Wspólnota Wieczystej Adoracji

Liczba odwiedzających: 1057

Wieczysta adoracja to dar i tajemnica. To także cud, który bez głębokiej wiary ludzi oraz bez Bożej łaski nie mógłby ani zaistnieć, ani trwać. A my jako Wspólnota Wieczystej Adoracji uczestniczymy w tym cudzie od Wielkanocy 2021 roku. Wspólnota powstała w celu zapewnienia nieustającej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Każdy z nas zadeklarował przynajmniej jedną godzinę w miesiącu i regularnie adoruje Pana Jezusa. Dzięki temu kaplica adoracyjna otwarta jest dzień i noc przez cały rok.

Wspólnota Wieczystej Adoracji liczy kilkaset osób, których pociągnęła Boża miłość i pragnienie modlitwy w ciszy. Modlimy się w duchowej łączności, którą -zapewnia nam modlitwa łącznikowa napisana specjalnie dla naszej wspólnoty. Ona scala nasze modlitwy w duchową jedność. Powoduje, że chociaż siebie nie znamy wspólnie zanosimy Panu nasze intencje w każdej godzinie adoracji. Nad ciągłością modlitwy czuwają koordynatorzy mianowani przez biskupa.

Duchowo łączą nas także msze św. odprawiane w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 w intencji naszej wspólnoty oraz intencjach zostawionych w kaplicy adoracyjnej. Podczas mszy św. w pierwszy czwartek miesiąca łączymy się z modlitwami całego Kościoła dziękując Bogu za dar sakramentu Eucharystii i dar sakramentu kapłaństwa prosząc o święte powołania kapłańskie.

Rolę opiekuna duchowego w naszej wspólnocie pełni kapłan z naszej parafii wyznaczony przez ks. Proboszcza. Aktualnie jest nim ks. Tomasz.

Nasza duchowa wspólnota jest otwarta dla każdego kto pragnie wytrwale i regularnie adorować Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, a także chce poczuć moc modlitwy wspólnotowej i doświadczyć radości i pokoju płynącego z tego, że uczestniczy w wielkim dziele Bożym.

Zapraszamy wszystkich: rodziców z dziećmi, młodych, seniorów, osoby z naszej i z innych parafii. 
Kontakt z nami tel. 600 507 491
e-mail: adoracja@jankantylegionowo.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową.

Koordynatorzy zapiszą was na wybraną godzinę adoracji. Reszty w waszym życiu i sercu dokona sam Pan Jezus. On hojnie obdarza łaskami tych, którzy modlą się wytrwale wierząc Jego słowom „(…) przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię”.

Kaplica (259 KB)