Ogłoszenia parafialne na 20 października 2019 r.

 1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

 2. Dzisiaj, w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową Św. Jana Kantego, Wizytację Kanoniczną i uroczyste poświęcenie Figury Św. Michała Archanioła. Msze Św. są odprawiane według porządku niedzielnego. Ks. Bp Romuald Kamiński rozpocznie wizytację kanoniczną od udziału we Mszy Św. o godz. 10.00 i każdej następnej, a o godz. 13.00 ks. Biskup odprawi Mszę Św. w intencji parafian i dokona uroczystego pobłogosławienia Figury Św. Michała Archanioła. W dniu dzisiejszym w naszym kościele jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

 3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych;
  • dzieci od poniedziałku do piątku o godz.17.15,
  • wszystkich w dni powszednie po Mszy św. wieczornej,

   Dzisiaj dla wszystkich nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o godz. 17.00 i będzie połączone z litanią do Św. Jana Kantego oraz procesją eucharystyczną.
 5. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszach Świętych oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

 6. W zakrystii i w kancelarii przyjmujemy wypominki: jednorazowe, roczne i na Msze Święte w oktawie.

 7. Od dzisiaj przed kościołem u naszych ministrantów można zakupić znicze.

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś