Misjonarki Świętej Rodziny

Liczba odwiedzających: 1548
Siostry Misjonarki Świętej Rodziny są w Legionowie prawie od początku naszej parafii

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny są w Legionowie od 1940 r. Od początku prowadzą przedszkole.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae) zostało założone przez bł. Bolesławę Lament MSF w 1905 r. Wspomaga modlitwą i pracą apostolską dzieło zjednoczenia chrześcijan oraz umacnia katolików w wierze. Siostry pracują w Europie, Afryce i Ameryce Północnej.

Szczególne powołanie sióstr posyła je tam, gdzie najmocniej zagrożona jest jedność. Nie tylko Kościoła, ale także jedność współczesnej rodziny. Legionowskie przedszkole umożliwia pracę z dziećmi i całymi rodzinami. Jest jednym z pięciu prowadzonych w Polsce (pozostałe są w Białymstoku, Zakopanem, Komorowie i Lublinie – to jest przedszkolem integracyjnym).

"Zdążać do tego, aby wyrobić w wychowankach charakter i silne zasady życiowe, oparte na miłości Boga i bliźniego; aby rozbudzać w ich duszach poczucie obowiązku i pracy; aby zapalać je do wytrwałej, a bezinteresownej pracy dla społeczeństwa i kraju; aby rozwijać i utrwalać w ich sercach przywiązanie do Świętej Matki Kościoła i jego głowy - Ojca świętego" – takimi zasadami kierują się siostry w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Siostry utworzyły dom w Legionowie w czasie II wojny światowej. „W Legionowie miało zgromadzenie zakupioną działkę budowlaną jeszcze w 1929 r., ale dopiero w kwietniu 1940 r. osiedliły się dwie siostry w domu wynajętym. Wnet liczba sióstr powiększyła się do siedmiu. Założyły przedszkole, potem prowadziły kolonie letnie, stołówkę, a pod koniec 1941 r. zaczęły pracować w szpitalu zakaźnym. Od 1945 r. doszły zajęcia katechetyczne. Działalność w Legionowie powiększyła się, siostry mieszkały w kilku miejscach, konieczny był zatem większy lokal. W 1955 r. zaczęły budować niewielki dom przy ul. Sowińskiego 29, do którego wprowadziły się w 1956 r. Budowa dużego domu została ukończona w 1960 r.” - opisuje o. Joachim Roman Bar OFM Conv. (Rozwój stanów doskonałości w Polsce: VII Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny (1905-1959), Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 1969, 12/1-2, s. 83).

Misja jedności jest też potrzebna parafii. W zakrystii na co dzień pracuje siostra Iwona MSF i siostra Miriam MSF. W kancelarii parafialnej pomaga siostra Sławomira MSF. Oba te miejsca okazują się „miejscami misyjnymi”, w których poszukiwanie jedności i umacnianie katolików w wierze są bardzo potrzebne.