Rada duszpasterska

Liczba odwiedzających: 1077
Głos doradczy proboszcza

Zadaniem rady jest śledzenie i analizowanie wszystkiego, co ma związek z działalnością duszpasterską i wyciągnięcie z tego praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę proboszcza. W myśl przepisów prawa kanonicznego rada posiada jedynie głos doradczy. Zakres podejmowanych działań i tematów należy do decyzji proboszcza.

Radę duszpasterską stanowią duszpasterze pracujący w parafi i świeccy, w tym odpowiedzialni za wspólnoty działajace w parafii.

Osoby te pochodzą z różnych środowisk parafii, tak aby w pewien sposób zobrazować pod wieloma względami różnorodną strukturę demograficzną oraz duszpasterską Kościoła.

Rada spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19:30 w Domu św. Józefa.