Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem. Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim "tak". Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: .,N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu nawrócenia, którego udzielał Jan Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem nawrócenia i pokuty, jest nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i świeca. (Youcat 194-195)

Chrzty w naszej parafii

Termin. Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w II niedziele każdego miesiąca,  podczas Mszy świętej o godz. 10.00. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu (jednak sam chrzest odbywa się wtedy poza Mszą świętą).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych. Odbywa się w sobotę przed II niedzielą każdego miesiąca o godz. 16.30 w Wieczerniku.

Zgłoszenie do kancelarii. Powinno być dokonane na ok. dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Wymagane dane i dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka USC,
 • dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, wiek, adres, data i parafia zawarcia sakramentu małżeńskiego),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego,
 • zgoda z parafii zamieszkania dziecka na chrzest w innej parafii (jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii).

Rodzice chrzestni. Przyjmujący chrzest powinien mieć dwoje chrzestnych (lub przynajmniej jednego). Zadaniem chrzestnych jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego, a w przypadku chrztu dziecka mają oni wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie. Chrzestnym może być ten, kto:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (opiekunów),
 • jest katolikiem,
 • ukończył szesnaście lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić,
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej),
 • nie jest ojcem ani matką dziecka (osoby przyjmującej chrzest).


Do chrztu potrzebna jest:

 • świeca dla dziecka
 • biała szatka

 

 

Adoracja w kaplicy

Nasza Wspólnota

Intencje Mszy Św.

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Słowo Boże na dziś