Seminarium

Liczba odwiedzających: 914

Modlimy się za kleryków z naszej parafii, którzy przygotowują się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej: Mariusza, Pawła i Michała.

29 września 1999 roku, w święto poświęcenia Katedry, pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk wraz ze swymi biskupami pomocniczymi, w obecności księży dziekanów oraz władz samorządowych, dokonał uroczystego podpisania aktu erekcyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Akt wmurowano wraz z kamieniem węgielnym pobłogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

8 grudnia 2000 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, 8 biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, został zamknięty I Synod Diecezjalny. Wtedy też poświęcono gmach Seminarium. Na tę uroczystość swój list skierował Ojciec Święty Jan Paweł II. Pisał on w nim m.in.: „Proszę Boga, aby wasze Seminarium stanowiło zawsze liczną i żywą wspólnotę, zespoloną głęboką miłością do Kościoła i wzajemnym poszanowaniem. Niech trwa w nim nieustannie modlitwa, która jest źródłem postępu życia duchowego. Niech rozważanie słowa Bożego i uczestnictwo w codziennej Eucharystii pogłębia więź z Jezusem Chrystusem – Dobrym Pasterzem”. Tego dnia powstało również Towarzystwo Przyjaciół Seminarium.

W naszej parafii Towarzystwo Przyjaciół Seminarium działa od 2021 r.