Od kilku lat przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie istnieje Rodzina Misyjna im. bł. Bolesławy Lament, która włącza się w duchowość i charyzmat Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Rodzina Misyjna pragnie żyć ideałami bł. Bolesławy poznając jej życie i działalność. Od niej uczy się rozmiłowania w Najświętszym Sercu Pana Jezusa, przejęcia się sprawą zbawienia ludzi i jedności Kościoła. Celem członków Rodziny Misyjnej jest uświęcenie własne przez radosną służbę Bogu zgodnie ze swoim stanem oraz budowanie jedności na wzór Najświętszej Rodziny.

Członkowie Rodziny Misyjnej wspierają dzieło misyjno-ekumeniczne Zgromadzenia przez modlitwę w intencjach misyjnych Kościoła, objęcie patronatem modlitewnym sióstr i ich dzieł misyjnych, ofiarowanie modlitw, pracy i cierpień, adopcję duchową i materialną dzieci uczących się w Afryce oraz włączanie się w prace dobroczynne i apostolskie. 

Członkowie Rodziny Misyjnej uczestniczą we wszystkich dobrach duchowych Zgromadzenia (modlitwach, ofiarach, odpustach). W ich intencji raz w miesiącu odprawiana jest Msza Św. w Sanktuarium bł. Bolesławy w Białymstoku, a w listopadzie za zmarłych członków.

Zgromadzenie organizuje dla Rodziny Misyjnej dni skupienia i rekolekcje.

Każdy może włączyć się do Rodziny Misyjnej Bł. Bolesławy, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia. Spotkania odbywają się w każdy II i IV poniedziałek miesiąca, zaczynają się uczestnictwem w Eucharystii w parafii, a po niej spotkanie formacyjne w budynku parafialnym. Na nim dzielimy się własnym doświadczeniem wiary, odpowiadamy na pytania w świetle Biblii, wspólnie świętujemy, modlimy się o jedność Kościoła, jedność w naszych rodzinach, miejscach pracy, za naszych kapłanów, Ojczyznę, za chorych oraz w intencjach aktualnych Kościoła i świata. Grupa liczy 34 osoby.

Zachęcamy do niej wszystkich, którzy pragną wzrastać duchowo, rozwijać życie modlitwy, wspierać dzieło misyjne i ekumeniczne Kościoła, pomagać innym w dążeniu do świętości, dzielić radość bycia we wspólnocie. Jeśli czujesz takie pragnienie – przyjdź! Może to jest droga, na którą zaprasza Cię Jezus. 

Możesz wyprosić wiele łask dla siebie i innych oraz pięknie spędzić czas z Bogiem i ludźmi. Więcej informacji pod numerem telefonu: 786 185 597.

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś