Towarzystwo Salezjańskie

Liczba odwiedzających: 1140

W Legionowie Inspektoria Warszawska Towarzystwa Salezjańskiego na terenie naszej parafii prowadzi Zespół Szkół Salezjańskich.

Na początku były spotkania grupy entuzjastów utworzenia w Legionowie szkoły katolickiej. W gościnnym saloniku państwa Aurelii i Marka Stachurskich odbywały się prawdziwe „burze mózgów", rodziły pomysły, które niezmordowana pani Aurelia usiłowała „sprzedawać” z jednej strony Warszawskiej Inspektorii Księży Salezjanów, a z drugiej władzom samorządowym Legionowa. W mojej świadomości to właśnie Jej upór oraz życzliwe podejście prezydenta Legionowa Andrzeja Kicmana, a także starania pani doktor Iwony Górskiej i pani senator Ligii Urniaż-Grabowskiej przy poparciu całej grupy inicjatywnej, doprowadziły do powołania latem 1998 roku Salezjańskiego Liceum ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Legionowie.

Mianowany przez Inspektorię Salezjańską dyrektor szkoły ks. Dariusz Matuszyński sprawnie przeprowadził procedurę naboru uczniów i 1 września w kościele pw. św. Jana Kantego (,,na Górce''), na uroczystej mszy św., sześćdziesiątka świeżo upieczonych licealistów rozpoczęła swą edukację. Zaraz następnego dnia uczniowie i większość grona nauczycielskiego udali się do Czerwińska, gdzie w salezjańskim klasztorze miały miejsce zajęcia integracyjne i organizacyjne - przede wszystkim podział na klasy ,,A'' i ,,B" oraz wzajemne zapoznanie się młodzieży z wychowawcami i nauczycielami.

Fragment książki "Nasze 10 lat" (zespół redakcyjny: Bożena Ziółek, Katarzyna Mastalerczuk, ks. Krzysztof Woźniak)