Msze święte

W niedzielę:
7.00, 8.30, 10.00,
11.30 (z udziałem dzieci), 13.00, 18.00 (młodzież)
9.00 liturgia grekokatolicka w Wieczerniku
W lipcu i sierpniu:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, 19.30

W dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00
W Adwencie:
6.15, 6.45 (roraty), 18.00

Nowenny

Do Ducha Świętego
poniedziałek 18.00
Do M.B. Nieust. Pomocy
środa 18.00
Do Miłosierdzia Bożego
piątek 18.00

Pokuta i pojednanie

Podczas każdej Mszy Św.

Kancelaria

poniedziałek - piątek
08.30-10.00
16.00-17.30
dodatkowo:
czwartek 19.00-20.00
sobota 08.30-10.00

W lipcu i sierpniu kancelaria pracuje według zmienionego harmonogramu:

poniedziałki, środy, piątki i soboty, 
w godz. 8.30 - 10.00

wtorki i czwartki, 
w godz. 16.00 - 17.30

czwartki dodatkowo, 
w godz. 19.00 - 20.00

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego
ul. ks. J. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 53

1.    Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, katechetów i wszystkich pochowanych na naszym cmentarzu, zmarłych księży: ks. Anatola Sałagę, ks. Bolesława Kaczmarskiego, ks. Józefa Burzę, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Michała Bielickiego i bpa Józefa Zawitkowskiego oraz za Franciszkę i Józefa Kucharskich, Helenę i Józefa Opieka, Katarzynę i Onufrego Kucharskich, Antoninę i Wawrzyńca Tchorek, Marię i Szczepana Opieka,

2.    † Ryszarda i Janinę Zwierzchowskich, Janinę i Antoniego Turkowskich i za zmarłych z całej rodziny Zwierzchowskich, Turkowskich, Fukowskich, Bazylczuków † syna Krzysztofa, siostrę Irenę, rodziców oraz zmarłych z rodziny Żegotów, Królaków, Podgórskich, † Julię Jechalik, Katarzynę Ostrowską-Jechalik, Zofię i Eugeniusza Grzymkowskich, Helenę i Józefa Jechalik, † Helenę, Henryka, Witolda, Agatę Bernarda, Eustachiusza Połeć, Wandę i Kazimierza Chądzyńskich, 

3.    † Stanisława, Józefa, Piotra Gawrońskich, Anastazję, Edwarda, Magdę Zberezińskich, Annę, Alinę, Aleksandra, Andrzeja, Magdę, Mirosława, Mariannę, Stanisława Andrzejczaków, Irenę i Tadeusza Purzyckich, Elę Witecką, za dusze w czyśćcu cierpiące, za Polaków pomordowanych na kresach przez UPA, rodzinę Sołtyków, Gawrońskich, Sosnowskich, Stefanię i Wacława Zberezińskich, † Krzysztofa Pęza † Kazimierza, Kazimierę i Władysława Borzęckich, † Barbarę i Wincentego Perczyńskich, z całej rodziny Perczyńskich, Mokosów, Kasiaków, Kawałowskich i Niewiadomskich, Hannę i Antoniego Lipków, z całej rodziny Lipków i Kilińskich, Helenę i Norberta Adamczyków, Marię i Jana Eliaszów, Józefę i Stanisława Sikorskich, Agnieszkę i Wacława Świerczewskich, Anetę Grądzką-Cybulską, † Wacława Tomaszewskiego, Bronisławę Tomaszewską, Stanisława Tomaszewskiego, Władysława Wojciechowskiego, Marię Wojciechowską, Henryka Przybył,

4.    † Zofię, Edwarda Bączkowskich, Bożenę Talagę, Jana Szczudlińskiego, Marię, Franciszka Śliz, wszystkich zmarłych z rodziny Bączkowskich, Oziembło, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z rodziny Ziemskich, Fabianów, Liberowiczów, Kalamanów, Burdzanowskich, Kyciów, Stanickich, Lenców, Biernackich, Cybulskich, Halinę Knut Macieja Stokarskiego, ks. Witolda Kobylińskiego, za zmarłych kapłanów, sąsiadów i dusze czyśćcowe.

5.    † Henryka, Marcelego, Leszka, Adama, Józefa i Zbyszka Żyłowskich, Wiesławę i Mirosława Szczurowskich, Wacława Malińskiego, Stanisława, Ignacego, Leokadii, Wiesława, Kazimierza, Malińskich, Zofię i Władysława Maciejewiczów, † Antoniego Gruczek, Genowefę Gruczek, Weronikę Kiliś, † Janinę i Zygmunta Eljaszuk, Barbarę i Henryka Mężyńskich, zmarłych z rodziny Eljaszuków i Mikłaszów, Mężyńskich i Mikulskich, † Wiesława Smuniewskiego i wszystkich zmarłych z rodziny Smuniewskich, Eugeniusza, Jana, Zofię Pasiak, zmarłych z rodziny Buczków, Jadwigę Helińską, Agnieszkę Jamiołkowską, Romana Kołodzieja, Stanisława Rynkowskiego, ks. Adama Buczka, † zmarłych z rodziny Deców, Jabłońskich, Tkaczuków, Wyszyńskich, Sakowiczów, Dąbrowskich, Prytków, Łapińskich, Kaplińskich, Szepietowkich, † Zofię i Jana Cygańskich i ich rodziców, Łukasza Cygańskiego, 

6.    † Reginę i Józefa Pietrzaków i ich rodziców, Jana i Franciszka Pietrzaków, Pawła Sławińskiego, Zdzisława i Józefę Bligielmajerów, † Czesława, Czesławę, Józefa i zmarłych z rodziny Szczepaniaków, Zofię, Monikę i Wiesławę, Irenę i Franciszka i zmarłych z rodziny Zdortów, Stanisława i Marylkę i zmarłych z rodziny Piekarniaków, Bogdana Rajtar i za dusze w czyśćcu cierpiące. † Stanisławę, Stanisława, Irenę Modzelarz, Alicję, Władysława Kilińskich, Martę Fleming, Henryka Busz, † Józefa, Janinę, Małgorzatę Skoniecznych, Romana, Agnieszkę, Zofię, Romę Skoniecznych, Franciszka, Anielę Sobczak, Bolesława, Franciszka, Macieja Pustelnik, Zofię, Aleksandra, Rajmunda Cukrowskich, Jadwigę Sobczak, Władysława Buła, Wandę, Bolesława Stępień, Martę, Mikołaja Łabienko, † Stanisława, Zenobię, Stefana, Zenona Wyłupek, Adelę, Stanisława, Henryka Kalinowskich, † Ryszarda Musińskiego, Juliannę, Bolesława, Edmunda, Czesława, Kazimierza Walczak, 

7.    † Leokadię i Kazimierza Nowickich, Julię i Czesława Sobiesiak, Jadwigę i Mariana Mikołajczyk, Janinę, Mariannę, Jana, Leona, Czesława, Danutę i Krzysztofa Krakowiak, oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, † ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Józefa Schabowskiego, Annę i Aleksandra Sierawskich, Bogusława Rasińskiego, Tadeusza Tyborowskiego, Mariana Ciemerycha, zmarłych z całej rodziny Sierawskich, Pietrzaków, Ciemerychów, Kosmalskich, Cieślińskich. 

8.     † Zygmunta, Krzysztofa, Marka, Apolonię, Tadeusza, zmarłych z rodziny Świderskich, Bielińskich, Zająców, Nowacików, Kosów, Rutkowskich, ks. Zygmunta Wudarkiewicza, † Jarka, Janinę, Stanisława Mazurków, Piotra, Leokadię, Feliksa, Zdzisława Wójcików, Tadeusza, Teofilę, Stanisława Fabisiaków i zmarłych z ich rodzin, † Henryka Bocian, Alinę Biernat, Henryka Kordykiewicz, † Stanisława i Hannę Małż, Stanisława i Zofię Gustowskich, zmarłych z rodziny Małż, Tylickich, Borkowskich i Wąsiewskich,

9.     † Zbigniewa, Henryka i Ryszarda Sawickich, Wandę i Władysława Gajewskich, Krystynę i Henryka Piwko, Janinę Barszczewską, Teresę Walewską, Stanisławę i Stanisława Wypych, Władysławę Pietruchę, Stanisławę Lisiecką, † Zofię, Szczepana Szkopek, Czesławę i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Krystynę Jasińską-Majczyna, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Prześniewską, Henrykę i Lucjana Grabowskich,† Sylwestra Krakowieckiego, Rozalię Tuszyńską, Franciszka Tuszyńskiego, Wincentego Krakowieckiego, Jana Podgórskiego, za zmarłych z ich rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Grzegorza Kuczyńskiego, Kazimierę Ślązak, Bolesława Ślązaka, Weronikę Jarocką, Euzebiusza Ślązaka, Kazimierza Ślązaka, Lucynę Ślązak, Tadeusza Ślązaka, Adama Ślązaka, 

10.     † za dusze zmarłych rodziców Teodora i Helenę Smigrodzkich, siostrę Mariannę Zakolską, synów Włodzimierza i Jerzego Czajkowskich, córkę Iwonę Burzym, zmarłych dziadków Smigrodzkich Piotra i Ewę, dziadków Kopciów Ignacego i Wiktorię, † Sławomira, Zofię, Mariana Brzozowskich, Mariana, Janinę Czerniakowskich, Przemysława i Edwarda Widemajerów, Iwonę, Sewerynę i Jana Próchniaków, Edwarda Kurowskiego, Otylię i Zdzisława Zawadzkich, ks. Michała Bielińskiego oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.     † Romana Suchenek, Annę, Janusza Sojnóg, Annę, Jana Suchenek, † Franciszka Kalinowskiego, Mariannę i Franciszka Murawskich, Katarzynę i Alfreda Sieg oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Zygmunta i Stanisławę Wojsław, Stanisława i Marię Grzybek, † Jerzego Gruczek, Hannę Sadowską, † Stanisława Sosińskiego, † Kazimierza Tyszkiewicz, Helenę, Stefana, Krystynę, Sławomira Witeska, za zmarłych z rodzin Tyszkieiwcz, Witeska, Wojciechowskich, 

12.     † Stefanię, Leonarda, Sławomira Krawczewskich, Zofię, Jana Marciniak, † Stanisława, Henrykę Małeckich, Stanisława, Stanisławę Gąseckich, dziadków Małeckich, Gąseckich, Grochowskich, Głuszczów i Luśnia, Edwarda i Czesława Gluszcz, za całą rodzinę Małeckich, Gąseckich, Buczyńskich, Miętków, Grochowskich, Kubiaków, Głuszczów, Czesławę, Zygmunta Krzyczkowskich, Kazimierę, Józefa, Tadeusza Kubajewskich, † Jana Wiśniewskiego,

13.     † Halinę Kornosz, Alicję i Mariana Romatowskich, Mariannę i Bolesława Piotrowskich, Władysława i Antoniego Romatowskich, Helenę i Jana Piotrowskich, Krystynę i Henryka Szlempo, Genowefę Kopka, Stefanię i Kazimierza Szczotka, † Mariannę i Andrzeja Podgórskich, Stanisława Puzia, z rodziny Puzia, Podgórskich, Mroczek, Zapałowskich, Gajkos, Kuźnickich, Mianowskich, Kotlarskich, † z rodziny Tomaszków, Wrzesińskich, Jurzystów, Lasockich, Trzosowskich, † księdza Franciszka Głuszcz, księdza Franciszka Dumańskiego, Zdzisława Głuszcz, Antoniego Magier, Ewę, Helenę, Henryka Kreczmańskich, Mariannę, Stanisława, Ryszarda Trzaskoma, Reginę, Ryszarda Ponichtera, Irenę, Franciszka Sierawskich, Elżbietę, Tadeusza Chmielewskich, zmarłych z rodziny Czajka, za dusze w czyśćcu cierpiące, † Zbigniewa Rostkowskiego, Janinę Brzezińską, Klemensa Brzezińskiego, Hannę Skwarczyńską, 

14.     † Stefanię, Antoniego, Krystynę, Hieronima, Fryderyka i dziadków Krajewskich, dziadków Staniszewskich, Wandę, Władysława, Wiesława i dziadków Czerskich, dziadków Drachali, Marię Masakowską, Marię Kołodziej, † Bernarda Bludas, Marię i Zygmunta Nadworskich, Jana Szarańca, Franciszkę Szkolnicką, Joannę Piekarską, Dorotę i Wacława Bludas, Janinę i Stanisława Świeców, z rodzin Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Wrześniów, Kitaszewskich, Jagiełłów, Szkolnickich, † Wacława i Helenę Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego oraz zmarłych z rodziny, † Jana, Franciszka, Bronisławę, Ignacego Stefańskich, Genowefę, Teofila Ślubowskich, † Marka, Natalii, Wincentego Prządak, Genowefę, Szczepana Kunkowskich, rodzeństwo z rodzin Kunkowskich i Prządaków, za koleżanki Henrykę, Barbarę i Janinę, dziadków Kunkowskich i Obojskich, † Waldemara Niedzielskiego i rodziców Stefana i Stanisławę Niedzielskich, Jana i Melanię Baranowskich, 

15.     † Edwarda Zamielskiego, z rodziny Rydzewskich, Zamielskich, Grzeszczaków, Kocięckich, Ruszkowskich, Kierzaków, Olędzkich, Nowickich, † Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego, † Wacława Gałązkę, Annę Gałązkę, Pawła Gałązkę, Stanisława Gałązkę, Aleksandrę Szumowską, Karola Szumowskiego, Bronisława Szumowskiego, Stanisława Szumowskiego, Janinę Tomborowską, Mieczysława Tomborowskiego, Leokadię Fidler,† Edwarda Tarkowskiego, zmarłych z rodziny Tarkowskich, Nowickich, Choków, Florków, Federkiewiczów, Lubowickich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Helenę Antonowicz, Kazimierę Komorowską, Władysławę i Franciszka Kowalczyków, zmarłych z rodziny Komorowskich, Kowalczyków i Dziurkowskich, † Henryka Kitaj i zmarłych z rodziny Kitaj, Józefa i Franciszkę Kazimierczuk, Henryka Bralskiego i zmarłych z rodziny Bralskich, 

16.     † Mieczysława Kopeć, Teresę Sitkowską, Stefana Sitkowskiego, zmarłych z rodziny Kopeć i Sitkowskich, † Helenę, Waleriana, Krystynę, Ferdynanda, Kazimierza Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak, Apolonię Pieńkowską, Stefanię, Czesława Sienickich, za zmarłych z rodziny Górali, Nietubyców, Sienickich † Leokadię Prokop, Józefa Prokop, Krzysztofa Prokop, Henryka Niechcielskiego, Marzenę Stemplewską, † Janinę i Andrzeja Wróblewskich oraz za całą rodzinę Wróblewskich, Załuskich, Turskich, † Józefa i Andrzeja Olkowskich, Helenę i Kazimierza Malinowskiego, za rodziców Olkowskich i Maluchników, † Jana Pilichowskiego, Helenę Kot, Stanisława Kot, Stanisławę Pilichowską, Kazimierza Pilichowskiego, Krystynę Pilichowską, Henrykę Kucharek, Zygmunta Kucharek, Jacka Kucharek, Tadeusza Kucharek, † Stefanię, Mariannę, Helenę, Czesława, Helenę, Walentego Sienickich, Adelę, Władysława, Kamińskich, Helenę, Krystynę, Waleriana Góral, Mariannę, Andrzeja Pacyniak, za zmarłych z rodziny Góral, Sienickich, Kamińskich, Nietubic, 

17.     † Kazimierza Toczyńskiego, rodziców i dziadków, zmarłych z rodziny Zakrzewskich, Hemigów i Garbaczów, rodziców chrzestnych, przyjaciół i sąsiadów, † Ksenię, Lucjana i Mirosława Maciejczak, † Janusza, Janinę, Bronisława, Kazimierza, Aleksandrę i Jana Malka, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha i Rafała Gajzler, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca Skubaczewskich, Stefanię i Jana Gielo, Wacława Sabak, † Jadwigę, Jana Homka, Helenę, Józefa, Marka Niepokój, † Witolda, Kazimiery, Adolfa Łonieskich, Stanisławę i Stanisława Kwiecińskich, za zmarłych z rodziny Skarzyńskich, Czesława, Kazimierę, Bronisława, Wincentę i Elżbietę, † Henryka i Halinę Masiak, rodziców Masiaków, Teofila Pietraka i jego rodziców, Grzegorza i Marka Szymborskiego oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Masiaków i Święconków, † Stanisławę, Tadeusza, Franciszka, Danutę Zalewskich, Franciszkę Orłowską,

18.     † Stanisławę i Tadeusza, Julię, Mariana, Danutę, Elżbietę, Czesława Góralskich, Janinę, Mariana, Halinę Budzisz, Cecylię Kozłowską, Wandę Pilich, Danielę Trojanowską, Hannę Deniziak, Danutę Kępa, Hannę Sandacz, Julitę Szatkowską-Cholma, Jadwigę Michalską, Annę Buczacką, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich, za zmarłych dziadków Strzeleckich, Góralskich, Osińskich, Krzemińskich, Oleszczaków, Barbarę Badaczewską, † Zofię, Zenobię, Stanisława i Zygmunta Błaszczak, Czesławę, Józefa Bogusława i Barbarę Bisek, za zmarłych z rodziny Błaszczak i Bisek, Mariannę i Stefana Przerwa, rodziców chrzestnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, przyjaciół, znajomych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za Józefę Ziółek, † Józefa, Adelę i Edwarda Kaczorowskich, Józefę, Tadeusza i Andrzeja Młotek, Barbarę i Piotra Żmijewskich, Halinę i Zygmunta Rosiak, Jana Kaczorowskiego 

19.     † Edwarda, Agatę, Dorotę, Piotra Szumowskich, Wandę Wasilewicz, Genowefę, Franciszka Januszczyk, Dariusza, Janusza, rodziców, dziadków Szczepankowskich, † Tadeusza, Sławomira, Stanisława i Stanisławę Guzowicz, zmarłych z rodziny Guzowiczów, Mariana, Janinę i Wiesława Pergoł, zmarłych z rodziny Pergołów, Franciszka Ojdowskiego, zmarłych z rodziny Ojdowskich, Ślendaków, Stanisławę Konatowską† Remigiusza Kontraktowicza, Helenę, Jana Skuza, Czesława, Stefanię Lubaszka, Janinę, Eugeniusza Gąsior, Jana, Tadeusza Lubaszka, Cecylię Rosa, Aleksandra Rosa, Genowefę Lubaszka, Grzegorza Skuza, † Józefa, Wiktorię, Sabinę i Stefana Bany, Antoniego Janinę i Eugeniusza Włodarczyk, Mariannę i Stanisława Lenarcik, Henryka i Stanisławę Świtaj, Zdzisława i Stanisława Jopek, Annę i Henrykę Urlich, Teresę Włodkowską, 

20.     † Irenę i Mieczysława Janowiak, Salomeę i Wandalina Jasińskich, Genowefę i Bronisława Łoskot, z całej rodziny Jasińskich i Janowiaków, † Bożenę Kazimierczak, Helenę i Franciszka Kazimierczak, Reginę Stoińską, Henryka i Irenę Klimek, Marcina Wiśniewskiego, Daniela Płonko, ks, Zbigniewa Węsierskiego, Marka i Henryka Szlachetko, Stanisławę Somrowską, † Aleksandra Pielach, Wincentego Kiersnowskiego, Antoniego i Czesławę Kiersnowskich, Jana i Krystynę Zagórskich, Stanisława i Halinę Szewczuk, Franciszka i Kamilę Łempickich, † Józefa, Franciszkę, Bogumiłę, Tadeusza, Ireneusza, Zenona, Marię Suwińskich, † Tadeusza, Julię Jaglak, † Tadeusza, Jerzego, Marka Grzegrzółka, † Feliksa, Jadwigę, Bogumiłę Zakrzewskich, † Włodzimierza Kalinowskiego, Helenę Eugeniusza, Zbigniewa, Mariannę, Józefa oraz zmarłych z rodziny Smogorzewskich, † Jana i Wandę Kozłowskich, Annę, Henryka, Stanisława, Kazimierza Szarniak, Pawła Drężkiewicz,

21.     † za zmarłych z rodziny Zawadzkich, Zarębów, Jagnieżów, Kowalskich, Wiśniewskich, Bańkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, † Józefa, Apolonię, Antoniego, Jadwigę Kurzynkowskich, Krystynę, Witolda, Henryka, Elżbietę Morawskich, Marię Holcman, † Jana Nartonowicz, Franciszka, Janinę Szczepaniak, Juliana, Stefana, Eugeniusza, Jerzego, † Mariannę i Jana Dymek, Edwarda Dymek, Ewę i Wiesława Dymek, Weronikę i Stefana Kornatowskich i z rodziny Kornatowskich

22.     † Jana, Zygmunta, Józefa, Eugenię, Helenę, Beatę i całej rodziny Tarnowskich i Kapica, Romanę, Feliksa, Henryka, Tadeusza i całej rodziny Kołków i Kujawskich, Feliksę i Tadeusza Bryc, Czesława Wysockiego, Teresę, Sylwię i Grzegorza Żmijewskich, Zofię Błaszczak i Ewę Krupic, † Michała, Mirosława, Tadeusza Mączyńskich, Teresę, Jana, Macieja Domańskich, dziadków Domańskich i Olczyków, Barbarę Koniecką, Mieczysława Poleszczuka, Andrzeja Kosiewicza, zmarłych z rodziny Klajnickich, Zeljaszów, Mariana Rżysko,

23.     † Jerzego Eljasiaka, z całej rodziny Eljasiaków, † Marię Szczukę, Józefa Szczukę, Genowefę Fila, Ryszarda Fila, † Feliksa, Teofila Królik, Zofię, Henryka Kuźma, dziadków Szymaniak, Królik, † Barbarę, Kazimierza, Stanisława, Wiesława Podsiedlik, dziadków Ulusz, Podsiedlik, Stanisławę Kreczmańską, † Leokadię, Czesława, Sylwestra Lenda i Ryszarda Marchlewskiego, † Antoniego Obrębskiego, Edmunda Pawelskiego, Jana, Jadwigę i Eugeniusza Pawelskich, † Barbarę i Henryka Ulrych, Eugeniusza Włodarczyka, Leopolda Zycha, dziadków Zychów i Ulrychów, † Karola Żero, Jana Żero, Stefanię Żero, † Aleksandra i Janinę Korzeniewskich, Ewę i Adama Cierlicę, Zofię i Mariana Cierlicę, Mariusza Grabowskiego, Rafała Kurek, ks. Jana Sosnowskiego, † Mariannę, Józefa, Tadeusza Dymińskich, Lucynę, Stanisława, Marka Rogala, Leszka Regulskiego, Jacka Wesołowskiego, † Andrzeja, Władysławę, Leona Budzyńskich oraz rodziców Zygmunta i Zofię

24.     † Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesława i Edmunda Wilskich, Czesława i Franciszkę Kazimierczak, † Konrada Szajkowskiego, Alfredę i Henryka Szajkowskich, Helenę i Mariana Gąsowskich, Danutę Jankowską, Władysławę i Bernarda Jurczyk, † Eugeniusza, Aleksandra, Bolesława Krzaczkowskich, † Czesława, Stanisława, Janinę, Mariannę, Wojciecha Berdzików, Michała Umińskiego, † Krystynę, Józefa Chlebińskich,† Irenę, Tadeusza, Waldemara Wilk, Henrykę i Czesława Skorupskich, † Barbarę, Zdzisława Załęskich, Krzysztofa, Henryka, Mariana, Mirosława Waszkiewiczów, Stanisławę, Antoniego Pietrzaków, Zofię, Władysława Załęskich, Feliksę Bukowską, † Tomasza Pawlaka, dziadków Irenę i Władysława, † męża Wiesława Bieńkowskiego, teściów Marię i Stanisława Bieńkowskich, rodziców Helenę i Bogumiła Jabłońskich i zmarłych z rodziny Janusiewicz,

25.     † Krystynę Kluska, Michasia Bączek, rodzinę Okońskich, rodzinę Drużkowskich, rodzinę Klusków, † Małgorzatę, Adama, Krzysztofa Skarzyckich, całą rodzinę Skarzyckich, Zakrzewskich, Garbaczów, Karczewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze nienarodzone, † Zdzisławę Piątkowską, Romana Piątkowskiego, Janinę Przybysz, Edwarda Przybysz, † Marię Stanisława, Andrzeja Karbowskich, † Julię, Czesława Fluks, Henryka, Józefa, Władysława Gralewskich, Tadeusza Murackiego,

26.     † zmarłych z rodziny Flisów, Banachów, Jankowskich, Gierałtowskich, Stefanię Skłodowską, Janusza Słabika, † za dusze rodziców i za rodzinę Matulków, Alicję Kurzynkowską, † Jana i Zofię Parobczyk, † Edwarda, Mariannę i całej rodziny Iwińskich, Małkiewiczów, Frączków, † Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza, Jerzego Szewczyków, Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć,

27.     † za zmarłych rodziców Antoniego i Annę Sikora, rodzeństwo Genowefę i Czesława Sikora, siostry zakonnej Genowefy Dąbrowskiej i księdza Stanisława Dąbrowskiego, za męża Jerzego Fiodorów, za duszę zmarłej Kazimiery Sulewskiej, za duszę zmarłej Ninki Cybulskiej, † Mariana, Mariannę i Kazimierza Nowosielskich, Franciszka i Genowefę Januszczyk, Jerzego Piotrowskiego, księdza Wintra, księdza Króla, wszystkich zamarłych z rodzin Nowosielskich, Król, Januszczyk,

28.     † Karolinę, Eugeniusza Wróbel oraz całą rodzinę Wróblów i Sawickich, Stefanię i Jana Obłuskich oraz całą rodzinę Obłuskich i Leśniewskich, † za zamarłych z rodziny Komorowskich, Tyborowskich, Sikorów, Piekutów, Gierymskich, Kownackich, Kosińskich, Zientków, Bogórskich, Czajków, Domaszczyńskich, † za zmarłych rodziców Melanię i Stanisława oraz Tolimierza, Mariannę, Tadeusza, Tomasza, Kazimierę, Kazimierza Szymańskich, Julię, Antoniego i Jerzego Bedyńskich, dziadków Szymańskich i Marlęga,

29.     † Eugeniusza, Helenę Godlewskich, Konstancję, Henryka, Kazimierza, Zofię, Tadeusza, Hannę, Franciszka Sadzyńskich, Zofię, Wiesława Sonacyn, Helenę Wachol, † Kazimierza Wróbla, Stanisława Wójcika, Irenę, Annę, Marka, Henryka, Daniela Gawryńskich, Marię, Antoniego, Bolesława Szulc, Andrzeja Demskiego, rodzinę Wróblów, † Paulinę i Feliksa Krasnopolskich, Jana i Wiktora Tuszyńskich, Mariannę i Kazimierza Tuszyńskich, Jana i Janinę Tuszyńskich, Stanisława Marciniaka,† Katarzynę, Władysława, Antoniego, Mariana z rodziny Głazów, Andrzeja Karbowskiego, † Hipolita, Janinę, Romana, Mirosława, Władysława, Rozalię, Agnieszkę z rodziny Gurnik, Tadeusza, Adama, Zofię, Jerzego, Mariana, Irenę z rodziny Karaudów, † Stanisława, Franciszka i Cecylię Kryszczuk, Ludwika i Kazimierza, Zofię Stelmach, Zenona i Marka Wilk, Ignacego Deca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, 

30.     † Jana, Korneliusza i Henrykę Lisieckich, Ryszarda, Jana i Mariannę Wróblewskich, Czesława i Jadwigę Gawryluk, Tadeusza i Alinę Skrockich, Mieczysława Roguskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Stanisława Trętowską, Mieczysława Trętowskiego, Piotra, Józefa Trętowskich, Marię, Stanisława Motyl, Kazimierza Motyl, Andrzeja Ziółkowskiego, Mariannę Bramowicz, Wacława Bramowicz, Stanisława Gontarek, 

31.     † Mariannę, Mieczysława, Anastazego, Lucynę Borkowskich, Stanisława, Stanisławę, Elżbietę Kucińskich, † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława, Stanisławę i Franciszka Pędzich, † Cecylię Domanowską, Juliana, Edmunda i Cecylię Kobylińskich, Zygmunta i Mariannę Kobylińskich, Feliksę i Bolesława Brzezińskich, † Edwarda Łukasiewicza oraz zmarłych rodziców i dziadków, † Przemysława Kiełczewskiego, zmarłych z rodziny Kiełczewskich i Mencel, † Leszka, Andrzeja, Marię i Jana Szmidt, Jana, Jadwigę, Sławomira, Marię i Karola Wiśniewskich, Jana, Juliannę, Józefa, Czesławę, Helenę, Franciszka, Annę i Wiktora Olkowskich, Jerzego, Janinę, Henryka, Irenę, Włodzimierza i Natalię Kołodziejskich, całą rodzinę Koczkodonów, Sobieskich, Winclechter i Duchnowskich, † Barbarę i Stanisława Rączka, † zmarłych z rodziny Stefańskich, Czarneckich, Pawłow, Czerwińskich, dusze w czyśćcu cierpiące,

32.     † Kazimierę, Franciszka Wróbel, zmarłych z rodziny Wróbel, Jadwigę, Władysława Galińskich, zmarłych z rodziny Galińskich, Wojciecha, Hieronima, Jadwigę Stefańskich, zmarłych z rodziny Stefańskich, Czarneckich, Pawłow, Czerwińskich, † Stanisława Dombrowskiego, Reginę Dombrowską, Jana Dombrowskiego, Tadeusza Dombrowskiego, † Marię, Zdzisława Załęskich, Leokadię Zydlewską, † Elżbietę Rychter, Tadeusza Rychter, † Stanisława i Władysławę Massalskich, Henryka Kałuskiego, † Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława i Jacka Piątków, zmarłych z całej rodziny Popielarskich, Truszkowskich, Piątków, Duszków oraz za dusze czyśćcu cierpiące, † Kazimierę, Franciszka Wróbel, zmarłych z rodziny Wróbel, Jadwigę, Władysława Galińskich, zmarłych z rodziny Galińskich, Wojciecha, Hieronima, Jadwigę Stefańskich, † Władysławę i Henryka Krygier, Jadwigę Martyńską, Remigiusza Kosmowskiego, 

33.     † Janusza Woźniakowskiego, Janusza Kubickiego, Władysławę, Michała, Józefa, Reginę, Michała i Sabinę Sosińskich, Mirosławę i Tadeusza Sawickich, babcie i dziadków oraz zmarłych z rodziny Woźniakowskich i Sosińskich, † Zbigniewa, Janinę i Jana Sitak, Władysława i Wacława Wójcik, zmarłych z rodziny Wójcików i Sitaków, Paraskiera i Adolfa Welder, † Elżbietę, Jerzego, Mariannę, Franciszka Łęgowskich, Stanisławę i Czesława Marchel, Mariannę i Feliksa Trzcińskich, Leszka Barabasza,

34.     † Krystynę, Edmunda, Zbigniewa Szymborskich, Jadwigę i Feliksa Jankowskich, Annę i Adama Kalinowskich, dziadków i rodziców chrzestnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, księdza prałata Witolda Kobylińskiego, Elżbietę Brzozowską, Annę Petrykiewicz, Zofię, Stanisława, Jarosława Leśniewskich, Tomasza i Zbigniewa Sowińskich, dusze w czyśćcu cierpiące, † Józefa Skowrońskiego, Lecha Skowrońskiego, Ludwika Skowrońskiego, Eugeniusza Sudowskiego, Franciszka Cybulskiego, Andrzeja Cybulskiego, Amelię Cybulską, 

35.     † zmarłych z rodziny Wiśniewskich, Górskich, Kiełbasińskich, Brochockich, Irenę Jastrzębską, Sławomira Jędruch, Irenę Borczyńską, Elżbietę Hyra, † Jerzego Sielaszuka, Czesławę i Romana Sielaszuka, Józefę i Władysława Mostków, Marię i Józefa Skowronów, Bogdana Michniewicza oraz zmarłych z ich rodzin, † Katarzynę Dądzik, Franciszka Dądzik, Ferdynanda Dądzik, Józefa Przyrowskiego, Alicję Przyrowską, Zbigniewa Jaworskiego, Alfredę Żurowską, Józefa Kwolek, Felicytę Mroziewicz, Jana, Marię Szumskich,† za dziadków Kołodziejskich, dziadków Witeskich, Annę i Henryka Kołodziejskich, Marię Zych i Hieronima Dutkowskiego, Beatę Karasiewicz, rodziców i brata, za rodzinę Góreckich, Wacława i Krystynę Kołakowskich, Andrzeja, Elżbietę , Macieja Łukańskich, Tadeusza Kołpaczyńskiego, za rodzinę Grabowskich, Henryka i Hannę Mikulskich, Stanisława i Irenę Dzięgielewskich, Stefana i Leokadię Mikulskich, Jadwigę Kwaśniewską, Eugeniusza Chmielaka, Andrzeja i Helenę Gąstoł,

36.     † Hieronima i Janinę Kieszek, rodzinę Markiewiczów, Henryka Karpińskiego i zmarłych z rodziny Karpińskich, Księżopolskich, Janusza Słabika, Mirosława Orłowskiego, Mariannę Kordylewską, Zygmunta Osińskiego, Marię, Joannę i Witolda Sokołowskich, Józefa, Adama, Alicję Arletę, Dariusza Okseniuków, Mariana, Zofię, Wacława Sówka, Helenę, Franciszka, Franciszkę i Piotra Gut, za zmarłych z rodziny Studzińskich, Gutow i Sówków, Janinę, Kazimierza Sujeta, Józefa, Katarzynę Kret, Marię, Józefa Sujeta, Waldemara Januszewskiego,

37.     † Tomasza Wierzbowskiego, Feliksę, Stanisława Feliszek, Janinę i Józefa Feliszek, Eugeniusza Tuwalskiego, Janusza Adriańczyka, Apolonię Sasin, Wiesława Grochowskiego, Stanisława Winiarczyka, mamę Władysławę Gęgotek, męża Ryszarda Siegieniewicza, babcię i dziadka Władysławę i Teofilę Wicher – Wichrowskich, Stanisława i Jacka Drozdowskich, Benedykta Adamkiewicza, Walentynę i Stanisława Nasiłowskich, zmarłych z całej rodziny Nasiłowskich, Adamkiewiczów, Józefę, 

38.     † Jana, Irenę i Roberta Kostro-Olechowskich, Jana, Halinę i Zdzisława Fromelc, Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Janinę Korpacką, Jana, Janinę i Władysława Kacprzyków, Bronisława Siporskiego i jego rodziców, † księdza Stanisława Kanię, księdza Mariana Choromańskiego, księdza Stanisława Żebrowskiego, dusze zmarłych z rodziny Choromańskich, Teperek, Śliwickich, Polańczyków, Hajdackich, Rózgów, † Alinę Wróblewską, Zdzisława Wróblewskiego, Piotra Wróblewskiego, Franciszkę Wróblewską, Helenę Wróblewską,

39.     † Władysławę i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Mariannę, Aleksandra Fitas, z rodziny Rapackich, Mossakowskich, Laskowskich, Halinę, Aleksandra i Teresę Górczyńskich, † Jana i Reginę Poryckich, księdza Krzysztofa, Antoniego, Józefa i Helenę Niemyjskich oraz za dusze najbardziej potrzebujące pomocy, † Józefa i Józefę Wąsków, Stanisława i Eugenię Milewskich, Michalinę i Stanisława Wąsków, Marię i Ludwika Muszczaków,† Huberta i Mirosława Nalewajek, Jolantę i Tadeusza Kalatów, Elwirę Pankiewicz, Zofię, Halinę, Edmunda Skórka, † Włodzimierza, Izabelę, Stanisława, zmarłych z rodziny Matusiaków, Sławomira Koza, Leokadię, Stanisława oraz Wacława, z rodziny Czubaków, Marka, Teresę, z rodziny Szczygłowskich, Józefa i Franciszkę, z rodziny Kwiatkowskich, Majewskich, Pensików, Ryszard, Chacińskich, Żmudów, Wiecińskich, Bartosińskich, Browarskich, Krystynę Głogowską, Teresę i Zofię oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące oraz wszystkich znajomych, 

40.     † Józefa Podleckiego i zmarłych z rodziny Podlęckich i Kuźnickich, † Zofię i Władysława Sucheckich, Eleonorę i Franciszka Prusaczyk, Józefa, Janisza, Stanisława Prusaczyk, Kazimierza i Marka Gleba, Irenę i Władysława Młynarczyk, Karolinę, Pawła i Zbigniewa Wątorczyk, Wandę Tylkowską, Roberta Małkiewicza, Marka Storm, Andrzeja Tabaka, Bohdana Wróbel, † Jadwigę i Stanisława Księżnik, Annę i Mieczysława Kędzior, Włodzimierza Mika, dziadków Księżnik, Korzeń, Kędzior oraz wszystkich zmarłych z rodziny,† Janinę, Stanisława, Marię Majewskich, Aleksandra, Stanisława, Zofię, Edwarda, Mariannę Majewskich, Janinę, Jana, Tomasza, Witolda Gzowskich, Bolesława, Sławomira, Tadeusza Adamczyk, Anielę, Teofila, Stanisława, Jana Kraskę, Jadwigę, Antoniego, Jerzego, Kacprzyk, Antoninę, Władysława i Stanisława Machnowskich, Józefa i Anielę Kowalczyk, Wiesława Karnasiewicz, † Zofię i Witolda Litwiejko, 

41.     † Roberta, Ewę i Zygmunta Rosów, Zofię, Zenobiusza Zawadów, Bronisławę, Jana, Stanisława, Zawadów, Jana, Janinę Aftewicz i wszystkich zmarłych z rodzin Zawadów, Rosów, Cichockich, Aftewiczów, † Tadeusza, Zofię, Adama, całą rodzinę Karauda, Janinę, Mirosława, Romana, całej rodziny Gurnik, Annę, Bolesława, całej rodziny Wolanin i Gula, Bolesława i całej rodziny Rozwoda, Andrzeja Karbowskiego, Tomasza Flisiuka, Rafała Nieścior, Zenona Szpejda, Annę Wyka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Mariannę i Stanisława Lenarcik, Adama, Krystynę i Zbigniewa Grzybowskich, Kazimierza, Władysławę i Krzysztofa Lenarcik, Stefana i Sabinę Banych, Eugeniusza Włodarczyka, † Lidię, Mieczysława Choromańskich, Gabrielę, Bolesława Teperek, Irenę, Gustawa, Jerzego, Śliwickich, Rozalię, Jana Hajdackich, Helenę, Aleksandra Chromańskich, Antoninę, Antoniego Teperek, Jadwigę, Jana, Franciszka i Edmunda Skibniewskich, Ryszarda, Zofię, Macieja Teperek, Stanisławę, Stanisława, Edwarda, Joannę Polańczyk, 

42.     † Jadwigę Mroziewicz, Jerzego Mroziewicz, Helenę Mroziewicz, Jakuba Mroziewicz, Pawła Mroziewicz, Tadeusza Mroziewicz, Stefanię Mroziewicz, Irenę Holm, Stanisława Holm, Bożenę Holm, † Zofię i Stanisława oraz zmarłych z rodziny Kowalczyków i Bartoszewskich, Janinę, Jana oraz zmarłych z rodziny Wiśniewskich i Szlaskich, † Zofię i Tadeusza Kijko, Bronisławę i Bolesława Wolskich, dziadków Kijko i Pietrzaków, 

43.     † Genowefę, Izydora, Marka, Annę, Antoniego Bieniek, Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa, Elżbietę, Czesława Śmigasiewicz, Leokadię, Jana, Sokólskich, Stanisława, Antoniego, Bojanowskich, Jadwigę, Bolesława Obrębskich, Ireneusza Koźbiał, † Janinę i Wincentego Walkowskich, Jana i Mariannę Walkowskich, Leokadię i Feliksa Król, Kazimierza Prokopowicza, Kazimierza Besman, Halinę Bartulską oraz wszystkich zmarłych z ich rodzin, Kazimierza Dydo, Remigiusza Pękala oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,† Stanisława Gładkiego i za zmarłych z rodziny Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Barbarę i Edwarda Wyczesanych i zmarłych z rodziny Wyczesanych i Wiśniewskich, Wiktorię Pagacz i zmarłych z rodziny Pagaczów i Pasierbów, † Janinę i Michała, Stanisława, Zygmunta Zielińskich, Kazimierza i rodzinę Liwtińskich, Andrzeja Bączek, Krzysztofa Urbaniaka, † Janinę i Józefa Miętek, Adelę Kacperską, Krzysztofa Kaceprskiego, Eugeniusza Miętka, Leszka Miętka, Bogumiłę Wierzchoni,

44.     † za zamarłych z rodziny Przyborowskich, Michała, Annę, Stanisława, Grzegorza, Janusza, Władysława, Macieja, Alinę, Andrzeja, † za zmarłych z rodziny Wojteckich, Tadeusza, Władysławę, Zygmunta, Zdzisława, † Mariana, Annę, Piotra, Władysława Galinskich, rodziców Władysławę i Jana Kurzyp, † Stefana Bieniek, Andrzeja Bieniek, Jadwigę Jabłońską, Marię Bieniek, Józefa Drażkiewicz, † Stanisława Trejber, Edmunda Popielaskiego, Janinę, Edmunda, Antoniego Walczak, 

45.     † Antoniego, Juliannę, Włodzimierza, Jan, Marię, Bolesława, Franciszka, Mariannę Tomaszewskich, Piotra, Władysława, Bronisławę, Kapczyńskich, Ludwika, Michalinę Komorowskich, Feliksa, Feliksę, Michalinę Skarzyńskich, Konstancję Dąbrowską, Ludwika, Helenę, Roberta, Wacławę Ludwińskich, Małgorzatę Michalak, Mariana, Jopkiewicza, Stanisława, Zofię Żach, Antoniego, Kazimierę Nowakowskich, Józefa Zająca, Henryka Dąbrowskiego, 

46.     † Feliksę, Stanisława, Jerzego, Jacka, Janinę z rodziny Piętoszów, Irenę, Juliana Janik, Wacławę Żółtak, Ryszarda Cieślak, Bogusławę, Jacka Zaszewskich, Stefanię, Ignacego, Jerzego Marciniaków, Zofię, Aleksandra z rodziny Winiarków, Wiesławę, Hannę, Elżbietę Kuraszewskich, Reginę, Stanisława Nadarzynskich, Jadwigę Kwaśniewską, Katarzynę, Anielę Daszkiewicz, za wszystkie dusze zmarłe z rodziny Piętoszów, Winiarków, Zółtaków, Jana Waśkiewicza,† Leokadię, Jana Drożdżewskich, Jadwigę, Barbarę, Stanisława, Zygmunta Jędrzejewskich, † Kazimierza Sobańskiego, Piotra Teodorowicza, Annę Kozłowską, Rudolfa, Jana, Helenę, Elżbietę z rodziny Greb, Zofię i Czesława Cierniak, † Waldemara, Mirosławę, Jerzego Pielach, Aldonę, Zbigniewa Kochman, Ewę, Teofila Zambrzuckich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Kochman i Pielach, † Włodzimierza i Leona, księdza Madurę, Stefana i Paulinę Tyców, całej rodziny Tyców, Raczków, Janinę i Annę Tyc, 

47.     † Zofię, Mariana, Sławomira Brzozowskich, Przemysława, Edwarda Widemajer, † Józefa Kosmal, zmarłych krewnych i znajomych, † Kazimierza Ciachowskiego i zmarłych z rodziny Ciachowskich, † Zdzisława Sobieckiego i zmarłych z rodziny Sobieckich, Marię Mańkowską, Józefa Onyszkiewicz, Zofię, Juliana Grabowskich oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Grabowskich, † za zmarłych z rodziny Budzyńskich, † za zmarłych rodziców Szlade, Artowicz, Jurka Pawlaka, Krzysztofa Artowicza, 

48.     † Cecylię, Stanisława, Marka Łuckiewicza, † za rodziców Mariannę i Stanisława Marciniak, brata Tadeusza, bratową Marię Marciniak, męża Romana Kamińskiego, wnuczka Piotrusia Grześ, † za zmarłych z rodziny Kułakowskich, Szkaczy, Reginę Wilk, † za zmarłych z rodziny Czokow, Malickich, Telesińskich, † Jadwigę, Ryszarda, Stanisława Skura, Romana, Zofię Podlaścińskich, Krystynę, Waldemara Krajewskich, Cecylię, Stanisława Ciszkowskich, † Danutę, Jerzego Liwskich,† Wandę, Mariana Szymańskich, Mariannę, Józefa Teodorczuk, † Janinę, Piotra Godlewskich, Janinę, Józefa Pietruszka, za zmarłych z rodziny Domrzalskich, Wajsów, Stańskich, † Anielę, Zbigniewa Dąbrowskich, Czesława Matusiak, Helenę, Jana Tarka, Jana, Zofię Rawskich, † Andrzeja, Reginę Galas, Aleksandra, Franciszka Makowskich, Elżbietę Meller, † za zmarłych z rodziny Sitków, Sobolewskich, Niczyporuków, Wilkoszy,

49.     † Stanisława, Edwarda, Waldemara, Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską, wszystkich zmarłych z rodziny Kowalskich, Moczydłowskich, † zmarłych z rodziny Podgrudnych Mariannę, Feliksa, Marię, Teodora, Annę, Bolesława, Danutę i Sylwestra Murawskich, † Halinę, Marię, Zenona Warzyńskich oraz za dzieci nienarodzone Nikodema Walczuk, † Michała i Helenę Szczur, Mariana Galewskiego, Henryka Zawistowskiego, Tadeusza Grzybowskiego,

50.     † Antoniego Średniawskiego, Ryszarda Małysa, Stanisławę i Franciszka, Krystynę i Krzysztofa, Leszka całą rodzinę Małysów i Michtów, Janinę i Stanisława, Mieczysława, Ryszarda cr. Fijalskich i Bagińskich, Średniawskich, Martuszewskich, Witków, Wastagów, Chrzanowskich, Helenę Bednarz,
ks. Stanisława Martuszewskiego, ks. Stanisława Mikulskiego, ks. Stanisława Kanię, Antoniego Biskup, Barbarę Średniawską, bp Tadeusza Płoskiego,

51.     † bp Zbigniewa Kraszewskiego, bp Józefa Zawitkowskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego, ks. Jana Lewandowskiego ks. Kazimierza Stępnia, ks. Józefa Abramowicza, zmarłych Kapłanów i Osoby Konsekrowane, Emilię Sędzik, Irenę Złotkowską, Zbigniewa Anielę, Jana, Janusza i Adama Maślankę, Leokadię Cyranowską, Kazimierza Ołtarzewskiego, Marka Banaka, Barbarę Kubalską-Hołuj,

52.     † Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Anię Nowakowską, Leona Szumaczuka, Jana Grzywaczewskiego, Romanę Wichrzycką, Wiesława i Witolda Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką, Joannę Przyborowską, cr Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików, Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Antoniego Bąka, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, 

53.     † Józefę Władysiewicz, Katarzynę i Jana Biskup, artystów scen polskich, zmarłych chórzystów naszego Chóru Parafialnego, † Rozalię i Jana Goławskich, Bogumiłę i Henryka Sprycha, Zdzisława Goławskiego, Annę Cieślak, Krzysztofa Nowaka, ciocię Hanię, Krystynę Sprycha, wszystkich zmarłych z rodziny Goławskich, Sprychów, Kalinowskich, Grysków, † zmarłych z rodziny Perczyńskich, Majewskich, Grzesiczaków, Jaszczuków, za zmarłych krewnych i dobroczyńców,

54.     † Zbigniewa Napierałę, Helenę i Romualda Mazurkiewiczów, Halinę Witaszek, Darię Wójtowicz, Krzysztofa Witaszka, Franciszka Witaszka, zmarłych z rodziny Napierałów, Witaszków i Mazurkiewiczów, † Wiktorię Klocek, Janinę i Jana Błażyńskich, Jana Kusiaka, Mariannę i Franciszka Kusiaków, Antoniego Harasiuków, Barbarę Greszta, Władysławę Kusiak, Stanisława Droździela, † Barbarę Bielecką, Justynę Panek, zmarłych z rodziny Mazurków, Droździelów, Kusiaków i Błażyńskich, Wiesławę Droździel,

55.     † Helenę Lewandowską, Barbarę i Józefa Chabros, Antoninę i Andrzeja Gąsienica-Daniel, Marię i Jana Szatkowskich, Irenę i Piotra Lewandowskich oraz Feliksa i Stanisława, synów, zmarłych z rodziny Chabrosow, Murawskich, Franciszka, Józefa, Andrzeja Gąsienica-Daniel, † Alicję Skikiewicz, Andrzeja Łukasik, Michała Mączyńskiego, Andrzeja Wiśniewskiego, † Marię, Danutę Wierzchowską, Marię Nowakowską, Wojciecha Nowakowskiego,† Daniela Płonkę, Waldemara, Józefę i Józefa Płonkę, Annę i Władysławę Wolniak, Emilię i Tomasza Wolniak, Alinę i Czesława Dąbrowskich, Czesławę i Cezarego Sas, Kazimierę Sas, Janinę Sas, Romualdę Rząd, Agnieszkę Jamiołkowską, Janinę Niedzielską, Zofię i Juliana Gutowskich, Jana Pietrończuk, † Wacława Sulich, Władysława, Henryka, Mieczysława, Alinę, Dariusza, Wiesława, † Antoniego, Czesława, Mariana, Wacława, Jana, Bronisława, dziadka Szybka, Krystynę, 

56.     † Jadwigę Hammer, Waldemara Pakubę, Henryka Dobrosielskiego, Kazimierza Jasińskiego, Elżbietę Zaczyńską, Bożenę i Urszulę Grajczak, Barbarę Grajczak, Wacławę i Stanisława Dąbrowskich, księdza Bronisława Mokrzyckiego oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, † Janinę Lankiewicz, Stanisława Porzucek, Helenę Belta, Kazimierza Lankiewicza, Piotra Lankiewicza, Stanisława Belta, Antoniego Lesiaka, Mariannę Lesiak,

57.     † Wandę Baczyńską, Mariannę i Teofila Wolskich, Władysława Wolskiego, Jadwigę i Józefa Mikowskich, Józefa Olsienkiewicza, Stanisławę i Franciszka Morawskich, Jadwigę i Jerzego Morawskich, Wiesława Nowosielskiego, † Stanisławę, Bolesława i Stanisława, † za rodziców Zofię i Aleksandra Kostrzewę, za teściów Mariannę i Jana Kmieciak, za dziadków Smolińskich, za dziadków Kostrzewa, † Stefana Rępalskiego, Stanisława, Jadwigę, Józefa Jakubowskich, † Janusza Dąbrowskiego, Tadeusza Majchrzaka, Eugeniusza Dąbrowskiego, zmarłych z rodziny Majchrzaków, Powałów, Józefę Kubicką, Jana Kubickiego, Włodzimierza Kubickiego, Józefa Kubickiego, Mariannę Rybską, † Jana Rybskiego, Stefana Nowaka, Andrzeja Rybskiego, Krzysztofa Jarząbka, Henryka Pawlika, Iwonę Pawlik, zmarłych z rodziny Rybskich, Kubickich, Nowaków, Jarząbków, Pawlików, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, 

58.     † Tadeusza, Zygmunta i Emilię Stepańczuków, Stanisławę i Kazimierza Kudryckich, i zmarłych z rodziny Kudryckich, Marszałków, Gorkinów, Lutych, Mariannę i Henryka Sumiłów, Mariannę i Stanisława Bonisławskich, Stanisława Arabudzkiego, Jarosława Marczaka, † Barbarę, Mieczysława Ślizak, zmarłych z rodziny Śliwińskich, Ślizaków, Martę Urbańską, Halinę, Czesława Gołowicz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Jerzego Lis, 

59.     † Stanisława, Stefanię, Józefa Kotowicz, wszystkich zmarłych z rodziny Kotowicz, Niewińskich, Pietrzaków, Sitkiewicz, Jakończuk, Kondraciuk, Szymborskich, Radkiewicz, Gałajda, Rogosiów i wszystkich cierpiących w czyśćcu, † Mariannę i Franciszka Czajkowskich oraz dziadków Czajkowskich i Petrykowskich, Janinę i Władysława Mikołajczyk oraz dziadków Mikołajczyków i Chojnowskich, Lucynę, Stanisława, Mieczysława i Jerzego Mikołajczyk, 

60.     † Władysława, Janusza Pielak, Mieczysława, Reginę Pielak, dziadków Pawlak i Wilgos, Reginę Gietka, Józefa, Janusza Kornackich, Alinę Żochowską, Janinę, Pawła Kaszewskich, Zuzannę Edwarda Zajkowskich, zmarłych z rodziny Wilgos, Pielak, Pawlak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Dominika, Jana Goźlińskich, Sabinę, Władysława Chowiera, Stanisławę, Zbigniewa, Jadwigę Guzal, † Krystynę, Zygmunta Oleksiak, Wiesława, Leokadię, Edwarda Woźniak oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące,

61.     † Mieczysławę, Mieczysława Łada, Alinę, Mariana Suwińskich, Zenona Ostrowskiego, Mariannę, Feliksa Bochińskich, Stanisława, Piotra Gołębiewskich, Stanisława, Piotra Suwińskich, Janinę Ławnicką, siostrę Mariolę Dawidziuk, † rodzinę Pawlaczyk, Dziosytę Paczkowską, Zdzisława Zaborowskiego, Adama Zaborowskiego, rodzinę Janiak, Suszczyńskich, Jadwigę Helinińską, † rodzinę Sowińskich, Raczyńskich, Jankowskich, Elżbietę Wierzchowską, Wiesławę Dramińską,† Danutę, Marcina Cyngot, rodzinę Geniewskich, brata Franciszka Dziczkiewicza, † Janinę, Feliksa Makiełkowskich, Alfredę, Kazimierza, Julię, Władysława, Zofię Cyngot, Marię, Stefana, Jana, Walerię Józefa, Aleksandrę Wierzchowskich, † Pawła Hawrylik, Genowefa Kuła, Michalinę i Jana Pękała, Stanisława Koryż i zmarłych z rodziny Korysiów, Wiktorię i Wincentego Natorskich, Zinaida Hawrylik, Marię Prokopczuk, † za zmarłych Irenę, Eugeniusza Szczepkowskich, Irenę, Tadeusza Budnickich, 

62.     † za zmarłych za wiarę i Ojczyznę, ks. bpa Edwarda Materskiego, ks. inf. Edwarda Majchera, ks. prob. Józefa Schabowskiego, ks. prob. Franciszka Śliwę, s. Janę Płaskę, s. Urszulę Stamirowską, s. Salomeę Chojnowską, s. Lucjanę Sochacką, s. Edwinę Kroczek, Izabellę, Aleksandra i Stefana Kuźnickich, Natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Stanisławę i Jana Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława Machników, zmarłych z rodzin Kuźnickich, Machników, Kosmowskich i Bulików, Józefa Pawlaka, Wandę Ablewicz, Jana Marczaka, Przemysława Kiełczewskiego,

63.     † Stanisława, Helenę, Henryka, Czesława Hunder, Czesława, Jadwigę, Mirosława, Henryka Koprowskiego, Stanisława, Tomasza, Ryszarda Szadowskiego, Tadeusza, Mariannę, Sławomira Jędrych, Alfonsa, Leokadię, Andrzeja, Mieczysława Biedź, † za dusze zmarłych z rodziny Marczuków, Wakulińskich, Czyżaków, Rutkowskich, Helenę i Ryszarda Dudzińskich, Barbarę i Michała Góreckich, Mirosława Romańskiego, Wiesławę Jaszczołt, † Jerzego Hankiewicza, 

64.     † Stanisława, Mariannę, Krystynę Oryszewskich, Genowefę, Henryka Syrockich, † Mariannę i Stanisława Hermanowiczów oraz zmarłych z rodzin Beliniaków, Hermanowiczów, Kuneckich, Kołaczów, Jadczaków, Snopków, † Grzegorza Grochowskiego, Stefana Gerka i rodziców i całą rodzinę Wiśniewskich, † Jana Bielarskiego, Janinę Bielarską, Henryka Bielarskiego, Zofię Parzyszek, Mariana Parzyszek, Jerzego Parzyszek, Henryka Miazgę, Janinę Miazgę, Antoniego Miazgę, Monikę Siwek, Katarzynę Miazgę, Antoniego Miazgę,

65.     † Danutę i Stanisława Daleckich, Wacława Dudek, † Kazimierza, Mariannę, Stefana Walczyków, † Stanisława Staważ, Mariannę Staważ, Stanisława Wojciechowskiego, Zofię Wojciechowską, Czesławę Sosińską, Jana Sosińskiego, † Dariusza Suska, Aleksandra Latkowskiego, Wiktorię Rudnicką, † Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Dachniewską, Jana, Wiktorię Pawlikowskich, Jana, Annę Wtulisiak, Ryszarda Mielczarskiego, † Czesława i Aleksandrę Zając,

66.     † rodziców Józefa Szulborskiego, Janinę i Edwarda Strachotów, dziadków Stanisława, Zofię, Franciszka, Bronisławę, Władysława, Franciszkę, Józefa, Marię, rodziców chrzestnych Wacława, Cecylię, Jana, Helenę, brata Henryka Strachotę, szwagra Jana Łukasika oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, † Władysława Matusiaka i jego rodziców, zmarłych z rodziny Maciejec, Wysockich, Henrykę Ślusarską, Annę Kuźnicką, † Anielę, Franciszka, Stanisława Oniszko, Cecylię, Eugeniusza, Edwarda Pożarowszczyk, 

67.     † Eugeniusza i Andrzeja Wesołowskich, Stanisława i Genowefę Wesołowskich, Stanisława i Stanisławę Mamczak, dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa i Władysława Jóźwiak, Józefa i Mariannę Maliszewskich, Annę i Edmunda Mamczak, Zdzisława i Honoratę Rzepka, Ewę Wąsik, † Zygmunta, Józefę, Piotra, Jana Mateńka, Genowefę, Ignacego, Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza Dzięcioł, Wiktorię i Andrzeja Okrój, † Krystynę i Ryszarda Bolesta, Marię i Witolda Rajtner, Sylwię Bieńkowską oraz wszystkich zmarłych z rodziny Rożek i Bolesta, 

68.     † Marię i Stanisława Wyderskich i wszystkich z rodziny, Tadeusza Chrzanowskiego i wszystkich z rodziny, Janinę Niedzieską i wszystkich z rodziny Niedzieskich, Jacka Chełstowskiego, Stanisławę i Andrzeja Pałaszewskich, Bożenę Kicznan, † Mariana Zielińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Franciszka Pudereckiego i całą rodzinę, Zdzisława Żak, Jerzego Morawskiego, rodzinę Rutkowskich, i Klarżuk, za dziadków i chrzestnych, ks. Abramowicza, ks. Kobylińskiego, ks. Schabowskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące,

69.     † za zmarłych rodziców, braci, dziadków Jarmołowicz, zmarłych z rodziny Górskich, Edwarda, Wacława, Jana, Michalinę, Flak, Mieczysława, Tadeusza, Krystynę, Annę, Kazimierza Kucharskich, Mariana Szyszkę, Annę Momot, Marzenę Rudzińską, Stanisława Paśk, Jadwigę, Jana Łukaszuk, Genowefę, Jana Adamczuk, Marię Piekłowską, Józefa Dudzińskiego, Mariana Zbigniewa, Danutę Kozyra oraz za dusze czyśćcu cierpiące, 

70.     † Macieja, Janinę, Stanisława Muszyńskich, Genowefę, Józefa, Zofię, Wiktora Odachowskich, zmarłych z rodziny Odachowskich, Miluskich, Muszyńskich, Krzyczkowskich, rodziców chrzestnych, Władysława Toczewskiego, ks. Józefa Sabowskiego, ks. Witolda Kobylińskiego, za wszystkie dusze potrzebujące modlitwy, za znajomych i przyjaciół, † Wojciecha Burza, Stanisława Powałę, Annę Powałę, Zbigniewa Powałę, † Mariannę i Konstantego Buławickich, 

71.     † Zofię, Mariana i całą rodzinę Zawadzkich, Hieronima, Stanisława i całą rodzinę Nowotków, Mariannę, Józefa i całą rodzinę Osińskich, Mariannę, Józefa, Benedykta i całą rodzinę Chyczewskich, Władysławę, Janinę, Stanisława i rodziców Sadkowskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko oraz za wszystkie dusze czyśćcu cierpiące, † za wszystkich zmarłych z rodzin Gutów, Sówków, Bieńkowskich, Siczków, Kryglów, ks. prałata Stanisława Wawrzyszuka, 

72.     † Jadwigę i Franciszka Mazurkiewicz, Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Annę, Ryszarda i Sylwestra Miszkowskich, Krystynę i Henryka Malinowskich, Krzysztofa Bańczyka, zmarłych z rodziny Rucińskich, Falkowskich i Mazurkiewiczów, † Helenę, Zygmunta, Adama, Józefa Podleckich, Krystynę, Franciszka Piątkiewicz, zmarłych z rodziny Podleckich, Piątkiewicz, Kamuszewskich, Grabowskich, Kowalskich, 

73.     † ks. Stanisława Kanię, ks. Czesława Litak, ks. Edwarda Żmijewskiego, Kazimierza Piechór, Józefę i Zbigniewa Pulit, Stanisławę i Jana Głąb, Jana i Stanisława Cabała, Marcina Hauzer, Katarzynę Januszczyk, Aleksandrę Bubicz, † Anielę, Józefa i Marka Jagiełkę, Jana, Annę, Stefanię, Marię, Antoniego, Jana, Jagiełkę, Rozalię i Jakuba Grabskich, dusze z rodziny Jagiełków, Grabskich i Jurków, Hannę Jagiełkę,

74.    † Wiktorię, Wacława, Michała, Zdzisława Pawłowskich, Mariannę i Władysława Gumiennych, Janusza Gumiennego, dusze z rodzin Pawłowskich i Gumiennych, † Sylwestra Janusz, Edwarda Janusz, Jadwigę Janusz, Henryka Janusz, Dariusza Łuszczewskiego, Krystynę Klepacką, Józefa Klepackiego, Krystynę Zaleską, Paulinę Pajer, Stefana Pajer, † Zenona, Mariannę, Wacława, Władysława Mąków, Jana, Rozalię, Krystynę, Katarzynę, Stanisława, Jadwigę, Jakuba Bolimowskich i za całą rodzinę Kuzów, 

75.    † rodziców Jadwigę i Edwarda Turczyńskich, Eugeniusza Jankowskiego, dziadków Mariannę i Ignacego Turczyńskich, Marię i Jana Skopczyńskich, Juliannę i Marcina Garwackich, Genowefę i Wojciecha Jankowskich, Krystynę i Wacława Piotrowskich, zmarłych z rodziny Turczyńskich, Jankowskich, Skopczyńskich, Garwackich, Domańskich, Perajów, Wandę i Czesława Szumskich, Annę Trapszo, Elżbietę Michalską Hannę Kujawę, 

76.    † Feliksa, Sabinę, Jana, Czesławę, Sławomira, Juliana, Henryka, Mieczysława Atachim, Franciszka, Walentynę, Władysława, Kazimierza, Henrykę, Andrzeja, Ryszarda Targońskich, † za zmarłych z rodzin Gilniewskich, Popławskich, Roszkowskich, Woroszyło, Olszewskich, Rybik, Pałka, † Jana, Anielę Wiązowskich, Antoniego, Edwarda, całą rodzinę Kuśmieli, Antoniego, Wiesława, Krystynę Pieniążek, Józefa, Konstantego Żbikowskich, 

77.    † dziadków Gruczek, dziadków Grymuła, Jana Kantego Grymuła, Małgorzatę Grymuła, † Agnieszkę Wiśniewską, Mirosława Wnuk, Stanisława Wnuk, Zbigniewa i Halinę Wiśniewskich, Walerię i Józefa Brzozowskich, Zofię i Józefa Milczarek, Janinę i Hipolita Wiśniewskich, Władysława i Stanisława Wnuk, dziadków Jarzębskich, Rafała Zwolińskiego, Olgę Nowak,

78.    † Tadeusza, Aleksandrę Bożym, Wacława, Władysławę Kopka, Józefę, Helenę, Marię Kamilę, Konstantego i Zofię Olszewskich, Władysława, Józefa, Stanisława, Henryka, Kazimierę, Władysława i Krystynę Karpińskich, Irenę, Bronisławę, Joannę, Grzegorza, Zbigniewa, Marię, Andrzeja Szomańskich, † Annę Dubicką, Weronikę Chrostowską-Andrzejczyk, Ryszarda Andrzejczyka, Krystynę Słomczyńską, Piotra Kazubka, wszystkich zmarłych z rodziny Sawicz, Dubickich, Andrzejczyk, Chrostowskich, Dobkowskich, 

79.    † Tomasza Żbikowskiego, Genowefę i Mariana Kowalczyk, Wacławę i Tadeusza Żbikowskich, Franciszkę Febert, Emilię Karpińską, Elżbietę i Bogdana Nieszczerzewicz, Stanisława Turowskiego, † Elżbietę i Jerzego Skiścim, Zofię i Franciszka Szymańskich, Władysławę Szymańską, Irenę i Bolesława Wójcik, Stefanię i Saturnin Nowakowskich, Dino Onofrid, Edwarda i Stanisława Skiścim, Jacka Krupka, 

80.     † Helenę i Jana Pisarzewskich, Apolonię i Józefa Pisarzewskich, Eugeniusza i Tadeusza Pisarzewskich, Teresę i Andrzeja Rachuba, Piotra Rachuba, Artura Pisarzewskiego, Henryka Pazio, Tadeusza Tarczyńskiego, † Urszulę Zyśk, Władysławę i Zdzisława Czeredys, Jadwigę i Stanisława Dmochowskich, Wandę i Andrzeja Jarosławskich, Basię Bartkieiwcz, Teresę, Ryszarda, Jerzego, Dariusza i Pawła Dmochowskich,

81.    † Bogusława, Jana, Cecylię Rydz i zmarłych z rodziny Rydz, Pawłowskich, Józińskich, Romualda, Józefę, Annę, Korgul i zmarłych z rodziny Korgulów, Matysiaków, Daniluków, Dziewulskich, Pulików, Wezenfeldów, Nasiłowskich, Bedyńskich, Gwiazdowskich, Sulczyńskich, † Florentynę, Leokadię, Konstantego, Feliksa, Adama, Czesława i Lucjana Romanów, Helenę, Reginę, Eugeniusza i Błażeja Leśniewskich, Halinę i Franciszka Kołodziejów,† Mariannę Białek, Mariannę Forysiak, Józefa Forysiak, Anastazję Dobrzańską, Henryka Dobrzańskiego, Annę Kowalską, Władysława Forysiak, † Stanisławę, Juliana, Tomasza, Józefa, Luizę Wilczyńskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wilczyńskich i Anderka, Aleksandrę, Józefa, Kiełbasińskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Kiełbasińskich, Ryszarda, Dariusza, Halinę Glińskich oraz za zmarłych z rodziny Glińskich, 

82.     † Bolesława i Włodzimierza Mosakowskich i wszystkich zmarłych z rodziny Mosakowskich, Kamilę i Józefa Jeżów i wszystkich zmarłych z ich rodzin, † Czesławę i Wacława Wacławskich, Jerzego Budzyńskiego, Włodzimierza Dolata oraz zmarłych z rodziny Wacławskich, Budzyńskich, Zalewskich, Konickich, Rosłonków, Supeł, † Annę, Genowefę, Juliannę, Franciszka i Tomasza Woszczyńskich, † Weronikę, Daniela Aniszewskich, Teresę Anioła, † Jadwigę Grzelak, Zygmunta Grzelaka, Grażynę Lenarcik, Rozalię i Władysława Ostrowskich, Jana i Janinę Piotrowskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzaków, † Henryka i Zygmunta Krawczyk, Janinę i Stefana Brzozowskich, zmarłych z rodziny Brzozowskich, Emilię Więch, Łucję i Piotra Nawrot, z rodziny Nawrot, Jarosława Brzozowskiego, Sławomira i Janinę Brzozowskich, Martę i Feliksa Janiszewskich, ks. Jana, ks. Kazimierza, 

83.    † za zmarłych z rodzin Rybickich, Koził, Załogów, Kuleszów, Wandę Popławską, zmarłych z rodzin spoczywających w Polsce, † Jana, Andrzeja, Roberta, Zenona, Eugeniusza, Sabinę, Mieczysława, Krystynę z rodziny Kozioł, Wiktorię Kloge, † Wandę i Benedykta Świerczewskich, Józefa i Antoninę Świerczewskich, Remigiusza Świerczewskiego, Henrykę Więckowską, † Wacława, Agnieszkę, Jana, Marię, Stefana, Stefanię Kellerów, Wiktorię, Tadeusza, Krzysztofa Szymańskich, † Henrykę i Władysława Goceł oraz ich rodziców, Stanisławę i Stanisława Goceł, Eleonorę i Bolesława Białczak, Stanisławę i Stanisława Duszek, rodzinę bliższą i dalszą, 

84.    † Marka Chojnackiego, Marię Matuszkiewicz, Jana, Matuszkiewicza, Genowefę, Zenona, Józefę, Wiesława Matuszkiewiczów, Zygmunta, Julię Murawskich, Henryka, Leokadię Chojnackich, dziadków Murawskich i całą rodzinę Murawskich, dziadków Matuszkiewicz i całą rodzinę Glińskich, † Mariannę i Pawła Kowalik, Lidię, Władysława, Marka Rusowicz, Stefanię, Tadeusza Deplewskich, Sabinę, Tadeusza Trzonkowskich, Alicję, Tytusa, Marka Ostrowskich, † Elżbietę i Tadeusza Śliwa, za zmarłych z rodziny Pitów, Hnatów, † Marię i Antoniego Prokopowiczów, Tadeusza Dobrowolskiego i jego rodziców, Wojciecha Szomańskiego, i rodzinę Ałabiszów, † Mariannę, Władysława, Czesława i Bogusława, zmarłych z rodziny Pasków, Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię, Mariana i zmarłych z rodziny Budkiewiczów, Aleksandrowiczów, Franciszkę Budkowską, Ryszarda i Stanisława, całą rodzinę Misiaków i Galów, 

85.    † Bogumiła Gutowskiego, Annę, Wiesława i Mirosława Białobrzeskich, Mariana Szatkowskiego, Bożenę i Jacka Główczyków, Szczepana Łoszczyka, Władysława i Genowefę Białowąsów, zmarłych z rodziny Zalewskich, Henryka Parasiaka, † Sławomira Kurpiewskiego, † Anielę i Tadeusza Kacprzyk, † Alicję, Jana, Zbigniewa, Andrzeja Markiewiczów, † Czesławę i Wacława Wacławskich, Jerzego Budzyńskiego, Włodzimierza Dolata, za zmarłych z rodziny Wacławskich, Budzyńskich, Zalewskich, Konickich, Rosłonków, Supeł, † Kazimierę i Edwarda Daleckich, Hannę Krzemińską, Genowefę Szymczak, † Janinę i Mariana Podlaskich, Marcina, Roberta i Jana Grzegorczyków, † Cecylię i Kazimierza Wołkaniec, † Elżbietę i Stanisława Jasińskich, Janinę Kalinowską, † Ferdynanda, Kazimierę, Janusza, Zbigniewa Duszyńskich, † Genowefę i Feliksa Marków, † Kazimierza, Marię, Józefa Serwińskich, Halinę i Józefa Serwińskich, † Zofię i Henryka Krysiak, † Jadwigę i Antoniego Żochowskich, Krystynę Czarnocką,

86.    † Cecylię i Piotra Kucharczyków, Henrykę i Antoniego Kotkowskich, † Weronikę i Tadeusza Szewczyków, † Jadwigę i Alojzego Borowiczów, Juliusza, Henryka, Maksymiliana, Stefana i Leszka Madejów, Marię Budzianowską, Helenę Madej, † Roberta Krzywonia i Józefę Szarowską, † Bogdana, Józefa, Zofię Słodkiewiczów, Anielę i Eugeniusza Barzec, † Jadwigę i Władysława Sokołowskich, Marię i Ryszarda Sadowskich i Ewę Alwas, † Alinę Zarzecką, Andrzeja Czwarnóg, † Leokadię Jaskólską, Marka Jaskólskiego, Kazimierę i Józefa Gruszków, Tomasza Welsynga, z całej rodziny Gruszków, Welsyngów, Jaskólskich, Kęsików, † Władysława i Władysławę Kuska, Lucynę i Stanisława Kuska, † Władysławę Wróblewską, Feliksa Żbikowskiego, Stanisława Malczyka, † Mieczysława i Salomeę Pawlaków, za dusze zmarłych członków rodziny, przyjaciół, znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, 

87.    † Władysława, Rozalię i Janinę Piaścik oraz całą rodzinę Piaścików, za rodzinę Grabowskich i Bandurskich, Annę i Zdzisława Damięckich, Władysławę i Jerzego Leśnych, Jana i Janinę Grzybowskich, Elżbietę Łuczak, Bogumiłę i Andrzeja Stankiewicz, Hannę Szymczak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i te, które znikąd nie mają pomocy, † Henrykę, Elżbietę, Sławomira Nojman oraz wszystkich zmarłych z rodziny Prykiel i Nojman, † Helenę Sowińską, Władysława Sowińskiego, Andrzeja Płóciennika, Władysława Szczerbal, † Tadeusza Kozon, Sabinę i Jana Kozon, 

88.    † za zmarłych z rodziny Dżusów, Helenę, Władysława, rodzinę Majerów, Stanisława, rodzinę Wójtowiczów, † Lucynę i Franciszka Prokopczuk, Zofię, Zdzisława i Jarosława Konickiego, Janinę i Czesława Bryśkiewicza, Jana Głuszak, Grzegorza Nalewajek, † Czesława Górskiego, rodzinę Górskich, Kos, Pałac, Halinę Kondek, Jana Grymułę, Anetę Grądzką-Cybulską, Elżbietę i Wiesława Ostrowskich, Irenę Sendek, Janinę Czubek, Zofię Błaszczak, zamordowanych żołnierzy wyklętych,† Stefanię, Maksymiliana, Bronisławę, Antoniego, Krystynę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Zdzisława, Julittę, Remigiusza, Henryka, Reginę, Krystynę i Hankę Tryk, Marię, Wincentego, Mieczysława, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Mariannę i Józefa Domańskich, Stanisława Malinowskiego, Danutę Kaliską, Marię i Stanisława Jonikajtis, Marię Szuszkiewicz, Iwonę Karpińską, Leszka Chajewskiego, Andrzeja Pietrucina, Antoniego Klepackiego, Krzysztofa Iwańskiego, dziadków Helenę i Jana Tryk, Annę i Antoniego Michałowskich, 

89.    † Andrzeja Połomskiego, Jerzego, Alinę, Bolesława Połomskich, Henryka, Annę, Józefę Nasiadko, Mariannę i Stanisława Buźniak, ks. Zbigniewa Wojciechowskiego, ks. Adama Szkópa, Janusza Kąpińskiego, zmarłych z rodzin: Połomskich, Nasiadko, Buźniak, Gwarzyńskich, Zegarek, Cierlica, dobroczyńców, przodków, sąsiadów i znajomych, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, ofiary wszystkich wojen, zmarłych w niemieckich obozach, sowieckich gułagach, ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Galicji Wschodnich,† zmarłych z całej rodziny Borzuchowskich, Stachowiczów, Janinę, Mieczysława i Marysię Lejchte, Urszulę i Anielę Bielawską, Zbigniewa, Emilię i Pawła Pacułów, zmarłych z rodziny Niemaczków, Rybackich i Muzal, † Barbarę Kawkę, Leokadię Lewandowską, † Jadwigę Guberską, Krystynę, Mariana Maciejuk, Teresę, Józefa, Ludwika Kochowskiego, Marcina, Grzegorza Kochowskiego, Janinę, Franciszka Giereło, Leontynę, Józefa Szoplik,

90.    † za zmarłych z Róży różańcowej p.w. Marti Boskiej Królowej Polski, † męża Henryka, rodziców Mariannę, Bronisława, Janinę, Edwarda, rodziców chrzestnych oraz zmarłych z rodziny Strachotów, Jurczaków, Boguckich, Łukasików, Szulborskich i Tymińskich, † Zenona, Jana i Janinę Michalskich, Irenę, Zygmunta i Zbigniewa Kulikowskich, dziadków Waszkiewicz i Kulikowskich, † wszystkie siostry Urszulanki Niepokalanej Marii Panny z Gandino, 

91.    † Zofię, Edmunda, Tadeusza, Józefa, Zenona, Julię Góreckich, Stanisławę, Władysława, Edwarda Szuchnik, Marię, jej siostrę Szulc i za ich rodziców, Apolonię, Adama, Tadeusza, Leona, Remigiusza, Józefa, Stanisława, Jana, Natalię Makos, Mariana Wawer, Tadeusza, Władysławę, Stefana, Kazimierza Rosłońskich, Mirosława, Adama, Przemysława Żochowskich, Teresę, Szymona, Janusza Milewskich, † męża Jana Łukasika, rodziców Janinę i Edwarda Strachotów, Zofię i Franciszka, Łukasików, brata Henryka, zmarłych z rodziny Strachotów, Łukasików, Czechowskich, Jurczaków, Szulborskich, za rodziców chrzestnych, † Marcina Kleinschmidt, Barbarę Lubińską, † Janinę Kawka, Juliana Kawka, Janinę Pękacką, Mariana Pękackiego, Stefanię Bakunowicz, Piotra Bakunowicz, Marię Bakunowicz, Ryszarda Dymickiewicza, Józefa Dymickiewicza, Wiktorię Matusiak, Franciszka Matusiak,

92.    † Stanisławę i Tadeusza Świeżak, Leszka, Wiktorię, Mariana Dąbek, † Wincentego, Józefa, Kazimierę, Zofię, Aleksandra Wierzbickich, Teodozję, Andrzeja Rzążewskich, Władysławę, Stanisława, Ludwika, Bogusława, Franciszkę, Seweryna Kobylińskich, Jolantę, Bogusława, Jadwigę, Wiesława, Kazimierza Kowalczyk, † Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Eugeniusza Malińskiego, Kamilę i Aleksandra Gutowskich, Franciszkę i Mariana Godlewskich, Teresę i Tadeusz Ślubowskich, 

93.    † Mariusza Niemira, † Zdobysław Rutkowski, † Zofię, Stanisława, Artura i Genowefę Rakowskich, Lucynę i Edmunda Choszczyk, Józefę i Franciszka Dąbrowskich, rodzinę Dąbrowskich, † Ireneusza Błaszkiewicza, † Tadeusza i Teodozję Wiewióra, Wojciecha i Mariannę, Franciszka Wiewióra, † Władysława, Janinę i Stasia Wróbel, Edwarda i Annę Sibilskich, Romana Dębek, Kazimierza i Henryka, Jadwigę Kiełbiewskich, † Irenę, Kazimierza, Jana Soćko,

94.    † Władysławę i Adama Ziółkowskich, Agatę i Bronisława Biegajskich, Mariannę i Wincentego Mendalka, Zofię, Martę, Józefa, Władysława i Henrykę Mendalka, Józefa Żurawskiego, Stanisławę, Marcina i Annę Graszek, Helenę Królak, Halinę i Tadeusza Markowicz, Aleksandrę i Jana Wiśniewskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Leokadię i Józefa Karpińskich, † Albina Kaczmarczyka, Zygmunta Rosa, Henryka Rosa, † Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Cecylię Iwańską, Kazimierę Dymarską, Stanisława Tysko, za dziadków Koblaków, Eugeniusza Koblak, Józefę Urbańską, † Jana Krysiaka, Józefa, Helenę Kwiatkowskich, Stanisławę Twardowską, Marię Górecką, Henryka, Ryszarda Twardowskich, Jana Krysiak, Józefa, Annę, Włodzimierza Sokołowskich, † Jerzego i Stanisława Bralskich, † Ewę, Stanisława, Ryszarda, Kazimierza Myślak, Irenę Cienkowską, Pawła Cofała, Stanisława Kobylarz

95.    † Zofię, Ludwika, Bogdana, Jana i Helenę Olszewskich, Jana i Józefę Bogusz, † Władysławę, Franciszka Chojnackich, Leszka, Stanisławę, Władysława Osińskich, za zmarłych z rodziny i znajomych, † Józefę, Władysława, Sławomira Czajkowskich, Marię, Stefana Janiszek, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, † Stanisława, Janinę, Tadeusza, Andrzeja Kuczyńskich, Romana, Leokadię Sierotów, Jadwigę, Leona Kozłowskich, Natalię, Franciszka, Mariannę, Józefa, Marię, Józefa Sierota,† Dariusza Siemek, † Jana i Aleksandrę Skorupa, Stanisława i Helenę Krawczyków, † Romualdę i Longina Lewandowskich, zmarłych z całej rodziny Lewandowskich i Gałczyńskich, Tomasza Frankowskiego, † Sławomira, Zofię, Bronisława Rowickich, Karolinę Mankiewicz, Franciszka, Janusza Kucharskich i wszystkich innych zmarłych z rodziny Kucharskich, Walczykowskich i Kozilków, † Kazimierę i Zygmunta Chejczuk, 

96.    † Stefana Przybysz, Stanisławę Cendrowską, † Olgę, Józefa Kaczmarczyk, Teofanię, Jana Chudzik, Anastazję Szulia, wszystkich zmarłych z rodziny Wierzbickich, Kobylińskich, Rosłoniec, Rostkowskich, Zęgota, Kaczmarczyk, † Kazimierę i Zygmunta Chajczuk, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewicz, Antoninę Szymańską, Cecylię i Mariana Brzuchacz, Julię, Jana i Zbigniewa Eksterowicz, Jolantę i Władysława Oniszczuk, † Wandę Cymer, Natalię Cymer, za dusze czyśćcowe, za konających,† Leopolda, Bronisławę, Jana Wiktorowicz, Zenobiusza, Krzysztofa Kowalskich, Mariana, Stefanię, Władysława Gadeckich, † Zdzisława Pietruchę, rodziców i dziadków Mianowskich i Pietruchów,

97.     † Irenę, Alfreda, Kazimierę i Stanisława Sobieraj, Janinę i Seweryna Goździewskich, Stefanię i Tadeusza Miłoszewskich, Mariannę i Aleksandra Chądzyńskich, Czesławę i Piotra Leśniewskich, Joannę Żabińską, † Adelę, Czesława, Dariusza Sapiejewskich, Konstancję i Jana Sapiejewskich, zmarłych z rodziny Sapiejewskich, Ireneusza, Wandę, Genowefę i Alfonsa Budnickich, Marylę Krystman, Barbarę Mateńko, Gristna Gigliotti, Halinę i Czesława Borkowskich, Łucję Michalską, Marka Cesarza, Marka Bielińskiego, Wiesławę o Zygmunta Beszczyńskich, † Alinę i Zygmunta Pękalskich, Barbarę i Jana Zielińskich, Lucynę Antkowiak, Stenię Sobolewską, za zmarłych z rodziny Gawarkiewiczów, Włodarczyków, Pękalskich, † Janinę, Antoniego i Ryszarda Cyrulskich, Jadwigę i Henryka Osieckich, + Luizę Smulską,

 

 

Adoracja w kaplicy

Nasza Wspólnota

Intencje Mszy Św.

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Słowo Boże na dziś