Diecezja

Liczba odwiedzających: 998

Parafia św. Jana Kantego w Legionowie należy do dekanatu legionowskiego w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Modlimy się za naszego pasterza bp. Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego prof. Jacka Grzybowskiego, biskupa seniora Kazimierza Romaniuka - pierwszego biuskupa warszawsko-praskiego.

Diecezja powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej diecezje i prowincje w Polsce. Wydzielono ją z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej. Ordynariuszem nowej diecezji został mianowany bp Kazimierz Romaniuk, jego biskupami pomocniczymi zostali: bp Zbigniew Kraszewski i bp Stanisław Kędziora. Na katedrę wyznaczono kościół p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze, konkatedrą została świątynia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem.

Podczas istnienia diecezji konsekrowano 30 kościołów (1/3 w Roku Jubileuszowym), w tym także kościół katedralny odbudowany po zniszczeniach II wojny i rekonsekrowany dokładnie w dniu 100 rocznicy pierwszej uroczystości.

W okresie 8 grudnia 1998 r. – 8 grudnia 2000 r. trwały prace I Synodu Diecezjalnego, a jego zamknięcie było związane z erygowaniem Wyższego Seminarium Duchownego i poświęceniem nowego gmachu Seminarium. 5 marca 2001 r., po siedmiu latach prac i przy jednoczesnym urzędowaniu, poświęcono budynek Kurii Biskupiej.

Jeszcze w 1992 roku powołano do istnienia dwie Kapituły: Katedralną i Kolegiacką w Radzyminie; instalacje kanoników miały miejsce w marcu 1993 roku.

Już 29 kwietnia 1992 r. Ordynariusz powołał diecezjalny oddział Caritas, niosący na wielu płaszczyznach pomoc ludziom potrzebującym. Zaś 1 czerwca 1994 r. powstał Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, a 20 listopada 1994 r. erygowano Dom Samotnej Matki. Szczególny charakter naszej Diecezji nadają liczne szpitale i sanatoria, głównie te w okolicach Otwocka.

Do najbardziej znaczących wydarzeń należy zaliczyć wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II - 13 czerwca 1999 r. Cmentarz w Radzyminie – poległych w czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku, plac przed Katedrą.