„Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”.

Naród bowiem trwa w swojej duchowej substancji, duchowej tożsamości przez własną kulturę.”

 Jan Paweł II

Wspólnota „Sapientia” powstała w październiku 2009 roku. Inicjatorem powstania wspólnoty i jej pierwszym animatorem była Maria Szymańska.

Duchowy patronat wspólnoty objął ks. proboszcz Lucjan Szcześniak, który na początku oddelegował do opieki nad wspólnotą ks. Marka Karwacza, a od 2017 roku - ks. Samuela Szocińskiego. 

Obecnie animatorem wspólnoty jest Henryk Matuszewski.

Wspólnotę „Sapientia” tworzą osoby w różnym wieku - od dwudziestu kilku do osiemdziesięciu lat. Bogactwem wspólnoty jest właśnie duża różnorodność doświadczeń życiowych, stanów oraz znaczna rozpiętość wiekowa. 

Celem wspólnoty „Sapientia” jest formacja duchowo-kulturowa i patriotyczna członków oraz, poprzez swoją działalność, propagowanie kultury chrześcijańskiej w najbliższym środowisku.

Wspólnota ten cel realizuje poprzez:

  1. Comiesięczne Msze św. za Ojczyznę (członkowie wspólnoty biorą aktywny udział w przygotowaniu i oprawie liturgicznej Mszy św.).
  2. Comiesięczne spotkania formacyjno-organizacyjne, które odbywają się zazwyczaj w pierwszy poniedziałek po Mszy św. w intencji Ojczyzny. Podczas spotkań, oprócz wspólnej modlitwy, omawiana jest miniona uroczystość oraz przygotowywana kolejna pod względem liturgicznym (Msza Św.) oraz merytorycznym i technicznym (konferencja i dyskusja w „Wieczerniku”). 
  3. Inne przedsięwzięcia na rzecz wspólnoty parafialnej.

Osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnoty prosimy o kontakt z księdzem opiekunem.

 

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś