„Spójrzcie na Niego
a rozpromienicie się radością”

Ps 34,6


Godziny otwarcia

Nasza kaplica adoracji znajduje się z tyłu kościoła. Wejście od ul. Ks. Augustyna Kordeckiego.

niedziela 8.00-14.00
poniedziałek-środa    7.30-17.30

Od 7.30 we czwartek do 17.30 w sobotę trwa adoracja nieustanna.

Osoby chętne do podjęcia nocnej adoracji (z czwartku na piątek i z piątku na sobotę) proszone są o  zapisywanie się w zeszycie, który znajduje się w kaplicy.


Dlaczego adorujemy Boga?

„Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji jednakże nie tylko dostrzega się wielkość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć.”

Youcat nr 485


„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”

Św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25


 „Drodzy przyjaciele, nie jest to daleka opowieść, która wydarzyła się dawno temu. To jest obecność. Tutaj w Hostii świętej jest On przed nami i pośród nas. Jak wtedy, objawia się w sposób tajemniczy w świętej ciszy i jak wówczas w ten sposób ujawnia prawdziwe oblicze Boga. Dla nas stał się On ziarnem gorczycy, które pada na ziemię i obumiera, by wydawać owoc aż do skończenia świata (por. J 12,24). Jest On obecny tak jak wtedy w Betlejem. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją. Wyruszmy teraz w tę pielgrzymkę duchową i prośmy Go, aby nas prowadził.” 

Benedykt XVI, Przemówienie podczas ŚDM Kolonia 2005


Historia naszej kaplicy

Jak powstała kaplica adoracji? Wielki remont trwał ponad rok (od czerwca 2012 r.). Prace rozpoczęto od przebudowy i ocieplenia stropu kaplicy. Zamontowano nowy świetlik. Na ścianach pojawiły się nowe, jasne tynki. Posadzka została zrobiona z płyt gresowych. Boazerię, prezbiterium oraz główną ścianę kaplicy (ołtarzową) wykonano z marmuru. W centrum umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą gołębicę – symbol Ducha Świętego. Jest to bezpośrednie  nawiązanie do patrona naszego kościoła. Tam też znajduje się tabernakulum i szklana kapsuła, w której będzie znajdowała się monstrancja z Najświętszym Sakramentem.

W kaplicy zamontowano witraże oraz zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Wymieniono instalację grzewczą, elektryczną oraz system wentylacyjny. Z uwagi na całodzienną adorację obiekt został wyposażony w systemy zabezpieczające. Udało się również zaaranżować małą zakrystię, którą oddzielono ozdobnym „przeszkleniem”. W odnowionej kaplicy pojawił się także nowy konfesjonał. Nad całością wykonywanych prac czuwał Pan inż. Jan Dyga.
 
Do kaplicy ofiarowano pięknie zdobioną monstrancję i kustodię. „Darem serca” są także zamontowane witraże. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie wymienione prace zostały wykonane dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian i osób związanych z naszą wspólnotą. Nie było chyba niedzieli, żeby ktoś nie złożył ofiary na ten wyjątkowy cel. Kaplica adoracji jest owocem obchodzonego w Kościele Roku Wiary.

W sobotę 15 grudnia 2013 r. do naszej parafii przybył Ksiądz Abp Henryk Hoser SAC, który przewodniczył uroczystej Mszy Św. i dokonał poświęcenia kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. W homilii Biskup warszawsko-praski  ubolewał, że od kilku tygodni w sklepach, w telewizji i radiu słyszymy kolędy i wielu miejscach organizowane są wigilie. Poddaliśmy się rytmowi handlu a nie roku liturgicznego, nie umiemy już cierpliwie czekać na uroczystość Bożego Narodzenia – zauważył w homilii Ksiądz Arcybiskup.
 
Okres Adwentu i Bożego Narodzenia uczy nas pedagogii przyjęcia tego niespodziewanego gościa, który przychodzi aby nas podnieść z upadku, z kolan i nazywa nas przyjaciółmi, braćmi. Nazywa nas uczniami i chce nas posyłać do tego pogrążonego w ciemnościach świata z całą mocą zbawczą, ze wszystkim potrzebnymi łaskami – podkreślił kaznodzieja.
 
W homilii przypomniał też, że Bóg obecny jest w historii każdego człowieka, bardziej niż nam się wydaje. "On zna nas do ostatniej komórki naszego ciała, do ostatniego naszego tchnienia". – Nie dostrzegamy Go ponieważ nasza dusza jest chora. Zamiast Ducha Świętego zamieszkują ją różne demony – mówił. Jak zaznaczył – "Tam gdzie jest Bóg tam jest także radość".

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI przypomniał również, że przedłużeniem każdej Eucharystii powinna być adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie przebywa żywy, nieustannie działający Bóg. Jak podkreślił – akt adoracji Najświętszego Sakramentu jest czynnym wyrazem wiary w obecność Syna Bożego pośród nas. Dodał, że "ci którzy zaczną adorować doznają uzdrowienia. Nie trzeba dużo mówić. Wystarczy jedynie czekać w ciszy i spokoju. Dwie kochające się osoby nie muszą do siebie wiele mówić. Rozumieją się bez słów” – podsumował abp Hoser, zachęcając wiernych do częstego odwiedzania kaplicy adoracji.
 
Po poświęceniu kaplicy Ksiądz Proboszcz podziękował przybyłym na uroczystość kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym. Następnie po raz pierwszy dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu w nowej kaplicy. Adoracja trwała całą noc.

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś