NIEDZIELA PALMOWA

• Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę)

• Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i ustawić na widocznym miejscu

• Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewangelia św. Mateusza: 21,1-17)

• Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

Czytaj więcej...

Spowiedź od  poniedziałku do soboty w Sali Oazy:

  Poniedz. Wtorek Środa
9-11 xGrzegorz xSamuel xSzymon
11-13 xSzymon xGrzegorz xProboszcz
14-16 xProboszcz xSzymon xSamuel
16-17.30 xSamuel xProboszcz xGrzegorz

 

  Czwartek Piątek Sobota
9-11 xSzymon xProboszcz xSamuel
11-13 xSamuel xSamuel xGrzegorz
14-16 xProboszcz xGrzegorz xProboszcz
16-17.30 xGrzegorz xSzymon xSzymon

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy

Od poniedziałku do soboty od 7.00 do 17.30

Obrzęd Komunii Świętej w kaplicy:

Od poniedziałku do soboty o 7.00 i 17.30

W niedzielę, 29 marca, Msze św. będą odprawione:

o 10.00 - intencje z godz. 7.00, 8.30 i 10.00

o 13.00 - intencje z godz. 11.30 i 13.00

o 18.00 w intencjach zbiorowych.

Przypominamy, że ilość osób uczestniczących we Mszy św. to 5, dlatego zapraszamy tylko osoby, które zamówiły intencje. Wchodzić prosimy wejściem przy kancelarii.

Obrzęd Komunii Świętej w niedziele będzie o 11.30 i 17.30 w kaplicy.

Kategorycznie prosimy aby w momencie udzielania Komunii w kaplicy przebywało maksymalnie 5 osób.

Przypominamy, że wszystkie Msze św. w tygodniu są odprawiane według zamówionych intencji, ale bez udziału wiernych. Mogą w nich uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły daną intencję, ale po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub internetowym. 

Warszawa, 25 marca 2020

Wielebni Duszpasterze,

Czcigodni Diecezjanie!

Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ufne „fiat” rozpoczęło historię zbawienia ludzkości. W trudnym dla całego świata czasie pandemii jeszcze bardziej i dosłowniej chcemy za wskazaniem Maryi podążać. Potrzebujemy oddać się w Jej ręce i czynić według słów naszego Pana.

W poprzednich wiekach w obliczu zarazy czy innych zagrożeń lud Warszawy uciekał się w opiekę Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Takiego Aktu zawierzenia dokonał także św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku. Proszę Kapłanów o odmawianie modlitwy, którą wypowiedział Papież, po każdej Mszy Świętej do czasu ustania epidemii. Zachęcam także wszystkich Diecezjan do zawierzania się Matce Bożej Łaskawej w Waszych osobistych modlitwach.

Trwajmy w ufności Panu, nie traćmy ducha i pomagajmy sobie nawzajem!

Matko Boża Łaskawa, chroń Ojczyznę naszą!

Matko Boża Łaskawa, zjednocz serca Polaków!

Otaczam modlitwą i błogosławię

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

AKT ZAWIERZENIA

MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ

PATRONCE WARSZAWY I STRAŻNICZCE POLSKI

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę!

Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia.

Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen

Jan Paweł II

Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

Drodzy Parafianie!

W związku z zaostrzeniem zasad przez władze państwowe oraz zaleceniami Biskupa naszej diecezji informujemy, że od jutra, tj, 25 marca do odwołania:

 1. wszystkie Msze święte będą odprawiane wg zamówionych intencji, jednak BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
  Mogą w nich uczestniczyć tylko osoby zamawiające daną intencję, ale po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez Facebook.

 2. Kaplica Adoracji będzie otwarta codziennie od 7.00 do 17.30, jednak prosimy by nie przebywało w niej więcej niż 5 osób jednocześnie.

 3. O godz. 7.00 (przed rozpoczęciem Adoracji) oraz o 17.30 (po jej zakończeniu) będzie obrzęd Komunii Świętej, z zachowaniem zasady z pkt. 2.

 4. Spowiedź będzie codziennie w kaplicy od 16.00 do 17.30.

Zapewniamy o naszej modlitwie za Was wszystkich, i prosimy o nią w naszej intencji.

Wasi Duszpasterze

Ogłoszenia parafialne na 22 marca 2020 r.

 1. Zapraszamy na Msze św. do kościoła wyłącznie rodziny czy osoby zamawiające daną intencję mszalną. Zgodnie z postanowieniem Rządu na Mszy nie może być więcej niż 50 osób. Biskup Romuald Kamiński udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej do końca marca następującym grupom osób:
  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom chorym lub mającym objawy infekcji (kaszel, katar, gorączka);
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę;
  • wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem;

   Osoby korzystające z powyższej dyspensy są zobowiązane w sumieniu do uczestnictwa we Mszy św. poprzez transmisję radiową, telewizyjną lub internetową.
 2. Dekretem naszego Biskupa zostały odwołane rekolekcje parafialne oraz wszystkie nabożeństwa, takie jak Różaniec, Godzinki, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Zachęcamy do modlitwy indywidualnej i rodzinnej w domach.

 3. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii (w czasie epidemii poprzez transmisję). Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne.

 4. Z racji trwającej epidemii zachęcamy w każdy piątek Wielkiego Postu do odprawiania w warunkach domowych Drogi Krzyżowej, a w niedziele Gorzkich Żali.

 5. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

 6. W najbliższą środę, 25 marca będziemy przeżywali uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 6.30, 7.00 i 18.00. Osoby korzystające z powyższej dyspensy zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez transmisję radiową, telewizyjną lub internetową.

 7. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę.

 8. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

 9. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.

Drodzy Parafianie!

Reagując na coraz poważniejszą sytuację w kraju, a jednocześnie przygotowując się na trudną przyszłość, młodzież z "Góry Błogosławieństw" we współpracy z parafialną Caritas, chce utworzyć parafialną bazę wolontariuszy, którzy chcą i mogą pomóc osobom starszym oraz poddanym kwarantannie. Pomoc będzie polegała na tym, żeby zadzwonić i porozmawiać, zapytać, czy czegoś potrzebują, żeby zrobić zakupy, wyprowadzić psa na spacer itp. Na chwilę obecną parafia nie ma jeszcze zgłoszonego zapotrzebowania w tej kwestii, ale chodzi o to, żeby być gotowym, gdy liczba osób odizolowanych wzrośnie.

Kto może dołączyć do zespołu wolontariuszy? Każdy zdrowy, chętny i pełnoletni parafianin (lub mieszkaniec Legionowa i okolic). Zgłaszać się można pod numerem: 665-835-179 (koordynatorem projektu jest Julia). Tam też można będzie otrzymać więcej informacji oraz zgłosić zapotrzebowanie opieki.

Potraktujmy to jako okazję do pełnienia uczynków miłosierdzia, zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa: "wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

Ogłoszenia parafialne na 15 marca 2020 r.

 1. Zapraszamy na Msze św. do kościoła wyłącznie rodziny czy osoby zamawiające daną intencję mszalną. Zgodnie z postanowieniem Rządu na Mszy nie może być więcej niż 50 osób, a my jako Wasi duszpasterze nie chcielibyśmy i nie wyobrażamy sobie tego, żebyśmy mieli Was liczyć przy wejściu do kościoła i zamykać drzwi przed kimkolwiek, dlatego usilnie prosimy, abyście skorzystali z dyspensy ks. Biskupa, i pozostali w swoich domach i tam przez TV, radio lub internet uczestniczyli w niedzielnej Mszy św. 

 2. Biskup Romuald Kamiński udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej do końca marca następującym grupom osób:
  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom chorym lub mającym objawy infekcji (kaszel, katar, gorączka);
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę; 
  • wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem; 

   Osoby korzystające z powyższej dyspensy są zobowiązane w sumieniu do uczestnictwa we Mszy św. poprzez transmisję radiową, telewizyjną lub internetową. 
 3. Dekretem naszego Biskupa zostały odwołane rekolekcje parafialne oraz wszystkie nabożeństwa, takie jak Różaniec, Godzinki, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Zachęcamy do modlitwy indywidualnej i rodzinnej w domach. 

 4. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani będą pouczać o sposobie układania rąk do godnego przyjęcia oraz o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie).

 5. Kapłani dezynfekują ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

 6. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki. 

 7. Przynajmniej raz dziennie dezynfekowane będą kratki konfesjonałów.

 8. Ze względów sanitarnych usunięta została woda święcona z kropielnic, dlatego wchodząc do kościoła czy kaplicy wystarczy uczynić znak krzyża i przyklęknąć.

 9. Adoracja Krzyża ustawionego z tyłu kościoła może odbywać się tylko przez przyklęknięcie lub ukłon. Zabrania się całowania krzyża i pasyjki.

 10. Wszystkie spotkania formacyjne grup i zespołów parafialnych zostały odwołane. O ich wznowieniu będziemy informować.

 11. Od niedzieli, 15 marca, śpiewamy na zakończenie każdej Mszy świętej Suplikacje.

 12. Codziennie o 20.30 kapłani będą odmawiać Różaniec w intencji wszystkich ofiar epidemii, chorych, poddanych kwarantannie oraz za personel medyczny, i wszystkich pomagających w opanowaniu epidemii. 

 13. Porządek Mszy św. i nabożeństw od 13 marca do odwołania w naszej parafii:
  • Dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00
  • Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00
   Msze niedzielne będą odprawiane równolegle o tej samej godzinie w kościele i w kaplicy Adoracji. 
 14. Porządek adoracji Najświętszego Sakramentu: Poniedziałek – Sobota: 7.00 – 17.30.

 15. Sakrament pokuty:
  • w czasie każdej Mszy św. w kościele
  • od poniedziałku do soboty od 16.00 do 17.30 w Kaplicy Adoracji. 

   Szczególnie zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, bo nie wiadomo jak sytuacja będzie wyglądała przed samymi świętami Wielkanocnymi. 

 16. Jeżeli w tym czasie zagrożenia epidemią zdarzy się pogrzeb, to prosimy, aby uczestniczyła w nim tylko najbliższa rodzina. 

 17. W związku z zamknięciem kin, film Najświętsze Serce nie będzie wyświetlony w podawanym terminie. Będziemy chcieli obejrzeć go po ustaniu epidemii. Osoby, które rezygnują i chcą zwrotu opłaty za bilety prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. 

 18. Wszystkich Parafian i Przyjaciół pozdrawiamy, zapewniamy o naszej modlitwie i błogosławimy: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego!

  Wasi Duszpasterze

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś