Skauci Europy

Liczba odwiedzających: 539

Przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie działa gromada żeńska, do której należą dziewczęta w przedziale 9-12 lat oraz drużyna, w której działają harcerki w wielu 12-17 lat.

Mamy podział na nurt męski i żeński, nie mamy kooedykacji.

Nasze zbiórki odbywają się w soboty. Oprócz nich uczestniczymy w wyjazdach letnich, zimowych oraz innych wydarzeniach okolicznościowych. Staramy się rozwijać na różnych polach, dlatego działamy w zakresie 5 celów skautingu jakimi są: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, charakter, służba i Bóg.

Katarzyna Serowińska