O CO CHODZI?

Grupa będzie gromadziła 20 małżonków, którzy będą modlić się za swoich współmałżonków i za wszystkich małżonków z tej grupy różańcowej. Tym sposobem każdy małżonek będzie codziennie „omadlany” całym różańcem. Każdego dnia za Twojego małżonka modlić się będziesz Ty oraz 19 innych  małżonków, czyli każdego dnia za Twojego ukochanego męża lub ukochaną żonę będzie odmawiany cały różaniec. Twój małżonek będzie więc miał zapewnioną opiekę Maryi każdego dnia.

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Nasza modlitwa oparta będzie na „róży różańcowej”. Ta nasza będzie o tyle specyficzna, że będzie to wspólna modlitwa małżonków za współmałżonka. „Zbiera się” grupa 20 małżonków, którzy tworzą grupę różańcową. Każda z osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca w dowolnym dla siebie momencie dnia. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne że codziennie modlą się za swoich małżonków oraz współmałżonków wszystkich członków ich grupy. W ten sposób codziennie małżonek odmawia jeden cały różaniec w intencji współmałżonków.

DLACZEGO POWINNAŚ PODJĄĆ TĘ MODLITWĘ?

- jesteś żoną/mężem  kochającą/ym, mądrą/ym i troskliwą/ym

- Twoim powołaniem w małżeństwie jest modlitwa o zbawienie Twojego męża/żony

- pragniesz aby w Twoim małżeństwie wielkie rzeczy czynił sam Bóg

ILE CZASU ZAJMIE MI TO KAŻDEGO DNIA?

4-5 minut o dowolnej porze Twojego dnia. Modlitwa dziesiątką różańca to poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby mąż/żona  miał/a opiekę przez 24 godziny. Oczywiście, podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania wobec naszych  współmałżonków, jednak modlitwa za nich takie działania z pewnością wspomoże.

KOGO OBEJMUJE TA MODLITWA?

Twojego męża/żonę oraz mężów/żony pozostałych  żon/mężów z naszej grupy różańcowej.

CO ZYSKUJEMY Z POWODU UCZESTNICTWA W TAKIEJ MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ?

- Dajemy najpiękniejszy prezent naszemu mężowi/żonie (i to codziennie) – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask – pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za mojego męża/żonę, nawet wtedy, gdy sama zapomnę – jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za naszych mężów odmówiony jest cały różaniec!)

- Rozwój naszej osobistej modlitwy

- Zaliczone jest nam jakbyśmy codziennie odmówiły cały różaniec

INTENCJE, W KTÓRYCH BĘDZIEMY SIĘ MODLIĆ:

- o błogosławieństwo dla męża/żony, uzdrowienie zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje, łaskę przebaczania;

- o dar wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości;

- o rozszerzanie się tego dzieła, aby jak największa liczba współmałżonków była objęta modlitwą, a dzięki temu przez ręce Maryi otrzymała błogosławieństwo;

- za Ojca Świętego i w intencjach przez Niego wypowiedzianych oraz w intencji całego Kościoła Świętego;

- o pomoc Bożą w trudnościach i wzajemne oddanie siebie małżonków.

ORGANIZACJA:

- Start: gdy zbierze się 20 Małżonków

- czas zawiązania Róży to 20 miesięcy (tak aby każda z nas mogła odmówić wszystkie tajemnice),

- po 20 miesiącach możemy dalej kontynuować,

- w każdej chwili możesz zrezygnować jednak aby była zachowana ciągłość pełnego różańca wcześniej należy poinformować o tym zelatorkę aby ta mogła odmawiać brakującą tajemnicę do czasu znalezienia nowej żony lub mężą

- pierwszą tajemnicę nadaje zelatorka (email)

- zmiana Tajemnic następuje o jedną do przodu co miesiąc 

- zelatorka przypomina o zmianie tajemnic na koniec każdego miesiąca (email)

- co miesiąc należy potwierdzić uczestnictwo w modlitwie (email)

- małżonkowie którzy, mają pragnienie modlić się będą poproszeni o imię męża/żony, nr. tel i adres mailowy a dane te będą udostępnione jedynie w Twojej wspólnocie Różańcowej po to aby w razie takiej konieczności moglibyście poprosić siebie nawzajem o dodatkową modlitwę

- po zebraniu przynajmniej 20 małżonków zrobiona zostanie lista, którą będzie można zobaczyć w poście grupy następnie nadane każdemu małżonkowi tajemnice i wysłane maile

ZAPROSZENIE

- Jeśli pragniesz podarować swemu mężowi/żonie najpiękniejszy prezent jakim jest modlitwa różańcowa serdecznie zapraszam,

- Jeśli się wahasz przeczytaj co się wiąże z tą modlitwą i porusz serca aby na nowo zakwitła wielka miłość.

- A może czujesz, że to jeszcze nie ten czas - Bóg jest cierpliwy i będzie czekał na Twoje spotkanie z Nim.

- Jeśli sama nie możesz dołączyć opowiedz o tym  innym  małżonkom - może jest wśród nich taka, która czeka na to wezwanie...

Owocnej modlitwy

Z Panem Bogiem

 

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ I JEZUSOWI

Królowo Różańcowa Świętego Tobie całym swym sercem powierzam mojego męża/żonę  i wszystkich małżonków objętych modlitwą w Różach Różańcowych Małżonków.

Królowo Rodzin otocz ich płaszczem swej cudownej opieki oraz strzeż przed wszelkim złem i i doprowadź do Tronu Najwyższego.

Królowo Pięknej Miłości do Twych stóp zanoszę wszystkie nasze modlitwy, dziękczynienia i prośby.

Matko przez tajemnicę Życia Jezusa uproś u Boga łaskę wspólnego małżeńskiego dialogu i modlitwy , abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości a w trudnościach otrzymali Bożą pomoc i byśmy byli sobie wzajemnie oddani.

Matko pobłogosław naszym mężom/żonom a za wstawiennictwem Jezusa ulecz ich zranienia oraz wszystko to co uzdrowienia potrzebuje.

Matko niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej małżonków doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Tobie powierzamy się bezgranicznie i w całości.

Bądź uwielbiony Panie w moim mężu/żonie. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nim „jedno ciało”. Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość, jego myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, był Twoim umiłowanym na wieki. Amen.

 

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś