Urszulanki N.M.P. z Gandino

Liczba odwiedzających: 1216
Legionowskie Centrum Promocji Życia im. św. Jana Pawła II – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino

„Urszulanka, jak drogocenna muszla, powinna być zawsze otwarta, aby przyjąć krople rosy niebiańskiej i przemieniać je w drogocenne dzieła miłości” (sługa Boży ksiądz Franciszek Della Madonna – założyciel zgromadzenia).

Siostry Urszulanki Najświętszej Maryi Panny z Gandino wychowują dzieci i opiekują się rodzinami w kryzysie. Przez wspomaganie funkcji społecznych i wychowawczych umożliwiają włączenie osób doświadczających przemocy w satysfakcjonujące życie.

Zgromadzenie pierwszą placówkę w Polsce (rekolekcyjny Dom Betania w miejscowości Nurzec Stacja – dom macierzysty) ma od 1995 r., a Legionowskie Centrum Promocji Życia im. św. Jana Pawła II (od 2006 r.) jest drugą – Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino.

Centrum świadczy różnorodną i wysokospecjalistyczną pomoc rodzinom.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Przemiana” jest miejscem, w którym zgodnie z wartościami chrześcijańskimi można otrzymać profesjonalną pomoc psychologiczną, wspierać rozwój osobisty, przezwyciężać trudności i problemy w życiu prywatnym, małżeńskim, wychowawczym.

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek jest placówką katolicką, w której wychowanie dziecka jest realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie i program wychowawczy według św. Anieli Merici.

Dom Samotnej Matki i Dziecka daje czasowy pobyt dla matki i jej dzieci, przejściowo pozbawionej wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania. 

Mieszkanie Chronione Treningowe jest miejscem czasowego pobytu pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej.

Centrum wspiera Fundacja „Aniela” (KRS 0000545963) i ma na celu organizowanie i udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w trudnościach, w ich prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju ludzkim oraz wspieranie i realizowanie wszelkich form pomocy osobom i rodzinom, w tym dzieciom i młodzieży oraz kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Siostry opiekują się Oknem Życia - Kapliczką Życia. Poświęcone 30 września 2015 r. przez śp. abpa Henryka Hosera SAC, pod koniec maja w 2020 r. uratowało życie Marysi.

Zgromadzenie jako misję kościoła obrało sobie za zadanie wychowanie. Szczególną uwagę zwraca na życie kobiety, jej formację, właściwy rozwój i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego życia, do bycia matką, żoną, siostrą.

Siostry realizują zadania centrum i czynnie uczestniczą w misji wspomagania rodziny, którą organizuje parafia św. Jana Kantego.