Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby "nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem" (por. Mt 19, 6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków.

Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan lub diakon udziela błogosławieństwa Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. kiedy mężczyzna i kobieta chcą go dobrowolnie i bez żadnego przymusu i kiedy nie ma przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego (już istniejące małżeństwo, czy przyrzeczenie celibatu). (Youcat 260-261)


Małżeństwo w naszej parafii

Rezerwacja terminu. Odpowiednio wcześniej narzeczeni rezerwują w kancelarii parafialnej termin ślubu.

Najpóźniej dwa miesiące przed planowaną  datą  ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z kompletem wymaganych dokumentów. Należą do nich:

  • Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż trzy miesiące od planowanej daty ślubu),
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma odpowiedniej adnotacji w akcie chrztu),
  • Ostatnie świadectwo z lekcji religii,
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
  • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze, aktualne tzn. nie starsze niż trzy miesiące od planowanej daty ślubu).


W tygodniu poprzedzającym datę ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy znać dokładnie dane świadków (tj. imiona i nazwisko, wiek, wyznanie, adres).

Informacje o kursie przedmałżeńskim w naszej parafii znajdują się w zakładce „Rodzina”.

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś