Relikwiarium

Liczba odwiedzających: 950

Soli Deo per Mariam, Samemu Bogu przez Maryję - relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego

22 maja 2022 roku relikwiarz z relikwiami bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego został umieszczony w naszym kościele, w specjalnie przygotowanej gablocie wśród relikwiarzy: św. Jana Kantego, św. o. Pio i bł. Jerzego Popiełuszki. Został wykonany według projektu, który będzie nam przypominał drogę Prymasa do świętości.

Inspiracją do relikwiarza, według projektu malarki Grażyny Szczepańskiej, była rzeźba znanego w Polsce profesora Jana Kucza, która stoi przed wejściem do Częstochowy. Profesor Kucz trafnie uchwycił klęczącego Prymasa z pochyloną głową i z ręką na piersi, który swą wiarę kierował ku Maryi i przez Maryję.

Projekt relikwiarza nawiązuje do prostej drogi kardynała S. Wyszyńskiego – trwania w zaufaniu Bogu i przywiązaniu do Matki Bożej. Autorka projektu pragnęła nawiązać do całego Jego życia – co pisał i jak pisał było temu podporządkowane. Znamienny był spokój i jasność w modlitwie na klęczkach, aby nie stawiać na siebie, ale czerpać ze źródła danego nam od Boga. Zażyłość kardynała z Matką Bożą była wielka. Czyny wynikały z miłości do Niej: pierwsza Msza prymicyjna na Jasnej Górze, Zawierzenie Narodu Polskiego Matce Bożej w roku 1966, czy wreszcie peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach i pamiętne puste ramy. Stąd właśnie postać klęczącego Prymasa skierowana w stronę Maryi u bram Jasnej Góry oraz wymowne, znane nam słowa Soli Deo per Mariam na relikwiarzu.

Relikwiarz jest w formie płaskorzeźby wykonanej głównie z mosiądzu, patyny i pozłoceń. Złoty kolor mosiądzu będzie przełamany poprzez patynowanie, polerowanie, matowanie i przetarcia pewnych elementów, tak aby relikwiarz nie był jednolitą bryłą i aby nadać mu więcej odcieni. Pewne elementy mogą być pozłocone, ale decyzję wykonawca podejmował dopiero podczas prac wykończeniowych.

Relikwiarz (196 KB)