Msze święte

W niedzielę:
7.00, 8.30, 10.00,
11.30 (z udziałem dzieci), 13.00, 18.00 (młodzież)
9.00 liturgia grekokatolicka w Wieczerniku
W lipcu i sierpniu:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, 20.00

W dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00
W Adwencie:
6.15, 6.45 (roraty), 18.00

Nowenny

Do Ducha Świętego
poniedziałek 18.00
Do M.B. Nieust. Pomocy
środa 18.00
Do Miłosierdzia Bożego
piątek 18.00

Kaplica adoracji

niedziela
8.00-14.00
poniedziałek-środa
7.30-17.30

od 7.30 we czwartek
do 17.30 w sobotę
trwa adoracja nieustanna

Spowiedź

Podczas każdej Mszy Św.

Kancelaria

poniedziałek - piątek
08.30-10.00
16.00-17.30
dodatkowo:
czwartek 19.00-20.00
sobota 08.30-10.00

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego
ul. ks. J. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 53

1. +Za zmarłych papieży, biskupów, ks. Anatola Sałagę, ks. Józefa Burzę, ks. Bolesława Karczmarskiego, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Rębelskiego, ks. Obuchowskiego, ks. Franciszka Łapińskiego, ks. Franciszka Głuszcza, ks. Jana Mrugacza, ks. Mirosława Konopkę, ks. Jana Pałgana, ks. Andrzeja Serkowskiego, ks. Zenona Tomczaka, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Jana Lewandowskiego, ks. Zygmunta Chmielewskiego, ks. Czesława Miętka, za ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów parafii, zm. siostry zakonne, katechetów i nauczycieli, wszystkich zm. pochowanych na naszym cmentarzu.

2. +Zofię, Henryka, Tadeusza, Adolfa, Walerię, Lucynę, Lucjana, Reginę, Henrykę i Mirosławę, cr. Szcześniaków i Wojtkowskich, Lucjana, Irenę, Elżbietę, Aleksandra, Stanisławę, Józefa, Leokadię, Jana, Janinę, Konstantego, Halinę, Bronisława i Zofię z cr. Tymińskich, Genowefę Wróbel, Irenę, Kazimierza, Wincentego, Stanisławę, Stefana, Eugenię, Wincentynę z cr. Złotkowskich, Pelagię, z cr. Bonisławskich, Stefanię z cr. Mitkowskich;/,Bogdana Zakrzewskiego, ks. Michała Tewiaszewa, ks. Jana Sabaka, ks. Gerarda Jareckiego,

3.+Wiktorię i dziadków z cr. Pagaczów i Pasierbów, Stanisława, dziadków z cr. Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Barbarę i Edwarda z cr. Wyczesanych i Wiśniewskich;/ Zdzisława, Apolonię, Józefa, Marka, Helenę, Jadwigę, Jana, ks, Franciszka i r-ców Głuszcz, Antoniego, Zofię i Stanisława Magierów, Ewę, Helenę i Henryka Kreczmańskich, Irenę i Franciszka Sierawskich, Mariannę i Stanisława Trzaskomów, Konstancję i Władysława Czajka, Elżbietę i Tadeusza Chmielewskich, Ryszarda i Reginę Ponichterów, dziadków Czajkowskich, Sierawskich, ks. Franciszka Dumańskiego, dusze w czyśćcu.

4. +Krystynę i Ryszarda Bolestów, Marię i Witolda Rajtnerów oraz Sylwię Bieńkowską;/ Wandę, Władysława, Zofię i Wawrzyńca Gajewskich, Władysławę, Wawrzyńca, Jura i Stanisława Białków, Zbigniewa, Ryszarda i Henryka Sawickich, Janinę, Antoninę i Antoniego Barszczewskich, Krystynę Piwko i Teresę Walewską;/ Sławomirę, Zofię i Mariana Brzozowskich, Mariana Czerniakowskiego, Przemysława i Edwarda Widemajera,  Iwonę, Sewerynę i Jana Próchniaków, Edwarda Kurowskiego, Otylię i Zdzisława Zawadzkich, ks. Michała Bielińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące;/

5. + Grzegorza Kuczyńskiego, Kazimierę, Bolesława, Weronikę, Euzebiusza, Kazimierza, Lucynę i Tadeusza Ślązaków;/ bpa Edwarda Materskiego, ks. inf Edwarda Majcher, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Franciszkę Śliwę, siostry: Janę Płaską, Urszulę Stamirowską, Salomeę Chojnowską, Lucjanę Sochacką i Edwinę Kroczek oraz Izabelę, Aleksandra i Stefana Kuźnickich, Natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Jana i Stanisławę Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława Machników, cr Kuźnickich, Machników, Kosmowskich i Bulików oraz Józefa Pawlaka;/

6. +Zenona, Jana i Ignacego Michalskich, Irenę Zygmunta i Zbigniewa Kulikowskich, dziadków Waszkiewiczów i Kulikowskich;/ Mariannę, Bronisława i Henryka z cr. Strachotów, Jurczaków i Boguckich;/ Jana, Wandę, Stanisławę i Piotra Kozłowskich, Annę, Henryka, Stanisława i Kazimierza Szarniaków, Karolinę Karwowską i Władysławę Machnowską;/ cr. Tomaszków, Wrzesińskich, Trzosowskich, Lasockich i Jurzystów;/ r-ców Kazimierę i Stanisława, syna Krzysztofa, siostrę Irenę i Lucynę Witkowską;/ Mariusza Niemirę;/

7. +Janinę, Edwarda i Jana z cr. Strachotów, Łukasików i Czechowskich;/ Mariannę i Stanisława z cr. Hermanowiczów, Beliniaków, Sałatów, Kuneckich, Snopków, Żeńców i Jadczaków;/ Stanisława i Henrykę Małeckich, Stanisława i Stanisławę Gąseckich, dziadków: Gąseckich, Małeckich, Grochowskich i Głuszcz, Jana Luśnię, Edwarda i Czesława Głuszczów, cr Gąseckich, Małeckich, Buczyńskich, Miętków i Grochowskich;/ Stanisława i Hannę z cr. Małż i Tylickich, Zofię i Stanisława Gustowskich;/ Jerzego Lis;/

8. +Teresę, Wacława, Józefa i Wiesławę Saniewskich, Anastazję, Krystynę, Szczepana i Aleksandra Tolaków, Walentego Kaczyńskiego;/ Helenę i Ryszarda Dudzińskich, Józefę, Jana, Beatę i Józefa Marczuków, Janinę i Henryka Czyżaków, Zofię, Franciszka i Eugeniusza Wakulińskich, Barbarę i Michała Góreckich, Mirosława Romańskiego;/ Julię i Czesława Fluks, Władysława, Józefa i Henrykę Gralewskich, Tadeusza Murackiego;/ Szczepana z cr. Zubczyńskich, Sytów, Stasiaków i Fetras;/ Aleksandrę, Kazimierza i Grzegorza Szymborskich;/

9. + Zbigniewa Roskowskiego, Janinę i Klemensa Brzezińskich, Hannę Skwarczyńską;/ Józefa i Stanisławę Trzcińskich, Martę, Walentego i Jerzego Kuflikowskich, Hannę Koperską;/ r ców i Jerzego Nowosielskich, r- ców z cr Januszczyk, Nowosielskich i Król;/ Barbarę i Wincentego z cr. Perczyńskich, Kawałowskich, Mokosów i Kasiaków, Hannę i Antoniego z cr. Lipków i Niewiadomskich Józefę i Stanisława Sikorskich, Helenę i Norberta z cr Adamczyków, Marię i Jana Eliaszów;/ Dariusza Suskę

10. +Józefa i Andrzeja z cr. Olkowskich, Helenę i Kazimierza Malinowskich, cr. Maluchników;/ Stanisława Stawarza, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Aleksandra Michalczyka, Jana i Czesławę Sosińskich, Władysławę, Konstantego i Janinę Zielińskich;/ Henrykę Kordykiewicz i Henryka Bocian;/ Krystynę, Marię i Józefa Kluska, Marię i Błażeja Okońskich, Mariannę Romanowską, Tadeusza Gołąbka, Wiktorię i Jana Druszkowskich;/ Mariana Ambroziaka, Kazimierza, Józefa i Stanisławę Szostaków, Stanisława, Elżbietę i Eugeniusza Sawickich, Irenę Zdunek;/ Kazimierza, Mariannę i Stefana Walczyków;/

11. +Janinę Majewską, Józefa Kowalczyka, Antoninę, Stanisawa i Władysława Machnowskich, cr. Kacprzyków, Majewskich, Adamczyków, Kruszewskich, Gzowskich i Krasków;/ Tomasza, Wacławę i Tadeusza Żbikowskich, Stanisława Turowskiego, Jana Nowickiego, Franciszkę Febert, Emilię Karpińską, Elżbietę i Bogdana Nieszczerzewiczów;/Zofię, Mariannę, Annę i Władysława Stachyrów, Helenę, Edwarda i Józefa Sawoniuk, Mariannę Gromadzką, Kazimierza Falińskiego, Stefanię, Kazimierza i Bożenę Jasińskich, Annę i Stanisława Malinowskich, Marcina Kuca i Martę Magdziarczyk;/

12. + Tadeusza i Julię Jaglaków, Tadeusza Grzegrzółkę, Feliksa, Jadwigę i Bogumiłę Zakrzewskich, Jzefa, Franciszkę, Tadeusza, Bogumiłę, Zenona, Marię i Ireneusza Suwińskich, cr Sosnowskich;/ Remigiusza, Jadwigę i Mariana Kontraktowiczów, Helenę i Jana Skuzów, Stefanię i Czesława Lubaszków;/ Aleksandra i Tadeusza Pielachów, Wincentego, Czesławę i Antoniego Kiersnowskich, Krystynę i Jana Zagórskich, Hannę i Stanisława Szeweluk;/ Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesława i Edmunda Wilskich;/

13. +Danutę i Stanisława Daleckich, Wacława Dudka;/ Władysława Matusiaka i jego r-ców, cr Maciejec i Wysockich, Henrykę Ślusarską;/ Władysławę i Henryka Krygier, Remigiusza Kosmowskiego i Jadwigę Martyńską;/ Janinę Zwierzchowską, Janinę i Antoniego Turkowskich, cr. Turkowskich, Zwierzchowskich, Fukowskich i Bazylczuk;/ Jadwigę i Jana Homków, Helenę, Marka i Józefa Niepokój;/ Mieczysława z cr. Gołębiowskich, Irenę, Bogusława i i Leokadię z cr. Powierża, Warda i Leszczyńskich oraz dusze w czyśćcu;/

14. + Marię, Wojciecha, Jerzego i dziadków Wojciechowskich;/ Jerzego, Czesława i Romana Sielaszuk, Józefę i Władysława Mostków, Marię i Józefa Skowronów;/ Michała, Stanisławę i Józefę Partyckich, Mariannę, Teodora, Michalinę i Teodora Cichockich;/ Jana i Władysławę z cr Kurzypów i Wacława Gołębiowskiego;/ Stanisława, Franciszkę i Władysława Stasiorczyków;/ Józefa z cr, Szulborskich, Janinę, Edwarda i Henryka z cr. Strachotów, Jana z cr. Łukasików, Tymińskich i Jurczaków, r-ców chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące;/

15.+ Janinę, Stanisławę, Zofię, Aleksandra i Edwarda Majewskich, Antoninę, Stanisława i Władysława Machnowskich, Janinę, Jana i Tomasza Gzowskich, Teofila, Anielę, Jana i Stanisławę Krasków, Bolesława, Sławomira i Tadeusza Adamczyków, Jadwigę, Antoniego i Jerzego Kacprzyków, Zofię i Władysława Sucheckich, Eleonorę, Franciszka, Józefa i Stanisława Prusaczyków;/ Helenę, Eugeniusza i Kazimierza Kuczyńskich, Bronisławę, Aleksandra, Jana i Andrzeja Mańk, Mariannę, Jana, Zofię i Wincentego Sabak, Janinę i Jana Matuszewskich, oraz Jana Świerczewskiego;/

16.+ Czesława, Jana, Feliksę, Eugeniusza i Tadeusza Ziółkowskich, Łukasza i Bronisławę Subocz, Marię i Sławomira Sokołowskich, Hannę Nowotnik;/ Włodzimierza, Izabelę i Stanisława z cr. Matusiaków, Sławomira z cr Kozaków, Leokadię i Stanisława Oracz, Wacława z cr. Czubaków, Marka i Teresę z cr Szczygłowskich, Józefa i Franciszkę z cr. Kwiatkowskich, Majewskich i Pensików, Ryszarda z cr. Chacińskich, Żmuda, Wiecińskich, Bartosińskich i Browarskich, Krystynę Głogowską, Teresę, Zofię i Zbigniewa Kupisz, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące;/

17.+Kazimierza, Władysawę, Zenona, Zygmunta, Zenona, dziadków z cr. Jarmołowiczów i Górskich, Edwarda, Jana, Michalinę i Wacława Flak, Mariana Szyszkę, Mieczysława z cr. Kucharskich, Annę Mamot, Marzenę Krzyżewską, Marię Piekłowską, Józefa Dudzińskiego, Jana i Genowefę Adamczuk, Stanisława Paśka, Jana i Jadwigę Łukaszuk, Danutę i Zbignewa Kozyrów, Zdzisława Zgierun, dusze w czyśćcu cierpiące;/ Andrzeja, Ryszarda, Marcelego, Ireneusza, Zbigniewa, Juliana i Helenę Łlopatowskich, Stanisławę i Antoniego Jaczewskich;/

18.+ Witolda, Henryka i Mariannę Baczyńskich, Zofię, Aleksandra, Irenę, Feliksa i Julię Czajkowskich, Jadwigę i Jerzego Mroziewiczów, Janinę Przyjałkowską, Romę Suchecką, Wacława Korzeniewskiego, Anetę Zientara, Bożenę Ostaszewską, Janusza Kosmalę, Stanisławę i Ryszarda Wyleżyńskich, Stefanię, Wincentego, Mieczysława, Janinę, Mariana, Helenę i Zbigniewa Kos, Marię i Stanisława Wypyszyńskich, Alicję i Kazimierę Łęczyckie, Ryszarda Cywińskiego, Krystynę i Wacława Wrzesińskich, Krystynę Szaran, Grażynę Romanowicz i Irenę Pichalską;/

19.+ Stanisławę, Tadeusza, Julię, Mariana, Elżbietę i Czesława Góralskich, Janinę, Mariana i Halinę Budzisz, dziadków Strzeleckich, Góralskich, Osińskich, Krzemińskich i Oleszczuk, Hannę Deniziak, Hannę Wiedeńska, Cecylię Kozłowską, Basię Badaczewską, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich, Danutę Kępa i Wandę Pilich;/ Janinę, Wincentego, Jana i Mariannę Walkowskich, Leokadię i Feliksa Król, zm. z ich rodzin, Kazimierza Prokopowicza z całą rodziną, Halinę Bartulską, Kazimierza Besmana, wszystkich zm. z ich rodzin, Kazimierza Dydo, Remigiusza Pękalę i dusze w czyśćcu cierpiące;/

20. + Annę, Józefa, Gabrielę, Stefana i Kazimierza Kiełtyków;/ Mariana, Zofię i Wacława Sówków, Helenę, Franciszka, Franciszkę i Piotra Gut, Marię, Stefana, Mirosławę i Wiesława Bieńkowskich, Walerię i Marię Gutowskie, Annę i Józefa Studzińskich, Jarosława Siczka i Józefa Niedźwieckiego;/ +Jana i Zofię Cygańskich, ich r-ców i Łukasza Cygańskiego;/ Alinę i Mateusza Strojnik, Elżbietę i Czesława Góralskich, ks. Zygmunta Wudarkiewicza, zm. z ich rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące;/

21. + ks. Edwarda Żmijewskiego;/ ks. Adama Krukowskiego;/ ks. Kazimierza Rybaka;/ Benedykta, Czesławę i Bronisława Kwiatkowskich, Bolesława, Antoninę i Wandę Matejewskich, Zofię, Stanisława, Januarego i Henryka Krupińskich, Domicelę Skorupa;/ cr Kania, Domurat, Twardowskich, Piwków, Ruszkowskich, Wysieckich, Czaplewskkich, Kabatów, Karpińskich, Fronckiewiczów i ofiary Smoleńskie;/ Władysławę i Zdzisław Czeredys, Urszulę Zyśk, Jadwigę, Stanisława, Jerzego, Ryszarda, Pawła i Dariusza Dmochowskich, Barbarę Bartkiewicz;/

22. +ks. Adama Stefaniaka, /Józefę, Józefa, Michalinę i Stanisława z cr Wąsków, Eugenię i Stanisława z cr. Milewskich, Mariannę i Ludwika z cr. Muszczaków i Masłoniów;/ Helenę i Józefa Kwiatkowskich, Stanisławę, Henryka i Ryszarda Twardowskich, Jana, Józefę i Jana Krysiaków, Marię Górecką, Annę i Janusza Sokołowskich;/+Mariannę, Kazimierza, Teresę i cr. Szocińskich, Teresę, Bolesława i cr. Grabskich, Halinę Szyszko, Henrykę i Zygmunta Kazimierczaków, Lidię i Mateusza Dobrogowskich, Ryszarda Brzezińskiego, ks. Władysława Walczewskiego, cr. Witkowiczów i Stępień;/

23. +Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza, Jerzego Szewczyków, Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć;/+Stanisławę, Zenobię, Stefana i Zenona Wyłupków, Adelę, Stanisława i Henryka Kalinowskich;/ +Mariannę i Andrzeja Podgórskich, Stanisława Puzia, cr. Podgórskich, Puziów, Mroczków, Gajkosiów, Kuźnickich, Zapałowskich, Mianowskich;/ +Ryszarda Musińskiego, Elżbietę Szymańską, Bolesława, Juliannę, Edmunda, Czesława, Kazimierza, Jadwigę i Renatę Walczaków;/+Stanisławę, Tadeusza, Danutę i Franciszka Zalewskich oraz Franciszkę Orłowską;/

24.+Kazimierza, Kazimierę i Władysława Borzęckich;/ +Henryka, Marcelego, Leszka, Józefę, Adama Żyłowskich, Wiesławę Szczurowską, Wacława, Stanisława, Ignacego, Leokadię, Wiesława i Kazimierza Malińskich, Zofię i Władysława Maciejewiczów;/+Andrzeja, Leona, Władysławę Budzyńskich, r-ców Zygmunta i Zofię;/ +Józefa i Reginę Pietrzaków oraz ich r-ców, Pawła Sławińskiego, Franciszka i Jana Pietrzaków, Józefa Bligielmajera;/+Jana, Franciszka, Bronisławę i Ignacego Stefańskich, Genowefę i Teofila Ślubowskich;/

25+Bonifacego, Bronisławę, Helenę i Stanisława Jakutów, Annę i Szczepana Andruszko, Irenę, Zdzisława i Zbigniewa Łazowskich, Krystynę i Hieronima Płomińskich, Olgę Jęda, Czesława Powałkę;/ Janinę i Jana Sitaków, Władysławę i Wacława Wójcików, Paraskiewę i Adolfa Welderów;/ +Mieczysława i Dariusza z cr. Piórkowskich i Słomskich;/

+Huberta i Mirosława Nalewajków, Jolantę, Tadeusza i Ryszarda Kalatów, Helenę, Kazimierza i Jacka Zasłonków i ich r-ców, Salomeę, Teresę i Romanę Sochackie, dusze w czyśćcu cierpiące

26.+ +Mieczysława, Helenę, Aleksandra i ks. Mariana Choromańskich, Gabrielę, Bolesława, Antoninę i Jana Teperków, Irenę, Gustawa i Jerzego Śliwickich, Rozalię i Jana Hajdackich, Jadwigę i Jana Skibniewskich, Stanisławę, Stanisława, Wandę, Mariana i Joannę Polańczyków ;/ Zofię, Mariana i cr. Zawadzkich, Hieronima z cr. Nowotków, Irenę i Andrzeja z cr. Chodakowskich, Mariannę, Józefa i cr. Osińskich, Mariannę, Józefa i cr. Chyczewskich, Konstantego i Stefanię Krawczenko, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.;/

27.+Jana Tarnowskiego, Romanę, Feliksa, Henryka, Tadeusza, Wiktorię, Zygmunta i cr. Kołków i Kujawskich, Feliksę i Tadeusza Bryc, Czesława Wysockiego, Eugenię, Józefa, Zygmunta i cr. Tarnowskich i Kapica, Helenę Jasińską i Beatę Adamczyk, Teresę, Sylwię i Grzegorza Żmijewskich;/ +Tadeusza, Sławomira, Stanisława i cr. Guzowiczów, Janinę, Mariana i Wiesława z cr. Pergołów, Franciszka Ojdowskiego, cr. Ślendaków;/ +Janusza, Dariusza, rodziców i dziadków Szczepankowskich

28.+Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Janinę Korpacką, Jana, Janinę i Władysława Kacprzyków, Bronisława Siporskiego i jego r ców;/+Bronisława Kozieję, Janinę, Jana, Zbigniewa i Bogdana Strojewskich, Izydorę Rybę, Helenę i Stanisława Sawelskich, Jerzego Adamiaka;/+Julię i Katarzynę Ostrowską -Jechalik, Zofię i Eugeniusza Grzymkowskich, Helenę i Józefa Jechalików+Krystynę i Antoniego Podlaskich, Jadwigę, Barbarę i Jana Nalewajków;/ +Egona Hellera, Stanisławę i Lecha Michalewskich;/

29.+Janinę, Feliksa Makiełkowskich, Julię, Władysława i Zofię Cyngotów, Marię, Stefana, Jana, Walerię, Józefa i Aleksandrę Wierzchowskich, cr. Pawlaczyków, Janiaków i Suszczyńskich, Jadwigę Helińską, s. Jositę (czyt. Dziosytę) Paczkowską;/+Melanię, Stanisława, Tolimierza, Mariannę, Tadeusza, Kazimierza, Tomasza i Kazimierę Szymańskich, Julię, Antoniego i Jerzego Bedyńskich, Teresę i Zdzisława Kamińskich, Jadwigę i Adama Kowalskich, dziadków Marlęgów i Szymańskich;/ +Stanisława, Reginę, Jana i Tadeusza Dombrowskich;/

30+Stanisława, Zenobię i Aleksandra Lubiaków, Janinę, Stanisława i Bogumiłę Wierzchoniów, Tadeusza Zasłonkę, Mariannę Kurowską, Elżbietę i Andrzeja Kalisiaków;/ dziadków Lubiaków, Wojdynów, Wierzchoniów, Balkiewiczów;/+dziadków Adamczyków, Jagnieżów, Kopczyńskich i Antosiewiczów, Piotra, Bronisławę, Ryszarda i Józefa Jagniezów, Artura i Jana Kopczyńskich, Agnieszkę i Tomiego Crystenson;/+Jerzego, Annę i Adolfa Nerciów, Helenę i Jana Marton, Helenę, Zofię i Tadeusza Szczerbakowiczów, cr. Świerczewskich;/

31+Stefanię, Maksymiliana, Bronisławę, Antoniego, Helenę, Krystynę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Remigiusza, Henryka, Reginę, Julitę, Zdzisława i Krystynę Tryk , Marię, Wincentego, Mieczysława, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Marię i Józefa Domańskich, Danutę Kalińską, Stanisława Malinowskiego, Marię i Stanisława Jonikajtis, Marię Szuszkiewicz, Iwonę Karpińską, Leszka Chajewskiego i Andrzeja Pietrucin;/ Jarka, Janinę i Stanisława Mazurków, Piotra, Leokadię i Feliksa Wójcików, Tadeusza, Teofilę i Stanisława Fabisiaków;/

32+Helenę, Waleriana, Krystynę, Ferdynanda i Kazimierza Górali, Mariannę i Andrzeja Pacyniaków, Apolonię Pieńkowską, Stefanię, Helenę i Czesława z cr. Sienickich, Górali, Nietubyciów;/+Zofię, Piotra, Stanisława, Danutę z cr. Koryś, Genowefę Kuła, Wiktorię i Wincentego z cr. Natorskich, Michalinę i Jana Pękałów, Wiesławę Stańską, Zinaidę Hawrylik i Marię Prokopczuk;/ +Bronisławę, Mariana, Andrzeja i Waldemara Krupiców, Genowefę i Józefa Falentę i Bogumiłę Komorowską;/+Wiesława, Edwarda i Leokadię Woźniaków, Krystynę i Zygmunta Oleksiaków, dusze w czyśćcu cierpiące;/

33+Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Joannę, Czesława, Janinę i Eugeniusza Długołęckich, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Marię i Jana Rabińskich, Eulalię i Stefana Tomczyk, Eugeniusza Grześ, cr. Tarwackich, Długołęckich, Kozłowskich, Rucińskich, Grzesiów, Tomczaków, Milewskich i Spłocharskich, Józefę Kiełczewską, Halinę Czajkowską, Marię Józefowicz, Bożenę i Jadwigę Hołyńskie, Lucynę i Zdzisława Ćwikiel, Bogdana Żaboklickiego, Andrzeja i Teresę Tyszka, zm. sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;/

34+Eugeniusza Godlewskiego, Konstancję, Henryka, Tadeusza, Hannę i Zofię Sadzyńskich, Helenę Wachol, Danutę i Wiesława Saracynów;/+Stefanię, Mariannę, Helenę, Walentego, Helenę i Czesława z cr. Sienickich, Adelę i Władysława z cr Kamieńskich, Helenę, Waleriana i Krystynę z cr.Górali, Mariannę i Andrzeja Pacyniaków, cr.Małachowskich;/+Genowefę, Bolesława i Mariannę Wierzbowskich, Genowefę Paziewską, Szczepana i Mariannę Pawlaków, Stanisława Sierotę, cr. Zarębów, Zawadzkich, Jagnieżów, Kowalskich i Wiśniewskich, Bożennę Bańkowską, dusze w czyśćcu cierpiące;/

35.+Tadeusza, Józefa i Mariannę Dymińskich, Lucynę, Stanisława i Marka Rogalów  +Aldonę, Jana i Zbigniewa Kochman, Ewę Zambrzycką, Mirosławę, Jerzego, Zofię i Władysława Pielachów, Eugenię Jamrug;/ +Annę i Aleksandra Sierawskich, Bogusława Rasińskiego, Tadeusza Tyborowskiego, cr. Sierawskich, Pietrzaków, Ciemerych, Suchtów, Kosmalskich, Wiśniewskich i Cieslińskich/ +Kazimierza Toczyskiego, r-ców i dziadków z cr. Zakrzewskich, Hennigów i Garbaczów/

36.+Annę, Antoniego, Genowefę i Czesława Sikorów, ks. Stanisława, i Zygmunta Dąbrowskich, Kazimierę Sulewską, Jerzego Fiodorow, Ninę Cybulską/ +cr. Fabianów, Ziemskich, Burdzanowskich, Matysów, Liberowiczów, Kalamanów, Bohuszewiczów, Pietrzaków, Lenców, Kyciów i Cybulskich, Halinę Knut, Jana Sus, Macieja Stokarskiego, Tadeusza Ilasz, zm. kapłanów i sąsiadów/ +Helenę, Henryka, Witolda, Bernarda, Agatę i Eustachiusza Połeć, Wandę i Kazimierza Chądzyńskich/ +Jerzego, Mariannę i Jana Hankiewiczów, Marię i Henryka Król/+Stanisława Rączkę/

37.+Władysławę i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Mariannę Walkiewicz, cr. Rapackich, Mossakowskich Laskowskich, Halinę, Aleksandra i Teresę Górczyńskich/ +Janusza, Janinę, Bronisława i Kazimierza Malka, Józefa, Adelę, Edwarda i Jana Kaczorowskich, Józefę, Tadeusza i Andrzeja Młotek, Wacława Sabaka, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha i Rafała Gajzlerów, Helenę, Stanisława i Wawrzyńca Skubaczewskich, Barbarę i Piotra Żmijewskich, Halinę i Zygmunta Rosiaków/ +Barbarę i dziadków Ślizaków, Śliwińskich z c. rodziną;/

38.+Helenę, Zygmunta i Adama Podleckich, Krystynę i Franciszka Piątkiewiczów, cr. Kamaszewskich, Podleckich, Bluszczów, Grabowskich i Kowalskich/ +Tadeusza, Leona, Janinę i Aleksandrę Wilewskich, Helenę i Eugeniusza Jakubowskich, Kazimierę, Czesława, Antoniego i Franciszkę Kacprzuków, Teresę Jasiecką, Mateusza i Anielę Jamiołkowskich, Agatę i Ryszarda Jasińskich/ +Kazimierę Komorowską, Helenę Antonowicz, Władysławę i Franciszka Kowalczyków, cr. Komorowskich, Kowalczyków Dziurkowskich/

39.+Stanisławę, Bolesława, Stanisława Raciborskich, Helenę Kacprzak, Marię Kuchtę, Teresę i Jerzego Olbrych, Małgorzatę i Jana Kobosko/+Janinę i Andrzeja z cr. Wróblewskich, Załuskich i Turskich/ +Eugeniusza i Karolinę z cr.Wróbel i Sawickich, Jana i Stefanię z cr. Obłuskich i Leśniewskich/ +Jana, Wacława i Pelagię Gąsków, Zygmunta, Władysławę, Romana i Józefę Świetlikowskich, Józefa, Stefana i Stefanię z cr. Wilgosów, Gąsków i Świetlikowskich/+Henrykę i Czesława Skorupskich, Irenę, Tadeusza i Waldemara Wilków/

40.+Kazimierę, Antoniego, Mariannę, Zygmunta, Józefę, Eugeniusza, Józefa i Jana Radzikowskich, Helenę, Jana, Zuzannę, Jadwigę, Genowefę, Ryszarda i Ireneusza Baur, Antoninę i Klemensa Piaseckich, Czesławę, Urszulę, Zdzisława i Wojciecha Majewskich, Alinę i Mariana Litwinów, Stanisławę i Feliksa Orzechowskich, Jadwigę i Jerzego Markut, Jadwigę i Henryka Tokarczyk, Janinę i Stanisława Lewandowskich, Magdalenę Michalską, Małgorzatę Sobańską, Grażynę Druś – Przybyszewską, Irenę, Jakuba iWiktora Krzyżanowskich/

41.+Patrycję z cr. Morawskich/ +Mieczysława i Salomeę Pawlaków, Juliana Cywińskiego/ +Mariannę, Szczepana i Anastazję Białek, Wacławę, Feliksa, Jadwigę i Filomenę Wyrzykowskich/ +Czesława, Józefa, Bogusława i Barbarę z cr. Bisek, Zenobię, Stanisława i Zygmunta z cr. Błaszczaków, dziadków Biesak, Żurańskich i Bisek, Czesławę Jakubowską, rodziców chrzestnych, przyjaciół, znajomych, s. Mariolę Dawidziuk/ +Agnieszkę Suską, Władysława, Mariannę i Jana Ziach, Stanisława i Antoniego Szulik/+Leokadię i Jana Drożdżewskich, Jadwigę, Barbarę, Stanisława i Zygmunta Jędrzejewskich/

42.+Jadwigę i Franciszka Mazurkiewiczów, Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Czesława Wojdę, Krzysztofa Bańczyka, Krystynę i Henryka Malinowskich, Annę, Ryszarda i Sylwestra Miszkowskich, Marię Józefowicz z cr. Falkowskich, Mazurkiewiczów i Tarwackich/ +Konrada, Alfredę, Henryka Szajkowskich, Helenę i Mariana Gąsowskich, Władysławę i Bernarda Jurczyków/ +Leokadię i Romana Sierotów, Stanisława, Janinę, Andrzeja i Tadeusza Kuczyńskich, Jadwigę, Leona Kozłowskich, Mariannę i Józefa Gzulę, Franciszka i Natalię Kiełbasa/

43.+Janinę i Edwarda Zakrzewskich, Mariana Chojnackiego/ +Zdzisława Rutkowskiego, r-ców i rodzeństwo z obojga stron/ +Henryka Ulrycha, Leopolda Zycha/ +Mariannę i Franciszka Murawskich, Stanisława Małachowskiego, Katarzynę i Alfreda Sieg/ +Stefanię i Tadeusza Kruszewskich, Michalinę, Adama i Stanisława Krysiaków, Janinę i Stefana Walczaków/ +Wacława, Annę i Pawła Gałązków, Aleksandrę, Karola, Stanisława i Kazimierza Szumowskich, Janinę i Mieczysława Tomborowskich, Leokadię Fidler/

44.+cr. Deców, Jabłońskich, Tkaczuk, Wyszyńskich, Szepietowskich, Szulborskich, Sakowiczów, Dąbrowskich i Gorczaków/ +r-ców Helenę i Władysława z cr. Dżusów, Majerów i Wójtowiczów, Jolantę/ +Stefanię, Antoniego, Krystynę, Hieronima, Fryderyka i dziadków Krajewskich, Teodorę i Jakuba z cr. Staniszewskich, Wandę, Władysława i dziadków Czerskich, Weronikę i Stanisława Drachali, Mariannę Mosakowską, Marię Kołodziej/ +Jadwigę i Mieczysława Tatarczuków, Janinę i Mieczysława/+Edwarda, Agatę, Piotra i Dorotę Szumowskich/

45. +Teresę, Jana, Macieja i dziadków Domańskich iOlczyków, Barbarę Koniecką, cr. Mączyńskich, Mieczysława Poleszczuka, Mariana Rżysko, Andrzeja Kosiewicza, cr. Klajnickich/ +Krystynę, Edmunda i Zbigniewa Szymborskich, Jadwigę i Feliksa Jankowskich, Annę i Adama Kalinowskich, Elżbietę Brzozowską, dziadków i r-ców chrzestnych, s. Mariolę Dawidziuk, ks. Witolda Kobylińskiego, Annę Petrykiewicz, Zofię i Stanisława Leśniewskich/ +Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego/

46.+Marię i Józefa Szczuka, Genowefę i Ryszarda Fila/ +Bernarda, Dorotę i Wacława Bludasów, Marię i Zygmunta Nadworskich, Jana Szarańca, Franciszkę Szkolnicką, Joannę Piekarską, Janinę i Stanisława Świeców, cr. Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Wrześniów, Kitaszewskich, Jagiełłów i Szkolnickich/ +Władysławę i Stanisława Massalskich, Henryka Kałuskiego/ +Stanisława i Jadwigę Księżników, Annę i Mieczysława Kędziorów, Włodzimierza Mikę, dziadków Księżników, Korzeniów, Kędziorów i zm. z tych rodzin/

47.+Józefa, Wiktorię, Bronisławę, Jana, Antoninę i Józefę Miłaszewskich, Aleksandrę, Stanisława, Jadwigę, Czesława, Marię, Rozalię i Wincentego Byczyńskich, Aleksandrę, Stanisława, Czesławę i Piotra Janukiewiczów, Zofię Zabłocką, Jadwigę, Barbarę i Antoniego Mrozowskich/ +Helenę i Wacława Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego, cr. Podleśnych i Sosnowskich/ +Krystynę Gawryszewską i Dorotę Sołtys/ +Mariannę i Stanisława Sokołowskich, Małgorzatę i Józefa Glinków / Janinę i Feliksa Ruszczaków, Stanisława Buczyńskiego, cr Ruszczaków i Raków /

48.+Eugeniusza, Franciszkę, Mariana Godlewskich, Kamilę, Aleksandra, Helenę i Jana Gutowskich, Janinę i Jana Świnogów, Danutę i Wiesława Saracynów, Teresę i Tadeusza Ślubowskich, Genowefę i Bolesława Olsińskich, Irenę zd. Olsińską i jej męża Mariana, Alfreda Dmocha/ +Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława i Jacka Piątków, cr. Popielarskich, Truszkowskich, Piątków i Duszków;/+Sławomira, Zofię i Bronisława Rowickich, Karolinę Mazurkiewicz, Karolinę, Władysława Walczykowskich, Karolinę, Jana, Jadwigę i Jana Kozilków, Franciszka z cr. Kucharskich/

49.+R-iców Helenę i Jana z cr Szybka, teściów Weronikę i Józefa z cr Kanclerzów/ +Lucynę i Kazimierza Łotowskich, Mieczysława, Genowefę i Edwarda Drabarków, Jadwigę i Stanisława Boruc/ +Stanisława i Mariannę Więckowskich, Antoniego, Jerzego, Ryszarda, Patryka i Irenę Stangreciuków, Alicję, Waldemara i Jerzego Surajów, cr Więckowskich, Stangreciuków, Kieryłłów, Surajów, Zofię Zając, x. Sławomira Grzelę / Marię i Antoniego Prokopowiczów, Tadeusza z cr Dobrowolskich, cr Szomańskich, Ałabiszów, Pitiów i Hnatów /

50.+ Mirosława Mistę, Henryka Fornalskiego, Barbarę, Bożenę i Urszulę Grajczak, Agnieszkę Jamiołkowską, Elżbietę Zaczyńską, Weronikę Gutowską, Wandę Wysokińską, Barbarę Brodzicką, Marię Kowalską, Weronikę i Romana Borowiec, s. Immakulatę, s. Marię, o. Bronisława Mokrzyckiego, o. Jana Górę OP, Bpa Zimowskiego, poległych za Ojczyznę / Szczepana Łoszczyka, Władysława i Genowefę Białowąs, cr Zalewskich, Henryka Parasiaka / Zofię, Mariana i Sławomira Brzozowskich, Przemysława Widemajera / Stanisławę i Stanisława Wawrzeńczaków / Wiesławę Olszewską /

51.+Kazimierę i Bogdana Sas, Witolda Czebiołko, Czesławę, Cezarego, Janinę, Joannę, Zofię, Romana, Małgorzatę, Wacława, Waldemara, Ewelinę i Józefa Grabowskich, Eugueniusza Matlachowskiego, Pawła Muracha, Bożo Sirovca, Waldemara Pałubę, Zofię i Jana Pietrończuk, Emilię i Aleksandra Zalewskich, Wandę, Mikołaja, Martę i Juliana Gutowskich / Mariannę i Pawła Kowalików, Stefanię i Tadeusza Deplewskich, Sabinę i Tadeusza Trzonkowskich, Władysława i Marka Rusowiczów, Alicję i Tytusa Ostrowskich /

52+ Stanisława, Jana i Basię Zajączkowskich, Marię Rajską, Jana, Józefę i Jerzego Wilczaków / Mariana i Władysławę Szybowskich, Mikołaja i Kazimierę Zieleniaków, Elżbietę Mizerską ;/ Stanisława Domińczaka /+Jadwigę Hammer, Daniela Płonkę, Waldemara, Józefa, Józefę, Ewę, Adama, Emilię i Tomasza Wolniaków, Józefę, Leona, Alinę, Czesława, Wacławę i Stanisława Dąbrowskich, Jadwigę, Piotra, Annę, Tadeusza, Kazimierza Jasińskiego, Jana Trzcińskiego, Irenę Andrzejewską, Stanisława Tetelmajer, dusze w czyśćcu cierpiące /

53.+ Elżbietę, Jerzego, Mariannę i Franciszka Łęgowskich, Stanisławę i Czesława Marchel, Mariannę i Feliksa Trzcińskich /+Zygmunta Osińskiego, Mariannę i Tadeusza Kordylewskich / Wiktorię, Mariana i Leszka Dąbków /+ Genowefę i Jana Szulców, cr Maluchników / Annę, Wiesława i Mirosława Białobrzeskich, Bogumiła Gutowskiego, Mariana Szatkowskiego /Marka Banaka, Zofię i Zdzisława Wesołowskich / Sławomira Padzika / Edwarda, Waldemara, Stanisławę i Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską /

54.+Kazimierza Wołkańca / Annę, Tadeusza, Jerzego i Marka Góreckich, Stanisławę i Michała Siwczyków, Jerzego i Agnieszkę Filipiaków / Józefę, Władysława, Ryszarda i Władysława Skrzypników, Mariannę i Karola Kostro-Olechowskich, Weronikę Mróz / Janinę, Antoniego i Edmunda Walczaków, Stanisława Trejbra, Edmunda Popielarskiego / Wiesławę i Mieczysława z cr Kamalskich, Zarembów, Jabłonowskich i Michałowskich / Janinę, Józefa, Eugeniusza i Leszka Miętków, Adelę i Krzysztofa Kacperskich, Bogumiłę Wierzchoń /

55.+Jana i Anielę Ściechowiczów/ Janinę i Władysława z cr Drozdrowskich / cr Traczyków, Radeckich i Wrzesińskich / Alicję, Edwarda, Wiktorię i Stefana Podleśnych, Annę, Adama, Stanisławę i Antoniego Antosiewiczów / cr Senderowskich i Fleiszfreserów / Leszka, Marię i Andrzeja Szmidt, Jana, Marię i Sławomira Wiśniewskich, Czesławę, Józefa i Wiktora Olkowskich, Janinę i Jerzego Kołodziejskich / Zdzisława Wojteckiego / +Wiktorię Kloge, Andrzeja, Eugeniusza, Sabinę, Zenona i Roberta Kozioł /+ Andrzeja z cr Komarów, Sienickich i Godlewskich /

56.+ Dariusza Rzemka / Jana i Janinę Bartkowskich./+ Leontynę i Jana z cr Cuperków, Władysława, Stanisławę i Bohdana z cr. Różyckich, Janinę Szczepanik / Wandę i Mariana Szymańskich, Mariannę i Józefa Teodorczuków, dziadków Wiewiórków i Szymańskich / Janinę i Juliana Kawków, Stefanię, Piotra i Marię Bakunowiczów, Ryszarda i Józefa Dymickiewiczów, Mariana Pękackiego / Andrzeja Zalewskiego / Andrzeja z cr Kubanków, Rostkowskich, Szymanowskich i Chmielnickich / Weronikę i Stefana Kornatowskich, Marię i Jana Dymków /

57.+Grażynę i Lecha Żuchowskich, Janinę i Jana Skrzypczyków, Danutę i Wacława Zuchowskich / Kazimierę i Edwarda Daleckich, Genowefę Szymczak / Annę, Jana, Helenę i Józefa Przybyszów, Helenę i Feliksa Głażewskich, Dorotę Ramę / Jacka, Jerzego Stanisława i Feliksę Piętoszów, Janinę Piętosza – Zagórską, Stanisławę i Antoniego Graczyków, cr Małkiewiczów, Ryszarda Zagórskiego, Jana Adamczyka / Krzysztofa, Helenę i Marię Kolbus, Józefa i Rozalię Łabędowiczów/ Tadeusza Kwiatkowskiego, Adelę Dziewanowską /

58.+ Kazimierza, Henrykę i Zdzisława Wawrzyńskich, Annę, Bolesława i Józefa Jędrzejewskich + Halinę i Bogdana z cr Babeckich, Bolesława i Tadeusza Wichrowskich / Janusza Adriańczyka, Wiesława Grochowskiego, Apolonię i Władysława Sasinów, Stanisława Winiarczyka / cr Rydzów, Korgolów, Daniluk, Matysiaków i Wezenfeldów / Edwarda i Genowefę Rakowskich / cr Ostrowskich i Jaworskich, Bogdana Ziaję / Waldemara, Stefana, Stanisławę Niedzielskich, Jana i Melanię Baranowskich /

59.+Stanisławę i Zdzisława Pasierowskich / Annę, Henryka i dziadków Kołodziejskich oraz Witeskich, Marię Zych, Hieronima Dutkowskiego / Feliksa, Sabinę, Jana, Czesławę i Sławomira z cr Atachim, Franciszka, Walentynę i Władysława z cr Targońskich / Mariana Mierzejewskiego, cr Buczyńskich, Mierzejewskich / Romana, Annę i Jana Suchenków, Annę Sajnóg / Stanisławę i Zygmunta Wojsław, Stanisława i Marię Grzybek / Helenę i Władysława Sowińskich, Andrzeja Płóciennika / Pelagię i Ludwika Przedpełskich /

60.+Tadeusza i Halinę Murackich / Marka Chojnackiego, Marię i Jana Matuszkiewiczów, dziadków Murawskich, Matuszkiewiczów / Barbarę Załęską, Krzysztofa, Henrykę, Mariana i Mirosława Waszkiewiczów, Stanisławę i Antoniego Pietrzaków, Zofię i Władysława Załęskich, Feliksę Bukowską / Zdzisława i Marię Siejka, Józefa i Helenę Kornobis / Annę i Zdzisława Wiśniewskich / Władysławę Wróblewską, Feliksa Żbikowskiego, Stanisława Malczyka / Celinę i Józefa Obuchowskich, Władysławę i Juliana Arciszewskich /

61.+ cr Skup, Mizerskich, Sypka i Rączka / cr Paczkowskich i Świętochowskich / Helenę i Kazimierza Śliwińskich, Jadwigę i Mieczysława Borowików / cr Lewandowskich, Dutkowskich, Szypulskich i Zdunków / Andrzeja Dazińskiego, Józefa Taraszkiewicza / cr Gembarów i Rybaków // Marię, Stanisława i Andrzeja Karbowskich / Annę i Stanisława Pastuszków / cr Olbryś i Myślińskich / Czesławę Wasilewską, Wacława Wacławskiego, Jerzego Budzyńskiego, Włodzimierza Dolatę, cr Wacławskich, Budzyńskich, Zalewskich, Konickich, Supeł i Rosłonków /

62.+Annę, Genowefę, Juliannę, Franciszka i Tomasza Woszczyńskich / Feliksę, Stanisława, Jerzego, Jacka i Janinę Piętaszów, Zofię i Aleksandra Winiarków, Irenę i Juliana Janików, Wacławę Zółtak, Ryszarda Cieślaka, Bogusławę i Jacka Zaszewskich, Stefanię, Ignacego i Jerzego Marciniaków / Reginę i Stanisława Nadarzyńskich, Katarzynę i Anielę z cr Daszkiewiczów, Piętoszów, Zółtaków i Winiarków / r-ców Mariannę, Mieczysława, teściów Juliannę, Mariana, brata Mariana, dziadków Marię, Franciszkę, Franciszka i Karola /

63.+Jadwigę, Edwarda, Mariannę i Ignacego Turczyńskich, Eugeniusza, Genowefę i Wojciecha Jankowskich, Juliannę i Marcina Garwackich, Eugeniusza i Janinę z cr Skopczyńskich, Turczyńskich, Jankowskich, Garwackich i Szumskich, Annę Trapszo, Elżbietę Michalską / Marię, Mieczysława i Waldemara Harasimów, Janinę, Władysława, Andrzeja, Halinę Kazimierza i Martę Kacprzaków, Bogdana Farjaszewskiego, Genowefę, Jana, i Alinę Szczepańskich, Janinę i Piotra Kossowskich, Halinę i Dionizego Krzemińskich, Irenę i Edwarda Jurkiewiczów /

64.+ Macieja, Janinę i Stanisława Muszyńskich, Genowefę, Wiktora, Józefa i Zofię Odachowskich, r-ców chrzestnych, dziadków z obu stron, cr Odachowskich, Muszyńskich, Miluskich i Krzyczkowskich, Władysława Toczewskiego, Bogdana i Józefa Jastrzębskich, x. Józefa Schabowskiego, x. Witolda Kobylińskiego, Helenę i Zbigniewa Truszkowskich, Eugeniusza Kosińskiego, Elżbietę i Edwarda Skarżyckich, zm. sąsiadów i znajomych, którzy potrzebują modlitwy / Czesławę, Józefa, Rozalię i Kazimierza Marjanek, Janinę i Adama Burczyńskich, Jana, Eugenię i Adama Gozdków, Pawła, Annę, Stanisława i Stanisławę Piotrowskich /

65.+Zenona, Mariannę, Wacława i Władysława Mąków, Jana, Rozalię, Krystynę, Katarzynę, Stanisława, Jadwigę i Jakuba Bolimowskich, cr Kuzów / Lucjana Przeniosło, Zofię, Bazylego i Jacka Dydyn / Stefana Rępalskiego, Stanisława i Józefa Jakubowskich, Mariannę i Tadeusza Popko, Zofię i Dionizego Barszczewskich / Henryka Bralskiego, Józefa i Franciszkę Kazimierczuk, Henryka Kitaja / Zygmunta, Józefę, Piotra i Jana Mateńków, Genowefę, Ignacego, Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza, Wiktorię i Andrzeja z cr Dzięciołów, Mateńka, Okrojów, Siatkowskich, Rutkowskich / Aleksandrę i Czesława Zająców;/

66.+Jadwigę, Zdzisława, Mirosława i Henryka Koprowskich, Franię i Daniela Wiaków, Sabinę i Aleksandra Rodź, Alinę, Zygmunta i Leszka Jerulank / Tomasza Pawlaka, dziadków: Irenę i Władysława / Mariana, Franciszka, Marię, Józefa i Michalinę Brzuchaczów, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewiczów, Antoninę Szymańską, Antoniego Dąbrowskiego, Jana, Julię i Zbigniewa Eksterowiczów, Jana, Helenę i Janusza Wróblewskich, Sylwestra Kwiatkowskiego, Franciszka i Genowefę Marszałków, Aleksandrę Krzemińską /

67.+cr Wiśniewskich i Gierków, Grzegorza Grochowskiego / męża Wiesława Bieńkowskiego, teściów: Marię i Stanisława, rodziców: Helenę i Bogumiła Jabłońskich, cr Janusiewiczów / Halinę, Józefa, Elżbietę, Michała z cr Trojanowskich, Włodziemierza z cr Paduchów, Sławomira Zawadzkiego, cr Taciaków i Piotrowskich / cr Karpińskich, Abramczuk, Ostapiuk, Obrębskich, Matuszewskich, Kwiatkowskich, Bochnowicz, Niewiarowiczów, Prażmowskich i Brejnakowskich / Marcina i Teklę Działa, cr Lechów i Działów /

68.+Jana, Helenę, Apolonię, Józefa, Tadeusza, Eugeniusza i Artura Pisarzewskich, Teresę, Andrzeja i Piotra Rachubów, Henryka Pazio, Tadeusza Tarczyńskiego / Stanisława i Walentynę Nasiłowskich, Benedykta z cr Adamkiewiczów, Nasiłowskich, Pogorzelskich, Telakowców / Stefanię, Rozalię i Franciszka Włodarczyków, Józefę i Józefa Sitek, r-ców i dziadków, Marka Młynarczyka, wszystkie dzieci nienarodzone / Józefa Oset, Bożenę Kisiel, cr Oset, Kisiel, Strubińskich, Szczesnych /

69.+ Jana i Stanisława Cabałów, Jerzego Kołodzieja, Zbigniewa Pulita, Helenę Bodziony, Marcina Hauzera, Katarzynę Januszczyk, x. Czesława Litaka, x. Edwarda Żmijewskiego, Mariana Szewczyka, Teresę i Ryszarda Gabryelów, Anielę, Józefa, Marka, Jana, Annę, Stefanię, Stanisławę, Marię i Antoniego Jagiełków, Rozalię i Jakuba Grabskich, Stanisławę i Jana Głąbów, cr Jagiełków, Grabskich i Jurków, Wiktorię, Wacława, Michała i Zdzisława Pawłowskich, Mariannę i Władysława Gumiennych, Jerzego Poukarda, Kazimierza Piechórę, cr Pawłowskich i Gumiennych /

70.+Klementynę, Mariana, Mariannę, Janusza i Stefana Chmielewskich, Kazimierza i Krzysztofa Wilgosów, Kazimierza i Mieczysławę Piątkowskich / Helenę, Edmunda i Tomasza Przygódzkich, Irenę Cichocką, Janusza Gulatowskiego / Zofię i Wiktora Merlewskich, Zygmunta Nawrota, cr Merlewskich, Nawrot, Krzyżek, Artaniak i Twardo / dziadków Grymuła i Gruczek, Annę Łosiewicz, Jana Kantego Grymułę / cr Kęsickich, Andrzeja Kilińskiego, Andrzeja Wnuka / Alinę i Franciszka, Małeckich, Stefanię i Mieczysława Wocka

71.+cr Komorowskich, Tyborowskich, Sikorów, Kosińskich, Kownackich, Gierymskich, Piekutów, Czajków, Bogurskich i Zientków / Bronisława Komorowskiego, Jana Piekutę, Roberta z cr Domaszczyńskich, Kupiszów, Pakułów i Pijanowskich / Michała, Wandę i Bachanowiczów, Krzysztofa Dojdę, Annę i Adama Kalinowskich / Andrzeja Kurpińskiego, Irenę, Tadeusza, Krzysztofa i Kazimierza Świątkowskich, cr Miętusów, Kurpińskich i Świątkowskich / Andrzeja i Stanisława Kuklińskich, Janinę i Henryka Filipiaków, Henrykę i Jerzego Burzyńskich /

72.+Apolonię i Władysława Pieniążkiewiczów, Eugeniusza, Czesławę i Henryka Sobiesiaków, Zofię i Walentego Staszewskich, Henryka Golczyka, Katarzynę Piekarską, Filomenę i Adama Gwiazdowskich, Józefa, Krystynę, Marka i Roberta Wielechowskich / Zygmunta i Marię Budzyńskich, Albina Kaczmarczyka, Aleksandra Wiktorowicza, Bronisławę Cybulską / Kazimierza Myśliwca, Zofię, Krzysztofa, Agnieszkę, Józefę i Stanisława Łoniewskich, Helenę i Bogumiła Jabłońskich, Irenę i Stanisława Owsianko / Edwarda Zamielskiego, cr Rydzewskich, Grzeszczaków, Zamielskich, Kocięckich, Kierzaków, Ruszkowskich, Olędzkich i Nowickich /

73.+ / Kazimierza Sobańskiego, Piotra Teodorowicza, Rudolfa, Jana, Helenę i Elzbietę Greb, Zofię i Czesława Cierzniaków, r-ców Antoninę i Franciszka Chmurów / Janinę, Edwarda i Ryszarda Zawadzkich, Łucję, Stanisława i Jerzego Jelińskich, Gabrielę i Jerzego Gadomskich, Julię, Krzysztofa i Leona Kowalskich / Stanisława Kotowicza, cr Kotowiczów, Niewińskich, Sitkiewiczów, Kondraciuk, Szymborskich, Jakończuk, Pietrzaków, Syper, Deniziaków, wszystkich poległych w tragedii smoleńskiej, dusze w czyśćcu cierpiące /

74.+Kazimierę i Mieczysława z cr Mossakowskich, Kobylińskich i Żbikowskich/ Ryszarda, Jana i Mariannę Wróblewskich, Korneliusza, Henrykę i Jana Lisieckich, Jadwigę i Czesława Gawryluk, Alinę i Tadeusza Skrockich, dziadków Wróblewskich, Zawistowskich, Lisieckich, Kowalczyków i Patoka / Ludwika, Zofię i Kazimierza Stelmachów, Zenona Wilka, Franciszka i Cecylię Kryszczuk, Ignacego Deca, Mieczysława Roguskiego, Barbarę Wiśniewską, Czesławę Patoka / Jana Kolasę, Władysława Walczewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące /

75.+Marylę Kucińską, Janinę Wardzała, Jadwigę i Jacka Bębeńskich, Jadwigę Stępień, Hannę Lewińską, Barbarę i Waldemara Popielarz, dusze potrzebujące Bożego Miłosierdzia / Czesława z cr Górskich, Kosów, Pałac, Kondek, Wilczków, Annę Trapszo, Elżbietę i Wiesława Ostrowskich, Anetę Gradzką – Cybulską, Irenę Sendek, Janinę Czubek / cr Janas, Józefę, Franciszka, Jana, Reginę i Urszulę Jewusiak, cr Dobrzyńskich, Jadwigę, Anatoliusza, Janusza, Tadeusza, x. Jana Lewandowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące/

76.+Bolesława i Włodzimierza z cr Mosakowskich, Krzysia Czarneckiego, Kamilę i Józefa Jeżów, zm. z rodzin / Mariannę, Władysławę i Czesławę z cr Pasków i Oniśków, Ryszarda Bujalskiego, Mariannę, Floriana, Zofię i Mariana z cr Budkiewiczów, Karolonków i Płachtów, Franciszkę Bendkowską, cr Aleksandrowiczów, Woronieckich, Galów i Misiaków / Anielę i Jana z cr Wiązowskich, Antoniego i Edwarda Kuśmierskich, Krystynę i Antoniego Pieniążków, cr Żbikowskich i Rudnikowskich, Tadeusza Domagałę, Tadeusza Wiewiórę /

77.+ Florentynę, Leokadię, Konstantego, Feliksa, Adama, Czesława i Lucjana Romanów, Helenę, Reginę Eugeniusza i Błażeja Leśniewskich, Halinę i Franciszka Kołodziejów/ +Zygmunta Zająca, Antoninę i Jana Walaszczyków/ +Mariusza Majewskiego, Czesława, Reginę, Lecha i Eugenię Papków/ +Lucjana Błaszczaka, Bożenę Matuszewską, cr. Błaszczaków, Sadzyńskich, Matuszewskich i Smolińskich/ +Zygmunta, Marka, Krzysztofa i Apolonię z cr. Świderskich, Nowacików, Bielińskich, Rutkowskich, Kosów, Zająców, ks. Zygmunta Wudarkiewicza/

78.+cr. Gierałtowskich, Jankowskich, Flisów i Banachów, Stefanię Skłowską, Janusza Słabika/ +Stanisławę, Stanisława, Franciszkę, Ignacego, Ryszarda i Marię Kasprzaków, Aldonę, Jana i Zbigniewa Kochmanów, Ewę Zambrzycką/ +Irenę, Bożenę i Stanisława Holm, Józefa Kwolka/ +Jadwigę, Jerzego, Helenę, Jakuba, Pawła, Tadeusza, Stefanię, Mariana i Felicytę Mroziewiczów, Katarzynę, Franciszka i Ferdynanda Dądzików, Alicję i Józefa Przyrowskich, Zbigniewa Jaworskiego, Alfredę Żurowską, Marię i Jana Szumskich/ +Marię, Wacława i Alicję Ziółkowskich, Alberta Bucholtz, Janinę i Jana Pyrkowskich, Emilię Dziedzicką/

79.+Jadwigę, Aleksandra, Alinę, Janinę, Stanisława, Wiktora i Annę Rzeczyckich, Zofię, Kazimierę, Bronisława i Stanisława Góralczyków;/ +Dariusza, Adelę, Czesława, Konstancję i Jana Sapiejewskich, Józefa i Hipolita Pamrów, Genowefę i Alfonsa Budnickich, cr. Sapiejewskich, Budnickich, Pamrów i Bielińskich, Barbarę Mateńka, Marylę, Krystiana, Halinę i Czesława Borkowskich, Cristinę Gigliotti;/ +Kazimierza Tyszkiewicza, Helenę, Stefana, Sławomira i Krystynę Witesków, cr. Tyszkiewiczów, Witesków i Wojciechowskich

80.+Zofię i Szczepana Szkopek, Czesławę i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Brześniewską, Hnrykę i Lucjana Grabowskich; / Jana Nartonowicza, Janinę i Franciszka Szczepaniak, Jana Budnego, braci: Stefana, Eugeniusza i Jerzego;/ Marka, Izydora, Annę i Antoniego Bieniek, Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa i Elżbietę Śmigasiewiczów, Zygmunta Podleckiego, Stanisławę i Antoniego Bujanowskich, Ireneusza Koźbiał, Barbarę i Ryszarda Liberadzkich;/ Stanisława Gontarka, Mariannę i Wacława Bramowiczów;/

81.+Kazimierę i Zygmunta Chajczuk, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewiczów, Julię, Jana i Zbigniewa Eksterowiczów, Mariana Brzuchacza, Władysława Oniszka;/ Teodora, Helenę i Mariannę Śmigrodzkich, dziadków Piotrowskich, Stanisława, Czesławę, Włodzimierza, Jerzego i Elżbietę Czajkowskich, Adama Burzym, Sławka Duszaka i Helenę Kopeć;/ Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Eugeniusza i dzidków Koblak, Cecylię Iwańską, Józefę Urbańską, Kazimierę Dymarską i Stanisława Tysko;/

82. † Andrzeja, Stanisława i Czesławę Bergerów, Irenę Mańk, Leokadię Łakus, Franciszka i Iwonę Gawrońskich, Halinę i Jerzego Szymczaków;/ † Zofię i Stanisława Kowalczyków, dziadków Kowalczyków i Bartoszewskich, Janinę i Jana Szlaskich, dziadków Szlaskich i Wiśniewskich  +Jana, Zofię, Bolesława i Irenę Rudnickich, Jadwigę i Bolesława Kilarskich;/ Stanisława, Modestę, Barbarę, Zdzisława, Stanisławę i Leonarda Chudzyńskich;/ Henryka Kopańskiego, Mariana i Genowefę Rogaskich;/ Józefę i Władysława Czajkowskich, Marię i Stefana Janiszków, cr Krajewskich, dusze w czyśćcu cierpiące;/

83. †Genowefę i Antoniego Gruczek, Weronikę Kilis † Leokadię i Kazimierza Nowickich, Józefę i Piotra Mikulskich, Jadwigę i Mariana Mikołajczyk, Janinę, Mariannę, Jana i Krzysztofa Krakowiaków, Julię i Czesława Sobiesiaków;/ † Cecylię, Elżbietę Derkacz, Edwarda Derkacza, Ryszarda Kubalskiego †Zygmunta, Jana i Teresę z cr. Eljaszczuków, Barbar ę i Henryka Mężyńskich, z cr. †Rozalię i Franciszka Tuszyńskich, Sylwestra, i Wincentego Krakowieckich, Rafała Gemzę, Jana Podgórskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

84.† Józefa, Wiktorię i Sabinę Banych, Mariannę i Stanisława Lenarcików, Stanisławę i Henryka Świtajów, Antoniego i Janinę Włodarczyków, Zdzisława i Stanisława Jopek, c. r. Banych i Włodarczyków † Mieczysławę i Mieczysława Łada, Alinę, Mariana Stanisławę i Piotra Suwińskich, Zenona Ostrowskiego, s. Mariolę Dawidziuk, Stanisławę i Piotra Gołębiewskich, Janinę Ławnicką † Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Dachniewską, Ryszarda Mielczarskiego;/ Jana i Wiktorię Pawlikowskich, Jana i Annę Wtulisiak;/

85 †Olgę, Józefa, Stefanię i Jana Kaczmarczyków, Teofanię, Jana Chudzików, Anastazję Szulia, Józefa Zęgotę, Irenę Kobylińską, Jana, Grzegorza, Dariusza i Marcina Wierzbickich, Zbigniewa Rostkowskiego, Stanisława i Jana Rosłoniec, † Marka Prządaka, rodziców Kunkowksich i Prządaków oraz rodzeństwo z obu stron + Leokadię, Franciszka z  cr. Piszczelskich.† Janusza, Mieczysława, Reginę i dziadków Pielaków, Wilgosów i Pawlaków, Reginę Gietkę, Janinę i Pawła Kaszewskich, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu †

86.† Małgorzatę, Adama, Krzysztofa z c. r. Skarzyckich, Zakrzewskich, Garbaczów, Karczewskich, dusze w czyśćcu cierpiące † Anastazję, Edwarda, Magdę, Wacława i Stefanię Zberezińskich, Stanisława, Józefa i Piotra Gaurowiczów, Annę, Andrzeja, Alinę, Aleksandra, Agnieszkę, Mariannę i Mirosława Andrzejczaków, Irenę i Tadeusza Purzyckich, Polaków pomordowanych przez UPA na kresach wschodnich, dusze w czyśćcu cierpiące† Helenę, Eugeniusza, Zbigniewa, Mariannę i Józefa Smogorzewskich † Władysławę i Jana Kurzypów, Marianna, Annę, Piotra i Władysława Galińskich

87. † Stanisława z cr. Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Barbarę i Edwarda z c r. Wyczesanych i Wiśniewskich, dziadków Pagaczów, Wiktorię Pagacz, c. r. Pagaczów i Pasierbów † Stefanię, Leonarda, Sławomira Krawczewskich, Franciszka, Zofię i Jana Marciniaków † Jana, Scholastykę, Kazimierza i Danutę Czuchanów, Romana, Józefę, Antoniego, Ryszarda, Pawła, Barbarę, Andrzeja i Adama Jaroniów, Wincentego i Włodzimierza Cieślińskich, Teresę Nowacką i Mariannę Michalską;/ † Longina Góreckiego

88.† Janusza Woźniakowskiego, Michała, Władysławę, Reginę, Józefa i Michała – Romana Sosińskich, Mirosławę i Tadeusza Sawickich, Jadwigę, Sabinę, Elżbietę, babcie i dziadków † Mariana i Marię Milewskich, Stanisława i Konstancję Dyksińskich, Wiktora, Stanisława i Julię Rydzewskich † Józefa, Janinę i Małgorzatę Skoniecznych, Macieja, Bolesława i Franciszka Pustelników, Zofię, Aleksandra i Rajmunda Cukrowskich, Anielę, Franciszka i Jadwigę Sobczaków, Romana, Agnieszkę, Zofię i Romualda Skoniecznych, Wandę i Bolesława Stępniów, Martę i Mikołaja Łabienków, Władysława Bułę

89. † Genowefę, Stanisława, Eugeniusza i Andrzeja Wesołowskich, Stanisława i Stanisławę Mamczaków, Józefę i Władysława Jóźwiaków, Mariannę i Józefa Maliszewskich, Ewę Wąsik, Rafała Szadkowskiego, Edwarda Mamczaka, dusze w czyśćcu cierpiące † Marzannę i Antoniego Oleksiaków, Helenę i Stanisława Beltów, Stanisława Porzucek † Janinę, Danutę i Piotra Lankiewiczów, Annę Bogusiewicz † Irenę i Mieczysława Janowiaków, Salomeę i Wandalina Jasińskich, Genowefę i Bronisława Łoskotów † Małgorzatę Grzymułę

90.† Leokadię, Józefa i Krzysztofa Prokopów, Marzenę Stemplewską † Amelię i Franciszka Wasilewskich, dzieci i dziadków z obydwu stron, siostrę zakonną Teresę, Barbarę i dziadków Dembowskich, Zygmunta Skorupskiego, Janinę Wasilewską i dusze w czyśćcu cierpiące † Remigiusza, Bogdana, Marcjannę i Franciszka Salwinów, Kazimierę, Mariana, Jana, Michalinę i Władysława Jakubiaków, Piotra, Anielę, Włodzimierza, Franciszka, Helenę i Bronisławę Pomaskich, Marię Słonczewską i Mieczysławę Kosobucką

91.† Feliksa, Leokadię i Wiesława Królów, Tadeusza, Teresę i Juliana Zakrzewskich, Franciszkę i Zdzisława Zalewskich † Adama, Irenę i Stanisława Buczków, c. r. Smuniewskich, Anastazję Waleczek, Agnieszkę Jamiołkowską, Jadwigę Helińską, s. Zofię Zabłocką, Stanisława Rynkowskiego, Romana Kołodzieja, Waldemara i Edwarda Kostrzyckich † Jadwigę Guberską, Krystynę i Mariana Maciejuk, Teresę i Józefa Kochowskich, Janinę i Franciszka Giereło, Romana Jurzystę, Andrzeja Masłowskiego, Marcina Kochowskiego, c. r. Szoplików, Guberskich, Maciejuk, Kochowskich, Istruk i Żebrowskich

92. † Czesława Kopczyńskiego † Alfreda, Kazimierę i Stanisława Sobieraj, Janinę i Seweryna Goździewskich, Mariannę i Aleksandra Chądzyńskich, Czesławę Leśniewską, Stanisławę Piotrowską;/ +Kazimierza Wróbla, Irenę-Annę, Władysława-Henryka i Marka-Daniela Gawryńskich, Marię, Bolesława i Antoniego Szulc;/+ Reginę i Marka Kuźnickich, Ireneusza, Mieczysława, Stanisława i Annę Żywczaków, Helenę i Stefana Gierałtowskich, Czesławę, Edwarda i Jana Helwig, Marię, Mieczysława, Bronisława i Zbigniewa Zielińskich, Krystynę, Marka i Mieczysława Przybysz, cr. Szczęsnych, Jagielskich i Czapskich;/

93. +Albina Kaczmarczyka, Zygmunta i Henryka Rosów;/ + Lucynę Antkowiak;/+Stanisława, Zofię i Bronisława Góralczyków, Stanisławę i Franciszka z cr Sepełowskich i Góralczyków;/+ Franciszka i Wacławę Klimczewskich, Wiktorię, Stefana i Barbarę Spytek;/ Wiesława, Tadeusza i Helenę Fabijańskich, Janinę Enfocht, Mariannę Terlikowską;/ Elżbietę i Czesława Kruszewskich, Helenę i Pawła Szoć, Janinę i Stanisława Marcisz, Irenę i Jana Kudokas, Eugenię i Jana Nowaków, Wacławę Michalską;/ +Irenę i Stanisława Wyłupek, Stanisławę i Czesława Stefanowskich, dusze czyśćcu cierpiące;/

94.+Wincentego, Helenę, Jana, Annę i Janusza Mika, Stanisława i Franciszkę Kuś, Anielę Gibek, Marię Grzesiak, Stanisława Bębenka, Krystynę i Mariana Frosik, Franciszkę Krążek, Stefanię Wędzichę, Bartosza Madeja i Bartosza Bogackiego;/ Jana i Zofię Parobczy, Helenę i Tadeusza Kobylińskich;/ Józefę i Jana Bogusz, Helenę, Zofię, Ludwika, Bogdana i Jana Olszewskich;/ Zdzisława Pietruchę, r-ców i dziadków Mianowskich i Pietruchów;/ Zdzisława Wyszyńskiego i jego r-ców: Aleksandrę i Władysława, Annę i Franciszka Szybowskich;/

95. +Antoniego i Barbarę Średniawskich, Ryszarda, Stanisławę i Franciszka, Krystynę i Krzysztofa, Leszka z cr Małysów i Michtów, Janinę i Stanisława, Mieczysława cr Fijalskich i Bagińskich, Średniawskich, Martuszewskich, Witków i Wastagów, Helenę Bednarz, ks. Stanisława Martuszewskiego, Antoniego, Katarzynę i Jana Biskup, bpa Tadeusza Płoskiego, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, ks. Stanisława Mikulskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego;/

96. +ks. Jana Lewandowskiego ks. Kazimierza Stępnia, ks. Józefa Abramowicza, zm. Kapłanów i Osoby Konsekrowane, Irenę Złotkowską, Zbigniewa Maślankę, Leokadię Cyranowską, Kazimierza Ołtarzewskiego, Marka Banaka, Emilię Sędzik, Barbarę Kubalską-Hołuj, Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Anielę, Jana, Janusza i Adama Maślankę, Leona Szumaczuka, Jana Grzywaczewskiego, Romanę Wichrzycką, Wiesława i Witolda Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką,

97.+Joannę Przyborowską, cr Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików i Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Antoniego Bąka, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, Józefę Władysiewicz, artystów scen polskich, zmarłych chórzystów naszego Chóru Parafialnego;/ Jerzego i Stanisława Bralskich, Romualdę i Longina Lewandowskich, cr. Gałczyńskich i Lewandowskich, Zofię, Aleksandra i Józefa i z cr. Wierzbickich, Teodozję i Andrzeja Rzążewskich, Franciszkę i Seweryna i zm. z cr. Kobylińskich i Kowalczyków,

98.+Adama i Jacka z cr Wiśniewskich, Sobolewskich, Wodowskich i Kwasnerów, Jana Martyniaka, Zbyszka Trojańczyka, Bogdana Miatkowskiego, Adama Anuszkiewicza, Elżbietę Łuczak, Andrzeja i Leszka. z cr Piaścików, Bandurskich, Grabowskich, Chrzanowskich, Piecychnów i Kleponisów, Artura Kępistę, Annę i Zdzisława Damięckich, Władysławę i Jerzego Leśnych, z cr. Grzybowskich, dusze w czyśćcu cierpiące i te, które nie mają pomocy od swoich bliskich;/ Dariusza Siemka;/

Lucynę Antkowiak;/ +Alinę i Zygmunta Pękalskich, Jana i Barbarę Zielińskich, cr. Gawarkiewiczów, Włodarczyków i Pękalskich;/

 

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś