„Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.” (Łk 19, 1-4)

W historii biblijnej o Zacheuszu znajdujemy cztery dominujące obrazy:

• Jezusa, który jest impulsem skłaniającym Zacheusza do działania.

• Zacheusza, który podejmuje wysiłek, aby zobaczyć na własne oczy, poznać Chrystusa.

• Tłum, który nie pozwala Zacheuszowi zobaczyć Jezusa.

• Sykomorę, która jest środkiem dzięki któremu Zacheusza może zobaczyć Jezusa.

Tak samo jak tę biblijną sykomorę, można opisać naszą wspólnotę. Dzięki niej możemy lepiej zobaczyć Chrystusa, poznać go, zaprosić do swojego życia, oraz móc dostąpić zbawienia.

Dla Zacheusza jedyną możliwością, aby poznać, zobaczyć, odkryć Jezusa, było wejście na Sykomorę. Wiązało się to przede wszystkim z wyjściem, wejściem ponad tłum. Najważniejszym dla nas powinno być to, żebyśmy nie pozostawali w tłumie naszych przyzwyczajeń, znajomych, postaw, grzechów, słabości, które – z premedytacją lub nie – zasłaniają nam Chrystusa i nie pozwalają się do Niego zbliżyć.

Z tego też powodu powstała Sykomora, która na miarę życia we współczesnym świecie, pozwala jeszcze bardziej przeżywać, rozwijać czy nawet ratować naszą wiarę, by nie zagubić Jezusa w tłumie naszej codzienności.

Sykomora buduje na fundamentach takich jak: wiara, szczerość, szacunek. Można powiedzieć, że jest to – w najkrótszej swojej wersji – kanon zasad, według których funkcjonuje nasza wspólnota. Dopiero na nich konstruujemy wartościowe relacje wewnątrz, ale także i na zewnątrz wspólnoty.

Sykomora jako wspólnota funkcjonuje od 2019 roku, a powołana została przez ks. Samuela Szocińskiego, który od tej pory pełni rolę opiekuna i ojca duchowego dla zaangażowanych w to dzieło. Jak już wspomniano wyżej jest to grupa młodzieżowa męska, która obecnie liczy 10 chłopaków w wieku od 15 do 18 lat. 

Aby pokazać schemat naszego działania najlepiej jest przywołać wygląd naszego klasycznego spotkania. Zaczynamy zawsze od nieszporów lub ewentualnie modlitwy różańcowej czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie zazwyczaj przechodzimy do części towarzyskiej, w czasie której rozmawiamy, jemy, śmiejemy się – generalnie zacieśniamy więzy społeczne naszej wspólnoty. Później przechodzimy do merytorycznej części spotkania, w czasie której omawiamy tematy związane z problematyką wiary, religii, Kościoła, moralności, Tradycji lub też całkowicie innej jak przykładowo aktualnej polityki, historii (np. Kościoła ale także innych instytucji w jakiś sposób związanych z kształtowaniem naszego światopoglądu), nauki czy psychologii. Na koniec spotkania otrzymujemy błogosławieństwo z rąk ks. opiekuna i rozchodzimy się do domów.

Do czysto praktycznych aspektów funkcjonowania Sykomory należą:

• cotygodniowe zbiórki w soboty o godz. 19.00 w salce na wikariatce,

• raz w miesiącu wyjazd integracyjno-rekreacyjny

• raz w miesiącu wartościowy film oglądany i omawiany na spotkaniach

• wakacyjne wyjazdy rekolekcyjno-rekreacyjne

Najważniejszym celem i jednocześnie sensem istnienia Sykomory jest dążenie do świętości. 

 

 

Adoracja w kaplicy

Nasza Wspólnota

Intencje Mszy Św.

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Słowo Boże na dziś