Msze święte

W niedzielę:
7.00, 8.30, 10.00,
11.30 (z udziałem dzieci), 13.00, 18.00 (młodzież)
9.00 liturgia grekokatolicka w Wieczerniku
W lipcu i sierpniu:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, 20.00

W dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00
W Adwencie:
6.15, 6.45 (roraty), 18.00

Nowenny

Do Ducha Świętego
poniedziałek 18.00
Do M.B. Nieust. Pomocy
środa 18.00
Do Miłosierdzia Bożego
piątek 18.00

Pokuta i pojednanie

Podczas każdej Mszy Św.

Kancelaria

poniedziałek - piątek
08.30-10.00
16.00-17.30
dodatkowo:
czwartek 19.00-20.00
sobota 08.30-10.00

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego
ul. ks. J. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 53

1. Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, katechetów i wszystkich pochowanych na naszym cmentarzu, zmarłych księży: Ks. Anatola Sałagę, Ks. Bolesława Kaczmarskiego, Ks. Józefa Burzę, Ks. Józefa Schabowskiego, Ks. Michała Bielickiego i Bpa Józefa Zawitkowskiego oraz za Franciszkę i Józefa Kucharskich, Helenę i Józefa Opieka, Katarzynę i Onufrego Kucharskich, Antoninę i Wawrzyńca Tchorek, Marię i Szczepana Opieka

2. † Rodziców Józefę i Zygmunta Rutkowskich, Zofię i Stanisława Kuleszów oraz Rodzeństwo z obu stron † Stanisławę, Tadeusza, Danutę, Franciszka Zalewskich, Franciszkę Orłowską † Kazimierza Toczyskiego, z Rodziny Zakrzewskich i Garbaczów † Rodziny Pawlaczyk, Josite( Dziosytę) Paczkowską, Marię, Stefana, Jana, Walerię, Aleksandrę Wierzchowskich † Janinę, Feliksa Makiełkowskich, Alfredę, Kazimierza, Zofię, Julię, Władysława Cyńgot, Rodzinę Janiak, Rodzinę Suszczyńskich, Jadwigę Helińską

3. † Zygmunta, Józefę, Piotra i Jana Mateńka, Genowefę i Ignacego Dzięcioł i wszystkich zmarłych z Rodziny Dzięcioł, Mateńka, Okrój i Rutkowskich † Krystynę Gabryszewską i Dorotę Sołtys † Bogusławę Saczuk † Rozalię Tuszyńską, Franciszka Tuszyńskiego, Sylwestra Krakowieckiego, Wincentego Krakowieckiego, za zmarłych z ich rodzi † Hannę i Stanisława Małż, za zmarłych z rodziny Małż, Tylickich, Borkowskich, Wąsiewskich, Zofię i Stanisława Gustowskich

4. † Teresę, Jana, Macieja Domańskich, dziadków Domańskich i Olczyków, Barbarę Koniecką, Mariana, Tadeusza, Mirosława Mączyńskich, Andrzeja Kosiewicz, Mieczysława Poleszczuk, zmarłych z rodziny Klajnickich † Józefa, Franciszkę, Bogumiłę, Tadeusza, Ireneusza, Zenona, Marię Suwińskich i wszystkich zmarłych z rodziny Sosnowskich † Feliksa, Jadwigę, Bogumiłę Zakrzewskich † Tadeusza, Julię Jaglak, Tadeusza, Jerzego, Marka Grzegrzółka

5. † Ks. Franciszka Głuszcza, ks. Franciszka Domańskiego, ks. Mirosława Konopkę, Zdzisława Głuszcza, Antoniego Magier, Ewę i rodziny Kreczmańskich, Sierawskich, Trzaskoma, Czajka, Ponichtera, Chmielewskich, za WDWCC † Alicję Kilińską, Władysława Kilińskiego, Stanisławę i Stanisława Modzelan, Irenę Modzelan † Barbarę Włodarczyk † Zofię i Szczepana Szkopek, Czesławę i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Wrześniewską, Henrykę i Lucjana Grabowskich 

6. † Zuzannę, Stanisława Włodarczyk, Zdzisława Nodzykowskiego, Leonarda Szymczyka † Zmarłych z rodziny: Wyszyńskich, Jabłońskich, Tkaczuków, Deców, Dąbrowskich, Sakowiczów, Prytko, Kaplińskich, Łapińskich † Mariannę i Andrzeja Podgórskich, Stanisława Puzia, c. r. Gajkoś, Kuźnickich, Mianowskich, Zapałowskich, Mroczek † Jerzego Nerć, Annę i Adolfa Nerć, Zofię i Tadeusza Szczerbakowicz, Helenę Szczerbakowicz, Dziadków Świerczewskich, Helenę i Jana Marton

7. † Szczepana Łoszczyka, Genowefę i Władysława Białowąs, całą rodzinę Zaleskich, Artura Jarawskiego, Henryka Parasiaka † Mariana i Marię Milewskich, Stanisława i Konstancję Dyksińskich, Julię i Stanisława Rydzewskich, Helenę i Wiktora Rydzewskich † Jadwigę, Jana Homka, Helenę, Marka, Józefa Niepokój † Jana, Scholastykę, Kazimierza, Danutę Czucharz, Romana, Józefę, Andrzeja, Adama, Antoniego, Ryszarda Jaroń, Wincentego, Mariannę Cieślińskich

8. † Za Rodziców Leokadię i Czesława Lenda, Sylwestra Lenda i Ryszarda Marchlewskiego † Barbarę Rączka, Stanisława Rączka † Józefę i Władysława Mostków, Jerzego Sielaszuka, Czesławę i Romana Sielaszuk, Marię i Józefa Skowronów, Bogdana Michniewicza oraz zmarłych z tych rodzin i WDWCC † Władysławę i Stanisława Massalskich, Henryka Kałuskiego † Melanię, Stanisława, Mariannę, Tolimierza, Kazimierza, Tadeusza, Kazimiery, Tomasza Szymańskich; Dziadków Szymańskich i Marlęgów, Jadwigę i Adama Kowalskich, Julię, Antoniego, Jerzego Bedyńskich, Teresę i Zdzisława Kamińskich, i WDWCC

9. † Marię i Stanisława Wyderskich i wszystkich z rodziny, Tadeusza Chrzanowskiego, Jacka Chełstowskiego, Stanisławę i Andrzeja Pałaszewskich † Z rodzin: Zawadzkich, Zarębów, wiśniewskich, Kowalskich, Jagnieżów, Bożenę i Alfreda Bańkowskich, WDWCC † Salome i Wandalina Jasińskich, Irenę i Mieczysława Janowiak, Genowefę i Bronisława Łoskot † Kazimierza Tyszkiewicza, Helenę, Stefana, Krystynę, Sławomirę Witeska c. r. Tyszkiewiczów, Witeska, Wojciechowskich

10. † c. r. Marczuków, Wakulińskich, Czyżaków, Rutkowskich, Helenę i Ryszarda Dudzińskich, Barbarę, Michała Gireckich, Mirka Romańskiego † Krystynę, Edmunda, Zbigniewa Szymborskich, Jadwigę, Feliksa Jankowskich, Annę i Adama Kalinowskich, Dziadków i Rodziców Chrzestnych, Elżbietę Brzozowską, Annę Petrykiewicz, Zofię, Stanisława, Jarosława Leśniewskich, Siostrę Mariolę Dawidziuk, ks. Prałata Witolda Kobylińskiego, Tomasza Sowińskiego 

11. † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława † Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława, Jacka Piątków, zmarłych z całej rodziny Popielarskich, Truszkowskich, Piątków, Duszków i WDWCC † Henryka, Marcelego, Leszka, Józefa Żyłowskich, Wacława Malińskiego, Wiesławę, Mirosława Szczorowskich, Stanisława, Ignacego, Leokadię, Wiesława, Kazimierza Malińskich, Zofię, Władysława Maciejewiczów † Janusza, Dariusza Rodziców i Dziadków Szczepankowskich;

12. † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława Henryka Duczymińskiego, Mariannę Kamińską † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława Marię Szczuka, Józefa Szczuka, Genowefę Fila, Ryszarda Fila † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława Stanisławę, Teresę, Edwarda Piątek, Aureliusza Niewęgłowskiego, Ewelinę Chyża 

13. † Jadwigę i Mieczysława Tatarczuk, Janinę i Mieczysława Janusza, Janinę, Bronisława, Kazimierza Malkę, Józefa, Adelę, Edwarda, Jana Kaczorowskich, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha, Leszka i Rafała Gajzler, Józefę, Andrzeja i Tadeusza Młotek, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca Skubaczewskich, Barbarę i Piotra Żmijewskich, Halinę i Zygmunta Rosiak, Wacława Sabaka Jerzego Hankiewicza, Marię i Henryka Król, Marię i Jana Hankiewicz

14. † Mieczysława, Aleksandra, Helenę, ks. Mariana Choromańskich. Gabrielę, Bolesława, Antoniego, Antoninę, Ryszarda, Zofię, Macieja Teperek, Rozalię, Jana Hajdackich, Irenę, Gustawa, Jerzego Śliwickich, Jadwigę, Jana, Franciszka, Edmunda Skibniewskich, Stanisława, Stanisławę, Joannę, Wandę, Mariana Polańczyk † Barbarę i Wincentego całą rodzinę Perczyńskich, Mokosów, Kawałowskich, Kasiaków, Hannę i Antoniego Lipków, Helenę i Norberta Adamczyków, Józefę i Stanisława Sikorskich, Marię i Jana Eliaszów, całą rodzinę Lipków, Kilińskich, Niewiadomskich, Anetę Grądzką – Cybulską;

15. † Mariannę, Władysława, Czesława i całą rodzinę Pasków i Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię, Mariana i całą rodzinę Budkiewiczów i Aleksandrowiczów, Franciszkę Bentkowską, rodzinę Karolonków, całą rodzinę Płachtów, całą rodzinę Galów, Mirosława Misiak, Ryszarda Bujalskiego † Mariana, rodziców i rodzeństwo, Franciszkę i rodzinę Pudereckich, Zdzisława Żaka, rodzinę Rutkowskich i Klarżuków, dziadków z obu stron i rodziców chrzestnych, ks. Abramowicza, ks. Kobylińskiego, ks. Schabowskiego

16. † Janinę i Wincentego Walkowskich, Jana i Mariannę Walkowskich oraz wszystkich zmarłych z ich Rodzin, Leokadię i Feliksa Król oraz wszystkich zmarłych z ich Rodzin, Kazimierza Prokopowicza oraz wszystkich zmarłych z Jego Rodziny, Kazimierza Dydo i Remigiusza Pękala, WDWCC † Czesławę, Józefa, Bogusława, Barbarę i zmarłych z rodziny Bisek, Zenobię, Stanisława, Zygmunta, Zofię Błaszczak i zmarłych z rodziny Błaszczak, Mariannę i Stefana Przerwa, Rodziców chrzestnych, s. Mariolę Dawidziuk, przyjaciół, znajomych, WDWCC i Józefę Ziółek;

17. † Alinę i Zdzisława Wróblewskich † Kazimierza, Kazimierę Władysława Borzęckich † Stanisława Holim, Irenę Holim, Bożenę Holim, Zbigniewa Jaworskiego, Mariannę Szumską, Jana Szumskiego, Józefa Kwałek, Marię Opas, Bronisława Opas † Jadwigę Mroziewicz, Jerzego Mroziewicza, Katarzynę Dądzik, Ferdynanda Dądzik, Helenę, Jakuba, Pawła, Felicytę, Mariana Mroziewicz † Kazimierę Czerkies, Kazimierza Czerkies, Krystynę Kania, Jerzego Kania, Tadeusza Mroziewicza, Stefanię Mroziewicz, Alfredę Żurawska

18. † Andrzeja, Stanisława i Czesławę Bergerów, Leokadię i Józefa Łakusów, Iwonę i Franciszka Gawrońskich, Halinę i Jerzego Szymczaków, Ks. Szymona Sobolewskiego † Adama i Władysławę Ziółkowskich, Wincentego i Mariannę Mendalka, Zofię, Martę, Józefa, Władysława, Henrykę i Romana Mendalka, Józefa i Leokadię Karpińskich, Józefa Żurawskiego, Marcina, Stanisławę i Annę Graszek, Bronisława i Agatę Biegajskich, Aleksandrę i Jana Wiśniewskich, Romana i Krzysztofa Capiga 

19. † c. r. Lenik, Zając, Chlebnych, Rakowskich, Prochwicz, zmarłych pracowników Głównego Urzędu Miar, Ewę Czwarnok i Elżbietę Kurzynę † Aleksandra-Zdzisława Rutkowskiego † Helenę i Wacława Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego z rodziną † Tadeusza, Sławomira i Stanisława Guzowiczów, c. r. Guzowiczów, Mariana, Janinę i Wiesława Pergołów, c. r. Pergołów, Franciszka Ojdowskiego, c. r. Ślendaków † Antoniego i Genowefę Gruczek, Weronikę Kiliś † Patrycję Morawską, c. r. Morawskich i Barszczewskich † WDWCC

20. † Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Konstancję, Henryka, Zofię, Hannę i Tadeusza Sadzyńskich, Zofię i Wiesława Saracyn i Helenę Wachol † Janinę Zwierzchowską, Janinę i Antoniego Turkowskich, c. r. Zwierzchowskich, Fukowskich, Turkowskich i Bazylczuk † Stanisława Gładkiego, c. r. Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Wiktora Pagacz, dziadków Pagaczów i c. r. Pagaczów i Pasierbów, Barbarę i Edwarda Wyczesanych, c. r. Wyczesanych i Wiśniewskich 

21. † Jana, Zygmunta, Józefa, Eugenię, Helenę, Beatę i c. r. Tarnowskich i Kapica, Romanę, Feliksa, Henryka, Tadeusza, Wiktorię, Zygmunta i c. r. Kołków i Kujawskich, Feliksę, Tadeusza Bryc, Czesława Wysockiego, Teresę, Sylwię i Grzegorza Żmijewskich † Janinę, Marię, Stanisława Majewskich, Stanisława, Aleksandra, Mariannę, Zofię i Edwarda Majewskich, Antoninę, Władysława i Stanisława Machnowskich, Anielę, Stanisława, Teofila i Jana Kraska, Jadwigę, Antoniego i Jerzego Kacprzyków, Bolesława, Sławomira i Tadeusza Adamczyk 

22. † Franciszka i Leokadię Piszczelskich i zmarłe rodzeństwo † Anielę, Franciszka i Stanisława Oniszko, Cecylię, Eugeniusza i Edwarda Pożarowszczyków † Jerzego Lisa † Bonifacego i Bronisławę Andruszko, Helenę i Stanisława Jakuta, Annę i Szczepana Andruszko, Olgę i Alfreda Jede, Irenę, Zdzisława i Zbigniewa Łazowskich, Barbarę Gorzelańczyk, Hieronima i Krystynę Płomińskich † Huberta i Mirosława Nalewajek, Jolantę, Tadeusza i Ryszarda Kalatów, Helenę, Kazimierza i Jacka Zaskoniów i ich rodziców, Salomeę, Teresę i Romanę Sochackie, WDWCC 

23. † Mieczysławę i Mieczysława Łada, Alinę i Mariana Suwińskich, Zenona Ostrowskiego, s. Mariolę Dawidziuk † Władysława, Rozalię, Hipolita, Janinę, Romana, Mirosława c. r. Gurników, Władysława, Katarzynę, Mariana, Alfreda, Felicję c. r. Głazów, Adama, Zofię, Tadeusza, Mariana, Jerzego Karaudów, Andrzeja Karbowskiego, WDWCC † Annę i Bolesława Wolanin, Bolesława Rozwoda, c. r. Gula, Tadeusza, Zofię, Adama Karauda, Janinę, Mirosława, Romana, Gurnik, Annę Wyka, Tomasza Flisiuk, Rafała Nieścior, Zenona Szpejda, WDWCC

24. +Mariannę, Kazimierza, Teresę i cr. Szocińskich, Teresę, Bolesława i cr. Grabskich, Halinę Szyszko, Henrykę i Zygmunta Kazimierczaków, Lidię i Mateusza Dobrogowskich, Ryszarda Brzezińskiego, ks. Władysława Walczewskiego, cr. Witkowiczów i Stępieniów +Jana Nartonowicza, rodziców Janinę i Franciszka Szczepaniaków, Stefana, Eugeniusza, Jerzego i Juliana +Waldemara i rodziców Stefana i Stanisława Niedzielskich, Melanię i Jana Baranowskich

25. +Helenę, Henryka, Witolda, Agatę, Bernarda i Eustachiusza Połeć, Wandę i Kazimierza Chądzyńskich +Stanisławę, Mariana, Stanisławę i Jakuba Gąsiorów, Wandę i Jerzego Tosików, Władysława i Zdzisława Rożków +Annę i Henryka Kołodziejskich, Hieronima Dutkowskiego, dziadków Witeskich i Kołodziejskich, Marię Zych +Stanisława i Henrykę Małeckich, Stanisława i Stanisławę Gąseckich, dziadków: Małeckich, Gąseckich, Grochowskich, Głuszczów i Luśnia, Edwarda i Czesława Głuszczów i cr. Małeckich, Gąseckich, Buczyńskich, Miętków, Grochowskich, Kubiaków, Głuszczów

26. +Henrykę i Czesława Skorupskich, Irenę, Tadeusza i Waldemara Wilków, Alinę Garnowską +Krystynę, Marię i Józefa Klusków, Marię i Błażeja Okońskich, Mariannę Romanowską, Tadeusza Gołąbka +Sławomira, Zofię, Mariana Brzozowskich, Mariana Czerniakowskiego, Przemysława i Edwarda Widemajerów, Iwonę, Sewerynę i Jana Próchniaków, Edwarda Kurowskiego, Otylię i Zdzisława Zawadzkich, ks. Michała Bielińskiego, WDWCC

27. +Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza, Jerzego Szewczyków, Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć +Ryszarda Musińskiego, Bolesława, Juliannę, Edmunda i Czesława Walczaków +Zofię i Jana Cygańskich, ich rodziców i Łukasza Cygańskiego +Józefa i Reginę Pietrzaków, ich rodziców, Jana i Franciszka Pietrzaków, Pawła Sławińskiego, Józefę i Zdzisława Bligielmajerów, Zofię i Mieczysława Blicharskich +Janinę, Zygmunta i cr. Eljaszuków, Barbarę, Henryka i cr. Mężyńskich, Mikłaszów i Mikulskich

28. +Marię, Michała, Barbarę, Małgorzatę, Józefa, Teresę, Bernarda, Zofię, Stanisława, Leokadię i cr. Dominiczaków, Ludwika Grzeszczaka, Annę i Jerzego Pałaszewskich, Teresę, Lucjana, Jerzego, Krystynę, Piotra i cr. Jankowskich, Tadeusza Dziwosz, Stanisławę, Wojciecha, Józefa i Jana Adamskich +Zbigniewa, Janinę i Jana Sitaków, Władysławę i Wacława Wójcików, Paraskiewę i Adolfa Welderów + Cecylię, Helenę, Stanisława Perczyńskich

29. +Tadeusza, Julię Jaglaków, Tadeusza, Jerzego i Marka Grzegrzółka, Feliksa, Jadwigę, Bogumiłę Zakrzewskich, Józefa, Franciszkę, Bogumiłę, Tadeusza, Ireneusza, Zenona i Marię Suwińskich, cr. Sosnowskich +cr. Ziemskich, Fabianów, Liberowiczów, Kalamanów, Cybulskich, Stanickich, Matysów, Kopytów, Torojów, Kyciów, Bohuszewiczów, Lenców, Burdzanowskich, Knut, Ćwiklińskich, Macieja Stokarskiego, zmarłych sąsiadów, kapłanów i dusze czyśćcowe

30. +Mariana, Mariannę i Kazimierza Nowosielskich, Franciszka i Genowefę Januszczyków, ks. Wintra, ks. Króla, ks. Łosia, cr. Nowosielskich, Januszczyków i Królów +Janusza Woźniakowskiego, Janusza Kubickiego, Władysławę i Michała, Józefa, Reginę, Mirosławę Sosińskich, Michała i Sabinę, Tadeusza Sawickiego, cr. Woźniakowskich i Sosińskich, babcie i dziadków +Stanisławę i Józefa Trzcińskich, Hannę Koperską, Martę, Walentego i Jerzego Kuflikowskich

31. +Jana Łukasika, Janinę, Edwarda, Henryka Strachotów, cr. Strachotów, Łukasików, Czechowskich, Jurczaków i Szulborskich +Barbarę, Mieczysława, Józefę i Antoniego Ślizaków, Martę Urbańską, Feliksę, Franciszka, Jana, Mariana i Krystynę Śliwińskich, Halinę i Czesława Gołowiczów +Mariannę, Franciszka i dziadków Czajkowskich, dziadków Petrykowskich, Janinę, Władysława, Mieczysława, Stanisława, Jerzego i dziadków Mikołajczyków, dziadków Chojnowskich

32. +Julię i Katarzynę Ostrowsko-Jechalik, Zofię i Eugeniusza Grzymkowskich, Helenę i Józefa Jechalik +Natalię, Wandę i Edwarda Cymerów, Stanisława Harhalla, Barbarę Purchała, Władysława Piaścika, Krystynę Piwko, dusze czyśćcowe +Zofię, Mariana i cr. Zawadzkich, Hieronima i cr. Nowotków, Irenę, Andrzeja i cr. Chodakowskich, Mariannę, Józefa i cr. Osińskich, Mariannę, Józefa i cr. Chyczewskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko, WDWCC

33. +Stefanię, Maksymiliana, Bronisławę, Antoniego, Krystynę, Helenę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Zdzisława, Julittę, Remigiusza, Henryka, Reginę i Krystynę Tryk, Marię, Wincentego, Mieczysława, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Mariannę i Józefa Domańskich, Stanisława Malinowskiego, Danutę Kalińską, Marię i Stanisława Jonikajtis, Marię Szuszkiewicz, Iwonę Karpińską, Leszka Chajewskiego, Andrzeja Pietrucina, Antoniego Klepackiego, Krzysztofa Iwańskiego, dziadków Heleny i Jana Tryk, Anny i Antoniego Michałowskich.

34. +Konrada, Alfredę i Henryka Szajkowskich, Helenę i Mariana Gąsowskich +Danutę Jankowską, Władysławę i Bernarda Jurczyków +Zofię i Witolda Litwiejko +Józefa i Andrzeja Olkowskich, Helenę i Kazimierza Malinowskich, dziadków i rodziców Maluchnik +Stanisławę, Stanisława, Jana Waldemara Zalewskich, Ireneusza Kulczyńskiego, Zofię, Jana, Włodzimierza, Sylwestra i Zbigniewa Dolata +cr. Bulińskich, Klejmanów, Szulców, Godlewskich i Sadzyńskich

35. +Stanisława i Józefa Gawrońskich, Magdę, Edwarda, Anastazję, Wacława, Edwarda, Stefanię, Ignacego i dziadków Zberezińskich, Alinę, Aleksandra, Agnieszkę, Andrzeja, Annę, Mariannę, Mirosława Andrzejczaków, Irenę i Tadeusza Purzyckich, Polaków pomordowanych przez UPA na Kresach, WDWCC +Zygmunta Zająca, Jana i Antoninę Walaszczyków +Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Dachniewską, Jana i Wiktorię Pawlikowskich, Jana i Annę Wtulisiaków, Ryszarda Mielczarskiego

36. +Włodzimierza, Izabelę, Stanisława, Sławomira, Leokadię, Wacława, Stanisława, Marka, Teresę, Józefa, Franciszkę, Ryszarda, Krystynę, Teresę, Zofię oraz cr. Matusiaków, Czubaków, Szczygłowskich, Kwiatkowskich, Majewskich, Pensików, Chacińskich, Żmudów, Wiecińskich, Browarskich, Bartosińskich, WDWCC, za tych, za których najbliżsi się nie modlą +Salomeę, Mieczysława i Eugeniusza Pawlaków, Stanisławę Tupczyńską, Juliana Cywińskiego, Agnieszkę Jamiołkowską, Bogdana Burskiego i WDWCC

37. +Henryka Strachotę, Mariannę i Bronisława Jurczaków, cr. Strachotów, Jurczaków, Boguckich, Łukasików i Szulborskich +Elżbietę, Jerzego, Mariannę i Franciszka Łęgowskich, Stanisławę i Czesława Marchel, Mariannę i Feliksa Trzcińskich, Leszka Barabasza +Stanisława, Reginę, Jana i Tadeusza Dombrowskich +Zbigniewa Rostkowskiego, Janinę i Klemensa Brzezińskich, Hannę Skwarczyńską +Alinę, Zygmunta i cr. Pękalskich, Barbarę, Jana i cr. Zielińskich, cr. Gawarkiewiczów i Włodarczyków

38. +Zofię, Aleksandra, Józefa, Kazimierę, Józefa, Wincentego i cr. Wierzbickich, Teodozję, Andrzeja, Rzążewskich, Franciszkę, Seweryna, Bogusława, Ludwika, cr. Kobylińskich, Jadwigę, Kazimierza, Bogusława, Wiesława, Jolantę i cr. Kowalczyków +Władysława i Henryka Krygier, Jadwigę Martyńską, Remigiusza Kosmowskiego +Wojciecha, Jadwigę, Hieronima i cr. Stefańskich, Jadwigę, Władysława i cr. Galińskich, Kazimierę, Franciszka i cr. Wróblów, cr. Czarneckich i Pawłow, WDWCC

39. + Elżbietę i Annę Wójciak, Pelagię Kaczorowską, Bolesława Szatkowskiego, Lucjana Turek, c.r Wójciak, Nadolskich, Ostrowskich, Szweig, Turek, Szatkowskich + Grzegorza Kuczyńskiego, Kazimierę i Bolesława , Weronikę Jarodza, Euzebiusza, Kazimierza, Lucynę, Tadeusza Ślązak + Księdza Witolda Kobylińskiego, Annę i Aleksandra Sierawskich, Bogusława Rasińskiego, Tadeusza Tyborowskiego, Mariana Ciemerycha, cr. Sierawskich, Pietrzaków, Ciemerychów, Wiśniewskich, Kosmalskich

40. +Józefa, Janinę, Małgorzatę Skoniecznych, Zofie, Aleksandra, Rajmunda Cukrowskich, Romana, Agnieszkę Skoniecznych, Franciszka i Anielę Sobczaków, Jadwigę Sobczak, Władysławę Buła, Franciszkę, Bolesława Pustelnik, Macieja Pustelnik, Wandę i Bolesława Stępień, Martę i Mikołaja Łabieńko, Zofię i Romualda Skoniecznych + Jana, Franciszka, Bronisławę, Ignacego Stefańskich, Genowefę, Teofila Ślubowskich + Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego

41. + Zygmunta i Krystynę Oleksiak, Wiesława, Edwarda, Leokadię Woźniak + Henryka Ulrycha, Leopolda Zycha, Eugeniusza Włodarczyka, dziadków Ulrychów i Zychów + c.r. Domaszczyńskich, Kupiszów, Bogurskich + c.r Komorowskich, Tyborowskich, Sikorów, Kosińskich, Kownackich, Gierymskich, Piekutów, Zientków, Dzwonkowskich, Czajków + Kazimierza Ciachowskiego i c.r. Ciachowskich + Helenę, Eugeniusza, Zbigniewa, Mariannę, Józefa Smogorzewskich

42. + Bernarda Bludasa, Marie i Zygmunta Nadworskich, Jana Szarańca, Franciszkę Szkolnicką, Joannę Piekarską, Dorotę Bludas, Stanisława i Janinę Świeców, c.r Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Jagiełłów, Wrześniów, Kitaszewskich, Pietrzaków + Józefa, Wiktorię i Sabinę Bany , Antoniego, Janinę i Eugeniusza Włodarczyk, Henryka i Stanisławę Świtaj, Stanisława i Mariannę Lenarcik, Zbigniewa Grzybowskiego, Zdzisława i Stanisława Jopek

43. + Leokadię i Kazimierza Nowickich, Julie i Czesława Sobiesiak, Jadwigę i Mariana Mikołajczyk, Janinę, Krzysztofa, Danutę i Leona Krakowiak + Wandę, Władysława Gajewskich, Zbigniewa, Henryka, Ryszarda Sawickich, Krystynę Piwko, Janinę Barszczewską, Stanisławę Wypych, Władysławę Pietruchę, Teresę Walewską, Stanisławę Lisiecką, dziadków Białków, Gajewskich, Barszczewskich, Sawickich + Władysława i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Mariannę Walkiewicz, c.r. Rapackich, Mossakowskich, Laskowskich, Halinę, Aleksandra i Teresę Górczyńskich;

44. + Jarka, Janinę i Stanisława Mazurek, Piotra, Leokadię i Feliksa Wójcik, Tadeusza, Teofilę i Stanisława Fabisiak, i zmarłych z ich rodzin + Stanisławę, Zenobię, Stefana, Zenona Wyłupek, Adelę, Stanisława i Henryka Kalinowskich + Małgorzatę, Adama, Krzysztofa Skarżyckich, c.r Skarżyckich, zakrzewskich, Garbaczów, Karczewskich, WDWCC + Stanisława, Irenę, Jerzego Buczka, ks. Adama Buczka, Jadwigę i Wacława i c.r. Smuniewskich, Jadwigę Helińską, Agnieszkę Jamiołkowską, Stanisława Rynkowskiego, Romana Kołodzieja, Jana i Zofię Pasiak;

45. + Mariusza Niemira + Adama, Krystynę i Zbigniewa Grzybowskich, Stanisława i Mariannę Lenarcik, Kazimierza, Władysławę i Krzysztofa Lenarcik + Jadwigę, Stanisława Księżnik, Annę, Mieczysława Kędzior, Włodzimierza Mika, dziadków Korzeń, Księżnik, Kędzior i wszystkich zmarłych z rodziny + Zdobysława Rutkowskiego; Longinę i Władysława Borzęckiego, Bolesława i Janinę Mirowskich, Jadwigę i Jana Chudorskiego, dziadków Janinę i Pawła Borzęckich 

46. + Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Joannę, Czesława, Janinę, Eugeniusza Długołęckich, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Marię i Jana Rabińskich, Eugeniusza Grześ, Lidię Tomczak, Irenę i Mariana Sitkowskich, Józefę Kiełczewską, Halinę Czajkowską, Marię Józefowicz, Bożenę i Jadwigę Hołodyńskie, Lucynę i Zdzisława Ćwikiel, Bogdana Żaboklickiego, Teresę i Andrzeja Tyszka, zmarłych sąsiadów, WDWCC + Zofię i Wiktora Merlewskich, Zygmunta Nawrot, Ewę Twardo, cr. Merlewskich, Nawrot, Krzyżek, Artaniak i Twardo

47. +Aleksandrę i Czesława Zająców +Daniela, Józefę i Józefa Płonków, Zofię, Juliana i cr. Gutowskich, Jana Pietrończuka, Waldemara Pałubę, Alinę, Czesława, Wacławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Dobrosielskiego, Agnieszkę Jamiołkowską, Jadwigę Hammer, Genowefę Makowską, Alfreda Nowotkę, Bożenę Ślaską, Elżbietę Zaczyńską, Janinę Zwierzchowską, WDWCC +Michała Umińskiego, Paulinę i Wacława Szeremeta, Eugenię, Aleksandra i Bolesława Krzaczkowskich, Krystynę i Józefa Chlebińskich, Stanisława, Czesławę, Janinę, Marię i Wojciecha Berdzików

48. +Marię, Stanisława i Andrzeja Karbowskich +Kazimierę, Waldemara, Czesławę, Cezarego, Janinę, Romana, Bogdana i Wacława Sasów, Romualdę, Jana, Jerzego, Teresę i Bożenę Rządów, Ewelinę i Józefa Grabowskich, Eugeniusza Matlachowskiego, Bożo Sirovca, Pawła Muracha, Sergiego, Henryka i Halinę Mazurków, Witolda Czebiołko oraz WDWCC +Dariusza Suskę +Edwarda Zamielskiego, cr. Rydzewskich, Grzeszczaków, Zamielskich, Kocięckich, Ruszkowskich, Kierzaków, Olędzkich, Nowickich

49. +Władysława Matusiaka, cr. Maciejec, Wysockich, Henrykę Ślusarską, Annę Kuźnicką +Mariana, Annę i Piotra Galińskich, Władysławę i Jana Kurzypów +Mieczysława, Genowefę, Edwarda Drabarków, Jadwigę i Stanisława Boruc, Lucynę i Kazimierza Łotowskich +Jadwigę, Zygmunta cr. Grzelaków, Grażynę Lenarcik, Rozalię, Władysława i cr. Ostrowskich, Stefanie i cr. Żołnierzaków, cr. Piotrowskich
+ Kazimierza, Mariannę i Stefana Walczyków

50. + Martę, Edmunda z rodziny Kaczorowskich, Stanisławę, Pawła, Ryszarda, Zofię z rodziny Zajkowskich, Józefę, Władysława, Stanisława z rodziny Sadowskich, Marię, Tadeusza, Zofię z rodziny Petrowicz, Stanisława, Annę, Zofię z rodziny Dłubak, Wiesława, Zbigniewa, Annę z rodziny Kacprzak; + Halinę Kwiatkowską, Benedykta Kwiatkowskiego, Zofię Krupińską, Stanisława Krupińskiego oraz wszystkich z rodziny: Kwiatkowskich, Krupińskich i Matejewskich +Kazimierza i Genowefę Rupińskich

51. +Janinę, Stanisława i Bogumiłę Wierzchoniów, Stanisława Lubiaka, dziadków Lubiaków, Wojdynów, Balkiewiczów, Wierzchoniów, Zenobię, Elżbietę, Aleksandra, Tadeusza Lubiaków, Helenę Ołdak, Elżbietę, Andrzeja Kalisiaków, Marysię Kurowską + dziadków Adamczyków, Jagnieżów, Kopczyńskich, Antosiewiczów, Piotra, Bronisławę, Ryszarda Jagnieżów, Artura i Jana Kopczyńskich, Agnieszkę, Tomiego Crystenson, WDWCC 

52. + Jana i Aleksandrę Skorupa, Stanisława i Helenę Krawczyków + Kazimierę i Zygmunta Chajszuk, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewicz, Antoninę Szymańską, Mariana Brzuchacza, Julię, Jana i Zbigniewa Eksterowicz, Władysława Oniszczuk + Wiktora, Józefa, Czesławy, Haliny Olkowskich, Janiny, Dominika, Henryka, Ireny Kołodziejskich, c.r. Szmidtów i Wiśniewskich+ Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesława, Edmunda Wilskich

53. + Krystynę, Danutę, Janusza, Mariannę, Stanisława Kiryluk, Mariannę, Jana Filipiuk, z rodziny Doroszuk; z rodziny: Hunder, Koprowskich, Szadowskich, Biedź, Birkos, Wiak, Rodź, Gryszko; Genowefę, Izydora, Marka, Annę, Antoniego Bieniek, Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa, Elżbietę Śmigasiewicz, Stanisławę i Antoniego Bujanowskich, Ireneusza Koźbiał, Barbarę i Ryszarda Liberackich, Jadwigę i Bolesława Obrębskich;

54. + Dariusza, Adelę, Czesława Sapiejewskich, Genowefę i Alfonsa Budnickich, Ireneusza i Wandę Budnickich, Józefę i Hipolita Pamrów, Marka Cesarza, Marka Bielińskiego, Cristina Gigliotti, Halinę i Czesława Borkowskich, Wiesławę Beszczyńską, Łucję Michalską, Marylę Klystman, Jana i Konstancję Sapiejewskich; Alfreda, Kazimierę, Stanisława Sobieraj, Seweryna i Janinę Goździewskich, Mariannę i Aleksandra Chądzyńskich, Czesławę i Piotra Leśniewskich, Joannę Żabińską;

55. + Stanisławę i Tadeusza Góralskich, Janinę, Mariana, Halinę Budzisz, dziadków: Strzeleckich, Góralskich, Krzemińskich i Oleszczaków, Cecylię Kozłowską, Hannę Wiedeńską, Hannę Deniziak, Danielę Trojanowską, Jadwigę Michalską, Wandę Pilich, Danutę Kępe, Annę Buczacką, Barbarę Badaczewską, Mariana, Julię, Elżbietę i Czesława Góralskich, Elżbietę i Michała Osińskich, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich; Mariannę i Józefa Gzula, Natalię i Franciszka Kiełbasa;

56. + Czesława, Czesławę, Józefa i zmarłych z całej rodziny Szczepaniaków, Franciszka, Irenę i zmarłych z rodziny Zdortów, Stanisława i Marylkę i zmarłych z rodziny Piekarniaków, Zofię, Monikę, Wiesławę, Bogdana; Stanisława, Leokadię, Szymona Smęt, Jana, Annę, Adelę Zdunek, Szymona, Katarzynę Smęt, za dusze zmarłe z rodziny Malarzów, Małkińskich, Nawarów, Betlejów, za papieża i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

57. + Czesława Górskiego, rodzinę Górskich, Kos, Pałac, Halinę Kondek, Jana Grymuła, Anetę Grądzką- Cybulską, Elżbietę i Wiesława Ostrowskich, Irenę Sendek, Janinę Czubek; Cezarynę Ulaszewską, Henrykę i Jana Ulaszewskich, Irenę i Karola Wierzbickich, Bronisławę i Stanisława Tworus, Krzysztofa Tworus, Barbarę i Witolda Bonickich, Janusza Ratuskiego, Halinę i Jana Frączek, Rozalię, Stanisława Okoniewskich, Macieja Ulaszewskiego;

58. + Janinę, Zbigniewa, Tadeusza, Teresę, Jerzego Wysockich i zmarłych z rodziny Wysockich, Zofię, Stanisława, zmarłych z rodziny Ordutowskich, Gawrońskich, Passis, Szelążaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące; Krzysztofa, Henrykę, Mariana, Mirosława Waszkiewiczów, Barbarę i Zdzisława Załęskich, Stanisławę i Antoniego Pietrzak, Zofię i Władysława Załęskich, Feliksę Bukowską Zenobiusza i Krzysztofa Kowalskich, Bronisławę, Leopolda i Jana Wiktorowicz, Stefanię, Mariana i Władysława Gadeckich;

59. + za rodziców Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Cecylię Iwańską, Józefa Urbańskiego, Stanisławę Tyszko, dziadków Koblaków, Eugeniusza Koblaka i Kazimierę Dymarską; całą rodzinę Cieślińskich; Czesławę i Wacława Wacławskich, Jerzego Budzyńskiego, Włodzimierza Dolata, zmarłych z rodziny Wacławskich, Budzyńskich, Zalewskich, Konickich, Rosłonów, Supeł; Remigiusza Kontraktowicza, Helenę, Jana Skuza, Stefanię, Czesława Lubaszka, Jadwigę i Mariana Kontraktowicza;

60. + Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Jadwigę i Franciszka Mazurkiewicz, Zofię i Adama Rucińskich, dziadków Pełczyńskich, Krzysztofa Bańczyka, Krystynę i Henryka Malinowskich, Czesława Wojdę, zmarłych z rodziny Falkowskich, Mazurkiewicz i Miszkowskich; Kazimierza Wróbla, Stanisława Wójcika, Irenę, Annę, Henryka, Marka, Daniela, Władysława Gawryńskich, Marię, Bolesława, Antoniego Szulc, Andrzeja Dębskiego, Rodzinę Wróblów; z całej rodziny Waciutów;

61. + za zmarłych Rodziców: Józefa Szulborskiego, Janinę i Edwarda Strachotów, dziadków: Stanisława, Zofię, Franciszka, Bronisławę, Władysława, Franciszkę, Józefa, Helenę, rodziców chrzestnych: Wacława, Cecylię, Jana, Marię, brata: Henryka Strachotę, szwagra: Jana Łukasika, dusze w czyśćcu cierpiące; Bronisławę, Basię, Wacława Czerniakowskich o chwałę nieba, za Władysława Korytowskiego i jego rodzinę;

62. + Stanisławę, Mieczysława Trętowskich, Józefę i Piotra Trętowskich, Marię, Stanisława Motyl, Kazimierza Motyl; Stanisława Gontarka, Mariannę, Wacława Bramowicz, Leszka Herrmann; zmarłych z rodziny Patryckich i Cichockich, Michalinę, Józefa, Stanisława, Teodora, Michalinę, Józefa; za wszystkich zmarłych z rodzin: Hawrylików, Pękałów, Natorskich i Korysiów, za Pawła Hawrylika, Genowefę Kułę, Stanisława Korysia;

63. + Helenę i Eugeniusza Godlewskich, Eugeniusza Malińskiego, Kamilę i Aleksandra Gutowskich, Franciszkę i Mariana Godlewskich, Teresę i Tadeusza Ślubowskich, Janinę i Jana Świnoga, Genowefę i Bolesława Olsińskich, Danutę i Wiesława Saracyn; Stefana Rępalskiego, Stanisława Jakubowskiego, Józefa Jakubowskiego; Albina Kaczmarczyka, Henryka i Zygmunta Rosa; Michała i Stanisławę Siwczyków, Jerzego i Agnieszkę Filipiak, Annę, Tadeusza, Jerzego i Marka Góreckich;

64. + Irenę, Zygmunta i Zbigniewa Kulikowskich, Zenona, Jana i Janinę Michalskich, dziadków Waszkiewiczów i Kulikowskich; Izabelę Herman, Mariana Karskiego, oraz Marię; Stanisława Maliszewskiego, zmarłych z rodziny Maliszewskich, Lewkowiczów, Białogłowskich, Niedźwieckich; Irenę i Stanisława Wyłupek, Stanisławę i Czesława Stefanowskich, wszystkich zmarłych z ich Rodzin;

65. + Antoniego Średniawskiego, Ryszarda Małysa, Stanisławę i Franciszka, Krystynę i Krzysztofa, Leszka cr. Małysów i Michtów, Janinę i Stanisława, Mieczysława, Ryszarda cr Fijalskich i Bagińskich, Średniawskich, Martuszewskich, Witków, Wastagów, Helenę Bednarz, ks. Stanisława Martuszewskiego, Antoniego Biskup, Barbarę Średniawską, bpa Tadeusza Płoskiego, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, bpa Józefa Zawitkowskiego, ks. Stanisława Mikulskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego, 

66. + ks. Jana Lewandowskiego ks. Kazimierza Stępnia, ks. Józefa Abramowicza, zmarłych Kapłanów i Osoby Konsekrowane, Irenę Złotkowską, Zbigniewa Maślankę, Leokadię Cyranowską, Kazimierza Ołtarzewskiego, Marka Banaka, Emilię Sędzik, Barbarę Kubalską-Hołuj, Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Anielę, Jana, Janusza i Adama Maślankę;

67. + Leona Szumaczuka, Jana Grzywaczewskiego, Romanę Wichrzycką, Wiesława i Witolda Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką, Joannę Przyborowską, cr. Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików, Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Antoniego Bąka, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, Józefę Władysiewicz, Katarzynę i Jana Biskup, artystów scen polskich, zmarłych chórzystów naszego Chóru Parafialnego; Dariusza Siemek; 

68. + męża Wiesława Bieńkowskiego i teściów Marię i Stanisława, rodziców Helenę i Bogumiła Jabłońskich oraz zmarłych z rodziny Janusiewicz; Sławomira, Zofię, Bronisława Rowickich, Franciszka i zmarłych z rodziny Kucharskich, Karolinę Mazurkiewicz, Karolinę i Władysława Walczykowskich, Jana, Karolinę, Jana i Jadwigę Kozilek;

69. + Jana i Janinę Skrzypczyk, Grażynę Żuchowską, Lecha Żuchowskiego, Danutę, Wacława Żuchowskich, Irenę Kołaczkowską, Urszulę i Wiesława Dreczko, Wandę Tymińską, Andrzeja Ponder, Marię Świącik, Jacka Świącik; Romualdę i Longina Lewandowskich, za całą rodzinę Gałczyńskich i Lewandowskich, całą rodzinę Wrońskich i Chudolińskich;

70. + Za Rodziców Mariannę i Jana Dymków, Edwarda Dymka i Wiesława Dymka, za Rodziców Weronikę i Stefana Kornatowskich oraz wszystkich zmarłych z Rodziny Kornatowskich, za Dziadków Krupińskich; Władysława Czajkowskiego, Józefę Czajkowską, Sławomira Czajkowskiego, Stefana Janiszek, Marię Janiszek, Zofię Czajkowską i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Henrykę i Władysława Goceł i ich rodziców, Stanisławę i Stanisława Goceł, Eleonorę i Bolesława Białczak;

71. + Stefanię, Józefa, Stanisława, Wiesława Aleszko, Michalinę Goguszkin, Martę Majerowską, Halinę Wyszomirska, Aleksandra Dawidowicza, Wiktorię Kowalczyk, Przemysława Kiszkowskiego, Zdzisława Stępień; Wandę i Benedykta Świerczewskich, Józefa i Antoninę Świerczewskich, Ryszarda i Wandę Kołodziejczyków, Remigiusza Świerczewskiego; Agnieszkę, Wacława, Stefana, Stefanię, Marię i Jana Kellerów, Krzysztofa, Wiktorię i Tadeusza Szymańskich, Tomasza i Jerzego Oltonów, Janusza Jagiełło;

72. + Tomasza Pawlaka i dziadków Irenę i Władysława; syna Krzysztofa, siostrę Irenę, rodziców oraz Lucynę Witkowską; Rodziców chrzestnych, Halinę Bartulską i Kazimierza Besman oraz zmarłych z ich rodzin; Marka, Natalię i Wincentego Prządak, Genowefę i Szczepana Kunkowskich, zmarłych z ich Rodzin; Adama i Jacka Wiśniewskich, z całej rodziny Wiśniewskich i Sobolewskich;

73. + Rodziców Jadwigę i Edwarda Turczyńskich, Eugeniusza Jankowskiego, dziadków Mariannę i Ignacego Turczyńskich, Marię i Jana Skopczyńskich, Juliannę i Marcina Garwackich, Genowefę i Wojciecha Jankowskich, zmarłych z rodziny Turczyńskich, Jankowskich, Skopczyńskich, Annę Trapszo, Elżbietę Michalską, Hannę Kujawę, Czesława i Wandę Szumskich, Wacława i Krystynę Piotrowskich, Domańskich, Perajów;

74. + Egona Heller, Lecha i Stanisławę Michalewskich; Jana, Korneliusza i Henrykę Lisieckich, Ryszarda, Jana i Mariannę Wróblewskich, Czesława i Jadwigę Gawryluk, Tadeusza i Alinę Skrockich, Mieczysława Roguskiego, Franciszka i Cecylię Kryszczuk, Ludwika i Zofię Stelmach, Zenona, Kazimierza i Marka Wilk, Ignacego Deca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące; Zdzisława Pietruchę, rodziców i dziadków Mianowskich, Pietruchów;

75. + Władysława, Józefa, Henrykę Gralewskich, Czesława, Julię Fluks, Tadeusza Murackiego; Janinę i Andrzeja Wróblewskich, całą rodzinę Załuskich, Wróblewskich, Turskich; Zygmunta, Marka, Krzysztofa Świderskich, c.r. Bielińskich, Wacików, Rutkowskich, Zająców, Kosów, ks. Zygmunta Wudarkiewicza; Jana Krysiaka, Helenę i Józefa Kwiatkowskich, Józefę i Jana Krysiak, Marię Górecką, Stanisławę Twardowską, Henryka i Ryszarda Twardowskich, Annę i Janusza Sokołowskich;

76. + Stefanię Antoniego, Krystynę, Hieronima, Fryderka Krajewskich, za dziadków Staniszewskich, za dziadków Krajewskich, Wandę i Władysława, Wiesławę Czerskich, za dziadków Drachali, za dziadków Czerskich, Marię Mosakowską, Marię Kołodziej; Kazimierę Komorowska, Helenę Antonowicz, Władysławę i Franciszka Kowalczyków, za zmarłych z rodzin: Komorowskich, Kowalczyków i Dziurkowskich;

77. + Stefanię, Piotra, Marię Bakunowiczów, Józefa i Ryszarda Dymickiewiczów; Sławomira Jędrala; śp. Zmarłych za wiarę i Ojczyznę, ks. Bp Edwarda Materskiego, ks. Infuata Edwarda Majchera, ks. Proboszcza Józefa Schabowskiego, ks. Proboszcza Franciszka Śliwę, s. Janę Płaska, s. Urszulę Stamirowską, s. Salomeę Chojnowską, s. Lucjanę Sochacką, s. Edwinę Kroczek, Izabelę, Aleksandra i Stefana Kuźnickich, Natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Stanisławę i Jana Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława Machników, z Rodzin: Kuźnickich, Machników, Kosmowskich i Bulików, Józefa Pawlaka, Wandę Ablewicz, Jana Marczaka;

78. + Andrzeja Połomskiego, Jerzego, Alinę, Bolesława Połomskich, Henryka, Annę, Józefę Nasiadko, Mariannę i Stanisława Buźniak, ks. Zbiegniewa Wojciechowskiego, zmarłych z rodzin: Połomskich, Nasiadko, Buźniak, Gwarzyńskich, Zegarek, Cierlica, dobroczyńców, przodków, sąsiadów i znajomych, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, ofiary wszystkich wojen, zmarłych w niemieckich obozach, sowieckich gułagach, ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Galicji Wschodniej

79. + c.r Borzuchowskich, Stachowiczów, Janinę, Mieczysława i Marysię Lejchte, Urszulę i Anielę Bielawską, Zbigniewa, Emilię i Pawła Pacułów; c.r Niemaczków, Rybackich i Muzal; + Rodziców Stefana i Paulinę Tyc, ks. Waltera Madury, c.r. Rączków i Tyców; + Barbarę i Stanisława Rączka; + Wacława, Kazimierza i Zbigniewa Romanów; + Zenona Cudnego, Henryka Cudnego, Jana i Leokadię Zarzyckich, Janusza Trzcińskiego, Wiesława Ryńskiego, Zbigniewa Gutowskiego;

80. + Karolinę i Eugeniusza Wróbel oraz całą rodzinę Wróblów i Sawickich; Stefanię i Jana Obłuskich oraz całą rodzinę Obłuskich i Leśniewskich;

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś