Cmentarz parafialny

Liczba odwiedzających: 6029

Biuro Cmentarza
Legionowo, Al. Legionów /przy głównej bramie wjazdowej na cmentarz/
czynne w dni powszednie w godz. 8.00-12.00
oraz we czwartek w godz. 8.00-16.00

Segregujmy śmieci na cmentarzu

Na terenie naszego cmentarza zorganizowana została selektywna zbiórka odpadów wraz ze „zniczodzielnią”. Jest to realizacja projektu Ekocmentarza.

Bardzo prosimy, aby dokładnie segregować odpady, zgodnie z oznaczeniami na pojemnikach. Zachęcamy także do skorzystania z regałów umożliwiających wymianę zniczy.

Jak segregować?

Kontenery do segregacji odpadów zostały przygotowane według podziału na frakcje:

  • pojemnik niebieski na odpady z papieru, 
  • pojemnik zielony na odpady ze szkła, 
  • kontener KP7 na odpady BIO, 
  • pojemnik ciemny szary na odpady zmieszane, 
  • pojemnik żółty na odpady z tworzyw sztucznych i metal

Na każdym pojemniku znajdują się naklejki i opisy, jakie odpady należy w nich umieszczać.

Jeżeli znicze i wkłady są mocno zabrudzone, wyrzucamy je do pojemnika na odpady zmieszane. Plastikowe wkłady i szklane znicze z pozostałościami olejów nie powinny być wyrzucane do selektywnych pojemników, gdyż odpady te nie nadają się do powtórnego przetworzenia i niestety nie podlegają zbiórce selektywnej.

Wiązanki również nie należy traktować jako plastik, gdyż do ich stabilizacji używa się betonu oraz metalowych drutów oblanych plastikiem. Kwiaty sztuczne i wiązanki wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Jednak wiele elementów z takich “bukietów” można wyodrębnić i wrzucić do pojemnika na odpady plastikowe

Doniczki zalane betonem, gipsem, pianką wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
Żywe kwiaty się przekompostują. Wiązanka z szarfami już nie, warto to oddzielić. 

Nieuszkodzone znicze warto udostępnić innym do ponownego użytku w "zniczodzielni".