, Marka Gałgańskiego +Grzegorza Benczarskiego, Krzysztofa Smolarczyka +Stanisławę, Edwarda, Waldemara, Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską +Ludwika Kochowskiego, Mariana, Krystynę Maciejuk, Jadwigę Guberską, Franciszka, Janinę Giereło, Józefa, Teresę Kochowskich, Marię Gładysz, Józefa, Leontynę Szoplik, Jadwigę Maciejuk, Andrzeja Masłowskiego, Janusza Duszyńskiego+Jana, Reginę, Zenona i c.r. Poryckich i Piotrowskich, Antoniego, ks. Krzysztofa, c.r. Niemyjskich i Murawskich

49. +Jadwigę, Aleksandra, Wiktora, Stanisława i Annę Rzeczyckich, Alinę, Tadeusza Wilkowskich, Janinę Krzemińską, Bronisława, Kazimierę, Stanisława, Danutę i Zygmunta Góralczyk +c.r. Garnowskich, Szymczaków, Ziółkowskich +Jana, Wandę, Stanisławę i Piotra Kozłowskich, Annę, Henryka, Kazimierza i Stanisława Szarniak, Pawła Drążkiewicz, Karolinę Karwowską +Anielę, Jana i c.r. Wiązowskich, Antoniego, Jadwigę, Edwarda Kuśmierz, c. r. Kuśmierz i Kuśmiaków, Teresę, Tadeusza, Wiewiura, Józefa, Konstantego Żbikowskich, c.r. Rudnickich, Domagalskich

50. +Kazimierza, Mariannę, Stefana Walczyków +Stanisława i Zbigniewa Bochniak, Wandę i Edwarda Smyk, Danutę Kopańską, Irenę i Stanisława Jagnieża, Irenę i Władysława Zawadzkich, Barbarę Zaręba, dzieci nienarodzone +Helenę i Wojciecha Lewandowskich, Barbarę i Józefa Chabros, Irenę, Piotra, Feliksa, Stanisława Lewandowskich, Antoninę i Andrzeja, Franciszka, Józefa, Andrzeja, Zofię Gąsienica-Daniel, c.r. Chabrosów, Murawskich

51. +Michała Mączyńskiego, Zofię i Leszka Krzyściak, Andrzeja Wiśniewskiego, Marię i Jana Szatkowskich, Alicję i Jerzego Skikiewicz, Anielę Budz-Karpiel, Jacka Biernacik +rodziców Józefa Szulborskiego, Janinę i Edwarda Strachotów, dziadków z obydwu stron, rodziców chrzestnych, brata Henryka Strachotę, szwagra Jana Łukasika, dusze w czyśćcu cierpiące +Jana Owczarka, Ryszarda Bogdańskiego

52. +Daniela, Waldemara, Józefę, Józefa, Ewę i Adama Płonków, Emilię, Tomasza, Annę i Władysławę Wolniak, Zofię i Juliana Gutowskich, Jana Pietrończuk, Kazimierza Jasińskiego, Alinę, Czesława, Józefę, Leona, Wacławę i Stanisława Dąbrowskich, Jadwigę, Piotra, Barbarę, Urszulę, Bożenę Grajczak, Witolda Czebiołko, Waldemara Pałubę, Irenę Groszewską, Jadwigę i Teresę Hammer oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

53. +Elżbietę Kasprolewicz, Kazimierę i Romana, Janinę, Joannę, Czesławę, Cezarego, Małgorzatę, Wacława, Waldemara i Bogdana Sas, Romualdę, Jana, Bożenę, Jerzego i Elżbietę Rząd, Ewelinę, Józefa Grabowskich, Eugeniusza Matlachowskiego, Renatę i Pawła Muracha, Slavicę i Bożo Sirovca, Mariannę i Feliksa Sas, Wiesławę i Jerzego, Zofię i Romana Sas, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące+Mieczysława i Mieczysławę Łada, Alinę, Mariana, Stanisławę i Piotra  Suwińskich, Stanisławę i Piotra Gołębiewskich, Zenona Ostrowskiego, Mariannę i Feliksa Bochińskich, siostrę Mariolę Dawidziuk, Teresę i Jana Sitkiewiczów, Bogusławę Wilk, Janinę i Alojzego Ławnickich

54. + Bogdana Borensztejna, Tadeusza Grzywacza, z. z cr. Kapa i Dusza.+ Zofię i Szczepana Szkopek, Czesława i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Krystynę Jasińską- Majczyna, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Bęcześniewską, Henrykę i Lucjana Grabowskich+ Danutę i Stanisława Daleckich . Mariannę i Wacława Dudek+ Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Jana, Janinę i Władysława Kacprzaków, Bronisława Siporskiego i jego rodziców

55. + Andrzeja, Przemysława, Wandę i Andrzeja Pilch, Helenę Hilczer, Franciszka Szymków, Zofię i Stanisława Nowickich, Jadwigę i Juliana Gajcla, Tadeusza Nowakowskiego, Juliana i Bronisławę Nowakowskich, Włodzimierza, Hannę i Henryka Maroszek + Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Jana, Janinę i Władysława Kacprzaków, Bronisława Siporskiego i jego rodziców

56. +Zofię, Zenobię, Stanisława i Zygmunta Błaszczak, Czesławę, Józefa, Bogusława i Barbarę Bisek, zmarłych z cr. Błaszczak i Bisek, Mariannę i Stefana Przerwa, rodziców chrzestnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, Józefę Ziółek, za dusze w czyśćcu cierpiące + Halinę i Kazimierza Sieczkowskich, Janinę, Leonarda, Stanisławę, Wojciecha, Marka Muzal, Czesławę i Franciszka Sieczkowskich, Reginę Suska

57. + Krzysztofa, Zygmunta, Jadwigę i Antoniego Skawskich, zm. z cr. Skawskich, Jędruczków, Helenę, Wacława, Józefę, Jana Kornas, Jadwigę i Franciszkę Więcek, Wacławę i Władysława Poterek, Władysławę i Jana Korzeniewskich, Janinę i Romana Zienkiewiczów, Gabryelę i Józefa Kuźlik, Genowefę i Wacława Jwanek, ks. Franciszka Ołdakowskiego, ks. Stefana Kornas, siostry Irenę Szyszko i Helenę Drozdowską+Barbarę i Zdzisława Załęskich, Krzysztofa, Henrykę, Mariana, Mirosława Waszkiewiczów, Stanisławę, Antoniego Pietrzak, Władysława i Zofię Załęskich

58. + Jerzego, Annę i Adolfa Nerć, Helenę i Jana Marton, Mariusza, Helenę, Zofię i Tadeusza Szczerbakowicz, dziadków Świerczewskich+ Władysława, Katarzynę, Antoniego, Mariana Głazów+Andrzeja, Marię i Stanisława Karbowskich, Hipolita, Janinę, Władysława, Rozalię, Romana, Mirosława, Agnieszkę Gurnik, Tadeusza, Adama, Zofię, Jerzego, Mariana Karaudów+ Stanisława, Leokadię, Mirosława, Waldemara Wróblewskich

59. + Mariana, Mariannę i Kazimierza Nowosielskich, Franciszka, Genowefę, Marię Januszczyk, zm. z cr. Nowosielskich, Król, Januszczyk i Supińskich, ks. Wintra i ks. Króla, Jerzego Piotrowskiego, Edwarda i Dorotę Szumowskich, Stanisława Kamer+ zm. z cr. Lasockich, Tomaszków, Jurzystów, Trzosowskich, Wrzesińskich+ Henrykę i Czesława Skorupskich, Irenę, Tadeusza i Waldemara Wilk +Stanisławę i Józefa Trzcińskich, Hannę Koperską, Martę, Walentego, Jerzego i Hannę Kuflikowskich

60. + za zmarłych rodziców, braci, dziadków Jarmołowicz, zm. z cr. Górskich, Edwarda, zm. z cr. Flak i Kucharskich, Annę Momot, Marzenę Rudzińską, Mariana Szyszko, Marię Piekłowską, Józefa Dudzińskiego, Genowefę i Jana Adamczuk, Zbigniewa i Danutę Kozyra oraz za dusze czyśćcu cierpiące, za poległych i pomordowanych w Ukrainie   +Władysława, Józefa, Henryka Gralewskich, Czesława i Julię Fluks, Tadeusza Murackiego+ Jerzego Lis,+ Stanisława, Helenę, Henryka, Czesława, Eugeniusza Hunder, Henryka, Mirosława, Czesława, Jadwigę Koprowską, zm. z cr. Borys, Szadowskich, Biedź, Gryszko, Anię Lichwarczuk, za wszystkie dusze zmarłych.

61. + Tadeusza, Zygmunta i Emilię Stepańczuków, Stanisławę i Kazmierza Kudryckich, zm. z cr. Kudryckich, Marszałków, Gorkinów, Lutych, Mariannę i Henryka Sumiłów, Mariannę i Stanisława Bonisławskich, Stanisława Arabudzkiego, Jarosława Marczaka+ Michała, Tadeusza, Mirosława Mączyńskich, Teresę, Jana, Macieja Domańskich, dziadków Domańskich i Olczyków, zm. z cr. Klajnickich, Mariana Rżysko, Andrzeja Kosiewicz, Mieczysawa Poleszczuk+Reginę i Józefa Pietrzaków i ich rodziców, Jana i Franciszka Pietrzaków, Pawła Sławińskiego, Józefę i Zdzisława Bligielmajerów

62. +Kazimierza Tyszkiewicz, Helenę, Stefana, Krystynę, Sławomira Witeska, za zmarłych z rodzin Tyszkiewicz, Witeska, Wojciechowskich, Bednarków+Zofię i Jana Cygańskich i ich rodziców, Łukasza Cygańskiego, Barbarę i Antoniego Bulkowskich, Marię i Edmunda Czajkowskich+Jana Kruklińskiego, Jadwigę, Mirosława i Mieczysława Żebrowskich, Romualdę i Zygmunta Janiszewskich, Bronisławę Lewandowską

63. +Edwarda, Lucjana i Marię Tarkowskich, Tadeusza, Marię, Jerzego i Marka Nowickich, zm. z cr. Lubowickich, Federkiewicz, Szczepana i Leonię Florków, Czesława Choła+rodziców Edwarda i Cecylię, dziadków z obu stron, krewnych i dobroczyńców+ Czesława i Czesławę, Józefa i zm. z cr. Szczepaniaków, Zofię, Monikę i Wiesławę, Irenę, Franciszka i zm. z cr. Zdortów, Stanisława i Marylkę i zm. z cr. Piekarniaków, Bogdana Rajtar i za dusze w czyśćcu cierpiące+Janinę i Wincentego Walkowskich, Elżbietę Pawłowską, Leokadię i Feliksa Król, Mariannę i Jana Walkowskich, Kazimierza, Rozalię i Mieczysława Prokopowicz, wszystkich zm. z ich rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

64. +Martę, Edmunda z cr. Kaczorowskich, Stanisławę, Pawła, Ryszarda, Zofię z cr. Zajkowskich, Józefę, Władysława, Stanisława z cr. Sadowskich, Marię, Zofię, Tadeusza z cr. Petrowicz, Annę, Stanisława, Zofię z cr. Dłubak, Wiesława, Zbigniewa i Annę z cr. Kacprzak+Leokadię i Kazimierza, Annę i Franciszka Nowickich, Julię i Czesława Sobiesiak, Jadwigę i Mariana Mikołajczyk, Janinę, Krzysztofa, Leona, Czesława i Jana Krakowiak +Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Konstancję, Henryka, Tadeusza, Hannę, Kazimierza, Zofię, Franciszka Sadzyńskich, Danutę i Wiesława Saracyn, Helenę Wachol +Barbarę i Tadeusza Ościłowskich

65. + Franciszka Kalinowskiego, Mariannę i Franciszka Murawskich, Dariusza, Katarzynę i Alfreda Sieg, za dusze w czyśćcu cierpiące+za zm. członków Żywego Różańca- Róża nr. 5, Irenę Ostrowską, Jadwigę Żbikowską, Elżbietę Strzelińską, Reginę Kuźnicką, Weronikę Sawicz, Jadwigę Kos, Reginę Klimczak, Barbarę Chudzyńską+Marię i Józefa Szczuka, Genowefę i Ryszarda Fila

66. +Marię i Stanisława Wyderskich i wszystkich zm. z rodziny, Janinę i Ryszarda Niedzieskich i wszystkich zm. z rodziny, Tadeusza Chrzanowskiego, Jacka Chełstowskiego, Bożenę Kicznan, Stanisławę i Andrzeja Pałaszewskich, +Ewę i Tomasza Grzybowskich, Lucynę, Tadeusza i Andrzeja Goszczyńskich, Katarzynę, Edmunda i Hannę Grzybowskich, Danielę i Tadeusza Pyszczków, Józefę i Stanisława Barczyńskich

67. +rodziców Jadwigę i Edwarda Turczyńskich, Eugeniusza Jankowskiego, dziadków Mariannę i Ignacego Turczyńskich, Marię i Jana Skopczyńskich, Juliannę i Marcina Garwackich, Genowefę i Wojciecha Jankowskich, Krystynę i Wacława Piotrowskich, Krystynę i Tadeusza Turczyńskich, zmarłych z rodziny Turczyńskich, Jankowskich, Skopczyńskich, Garwackich, Mirosława Jeziaka, Władysławę i Franciszka Domańskich, Marię i Stefana Perajów, Wandę i Czesława Szumskich, Annę Trapszo, Elżbietę Michalską, Hannę Kujawę,

68. +zmarłych za wiarę i Ojczyznę, ks. bpa Edwarda Materskiego, ks. inf. Edwarda Majchera, ks. prob. Józefa Schabowskiego, ks. prob. Franciszka Śliwę, s. Janę Płaska, s. Urszulę Stamirowską, s. Salomeę Chojnowską, s. Lucjanę Sochacką, s. Edwinę Kroczek, Izabellę, Aleksandra i Stefana Kuźnickich, Natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Stanisławę i Jana Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława Machników, zmarłych z rodzin Kuźnickich, Machników, Kosmowskich i Bulików, Józefa Pawlaka, Wandę Ablewicz, Jana Marczaka, Przemysława Kiełczewskiego, Mirosława Jarosa

69. +Zofię, Mariana i c.r. Zawadzkich, Hieronima, Stanisława i c.r. Nowotków, Mariannę, Józefa i c.r. Osińskich, Mariannę, Józefa, Benedykta i c.r. Chyczewskich, Elżbietę Piłat, Władysławę, Janinę, Stanisława i rodziców Sadkowskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące +Mariana Zielińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Franciszka i c.r. Pudereckich, Zdzisława Żak, Jerzego Morawskiego, c.r. Rutkowskich, Klarżuk, dziadków, rodziców chrzestnych, ks. Abramowicza, ks. Kobylińskiego, ks. Schabowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

70. +Genowefę, Wawrzyńca, Grzegorza, Jana, Rozalę Wiśniewskich, Mariannę, Józefa, Stefana, Stanisławę Kiełbasińskich, Julię, Stanisława, Henryka, Józefa Górskich, Sławomira Jędrala, Irenę Borczyńską +Cecylię Domanowską, Juliana, Edmunda i Cecylię Kobylińśkich, Feliksę i Bolesława Brzezińskich +Władysławę Gęgotek, Ryszarda Siegieniewicza, Teofilę i Władysława Wicher +Tadeusza, Wiesława, c.r. Smuniewskich, Irenę, ks. Adama i c.r. Buczków, Jadwigę Helińską, Agnieszkę Jamiołkowską, Elżbietę Pawłowską, Romana Kołodzieja, Stanisława Rynkowskiego +Marka, Natalię, Wincentego Prządek, Genowefę, Szczepana Kunkowskich

71. +Syna Krzysztofa, rodziców, siostrę, Irenę, c.r. Żegotów-Królaków, Podgórskich+Męża Jerzego, teściów Antoniego i Julię Bedyńskich, Teresę i Zdzisława Kamińskich+Rodziców Melanię i Stanisława, Tolimierza, Mariannę, Tomasza, Kazimierę, Tadeusza, Kazimierza, Mariannę i Jana Szymańskich, Jadwigę i Adama Kowalskich, Dziadków Bronisławę i Władysława Marlęga+Szczepana Łoszczyka, Władysława i Genowefę Białowąs, c.r. Zaleskich, Hendryka Parasiaka+Tadeusza, Stanisławę, Ludwika Pawłowskich, Krzysztofa, Adelę, Józefa Jurkiewicz i dziadków

72. +Wacława, Annę, Pawła, Stanisława Gałązków, Aleksandrę, Karola, Bronisława, Stanisława Szumowskich, Janinę, Mieczysława Tomborowskich, Leokadię Fidler+Wojciecha Burza, Annę, Stanisława i Zbigniewa Powała+Zofię Żmijewską, Barbarę Holc, Waldemara Ładyńskiego+Teresę, Zdzisława i Jana Wiewióra, Ryszarda i Bogdana Karpik, Ryszarda Rosińskiego, Tadeusza i Joannę Trzonkowskich+Rafała, Jadwigę, Michała i c.r. Bulińskich, Annę i c.r. Klejman, Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Konstancję Sadzyńską, Katarzynę Nazzer

73. +Antoninę, Jana i c.r. Walaszczyk, Zygmunta i c.r. Zając+Henryka i c.r. Kitaj, Franciszkę i Józefa Kazimierczuk, Henryka i c.r. Bralskich+Jerzego, Tadeusza i c.r. Dobrowolskich, rodziców Antoniego i Marię Prokopowicz, Wojciecha i c.r. Ałabiszów, c.r. Pitiów, Hnatów, Anielę i Janinę Walów+rodziców Stanisławę i Stanisława Wawrzęczak+Janinę i Tadeusza Kurnickich+Zofię, Rajmunda Mutryn+Anielę i Tadeusza Kacprzyków+Zofię, Mariana i Sławomira Brzozowskich, Przemysława Widemajer+męża Wiesława Bieńkowskiego, rodziców Helenę i Bogumiła Jabłońskich, brata Wiesława, teściów Marię i Stanisława Bieńkowskich, c.r. Janusiewicz

74. +Annę i Janusza Sajnóg, Jerzego, Romana i c.r. Suchenek+Stanisławę, Zygmunta Wojsław, Marię, Stanisława i c.r. Grzybek+Tomasza i Andrzeja Wierzbowskich+c.r. Lewandowskich, Dutkowskich, Szypulskich i Zdunków+Henrykę, Stanisława, Bartusia Krzyczkowskich, Bronisława Trelińskiego+Tadeusza Dymińskiego, c.r. Dymińskich, Rogali, Czapskich i Poddubnych+Aleksandrę i Czesława Zając+Wandę i Mariana Szymańskich+Jana, Małgorzatę Grymułów, dziadków Grymuła i Gruczek, Annę Łosiewicz+Halinę, Henryka, Matyldę Nawojskich, Tadeusza Gąsiorowskiego, Danutę, Zenona i c.r. Kuczyńskich

75. +Walerię, Bolesława i c.r. Osieckich, Wiesława, Danutę i c.r. Giernatowskich, Teresę i Henryka Borysiak+Mariana, Jana  i c.r. Rabińskich, Jana Chudorlińskiego, c.r. Konickich, Małko, Piotra Pawluka i Tomasza Kuleszę+Janusza Adriańczyka, Apolonię Sasin, Wiesława Grochowskiego, Stanisława Winiarczyka+Bogdana, Józefa, Zofię Słodkiewicz, Anielę i Eugeniusza Barzyc+Wiktorię Kloge, Jana, Andrzeja, Zenona, Roberta, Sabinę, Eugeniusza, Krystynę, Mieczysława i c.r. Kozioł+Franciszka i Genowefę Marszałek

76. +Sabinę i c.r. Szlapańskich, Przemysława i c.r. Jankowskich, c.r. Kubanków, Rostkowskich, Czyżewskich, Walczyńskich, Szwarczewskich, Chmielnickich, Skałkowskich+Józefę, Władysława, Ryszarda, Włodzimierza Skrzypnik, Weronikę Mróz+Anielę i Zbigniewa Dąbrowskich, Czesławę Matusiak, Tadeusza i Czesławę Święckich, Zofię i Jana Rawskich, Helenę Torka, Wandę Rawską+Marię i Stefana Bieniek, Józefa Drążkiewicz, Jadwigę Jabłońską, Elżbietę Kuliczenkę

77. +Pelagię i Ludwika Przedpołskich, Pelagię i Józefa Przedpełskich, Zbigniewa i Jerzego, Lidię Galik+Dziadków Witeska, Kołodziejskich, Annę i Henryka Kołodziejskich, Hieronima Dutkowskiego, Marię Zych+Zofię Tarczyńską, Rodziców Krystynę i Edwarda Pawłowskich, Helenę i Bolesława Drewnik, Jerzego Kowalczyka, dziadków Kowalczyków, Kocewiaków+Stanisława, Józefa, Stefanię, Jana Kotowicz i c.r. Kotowicz, Niewińskich, Sitkiewicz, Jakończuk, Kondraciuk, Szymborskich, Radkiewicz, Niewińskich i Syper, poległych w Smoleńsku i dusze w czyśćcu cierpiące

78. +Mariannę i Pawła Kowalik, Stefanię i Tadeusza Deplewskich, Lidię, Władysława i Marka Rusowicz, Sabinę i Tadeusza Trzonkowskich, Alinę, Tytusa i Marka Ostrowskich, Lidię Szewczyk+Walentynę, Stanisława Nasiłowskich, Benedykta Adamkiewicza, Stanisławę Nowicką, Józefę, Michała Car, c.r. Adamkiewiczów, Nasiłowskich, Pogorzelskich, Telakowców+Władysławę, Zdzisława i c.r. Czeredys, Urszulę i Franciszka Zysk, Wandę i Andrzeja Jarosławskich, Jadwigę, Stanisława i c.r. Dmochowskich+Annę, Genowefę, Franciszka, Juliannę, Tomasza Woszczyńskich

79. +Józefa Kwolek, Alfredę Żurawską, Tadeusza i Stefanię Mroziewicz, Bożenę, Stanisława i Irenę Holm, Krystynę, Jerzego Kania, Antoniego Kucharczyka, Zbigniewa Jaworskiego, Zofię Rębelską+Jadwigę, Jerzego, Jakuba, Helenę Mroziewicz, Franciszka, Katarzynę, Ferdynanda Dądzik, Alicję i Józefa Przyrowskich, Marię i Jana Szumskich+Helenę Kasperską, Henryka Lemiesz, Salomeę Zając, Jadwigę Wronka, Radosława Górskiego, Józefa i Irenę Serwatka, Wiesławę Zając, Janinę Ziemichód, Bogdana Karolaka, dusze czyśćcowe

80. +Aleksandra Wiktorowicza, Albicza Kaczmarczyka, Henryka, Jana, Bronisławę, Karolinę, Wawrzyńca, Zygmunta Rosów, Teresę i Zygmunta Budzyńskich+Kazimierza, Karolinę, Janusza Olkuskich, Helenę, Stefana Kobyłeckich, Julię Ostrowską, Janinę, Władysława Tomoń+c.r. Olszewskich, Rybik, Pałka, Gilniewskich, Popławskich, Roszkowskich, Woroszyło, Pietrzyckich+Janinę, Marię, Zofię, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra Majewskich, Antoninę, Stanisława, Władysława Machnowskich, Jadwigę, Antoniego, Jerzego Kacprzyk, Anielę, Teofila Kraska, Bolesława, Tadeusza, Sławomira Adamczyk, Anielę i Józefa Kowalczyk, Janinę i Jana Gzowskich, Stanisława Kosowskiego, Edwarda, Wiesławę Osowieckich, Zofię, Stefana, Janusza Kruszewskich, Natalię Łukaszewską

81. + Lucynę i Franciszka Prokopczuk, Zofię, Zdzisława i Jarosława Konickich, Janinę i Czesława Bryskiewicz, Jana Głuszaka+Józefę, Władysława Jóźwiaka, Mariannę, Józefa Maliszewskich, Genowefę, Stanisława, Eugeniusza, Andrzeja Wesołowskich, Edka, Stanisławę i Stanisława Mamczak, Zdzisława i Honoratę Rzepka, Ewę Wąsik, Waldemara Wnukowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące+Zdzisława, Janinę Kowalskich, Annę i Józefa Zielińsich+Jadwigę i Stanisława Księżnik, Annę i Mieczysława Kędzior, Włodzimierza Mikę, dziadków Korzeniów, Księżników, Kędziorów, zmarłych z rodziny i znajomych

82. +Elżbietę Wierchowską, Tadeusza Smuniewskiego, c.r. Sowińskich, Raczyńskich, Tybuchowskich+Marię, Stefana, Jana, Walerię, Józefa Aleksandrę Wierzchowskich, c.r. Suszczyńskich, Janiak, Pawlaczyk, Jankowskich, Zaborowskich+Janinę, Feliksa Makiełkowskich, Alfredę, Kazimierza, Julię, Władysława, Zofię Cyngot, Josite (/Dziosyta/) Paczkowską, Jadwigę Helińską+Florentynę, Leokadię, Konstantego, Feliksa, Adama, Czesława i Lucjana Romanów, Helenę, Reginę, Eugeniusza i Błażeja Leśniewskich, Halinę i Franciszka Kołodziejów

83. +Tadeusza, Aleksandrę Bożym, Wacława, Władysławę Kopka, Józefa, Stanisława, Henryka, Kazimierę, Józefę, Helenę, Kamelę Zworską, Zofię, Marię, Konstantego Olszewskich, Władysława, Zbigniewa, Krystynę, Irenę Karadziow, Zbigniewa, Andrzeja, Wojciecha, Marię, Wacława, Jadwigę, Bronisławę, Henryka Karpińskich+Feliksę, Stanisława, Jerzego, Janinę, Jacka, c.r. Piętoszów, Irenę i Juliana Janik, Wacławę Żółtak, Ryszarda Cieślak, Bogusławę, Jacka Zaszewskich, Stefanię, Ignacego, Jerzego, c.r. Marciniaków, Zofię, Aleksandra, Wiesławę, c.r. Winiarków, Hannę, Elżbietę, Darka Kuraszewskich, Reginę, Stanisława Nadarzyńskich, Anielę, Katarzynę Daszkiewicz, Jana Waśkiewicza, c.r. Piętoszów, Żółtaków

84. +Apolonię, Władysława Pieniążkiewicz, Eugeniusza, Czesława, Henryka Sobiesiak, Zofię, Walentego Staszewskich, Filomenę, Adama Gwiazdowskich, Henryka Golczyk, Katarzynę Piekarską, Janinę, Henryka Filipiaka, Stanisława, Andrzeja Kuklińskiego+Zenona, Mariannę, Wacława i Władysława Mąków, Jana, Rozalię, Krystynę, Stanisława, Katarzynę Bolimowskich, Małgorzatę i c.r. Kuzów+Anielę i Józefa, Marka, Jana, Annę, Antoniego, Jana, Marię, Stanisława, Stefanię, Anielę Jagiełka, Rozalię i Jakuba Grabskich, c.r. Jagiełków, Grabskich, Malinowskich

85. +Bolesława i Włodzimierza Mosakowskich oraz wszystkich zmarłych z ich rodzin+Kamilę i Józefa Jeż oraz zmarłych z ich rodzin+ks. Stanisława Kanię, ks. Czesława Litaka, Teresę i Ryszarda Gabryel, Marcina Hauzera, Katarzynę Januszczyk, Helenę, Stanisława i Jana Cabała, Adama Sychowskiego, Marię i Mariana Szewczyk, Jana Kołodzieja, Józefa i Zbigniewa Pulit, Jana Poukarda+Lucynę, Michała, Wiktorię, Wacława, Zdzisława i c.r. Pawłowskich, Mariannę, Władysława, Janusza i c.r. Gumiennych+ Andrzeja Kurpińskiego, Irenę, Tadeusza, Krzysztofa i Kazimierza Świątkowskich, Cecylię, Jana i Henryka Kurpińskich, zm. z rodz. Kurpińskich, Świątkowskich, Miętusów

86. +Macieja, Janinę, Stanisława Muszyńskich, Genowefę, Józefa, Zofię, Wiktora Odachowskich,Mariannę, Eugeniusza Kosińskich, rodziców chrzestnych z obu stron, dziadków z obu stron,Władysława Toczewskiego, zmarłych z rodziny Odachowskich, Miluskich, Muszyńskich,Krzyczkowskich, Jastrzębskich, Truszkowskich, Skarżyckich , ks. Józefa Sabowskiego, ks. WitoldaKobylińskiego, zm. przyjaciół, znajomych, koleżanki, kolegów, sąsiadów, wszystkich bliskich naszemu sercu+rodziców Anastazję i Stanisława Szostak, zm. z rodz. Szostaków, męża Waldemara Zielińskiego,

87. Janinę i Edwarda Zielińskich, Mariannę, Józefa, Genowefę Zawadka, zm. z c.r. Zawadków, zm.wszystkich znajomych i wszystkie dusze, które nie mają znikąd ratunku+Halinę i Bogdana Babeckich, dziadków Kazimierę i Józefa, zm. z c.r Babeckich, Wiesławę i Wiesława Gałaj, Annę Bartosiewicz, Bolesława, Tadeusza, Wichrowskich, dziadków Trętowskich.+ Czesława i Kazmierę Górskich, zm. z rodziny Górskich, Kos, Pałac, Halinę Kondek, Jana Grymułę,Anetę Grądzką-Cybulską, Elę i Wiesława Ostrowskich, Irenę Sendek, Annę Trapszo, Ewę Błaszczak,dusze w czyśćcu cierpiące+ Tomasza, Wacławę i Tadeusza Żbikowskich, Genowefę i Mariana Kowalczyk, Franciszkę Febert,Emilkę Karpińską, Elżbietę i Bogdana Nieszczerzewicz

88. + Czesławę i Wacława Wacławskich, Jerzego, Helenę, Bronisława Budzyńskich, Włodzimierza, Zbigniewa, Sylwestra, Jana, Halinę, Zofię  Dolata,za zmarłych z rodziny Wacławskich, Zalewskich, Konickich, Rosłonków, Supeł+ Mariannę, Józefa, Hipolit i Joannę Jasińskich, Aleksandrę i Franciszka Czaplińskich, Irenę i Henryka Tyburskich, Michała Hanczaryk, Michalinę Świerczyńską, , Stefana, Weronikę Chatys, Mariannę Lewandowską+Helenę, Zygmunta, Adama, Józefa Podleckich, Krystynę, Franciszka Piątkiewicz, Marię i Ryszarda Kubalskich, zm. z rodz. Podleckich, Piątkiewicz, Kamuszewskich, Grabowskich, Kowalskich,

89. +Jadwigę i Zygmunta Grzelak, Grażynę Lenarcik, Rozalię, Władysława Ostrowskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzak, Janinę i Jana Piotrowskich+Helenę i Waleriana Góral, Krystynę, Ferdynanda, Kazimierza Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak,Apolonię Pieńkowską, Czesława, Stefanię Sienickich, za zm. z rodz. Górali, Nietubyciów, Sienickich+zm. z rodz. Janas Józefę, Jana, Franciszka, Reginę, Urszulę Jemusiak, Antoniego Wloka, zm. z rodz.Dobrzyńskich, Jadwigę, Anatoliusza, Janusza, Tadeusza, za dusze w czyśćcu cierpiące, ks. JanaLewandowskiego

90. + Janinę i Ryszarda Zwierzchowskich, Janinę i Antoniego Turkowskich, zm. z c.r. Zwierzchowskich,Turkowskich, Fukowskich, Bazylczuk+Edwarda Zamielskiego, zm. z. rodz. Rydzewskich, Zamielskich, Grzeszczaków, Kocięckich,Ruszkowskich, Kierzaków, Olędzkich, Nowickich,+Zygmunta, Józefę, Piotra, Jana, Wandę Mateńka, Genowefę, Ignacego, Eugeniusza Dzięcioł, zm. zrodz. Dzięciołów, Mateńka, Okrój i Rutkowskich+Stanisławę, Bolesława, Stanisława, Helenę, Małgorzatę, Jana, Teresę, Jerzego, Halinę, Wiesławę, zm.z rodz. Raciborskich i Uszyńskich

91. + Stefanię, Mariannę, Helenę, Czesława, Walentego, Helenę Sienickich, Adelę, Władysława,Kamińskich, Helenę, Waleriana, Krystynę Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak, zm. z rodz. Góral,Sienickich, Kamińskich, Małchowskich, Nietubyciów.+Zofię i Władysława Kowal, Piotra Wojewódzkiego, Janusza, Darka, Eugenię i Antoniego Misińskich,Annę, Ireneusza, Marię i Władysława Biały, Mariannę, Wiktora, Tadeusza Groszek, MarkaGałgańskiego, Andrzeja i Mariana Banach+Andrzeja Komara, zm. z c.r. Komar i Sienickich+Bogumiła Gutowskiego, Annę, Wiesława i Mirosława Białobrzeskich, Bożenę i Jacka Główczyków,Mariannę i Mariana Szatkowskich

92. +Wandę i Mariana Suska, Henryka, Jadwigę, Teresę i Jadwigę Kownackich+Irenę i Stanisława Cegła, Alicję i Zbigniewa Szymańskich+Łukasza Cichockiego, zm. z c.r. Roguckich, Stanisława Nizowicz, Antoniego Filipiuka, Marię Walecką,zm. z c.r. Skoryszewskich, Elżbietę Lewandowską+ Stanisławę i Tadeusza Góralskich, Józefa Sobczyka, dziadków Góralskich i Strzeleckich+Danutę i Jerzego Liwskich+Edmunda, Janinę i Antoniego Walczaków, zm. z c.r. Walczaków, Stanisława Trejber, Edmunda Popielarskiego+Alicję Szymczak, Mariana Piechocińskiego, Reginę i Mirosława Sobiech, Edytę Hawryszko, Adriana Gostkowskiego

93. +Lucynę i Kazimierza Łotowskich, Mieczysława, Genowefę i Edwarda Drabarek, Jadwigę i Stanisława Boruc+Czesławę, Czesława, Włodzimierza i Rafałka Olejniczak+Kazimierę i Edwarda Daleckich, Hannę Krzemińską, Genowefę Szymczak+Jana i Melanię Baranowskich, Waldemara Niedzielskiego i rodziców.+ Janinę i Juliana Kawka, Janinę i Mariana Pękackich, Ryszarda i Józefa Dymickiewicz, Stefanię, Piotra, Marię Bakunowicz, Franciszka i Wiktorię Matusiak+Zygmunta Osińskiego, Mariannę i Tadeusza Kordylewskich+ Reginę i Andrzeja Galas, Aleksandrę i Bolesława Żuławnik, Aleksandrę, Franciszka, TadeuszaMakowskich

94. +Elżbietę i Stanisława Jasińskich+Mariannę i Ryszarda Ziółkowskich+Jadwigę, Ryszarda i Stanisława Skura, Cecylię, Stanisława Ciszkowskich, Zofię i Romana Podlasińskich, Krystynę i Waldemara Krajewskich, Bożenę i Włodzimierza Gaim+Annę i Edwarda Szafaryn, Annę i Antoniego Cukrowskich, Zbigniewa Bocian+ zm. z c.r. Żuchowskich, Skrzypczyk, Kołaczkowskich, Ponder+Stanisławę i Michała Siwczyk, Jerzego i Agnieszkę Filipiaków, Annę, Tadeusza, Jerzego i Marka Góreckich+Tadeusza, Sabinę i Jana Kozon+Janinę i Władysława Drozdowskich+zm. z c.r. Marczyków, Osińskich, Prokopiuk, Komudów, Herników, Kurek

95. + Edwarda i Celinę Rakowskich+Janinę i Piotra Godlewskich+Janinę Ostrowską, Bogdana Ziaja, zm. z c.r. Ostrowskich i Jaworskich+Adama Lewickiego, Jacka Lebensztejna+zm. z c.r. Strączyńskich, Małyszew, Has, Jagnieża, Buch+ Cecylię i Kazimierza Wołkaniec+Feliksa, Sabinę, Jana, Czesławę, Sławomira Atachim, zm. z c.r. Atachim, Franciszka, Walentynę iWładysława Targońskich, zm. z c.r. Targońskich+Wiesławę Olszewską

96. †Antoniego Średniawskiego, Ryszarda Małysa, Stanisławę i Franciszka, Krystynę i Krzysztofa, Leszka całą rodzinę Małysów i Michtów, Janinę
i Stanisława, Mieczysława, Ryszarda cr Fijalskich i Bagińskich, Średniawskich, Martuszewskich, Witków, Wastagów, Chrzanowskich, Kazimierza i Emilię Sędzik,  Helenę Bednarz,

97. ks. Stanisława Martuszewskiego, ks. Stanisława Mikulskiego,  Antoniego Biskup, Barbarę  Średniawską, ks. Stanisława Kanię, bp. Tadeusza Płoskiego, bp. Zbigniewa Kraszewskiego, bp. Józefa Zawitkowskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego, ks. Jana Lewandowskiego ks. Kazimierza Stępnia, ks. Józefa Abramowicza, S. Ewę Zgódkę, zmarłych Kapłanów i Osoby Konsekrowane,

98. Irenę Złotkowską, Zbigniewa, Anielę, Jana, Janusza i  Adama Maślankę, Leokadię Cyranowską, Kazimierza Ołtarzewskiego, Marka Banaka, Barbarę Kubalską-Hołuj, Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Anię Nowakowską, Leona Szumaczuka, Jana Grzywaczewskiego, Romanę Krawczyńską-Wichrzycką, cr Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką, Joannę Przyborowską, cr Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików, Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Antoniego Bąka, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, Józefę Władysiewicz, Katarzynę i Jana Biskup, artystów scen polskich, zmarłych chórzystów naszego Chóru Parafialnego.

99. + Tadeusza i Irenę Budnickich, Eugeniusza i Irenę Szczepkowskich; Stanisława, Jana, Marię Ciężki, Dorotę Zmysłową, Henryka i Jerzego Drabko, Stanisława i Helenę Jaśkiewicz, Alicję Kaczorowską, Karolinę i Stanisława Ostap, Helenę, Wacława, Janusza, Lucjana, Henryka, Bolesława, Wacława, Lucjana, Józefa, leszka Musiatewicz, Wojciecha Serwato;Zdzisława Rutkowskiego, Mariannę, Aleksandra i Zbigniewa Łyjak, Włodzimierza Kunkowskiego, Otylie i Władysława Różyckich, Józefę Redziak; Stefanię, Antoniego, Krystynę, Hieronima, Fryderyka krajewskich i dziadków, dziadków Staniszewskich, wandę, Władysławę, Wiesława i dziadków Czerskich, dziadków Drachali, Marię Mosakowską- matkę chrzestną, Marię Kołodziej;

100. + Stefanię, Józefa, Stanisława, Wiesława Aleszko, Michaline Goguszkin, Martę Majerowską, Haline Wyszomirską, Aleksandra Dawidowicza, Wiktorię Kowalczyk, Przemysława Kiszkowskiego, Annę Stelmaszczyk; Helenę, Stanisława, Franciszka Łątka, Wacława, Helenę, Ryszarda Rakowskich, Janine i Jana Wiśniewskich; Jana, pelagię, Bogumiłe Wocial; Stefana, Annę Walesiak, c.r. Wocial i Walesiak; Rodziców Szczepaniak Janinę i Franciszka, braci, dziadków, teściów, zmarłych z dalszej i bliższej rodziny; Mariannę, Piotra i Jacka Wesołowskich; Bronisławę i Egona Heler, Stanisławę i Lecha Michalewskich, Annę i Pawła Nadażyńskich, Antoninę i Horsta Śmiałek, c.r. Piórkowskich, Słomskich i Glinickich.

101. Zofię i Wiktora Merlewskich, Ewę Twardo, Zygmunta Nawrot, Zofię Artaniak, z rodziny: Marlewskich, Nawrot, Krzyżek, Artaniak, Twardo. Janinę, Stanisława, Mariannę, Stefana, Krystynę Enfocht, Helenę, Wiesława, Tadeusza Fabijańskich, Mariannę Terlikowską, Stanisława Kosek, Edwardę Stańczuk, Zofię Baca, Tomasza Węcławiak. Krystynę i Franciszka, Ferdynanda Dądzik, Kazimierę i Kazimierza Czerkies.

102. Stanisławę i Tadeusza Góralskich, Janinę, Mariana, Halinę Budzisz, Cecylię Kozłowską, Hannę Deniziak, Danielę Trojanowską, Mariana, Czesława, Julię, Danutę, Elżbietę Góralskich, Dziadków: Strzeleckich, Osińskich, Góralskich, Krzemińskich, Oleszczaków, Wandę Pilich, Jadwigę Michalską, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich, Julitę Szatkowską- Cholma, Izabelę Borucką, Danutę Kępa, Hannę Wideńską.

103. Jana Łukasika, rodziców Janinę i Edwarda, teściów Zofię i Franciszka, brata Henryka, zmarłych z rodzin Strachotów, Łukasików, Czechowskich, Jurczaków, Szulborskich, oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.Męża Henryka, rodziców Mariannę i Bronisława, teściów Janinę i Edwarda, rodziców chrzestnych Leokadię i Józefa, szwagra Jana, zmarłych z rodzin Strachotów, Jurczaków, Boguckich, Łukasików, Szulborskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

104. Władysławę Dąbrowską, Jana Dąbrowskiego, Ferdynanda Brzezińskiego, Sławomira Dąbrowskiego, Danutę Malinowską, Aleksandra Dąbrowskiego. Genowefę, Izydora, Marka, Annę, Antoniego Bieniek, Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa, Elżbietę Śmigasiewicz, Leokadię, Jana Sokulskich, Ireneusza Koźbiał, Barbarę, Ryszarda Liberadzkich, Jadwigę, Bolesława Obrębskich.+ Stanisława, Eugenię Milewskich, Józefa, Józefę Wąsków, zm. z rodzin Wąsków, Milewskich, Muszczaków, Janusza Lipskiego;

105. + Ryszarda i Krystynę Bolesta, Marię Rajtner, zm. z rodzin Rożek i Bolesta;+ Ryszarda, Marię, Jerzego Warmuzińskich, Ignacego i Janinę Matuszewskich, Danutę i Stefana Fiołek, Zdzisława Falkowskiego, Wandę i Henryka Kędzierskich, Karola i Stanisławę Zientek, Władysława i Stanisławę Warmuzińskich; + Tomasza, Irenę i Władysława Pawlak, Helenę i Bogumiła Jabłońskich+ Henrykę, Elżbietę, Sławomira Nojman, zm. z rodzin Nojman i Prykiel + Czesławę i Ryszarda Pszczółkowskich i zm. z ich rodzin

106. + Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Jadwigę i Franciszka Mazurkiewiczów, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Krzysztofa Bańczyka, Czesława Wojdę, Krystynę i Henryka Malinowskich, Annę, Ryszarda i Sylwestra Miszkowskich, zm. z rodzin Rucińskich, Falkowskich i Mazurkiewiczów  + Zofię, Stanisława, Artura i Genowefę Rakowskich, Lucynę, Edmunda i Zdzisława Choszczyk, c.r. Dąbrowskich i Wojszów+ Jana Łęczkowskiego, Wacławę, Stanisława Rychlińskich, Helenę, Stanisławę, Apolinarego Łęczkowskich, Rozalię, Feliksa Polak, Tadeusza Jończyka

107. + Halinę, Czesława Borkowskich, Marię Prokopowicz-Wierzbowską, Cristinę Gigliotti, Łucję Michalską, Adelę, Czesława, dariusza Sapiejewskich, Hipolita, Józefę Pamrów, Konstancję, Jana Sapiejewskich, Genowefę, Alfonsa Budnickich, Wiesława Sapiejewskiego, Marylę, Krystiana, Barbarę Mateńko, Marka Bielińskiego, Marka Cesarza,
+ Justynę z domu Komar, Barbarę Bielecką, sąsiada z ul. Chrobrego, Piotr Dziwurę, Wiktora Bąka, Zbigniewa napierałe, Helenę i Romualda Mazurkiewiczów, Halinę i Franciszka Witaszków, c.r. Napierałów, Witaszków, Mazurkiewiczów i Grabowskich

108. + Zofię i Antoniego Mazurkiewiczów, Jadwigę, Aleksandra, Józefę, Józefa z rodziny Mazurkiewiczów,Tadeusza Błażyńskiego, Mariannę i Antoniego Herasiuków, Wiktorię i Józefa Klocek, Janine i Jana Błażyńskich, Mariannę i Franciszka Kusiaków, Jana i Władysławę Kusiak, Barbarę Greszta, c.r. Błażyńskich, Kusiaków, swachów, czerwonków, Harasiuków, Mariannę, Jana, Antoniego, Józefa, Jana Swachów, Mariannę Torba, Wiesławę i Stanisława Sroździelów, Tadeusza Mazurka, c.r. Mazurków, Sroździelów, Czerwonków, Komarów.

109. + Stanisławę, Barbarę, Antoniego, Grzegorza Twardo, Jadwigę i Piotra Powała, Jana Śmiesznego, Duszę Panu Bogu wiadomą i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące+Halinę, Wiesława, Heronima, Henryka i Wojciecha Baum; Marię, Henryka Bayer, Kazimiere i Henryka Skup+ Stanisławę Cendrowską, Stefana Przybysz+Wincentego, Józefa, Kazimierę, Zofię, Aleksandra Wierzbickich, Teodozję, Andrzeja, Józefa Rzążewskich, Władysławę, Stanisława, Ludwika, Bogusława, Franciszkę, Seweryna Kobylińskich, Jolantę, Bogusława, Wiesława, Jadwigę, Kazimierza Kowalczyków.

110. Antoniego, Stefanię i Maksymiliana Sargautisów oraz Bronisławę, Atanasa, Krystynę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Zdzisława, Julittę, Remigiusza, Henryka, Reginę, Krystynę i Hankę Tryk, Marię, Wincentego, Mieczysława, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Mariannę i Józefa Domańskich, Stanisława Malinowskiego, Danutę Kalińską, Marię i Stanisława Jonikajtis, Marię Szuszkiewicz, Iwonę Karpińską, Leszka Chajewskiego, Andrzeja Pietrucina, Antoniego Klepackiego, Krzysztofa Iwańskiego, dziadków Heleny i Jana Tryk, Anny i Antoniego Michałowskich.

111. Zofię i Aleksandra Kostrzewa, Mariannę i Jana Kmieciak+ Stanisława, Mariannę, Krystynę Oryszewskich, Genowefę i Henryka Syrockich.+ Za rodzinę Flisów, Banachów, Gierłatowskich, Jankowskich, Barbarę Wocial, Janusza Słabika, Stefanię Skłodowską. + Władysława Korytowskiego i jego Mamę, c.r. Korytowskich; + Albina Kaczmarczyka, Zygmunta i Henryka Rosa,+ Lucjana Błaszczaka, Bożenę Matuszewską oraz zmarłych z rodzin: Błaszczaków, Sadzyńskich, Matuszewskich i Smolińskich+ + Helenę, Józefa Kwiatkowskich, Jana Rysiak, Stanisławę, Henryka, Ryszarda Twardowskich, Józefę, Jana Rysiak, Annę, Janusza Sokołowskich

112. + Irenę, Alfreda. Kazimierę, Stanisława Sobieraj; Stefanię, Tadeusza, Kazimierę, Aleksandra Miłoszewskich, Janinę, Sewreyna, Teofilę, Mikołaja Goździewskich, Czesławę i Piotra Leśniewskich, mariannę i Aleksandra Chądzyńskich, Joannę Żabińską+ Stanisławę, Mieczysława, Józefę i Piotra Trętowskich, Marię, Kazimierza, Stanisława Motyl,  Andrzeja Ziółkowskiego+Stanisława Gontarka, Mariannę i Wacława Bramowicz+ Bolesława Rozwoda, Annę i Bolesława Wolanin, c.r. Guza, Wolanin, Rozwoda, Derkacz, Zenona Szpejda, Tomasza Flisiuka, Rafała Nieścior, Annę Wyka, Tadeusza Karanda, c.r Karanda + Dariusza Siemek

113. + Stefanię Kowalik+ Henrykę i Władysława Goceł, Stanisławę i Stanisława Goceł, Eleonorę i Bolesława Białczak, Stanisławę i Stanisława Duszek, c.r. Gocłów i Białczaków+ zmarłych członków Róży Różańcowej p.w. Matki Bożej Fatimskiej, Bożennę Szydlik, Teresę Wyłupek+ Władysławę i Adama Ziółkowskich, Mariannę, Zofię, Martę, Wincentego, Józefa, Władysława, Romana Mendalka, Agate, Bronisława, Jarosława Biegajskich, Stanisławę, Annę, Marcina Graszek, Leokadię, Józefa Karpińskich, Józefa Żurawskiego, Grażynę Łapacz, Helenę Królak, Aleksandrę i Jana Wiśniewskich, Jana Lubowickiego

114. + Helenę, Jana, Zofię, Ludwika i Bogdanka Olszewskich, Józefę i Jana Bogusz+ Władysława, Józefę i Sławomira Czajkowskich, Stefana i Marię Janiszek, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące+ Romualdę i Longina Lewandowskich, c.r. Lewandowskich i Gałczyńskich, Tomasza Frankowskiego,+ Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesławę i Edmunda Wilskich, Franciszkę i Czesława Kazimierczak+ Zdzisława, Irenę, Stanisława Pietrucha, Jerzego, Jadwigę, Mariannę, Stanisława Mianowskich

115. + Rodziców Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Cecylię Iwańską, Kazimierę Dymarską, Józefę Urbańską, Stanisława Tysko, dziadków Koblaków, Eugeniusza Koblaka, Jana Napiórkowskiego + Kazimierę i Atanisława Żmijewskich, c.r. Żmijewskich Stanisława, Józefa, Piotra Gawrońskich, Anastazję, Edwarda, Magdę Zberezińskich, Annę, Alinę, Aleksandra, Andrzeja, Magdę, Mirosława, Mariannę, Stanisława Andrzejczaków, Irenę i Tadeusza Purzyckich, Elę Witecką, za dusze w czyśćcu cierpiące, za Polaków pomordowanych na kresach przez UPA, rodzinę Sołtyków, Gawrońskich, Sosnowskich, Stefanię i Wacława Zberezińskich, † Krzysztofa Pęza     † Kazimierza, Kazimierę i Władysława Borzęckich,  Władysława, Zofię, ks. Jerzego, Jana i Ryszarda Kaszyńskich

Aktualne intencje mszy św.