Wieczór uwielbienia

Liczba odwiedzających: 1146
Z Duchem Świętym i mocą

Wieczory uwielbienia przygotowuje zespół TUKanty

Konferencje prowadzi ks. Tomasz Połomski

Terminy

  • 31 października 2023
  • 8 grudnia 2023
  • 15 marca 2024
  • 10 maja 2024