Logo Ministranci_1

Kim jest ministrant?

Ministrant (łac. ministrare - służyć) - jest to służba, która objawia się przy ołtarzu podczas liturgii. Zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu świętych czynności. W ten sposób ministrant służy Panu Bogu. Jednak nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa. Każdy z ministrantów jest zobligowany do przestrzegania 10 przykazań ministranta: 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

W naszej parafii Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii oraz modlitw. Po rocznym okresie przygotowawczym kandydat na ministranta po zdaniu egzaminu w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zostaje przyjęty do grona ministrantów podczas Mszy Świętej na której składa przyrzeczenie ministranckie. Otrzymuje wtedy strój ministranta - komże. 

Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs lektorski. Taki kurs także trwa około 1 roku. Kandydat na lektora przed błogosławieństwem przez biskupa musi zdać egzamin. Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czystość. Lektor podczas Mszy Świętej odczytuje Słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Wyróżniamy kilka stopni ministranckich:

1. Kandydat

2. Ministrant 

3. Lektor

4. Ceremoniarz

Kilka słów o naszej wspólnocie

1) Kiedy się spotykamy?

Kandydaci i Ministranci Młodsi mają zbiórki w soboty o godz. 10:00 w salce ministranckiej i wieczerniku, natomiast Ministranci Starsi i Lektorzy spotykają się w salce we wtorek o godz. 19:00

2) Co robimy na zbiórkach i wyjazdach formacyjnych?

Nasze zbiórki rozpoczynamy wspólną modlitwą w kaplicy adoracji, następnie rozchodzimy się na grupy i razem z opiekunem mamy formację. Poznajemy funkcję, obrzędy Mszy Świętej, szaty liturgiczne itp. 

W ramach formacji wyjeżdżamy na wyjazdy 1-dniowe gdzie jest wspólna modlitwa, zabawa. Poznajemy tam samych siebie jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez wspólną rozmowę.

3) Warszawsko-Praska Liga Piłki Nożnej

Nasza wspólnota od kilku lat bierze udział w Warszawsko-Praskiej Lidze Piłki Nożnej. Startujemy w dwóch kategoriach: Ministranci Młodsi oraz Ministranci Starsi. Do każdego z meczu przygotowujemy się na treningach, które odbywają się raz w tygodniu na hali bądź boisku. Rozwijamy tam swoje umiejętności pod bacznym okiem opiekuna sportu. Bierzemy również udział w Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej Ołtarza „Króluj nam Chryste”.

4) Jak zasilamy nasz fundusz?

Nasza wspólnota w listopadzie sprzedaje pod parafią i na cmentarzu znicze na groby naszych bliskich. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy sianko na stół wigilijny, które potem sprzedajemy dla wiernych oraz rozprowadzamy świece na nasze stoły. Również przed świętami Wielkanocy sprzedajemy świece na stoły Wielkanocne a w Wielką Sobotę rozprowadzamy wodę święconą.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć:

  • napisz do nas na naszym fanpagu 
  • przyjdź na zbiórkę w sobotę o godz. 10:00

Króluj nam Chryste!

 

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś