Odpust zupełny to odpuszczenie wszystkich kar doczesnych na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy odpuszczone już co do winy. Osobę, która uzyskała odpust zupełny można porównać z dorosłym, który dopiero co otrzymał sakrament chrztu świętego. Dlatego gdyby ktoś bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego zmarł, wierzymy iż bez czyśćca dostałby się do nieba.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie. Dzieło przepisane dla uzyskania odpustu zupełnego, a związane z kościołem lub kaplicą obejmuje ich pobożne nawiedzenie, w czasie którego należy odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, o ile coś innego nie postanowiono. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Trzy warunki można wypełnić na wiele dni przed lub po wykonaniu przepisanego dzieła, wypada wszakże, by Komunia święta i modlitwa w intencjach papieża miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się wspomniane dzieło obdarzone odpustem. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być odmówienie Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, ale może to być także każda inna modlitwa.

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w wybrane przez siebie 8 dni w listopadzie (w ciągu całego miesiąca) pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się choćby tylko w myśli za zmarłych; odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust można uzyskać także 1 i 2 listopada nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę.

Ponadto w tym roku osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś