Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Jest narzędziem oddanym do dyspozycji parafii w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród jej mieszkańców. Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka-kilkanaście osób. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne, a każdy członek grupy – legionista aktywny – ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu oraz podejmowania czynnej ewangelizacji. Opiekunem grupy jest Ks. Marek Karwacz. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 16.30 w Sali Ojca Pio (przy kancelarii parafialnej). Zapraszamy.

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś