Msze święte

W niedzielę:
7.00, 8.30, 10.00,
11.30 (z udziałem dzieci), 13.00, 18.00 (młodzież)
9.00 liturgia grekokatolicka w Wieczerniku
W lipcu i sierpniu:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00, 20.00

W dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00
W Adwencie:
6.15, 6.45 (roraty), 18.00

Nowenny

Do Ducha Świętego
poniedziałek 18.00
Do M.B. Nieust. Pomocy
środa 18.00
Do Miłosierdzia Bożego
piątek 18.00

Kaplica adoracji

niedziela
8.00-14.00
poniedziałek-środa
7.30-17.30

od 7.30 we czwartek
do 17.30 w sobotę
trwa adoracja nieustanna

Spowiedź

Podczas każdej Mszy Św.

Kancelaria

poniedziałek - piątek
08.30-10.00
16.00-17.30
dodatkowo:
czwartek 19.00-20.00
sobota 08.30-10.00

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego
ul. ks. J. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 53

1. +Za zmarłych papieży, biskupów, ks. Anatola Sałagę, ks. Józefa Burzę, ks. Bolesława Karczmarskiego, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Rębelskiego, ks. Obuchowskiego, ks. Franciszka Łapińskiego, ks. Franciszka Głuszcza, ks. Jana Mrugacza, ks. Mirosława Konopkę, ks. Jana Pałgana, ks. Andrzeja Serkowskiego, ks. Zenona Tomczaka, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Jana Lewandowskiego, ks. Zygmunta Chmielewskiego, ks. Czesława Miętka, za ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów parafii, zm. siostry zakonne, katechetów i nauczycieli, wszystkich zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu.

2. +Zofię, Henryka, Tadeusza, Adolfa, Walerię, Lucynę, Lucjana, Reginę, Henrykę i Mirosławę, cr. Szcześniaków i Wojtkowskich, Lucjana, Irenę, Elżbietę, Aleksandra, Stanisławę, Józefa, Leokadię, Jana, Janinę, Konstantego, Halinę, Bronisława i Zofię z cr. Tymińskich, Genowefę Wróbel, Kazimierza, Wincentego, Stanisławę, Stefana, Eugenię, Wincentynę z cr. Złotkowskich, Pelagię, z cr. Bonisławskich, Bogdana Zakrzewskiego, ks. Michała Tewiaszewa, ks. Jana Sabaka, ks. Gerarda Jareckiego, Stefanię z cr. Mitkowskich,

3. + Wiktorię Pagacz, dziadków z cr. Pagaczów oraz Pasierbów, Stanisława Gładkiego, i dziadków z cr. Gładkich, Dobranowskich i Pasulów, Barbarę i Edwarda, z cr. Wyczesanych i Wiśniewskich;/ Marka, Helenę, Józefa, Jadwigę, Jana, Zdzisława, ks, Franciszka i r-ców Głuszczów, Irenę i Franciszka Sierawskich, Mariannę i Stanisława Trzaskomów, Antoniego, Zofię i Stanisława Magierów, Helenę i Henryka Kreczmańskich, dziadków Czajkowskich, Sierawskich, Ryszarda Ponichterę, ks. Franciszka Dumańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

4. +Rozalię i Franciszka Tuszyńskich, Sylwestra i Wincentego Krakowieckich, Rafała Gemzę, Jana Podgórskiego, cr. Tuszyńskich, Krakowieckich i Wojtkowskich;/ Annę i Franciszka Góreckich, Tadeusza Cywińskiego;/ Stanisława i Henrykę Małeckich, Stanisławę i Stanisława Gąseckich, dziadków Gąseckich, Małeckich, Grochowskich i Głuszcz, Jana Luśnię, Edwarda i Czesława Gluszczów, cr. Gąseckich, Małeckich, Buczyńskich, Miętków i Grochowskich;/ Jerzego Hankiewicza;/ Jerzego Lis;/ Adama, Helenę i Zygmunta Zając;/

5. +Mariana, Mariannę, Kazimierza Nowosielskich, Genowefę i Franciszka z cr Januszczyków, Nowosielskich, Królów, Szumowskich, Kamerów, ks. Zdzisława, Janinę i Stefana Walczaków;/ Jana i Mariannę Zagrodzkich;/ Stefanię i Tadeusza Kruszewskich, Michalinę, Stanisławę i Adama Krysiak,/ Helenę i Wacława Podleśnych, Zygmunta Sosnowskiego i dziadków/ Jana Kiliańskiego, Mariannę, Janinę i Antoniego Kalińskich oraz ich rodziców;/ Stanisławę, Tadeusza, Danutę i Franciszka Zalewskich, Franciszkę Orłowską;/

6. +Stefanię, Leonarda i Sławomira Krawczewskich;/ Zofię i Jana Marciniaków, Franciszka Słupeckiego;/ Andrzeja, Władysławę i Stefana Fronczek, Józefa, Adelę i Edwarda Kaczorowskich, Mariannę i Kazimierza Kachniarz, Tadeusza i Józefę Młotek;/ cr. Zarębów, Zawadzkich, Jagnieżów, Kowalskich, Wiśniewskich, Bożennę Bańkowską i dusze w cierpiących w czyśćcu;/ Longina, Annę i Leona Góreckich, Filomenę i Feliksa Dobrzyńskich, Walerię, Józefa i s. Teresę ze Stankiewiczów;/ Jerzego, Annę i Adolfa Nerć, Helenę, Zofię i Tadeusza Szczerbakowiczów, cr. Martonów i Świerczewskich;/

7. +Mariusza Niemirę;/ Dariusza i Janusza Szczepankowskich;/ Janinę Zwierzchowską, Janinę i Antoniego Turkowskich, cr. Zwierzchowskich, Fukowskich, Turkowskich i Bazylczuk;/ Józefa Olkowskiego, Helenę i Kazimierza Malinowskich, c.r. Olkowskich i Maluchników;/ Janinę i Andrzeja z cr. Wróblewskich, Załuskich i Turskich;/ Jana i Antoninę Walaszczyk;/ Władysławę i Wacława Wójcików, Janinę i Jana Sitaków, Paraskiewę i Adolfa Wilderów;/ Jana z cr.Kolasów, Władysława z cr.Walczewskich, Koryś, Kuk, Natorskich, Hawryk, Pękałów, Stawskich i dusze w czyśćcu cierpiące;/

8.+ Jarosława, Janinę i Stanisława Mazurków, Piotra, Leokadię, Zdzisława i Feliksa Wójcików, Tadeusza, Teofilę i Stanisława Fabisiaków, cr Mazurek, Wójcik i Fabisiaków;/ Janinę, Bronisława, Annę, Adolfa i Elżbietę Śmigasiewiczów, Marka, Izydora, Annę i Antoniego Bieńków, Leokadię i Jana Sokulskich, Ireneusza Koźbiała, Barbarę i Ryszarda Liberadzkich, Janinę, Wincentego, Jana i Mariannę Walkowskich, zm. z ich rodzin, Leokadię i Feliksa Król i zm. z ich rodzin, Kazimierza z cr Prokopowiczów, Halinę i Józefa z cr Bartulskich, Kazimierza Dydo, Remigiusza Pękalę, dusze w czyśćcu ;

9. + Jana, Zofię, Bolesława i Irenę Rudnickich, dziadków Woś, Stanisława, Modestę, Barbarę, Tadeusza i Zdzisława Chudzyńskich;/ Bolesława i Jadwigę Kilarskich, Bronisławę, Annę, Józefa, Piotra i Jana Wosiów;/ Teodorę i Władysława z cr. Koców, Zofię i Henryka z cr Brylantów, Sternów i Cepników;/ Teodorę i Władysława z cr. Koców, Zofię i Henryka z cr Brylantów. Sternów i Cepników;/ cr Dec,Jabłońskich, Tkaczuk, Wyszyńskich, Kaplińskich, Łapińskich, Prytek i Sakowiczów;/ Stanisława, Reginę, Jana i Tadeusza Dombrowskich;/

10. + Elżbietę i Czesława, Kruszewskich, Helenę i Pawła Szoć, Janinę i Stanisława Marcisz, Irenę i Jana Kudokas, Eugenię i Jana Nowaków oraz Wacławę Michalską;/ Wincentego, Helenę, Jana, Annę, Janusza, Zofię i Czesława Mika, Stanisława i Franciszkę Kuś, Krystynę i Mariana Frosik, Anielę Gibek, Marię Grzesiak, Stanisława Bębenek, Stefanię Wędzicha i Franciszkę Książek;/ Henrykę i Zygmunta Krawczyk, Łucję i Piotra Nawrot, Janinę i Stefana Brzozowskich, księży Jana i Kazimierza, Martę i Feliksa Janiszewskich;/ Włodzimierza i Stanisława z cr Matusiaków;/ Sławomira Kozaka;/

11. + Jadwigę i Jana Homków, Helenę, Marka i Józefa Niepokój;/ Wiktorię, Wacława i Zdzisława z cr. Pawłowskich i Czarnowskich;/ Tadeusza, Janinę, Leona i Aleksandrę Wilewskich, Helenę i Eugeniusza Jakubowskich, Kazimierę, Czesława, Franciszkę i Antoniego Kacprzuk, Anielę i Mateusza Jamiołkowskich, Teresę Jasiecką, Ryszarda Jasińskiego i Janusza Szulca;/ Jadwigę Martyńską, Remigiusza KosmowskiegoWładysławę i Henryka Krygier;/ Mieczysława -Zenona Ostrowskiego, Mieczysławę Łada, Alinę i Mariana Suwińskich, s. Mariolę Dawidziuk;

12. +Krzysztofa i Zenobiusza Kowalskich, Bronisławę, Leopolda i Jana Wiktorowiczów, Stefanię, Mariana i Władysława Gadeckich;/ Henryka, Bronisława i Mariannę z cr. Jurczaków, Strachotów, Boguckich, Czechowskich, Pirklów, Tymińskich, Szulborskich i Łukasików;/ zm. z Róży MB Królowej Polski;/ Czesławę, Józefa, Bogusława i Barbarę z cr. Bisek, Zenobię, Stanisława i Zygmunta z cr. Błaszczaków, dziadków Biesak i Żurańskich, s. Mariolę Dawidziuk, znajomych, przyjaciół, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące;

13.+ Bronisławę, Mariana, Andrzeja i Waldemara Krupic, Józefa i Genowefę Falenta, Bogumiłę Komorowską;/  Genowefę i Szczepana Kunkowskich, Marka, Natalię i Wincentego Prządak, cr Kunkowskich i Prządak;/ , cr. Podgórskich, Puzia, Zapałowskich, Gajkoś, Kuźnickich, Mroczek i Mianowskich ,/ Melanię, Stanisława, Tolimierza, Mariannę, Tadeusza, Kazimierza Tomasza i Kazimierę Szymańskich, Jadwigę i Adama Kowalskich, Jerzego, Julię i Antoniego Bedyńskich, Teresę i Zdzisława Kamińskich, dziadków Szymańskich i Marlęga, dusze w czyśćcu cierpiące;/

14.+ †Stanisława Staważa, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Aleksandra Michalczyka, Konstantego, Władysławę, Janinę, Henryka i Edwarda Zielińskich, Czesławę i Jana Sosińskich;/ Janinę Majewską, Józefa Kowalczyka, Anielę i Teofila Krasków, Antoninę i Stanisława Machnowskich, Janinę i Antoniego Kacprzyków, Bolesława, Sławomira i Tadeusza Adamczyków;/Jerzego,Marię i Jana Hankiewiczów,  Marię i Henryka Król;/  Henryka Kopańskiego, Genowefę i Mariana Rogaskich;/ Włodzimierza Kunkowskiego, Otylię i Władysława Różyckich, Józefę Redziak;/

15. +za wiarę i Ojczyznę, bpa Edwarda Materskiego, ks. Inf. Edwarda Majchera, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Franciszka Śliwę, s. Janę Płaską, s. Urszulę Stamirowską, s. Salomeę Chojnowską, s. Lucjanę Sochacką, Izabelę, Aleksandra i Stefana Kuźnickich, Natalię i Stanisława Kochańskich, Marię, Stanisławę, Władysława, Stanisławę i Jana Kosmowskich, Elżbietę i Mieczysława, cr Machników, Kuźnickich, Kosmowskich i Bulików, Józefa Pawlaka;/ Stanisława Gontarka, M ariannę, Wacława, Genowefę, Tadeusza iMirosława Bramowiczów;/

16. +Leszka Osińskiego;/ Janusza z cr Woźniakowskiego, Władysławę, Michała, Jadwigę, Michała-Romana, Regonę i Sabinę z cr Sosińskich, Tadeusza i Mirosławę Sawickich;/ Zofię, Aleksandra, Józefa, Kazimierę, Wincentego i Józefa Wierzbickich, Teodozję i Andrzeja Rzążewskich, Władysławę, Stanisława, Ludwika, Bogusława, Franciszkę i Seweryna z cr Kobylińskich, Jolantę, Bogusława, Wiesława, Jadwigę i Kazimierzaz cr Kowalczyków;/ Wacława Gołębiowskiego, Jana i Władysławę z cr Kurzypów, Gilów i przyjaciół;/

17. + R-ców Kazimierza i Władysławę, braci i dziadków Jarmołowiczów, dziadków z cr Górskich, Edwarda, jego r-ców i brata z cr Flaków, Mieczysława, Annę, Kazimierza, Tadeusza i Krystynę Kucharskich, Mariana Szyszkę, Marzenę Rudzińską, Annę Momot, Zbigniewa i Danutę Kozyrów, Marię Piekłowską, Józefa Dudzińskiego,Antoniego i Genowefę Adamczuk, Stanisława Paśk, Jadwigę i Jana Łukaszuk, Zdzisława Zgieruń, dusze w czyśćcu cierpiące;/ Józefa, Mariannę i Tadeusza Dymińskich;/ Lucynę, Stanisława i Marka Ragalów;/

18. +Jana, Cecylię, Eugeniusza i Jarka z cr.Cwajdów, Jerze i Stefanię z cr Wojtyńskich;/ Helenę, Mariannę, Eugeniusza i Józefa Smogorzewskich;/ Wandę, Edwarda i Jerzego Nowakowskich, Janinę, Jana i Annę Smolińskich;/ Janinę i Zdzisława Kowalskich, Annę i Józefa Zielińskich z dziećmi;/ Leszka Osińskiego;/ Stanisławę, Bolesława i Stanisława Raciborskich, Helenę Kacprzak, Marię Kuchta;/ Małgorzatę, Adama i Krzysztofa z cr Skarżyńskich, Zakrzewskich, Garbaczów i Karczewskich, cierpiących w czyśćcu;/

19.+cr Lasockich, Tomaszków, Trzosowskich, Wrzesińskich i Jurzystów;/ Wandę, Jana, Stanisławę i Piotra Kozłowskich, Annę, Henryka, Kazimierza i Stanisława Szarniaków, Karolinę Karwowską;/ Apolonię i Władysława Pieniążkiewiczów, Czesławę, Eugeniusza i Henryka Sobiesiaków, Zofię i Walentego Staszewskich, Katarzynę Piekarską, Henryka Golczyka, Filomenę i Adama Gwiazdowskich;/ Janinę i Henryka Filipiaków, Stanisława i Andrzeja Kuklińskich, Henrykę i Jerzego Burzyńskich, Henryka Rutkowskiego;/

20. +Andrzeja, Stanisławę, Helenę, Mieczysława i Helenę Pałaszewskich, Stanisławę i Jana Chwalczuk, Marię i Stanisława Więderskich, Tadeusza Chrzanowskiego;/ Stefanię, Antoniego, Krystynę i Hieronima Krajewskich, Wandę, Władysława i dziadków Czerskich oraz Drachali i Staniszewskich, Marię Mosakowską, Marię Kołodziej, zm. bliskich i znajomych;/ Krystynę i Ryszarda Bolestów, Marię i Witolda Rajtnerów, Sylwię Bieńkowską; / Zofię i Szczepana Szkopków, Czesławę i Henryka Szczepanik, Teresę i Tadeusza Karwowskich, Zygmunta Jasińskiego, Felicję Trześniewską;/

21.+ Bronisława Kozieja, Janinę, Jana, Bohdana i Zbigniewa Strojewskich, Izydora Rybę, Helenę i Stanisława Sawelskich oraz Jerzego Adamiaka;/ Kazimierę Komorowską, Helenę Antonowicz, Władysławę i Franciszka Kowalczyków, cr. Komorowskich, Kowalczyków i Dziurkowskich;/ Władysława, Henrykę i Józefa Gralewskich; Julię i Czesława Fluksów;/ Teresę Chalęba, Stefana Tajanko, cr Ostrowskich, Zielińskich, Kropiewnickich, Supińskich i Januszczyków, dusze w czyśćcu;/ Czesławę i Zygmunta Krzyczkowskich;/ Irenę, Stanisława i Jana Prusińskich;/

22. + Zygmunta, Apolonię, Danutę i Irenę z cr. Świderskich, Bielińskich, Zająców, Rutkowskich Kosów, Nowacików i ks. Zygmunta Wudarkiewicza;/ Henrykę i Czesława Skorupskich, Irenę, Tadeusza i Waldemara Wilk, Czesławę i Eugeniusza Żbikowskich;/ Stanisława, Helenę i Henryka Hunder, Jadwigę, Czesława, Mirosława i Henryka Koprowskich, Aleksandra i Sabinę Rodź, Franciszkę i Daniela Wiak, Jana Sawoń, Tadeusza Jędrycha, Ryszarda i Stanisława Borys, Tomasza Szadowskiego i dusze w czyśćcu;/

23.+Zenona, Jana i Janinę Michalskich, Irenę, Zygmunta i Zygmunta Kulikowskich oraz dziadków Waszkiewiczów i Kulikowskich;/+ Agnieszkę Suską, Stanisławę i Antoniego Szulików, Mariannę, Jana i Władysława Ziachów+ Antoniego i Genowefę Gruczek, Weronikę Kiliś+ Władysławę i Jana Rapackich, Jerzego Laskowskiego, Mariannę Walkiewicz, cr. Rapackich, Mossakowskich i Laskowskich, Halinę, Teresę i Aleksandra Górczyńskich+ Wacława, Władysławę i Alinę Krzemińskich, Krystynę i Zdzisława Gmitrzaków, Teodorę Kalinowską

24.+ Zbigniewa Rostkowskiego, Janinę i Klemensa Brzezińskich, Hannę Skwarczyńską+ Jana, Bronisława, Annę i Bronisławę Zalewskich, Józefę i Piotra Łukasików+ Henryka i Kazimierza Kawków, Stanisławę, Tadeusza, Mariana, Julię, Elżbietę i Czesława Góralskich, Janinę, Mariana i Halinę Budzisz, dziadków Strzeleckich, Góralskich, Krzemińskich, Osińskich i Oleszczaków, Cecylię Kozłowską, Hannę Deniziak, Hannę Wiedeńską, Wandę Pilich, Hannę Sandacz, Danutę Kępę, Zdzisławę i Andrzeja Lassocińskich, Barbarę Badaczewską.

25.+ Helenę i Władysława z cr. Dżusów, Majerów, Wójtowiczów. + Mieczysława z cr. Kopeć, Weronikę i Michała Woźniaków, Krystynę z cr. Przybyłowskich+ Teresę, Janusza, Waldemara z cr. Sitkowskich+ Katarzynę Ostrowską-Jechalik, Julię, Helenę i Józefa Jechalik, Zofię i Eugeniusza Grzymkowskich+ Kazimierza z cr. Tyszkiewiczów, Helenę, Stefana z cr. Witesków i Wojciechowskich+ Krystynę Gawryszewską i Dorotę Sołtys+ Barbarę i Henryka z cr. Mężyńskich, Zygmunta, Teresę i Jana z cr. Eljaszuk, Mikulskich i Mikłaszów.

26.+ Kazimierza Toczyskiego, rodziców i dziadków z cr Zakrzewskich, Garbaczów, Hennigów i chrzestnych+ Tadeusza Grzegrzółkę, Józefa, Franciszkę, Tadeusza, Bogumiłę, Ireneusza, Zenona i Marię Suwińskich, Tadeusza i Julię Jaglaków, Feliksa, Jadwigę i Bogumiłę Zakrzewskich+ Krystynę i Antoniego Podlaskich, Jana Nalewajek, +Aleksandrę i Jana Skorupów, Helenę i Stanisława Krawczyków+ Mieczysława i Salomeę Pawlaków, Juliana Cywińskiego i dusze w czyśćcu+ Alinę i Zygmunta Pękalskich oraz Barbarę i Jana Zielińskich

27 + Józefę, Józefa, Michalinę i Stanisława Wąsków, Eugenię i Stanisława Milewskich, Mariannę i Ludwika Muszczaków, cr. Wąsków, Muszczaków, Milewskich, Masłoniów, Bramów+ Anastazję, Aleksandra i Szczepana Tolaków, Teresę i Wacława Saniewskich+ Jana Tarnowskiego, Romanę, Feliksa, Tadeusza, Henryka z cr. Kołków i Kujawskich, Feliksę i Tadeusza Bryców, Czesława Wysockiego, Józefa, Eugenię, Helenę, Beatę, Zygmunta z cr. Tarnowskich i Kapica, Sylwię, Teresę i Grzegorza Żmijewskich

28.+ Karolinę, Eugeniusza z cr. Wróblów, Stefanię i Jana z cr. Obłuskich, Sawickich i Leśniewskich.+ Krzysztofa, Włodzimierza, Irenę, Lucynę, rów Kazimierę i Stanisława Żegota+ mamę Cecylię, dziadków Bryłowskich, Perczyńskich, Majewskich, Chamerów, zm. dalszych krewnych i dobrodziejów+ Krystynę, Marię i Józefa Kluska, Marię i Błażeja Okońskich, Tadeusza Gołąbka+ Janinę, Feliksa Makiełkowskich, Julię, Władysłąwa i Zofię, Cyngotów, Marię, Stefana, Jana, Walerię, Jóżefa i Aleksandrę Wierzchowskich, cr. Pawlaczyków, Janiaków, Suszczyńskich, Jadwigę Helińską, s. Jositę (czyt. Dżiosytę) Paczkowską

29.+ Jana i Stanisława Cabałów, Zbigniewa Pulita, Teresę i Ryszarda Gabryelów, Marcina Hauzera, Katarzynę Januszczyk, Helenę Bodziony, ks. Czesława Litaka, ks. Edwarda Żmijewskiego, Stanisława i Jana Głąbów, Jerzego Poukarda, cr. Jurków, Wąchałów, Cabałów i Szewczyków+ Anielę, Józefa, Marka, Annę, Jana, Antoniego, Stanisława, Stefanię, Marię, Jana i cr. Jagiełków, Rozalię i Jakuba Grabskich, Jana Kołodzieja, Mariana Szewczyka, cr. Grabskich i Malinowskich+ Edwarda i cr. Zamielskich, cr. Rydzewskich, Grzeszczaków, Kocięckich, Olędzkich i Nowickich

30.+ Wiktorię, Wacława, Michała i Zdzisława z cr. Pawłowskich, Mariannę, Władysława, Janusza i Tadeusza z cr. Gumiennych.+ Mariannę, Mieczysława i Mariana Chomielów, Juliannę i Mariana Piekutowskich+ Florentynę, Leokadię, Konstantego, Feliksa, Adama, Czesława i Lucjana Romanów, Helenę, Reginę, Eugeniusza i Błażeja Leśniewskich, Halinę i Franciszka Kołodziejów.+ Mariannę, Kazimierza i Teresę Szocińskich, Teresę i Bolesława Grabskich, Halinę Szyszko, Henrykę i Zygmunta Kazimierczaków, Ryszarda Brzezińskiego, ks. Władysława Walczewskiego

31. +Annę i Edwarda Szafaryn, Annę i Antoniego Cukrowskich, Zbigniewa Wocial;/ Egona Heller, Lecha Michaleńskiego i Horsta Śmiałek;/ Jana i Zofię Parobczy, Tadeusza i Helenę Kobylińskich;/ Jana, Józefę i Jana Krysiaków, Helenę i Józefa Kwiatkowskich, Stanisławę, Henryka i Ryszarda Twardowskich, Annę i Janusza Sokowskich;/ zm. z cr Flisów, Banachów, Gierałtowskich i Jankowskich, Stefanię Skłodowską i Janusza Słabika;/ + Elżbietę Kerpert, Krystynę Głogowską, Krzysztofa, Zenoidę i Czesława Rozgów, Dariusza Korszenia, Joannę i Bartosza Polańczyków, Alinę Lewczuk;/

32. † Andrzeja, Stanisława i Czesławę Bergerów, Irenę Mańk, Iwonę Gawrońską, Leokadię Łakus, Halinę i Jerzego Szymczaków, +Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, dziadków Koblaków, Cecylię Iwańską, Kazimierę Dymarską, Józefę Urbańską, Stanisława Tysko, Eugeniusza Koblaka.+ cr. Gąsiorów, Wolaninów i Tosików+ Albina Kaczmarczyka, Henryka i Zygmunta Rosów+ Sławomira, Zofię i Mariana Brzozowskich, Mariana Czerniakowskiego, Sewerynę, Jana i Iwonę Próchniaków, Przemysława Widemajera, ks. Michała Bielińskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

33.† Józefa z cr. Szulborskich, Janinę, Edwarda i Henryka z c r. Strachotów, Tymińskich, Czechowskich, Jurczaków i Łukasików † Zofię i Stanisława Popielarskich, Eugenię, Juliusza, Czesława i Jacka Piątków, c. r. Popielarskich, Truszkowskich, Piątków † Reginę i Józefa Pietrzaków i ich rodziców, Jana i Franciszka, Pawła Sławińskiego † Zofię i Jana Cygańskich i ich rodziców, Łukasza Cygańskiego † c. r. Zubczyńskich, Fetrasów, Stasiaków, Zawadzkich i Sytów;/ + Zofię, Ludwika, Bogdana, Helenę i Jana Olszewskich, Józefę i Jana Bogusz

34.† Józefa, Adelę, Edwarda i Jana Kaczorowskich, Józefę, Tadeusza i Andrzeja Młotków, Halinę i Zygmunta Rosiaków, Barbarę i Piotra Żmijewskich, Teresę, Tadeusza, Janusza, Wojciecha i Rafała Gajzlerów, Helenę, Stanisława i Wawrzyńca Skubaczewskich, Bronisława i Kazimierza Malków, Wacława Sabaka † Helenę i Ryszarda Dudzińskich, Janinę i Henryka Czyżaków, Józefę, Józefa i Jana Marczuków, Zofię, Franciszka i Eugeniusza Wakulińskich, Beatę Twarowską, Mirosława Romańskiego † Stanisława, Zenobię, Stefana i Zenona Wyłupków, Adelę, Stanisława i Henryka Kalinowskich

35. † Grzegorza Kuczyńskiego, Bolesława, Kazimierę, Euzebiusza, Kazimierza, Lucynę i Tadeusza Ślężaków, Weronikę Chorążej † Leokadię, Annę, Katarzynę, Kazimierza i Franciszkę Nowickich, Julię i Czesława Sobiesiaków, Janinę, Mariannę, Jana, Czesława i Krzysztofa Krakowiaków, Jadwigę i Mariana Mikołajczyk, Babcie i Dziadków † Józefa, Wiktorię i Sabinę Banych, Mariannę i Stanisława Lenarcik, Henryka i Stanisławę Świtaj, Zdzisława i Stanisława Jopek, c r. Gugałów, Banych i Włodarczyków, ks. Adama Stefaniaka;/

36. †Mariannę i Franciszka.Murawskich, Stanisława Małachowskiego, Alfreda i Katarzynę Sieg † c r. Białków, Gajewskich, Barszczewskich i Sawickich, Krystynę Piwko, Teresę Walewską † Katarzynę, Ewę, Hannę, Tomasza i Edmunda Grzybowskich, Lucynę, Tadeusza i Andrzeja Goszczyńskich, Józefę i Stanisława Barczyńskich, Danielę i Tadeusza Pyszczków† c. r. Fedurków, Kozyrów, Pomarańskich, Pierogów, Borysów, Orłowskich, Kazimierę Mamełko, Ks. Franciszka Klingiera, Ks. Kazimierza Gawlika, Ks. Jana Pokrywkę;/

37. † Stanisława Gawrońskiego, Anastazję, Edwarda, Wacława, Stefanię, Józefa, Magdę, Mariannę i Eugeniusza Zberezińskich, Annę, Andrzeja, Annę, Aleksandra, Mirosława, Agnieszkę, Mariannę i Andrzeja Jankowskich, c r. Andrzejczaków, Purzyckich, Irenę i Tadeusza Malinowskich, cr. Stefaniaków, za Polaków pomordowanych przez UPA† Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Janinę Korpacką, Jana, Janinę i Władysława Kacprzyków, Bronisława Siporskiego i jego r-ców , † cr. Rutkowskich, Kuleszów, Telaków, Skokowskich i Zdzisława Rutkowskiego;/

38. † Marię i Stanisława z cr. Wyderskich i Niedzieskich, Tadeusza Chrzanowskiego, Stanisławę i Andrzeja Pałaszewskich, Bożenę Kicman, Jacka Chełstowskiego, Marię i Wojciecha Nowakowskich, Stefanię, Mariannę, Helenę, Czesława, Walentego i Helenę Sienickich, Adelę i Władysława Kamińskich, Bronisława Małchowskiego, Helenę, Krystynę i Waleriana Górali, Mariannę i Andrzeja Pacyniaków, cr. Górali, Sienickich, Kamińskich i Małchowskich, WDWCC † Jana, Janinę, Franciszka, Juliana, Wincentego, Genowefę, Juliana, Józefa, Mariannę, Jerzego, Stefana i Eugeniusza

39. † Wacława Gołębiowskiego, Jana i Władysławę Kurzyp z cr. Kurzypów i Gilów † Mariannę, Władysława i Czesława, c r. Pasków, Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię i Mariana z cr. Budkiewiczów,Aleksandrowiczów, Płachtów i Karolonków, Franciszkę Bendykowską, Ryszarda Bujalskiego † Mariannę, Stanisława, Jacka, Justynę, Mirosława, Grażynę, Jana, Antoninę, Jana, Jadwigę, Kazimierza, Tadeusza, Stanisława, Jadwigę, Elżbietę, Leokadię, Piotra, Mariannę, Mariusza, Zofię i Konstantego † Marię i Józefa Szczuka, Genowefę Fila † Danutę i Stanisława Daleckich, Henryka Wieczorka i Wacława Dudka

40. † Leona i Janinę – Rodziców, Jana i Marię – Rodzeństwo, Stefana i Anielę – Teściów, Wiktora, Zofię, Jerzego, Barbarę, Stefana, Irenę, Babcie i Dziadków † Wincentego Kiersnowskiego, Antonię i Czesława Pielach, Aleksandra Zagórskiego, Jana i Krystynę Szeweluków, Halinę i Stanisława † Krystynę, Edmunda i Zbigniewa Szymborskich, Jadwigę i Feliksa Jankowskich, Annę i Adama Kalinowskich, dziadków, chrzestnych, siostrę Mariolę Dawidziuk, Ks. prał. Witolda Kobylińskiego, Annę Petrykiewicz, Elżbietę Brzozowską

41. † Irenę i Mieczysława Janowiaków, Salomeę i Wandalinę Jasińskich, Genowefę i Bronisława Łoskotów † Stanisława i Władysława Massalskich, Henryka Kałuskiego † Roberta, Zygmunta, Ewę i Melanię Rosów, Jana, Bronisławę, Stanisława i Jolantę Zawadów, Franciszka i Michalinę Cichockich, Jana i Janinę Aftewiczów † Feliksa Leczyckiego, Stanisława Małachowskiego, c r. Leczyckich, Naruckich, Małachowskich, Nerkowskich, Kościewiczów, Obuchowiczów i Mikłaszewiczów;/ +cr. Gąsiorów, Wolaninów i Tosików

+ Albina Kaczmarczyka, Henryka i Zygmunta Rosów;/

42. † Genowefę, Józefa, Zofię i Wiktora Odachowskich, Janinę, Macieja i Stanisława Muszyńskich, chrzestnych, c. r. Odachowskich, Muszyńskich, Miluskich, Krzyczkowskich, Bogdana i Stanisława Jastrzębskich, Helenę i Zbigniewa Truszkowskich, Eugeniusza Kosińskiego, dziadków z obu stron, Elżbietę i Edwarda Skarżyckich, Władysława Toczewskiego, Henryka, Kazimierza, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Witolda Kobylińskiego, zm. znajomych i sąsiadów † Iwonę, Joannę, Mieczysławę, Stanisława, Zofię i Antoniego Smolińskich

43. † Jana z cr. Buta, Henrykę Burczyńską, cr. Dobrowolskich, Mikulskich, Fajkowskich i Racinowskich † Marka Chojnackiego, Marię i Jana Matuszkiewicz, dziadków Murawskich i Matuszkiewicz, cr. Murawskich i Matuszkiewiczów,† Helenę, Franciszka, Piotra i Franciszkę Gut, Mariana, Zofię, Wacława Sówków, Annę, Jadwigę, Józefa Studzińskich, Marię, Mirosława i Stefana Bieńkowskich, Walerię, Marię Gutowskie, c r. Gutów, Sówków, Studzińskich, Pielachów i Podleśnych+Jadwigę, Mieczysława i Mieczysława Tatarczuk, Janinę Kulczakowicz;/

44. +Zofię i Aleksandra Kostrzewów, Mariannę i Jana Kmieciaków;/+ Remigiusza Kontraktowicza, Helenę i Jana Skusów, Janinę i Eugeniusza Gąsiorów;/ Włodzimierza, Stanisława, Sławomira, Marka, Teresę, Józefa, Franciszkę, Leokadię i Stanisława Oraczów, Ryszarda i Krystynę Głogowskich, Wacława z cr. Czubaków, Szczygłowskich, Matusiaków, Kwiatkowskich, Majewskich, Pensików i Chacińskich, Teresę Wojtygę, cr. Bartosińskich i Wiecińskich oraz wszystkich znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące;/

45. +Władysławę i Bernarda Jurczyków;/ Konrada, Alfredę i Henryka Szajkowskich, Helenę i Mariana Gąsowskich;/ Mariusza Majewskiego, Reginę i Czesława Papków;/ Jana i Janinę Szlaskich, dziadków Szlaskich i Wiśniewskich, Zofię i Stanisława Kowalczyków, dziadków Kowalczyków i Bartoszewskich;/ +Teresę, Jana, Macieja i dziadków Domańskich oraz Olczyków, Barbarę Koniecką, Mirosława i Tadeusza Mączyńskich, cr. Zeljaszów, Mariana Rżysko, cr. Klajnickich, Andrzeja Kosiewicza, Zbigniewa Szczepanika;/ Henryka, Witolda, Bernarda, Eustachiusza i Agatę Połeć, Wandę, Kazimierza i Mariannę Chądzyńskich;/

46. +Franciszkę, Henryka, Zygmunta, Stanisławę, Bolesława, Kazimierza, Helenę, Zygmunta, Władysława, Cypriana i Salomeę Stadnickich, Bolesława, Mariannę, Jana, Stanisława, Zofię, Józefa, Stefana, Michała, Anielę, Jana i Franciszkę Bojków, Witolda, Hannę i Ewę Szwarców, Mariannę, Wawrzyńca, Michała, Karolinę, Edwarda, Jana, Weronikę, Tadeusza, Andrzeja, Jagusię i Katarzynę Pawęskich, Marię i Michała Ratajczaków, Józefę, Stefana, Katarzynę i Adolfa Wawrzaszków, Joannę Siembab, Karolinę i Jana Majdańskich,

47. + Antoniego, Władysławę i Zbigniewa Burkowskich, Jana, Andrzeja, Władysławę i Annę Burych, Bronisława, Romanę i Ryszarda Puzia, Grażynę i Józefa Milewskich, Wandę Groszek, Józefę Myk, Stanisława Wielosza, Stanisława Wereszczyńskiego, Marię i Piotra Czerwińskich, ks. Stanisława Orłowskiego, dzieci nienarodzone, pradziadków i Polaków pomordowanych na Wołyniu;/+Jana, Zofię i Ryszarda Kazimierskich, Antoniego, Ludwikę, Mariana, Henryka, Stefana i Stanisława Marciniaków;/ Tadeusza Pomaskiego, Cecylię Dachniewską, Jana i Wiktorię Pawlikowskich, Jana i Annę Wtulisiaków, Ryszarda Mielczarskiego;/

48.+Jadwigę i Stanisława Księżników, Annę i Mieczysława Kędziorów, Włodzimierza Mikę, dziadków Korzeniów, Księżników, Kędziorów i wszystkich z rodziny;/ Konstancję i Stanisława Dyksińskich, Marię i Mariana Milewskich, Wiktora, Julię i Stanisława Rydzewskich;/ Jana, Franciszka, Bronisławę i Ignacego Stefańskich, Genowefę i Teofila Ślubowskich;/ Ryszarda Musińskiego, Juliannę, Bolesława i Edmunda Walczaków;/ Kazimierza, Kazimierę i Władysława Borzęckich;/ Kazimierę i Stanisława Żmijewskich;/

49.+Józefa i Janinę Skoniecznych, Zofię, Aleksandra i Rajmunda Cukrowskich, Władysławę Buła, Anielę i Franciszka Sobczaków, Mikołaja i Martę Łabienko, Wandę i Bolesława Stępniów, Helenę Strzałkowską;/ Agnieszkę, Romana, Małgorzatę, Romualda i Zofię Skoniecznych, Macieja, Franciszkę i Bolesława Pustelników, Jadwigę i Jerzego Sobczaków;/ Leokadię i Franciszka Piszczelskich, rodzeństwo: Zdzisława, Irenę, Leokadię, Feliksa, Jarosława, Elfrydę, Bogusza;/ +Marię i Jana Szatkowskich, cr. Chabros i Murawskich, Zofię Jakubowską;/

50. +Stanisława, Józefę, Tadeusza, Janusza i Jerzego Szewczyków, Stefana Kowalskiego, Justynę Nietubyć, Elżbietę Pocheć;/ Huberta i Mirosława Nalewajek, Jolantę, Tadeusza i Ryszarda Kalatów, Helenę, Kazimierza i Jacka Zasłonków, ich rodziców i chrzestnych, Salomeę, Romanę i Teresę Sochackie, dusze w czyśćcu cierpiące;/ Józefa, Wiktorię, Bronisława, Jana, Antoninę i Józefa Mitaszewskich, Aleksandrę, Stanisława, Jadwigę, Czesława, Marię, Rozalię i Wincentego Byczyńskich, Aleksandrę, Stanisława, Piotra, Czesława Janukiewiczów, Zofię Zabłocką, Jadwigę, Antoniego i Barbarę Mrozowskich;/

51.+Alinę i Mateusza Strojników, Elżbietę i Czesława Góralskich, ks. Zygmunta Wudarkiewicza, zm. z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące;/ Henryka, Marcelego, Leszka i Adama Żyłowskich, Wiesławę Szczurowską, Wacława, Stanisława, Ignacego, Leokadię i Wiesława Malińskich, Zofię i Władysława Maciejewiczów;/ Mieczysława i Dariusza z cr. Piórkowskich i Słomskich;/ +cr. Fabianów, Ziemskich, Kalamanów, Matysów i Liberowiczów, Halinę Knut, Macieja Stokarskiego i dusze w czyśćcu.

52. +Barbarę i Wincentego z cr Perczyńskich, Kasiaków, Kawałowskich i Mokosów, Hannę i Antoniego Lipków, Helenę i Norberta Adamczyków, Józefę i Stanisława Sikorskich, Marię i Jana Eliaszów;/ Reginę Rożnowską – Naumiuk, Kazimierza Teofilę, Władysława, Kazimierza i Ignacego Naumiuk, Annę i Ignacego Rożnowskich, , Eugeniusza Matusiaka, Jana Rogowskiego, Mariannę i Henryka Polewaczów;/ +Irenę i Stanisława Wyłupków, Stanisławę i Czesława Stefanowskich, wszystkich zm. z ich rodzin;/ Zdzisława Pietruchę, rów i dziadków Mianowskich, Pietruchów i Józefa Mianowskiego;/

53.+ Bernarda i Dorotę Bludas, Marię i Zygmunta Nadworskich, Jana Szarańca, Franciszkę Szkolnicką, Joannę Piekarską, Stanisława i Janinę Świeców, cr. Bludasów, Nadworskich, Szarańców, Wiśniewskich, Jagiełów, Wrześniów i Kitaszewskich;/ Stanisława, Stanisławę i Elżbietę Kucińskich, Mieczysława, Lucynę, Mariannę i Anastazego Borkowskich;/ Eugeniusza, Mariana i Franciszkę Godlewskich, Kamilę, Helenę, Aleksandra i Jana Gutowskich, Genowefę i Bolesława Olsińskich, Jana i Janinę Świnogów, Teresę i Tadeusza Ślubowskich, Wiesława Saracyna, Irenę Klitta;/

54.+Stefanię, Maksymiliana, Bronisława, Antoniego, Helenę, Krystynę, Galinę i Jurgisa Sargautisów, Helenę, Jana, Zdzisława, Remigiusza, Henryka i Reginę Tryków, Marię i Stanisława Janikajtisów, Marię, Wincentego, Mieczysławę, Janinę i Władysławę Wilkiewiczów, Mariannę i Józefa Domańskich, Danutę Kalińską, Stanisława Malinowskiego, Marię Szuszkiewicz, Leszka Chajewskiego;/ Jana i Reginę Poryckich, ks. Krzysztofa Niemyjskiego, Antoniego i Helenę z cr. Niemyjskich;/ Stanisława, Tadeusza, Andrzeja i Janinę Kuczyńskich, Leokadię i Romana Sierotów;/

55.+ Klementynę i Mariana, Mariannę, Janusza i Stefana Chmielewskich, Kazimierza i Krzysztofa Wilgosów, wszystkich zm. z tych rodzin;/ r-ców i cr. Dominiczaków, Grzeszczaków, Jankowskich, Danilewiczów, Adamskich, Pilarskich, Dziwoszów i Pałaszewskich, Michalinę Zator, Jerzego Wojtkowskiego;/ +Szczepana Łoszczyka, Genowefę i Władysława Białowąsów, cr. Zaleskich, Henryka Parasiaka;/ Zenobię i Antoniego Przybułków, Henrykę i Tadeusza Kryszczaków, cr. Jankiewiczów i Kanieckich;/

56.Adelę, Czesława, Konstancję i Jana Sapiejewskich, Józefę i Hipolita Pamrów, Genowefę, Alfonsa i Ireneusza Budnickich, Marka Cesarza, Marka Bielińskiego, Christinę Gigliotti, Marylę Krystman, Barbarę Mateńko, małżonków Borkowskich, cr. Sapiejewskich, Budnickich i Bielińskich;/ +Bronisława Komorowskiego, Jana Piekuta, Aleksandra Gierymskiego, Krzysztofa Kownackiego, Roberta Domaszczyńskiego, cr. Piekutów, Domaszczyńskich, Gierymskich, Kamińskich i Komorowskich;/ Barbarę Ślizak, zm. z rodz. Ślizaków i Śliwińskich;/

57.+Zofię, Annę i Władysława Stachyrów, Józefa, Helenę i Edwarda Sawoniuk, Mariannę Gromadzką, Tomasza Chołodę, Kazimierza Falińskiego, Bożenę, Stefanię i Kazimierza Jasińskich, Annę i Stanisława Malinowskich, Marię i Władysława Newelów, Marcina Kuca, Martę Eksterowicz, cr. Stachyrów, Sawoniuków, Pawelców, Panasiuków, Kordowskich, Jasińskich, Newelów i Malinowskich;/ cr. Komorowskich, Tyborowskich, Sikorów, Kosińskich, Kreczmańskich, Bogórskich, Zientków, Gudanków, Czajków i Kownackich;/

58.+Ryszarda, Jana i Mariannę Wróblewskich, Korneliusza, Henrykę i Jana Lisieckich, Jadwigę i Czesława Gawryluków, Alinę Skrocką, dziadków Wróblewskich, Zawistowskich, Lisieckich i Kowalczyków, Czesławę Patoka;/ Jana Lisieckiego, Korneliusza i Henrykę Lisieckich, Alinę Skrocką, Czesłąwa i Jadwigę Gawryluków, Ludwika, Zofię i Kazimierza Stelmachów, Zenona Wilka, Franciszka i Cecylię, Kryszczuków, Ignacego Deca, Mieczysława Roguskiego, Jana i Marię Wróblewskich;/ Halinę, Józefa, Elżbietę, Michała Trojanowskich, Włodzimierza Paducha, Sławomira Zawadzkiego, cr. Taciaków i Paduchów;/

59. + Zenona, Mariannę, Wacława i Władysława Mąków, Jana, Rozalię, Krystynę, Katarzynę i Stanisława Bolimowskich, cr. Kuzów i Woźniaków;/ Wacława Wacławskiego, Jerzego Budzyńskiego, Włodzimierza Dolata, cr. Wacławskich, Budzyńskich, Zalewskich, Konickich, Rosłonków i Supeł;/ Adama i Janinę Burczyńskich, Adama i Eugenię Gozdków, Józefa i Czesławę Marianków;/ Eugeniusza, Genowefę i Stanisława Wesołowskich, Stanisława, Stanisłąwę i Edwarda Mamczaków, Józefę i Władysława Jóźwiaków, Mariannę i Józefa Maliszewskich;/

60. +Mariana, Annę, Piotra i Władysława Galińskich;/ Stanisława i Walentynę Nasiłowskich, Benedykta Adamkiewicza, cr. Nasiłowskich, Adamkiewiczów, Pogorzelskich i Telakowców;/ Henryka Bralskiego, Franciszkę i Mieczysława Kazimierczuków, Henryka Kitaja;/ Mariannę i Antoniego Lesiaków, Stanisława Porzucka, Helenę i Stanisława Beltów;/ Piotra, Janinę i Danutę Lankiewiczów;/ Jadwigę i Leona Kozłowskich, Natalię i Franciszka Kiełbasów, Mariannę i Józefa Gzulów;/ +Władysławę i Jana Kurzypów;/ +Kazimierza Pabicha, Irenę i Zbigniewa Drężewskich;/

61.+Wiesława Bieńkowskiego, r-ców: Marię i Stanisława, r-ców: Helenę i Bogumiła Jabłońskich, cr. Janusiewiczów;/ +Rafała i Halinę Musińskich, Helenę, Władysława i Zdzisława Smolińskich;/ Mariana, Jóżefa, Marię i Franciszka Brzuchaczów, Jana, Julię, Zbigniewa Eksterowiczów, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewiczów, Franciszka i Genowefę Marszałków, Antoninę Szymańską, Helenę, Jana i Janusza Wróblewskich, Barbarę i Karolinę Głowackie, Aleksandrę Krzemińską, Antoniego Dąbrowskiego;/

62. +Teklę i Marcina z cr.Działów i Lechów;/ Janinę, Edwarda, Ryszarda Zawadzkich, Łucję, Stanisława i Jerzego Jelińskich, Gabrielę i Jerzego Gadomskich, Julię i Krzysztofa Kowalskich;/ +Janinę Piętosza – Zagórską, Jacka i Jerzego Piętoszów, Antoniego i Stanisławę Graczyków, Ryszarda Zagórskiego, Jana Adamczyka, cr. Piętoszów, Graczyków i Małkiewiczów;/ Zygmunta, Józefę, Piotra i Jana Mateńków, Genowefę, Ignacego, Stanisławę, Ignacego i Eugeniusza Dzięciołów, Wiktorię i Andrzeja Okrojów, cr. Mateńków, Dzięciołów, Okrojów, Siatkowskich, Rutkowskich i Łatów;/

63. +Czesława z cr. Górskich, Kosów, Pałaców i Wilczków, Annę Trapszo, Elżbietę Ostrowską, Anetę Grądzką – Cybulską;/ Agnieszkę, Wacława, Jana, Marię i Stefanię Keller, Tadeusza, Wiktorię Szymańskich, Tomasza i Jerzego Oltonów;/ Wandę, Remigiusza, Antoninę i Józefa Świerczewskich, Wandę i Ryszarda Kołodziejczyków, Krystynę i Leszka Stafińskich, Kazimierza Piekuta;/ +Helenę, Waleriana, Krystynę, Ferdynanda i Kazimierza Górali, Mariannę i Andrzeja Pacyniaków, Apolonię Pieńkowską, Czesława, Stefanię i Helenę Sienickich, cr. Górali, Nietubyciów i Sienickich;/

64. +Feliksę, Stanisława, Romanę, Jana i Józefa Faustynów;/ Irenę, Gustawa i Jerzego Śliwickich, Gabrielę, Bolesława, Antoninę, Antoniego, Zofię i Ryszarda Teperków, Jadwigę, Jana i Edmunda Skibniewskich, Helenę i Aleksandra Choromańskich, ks. Mariana Choromańskiego, Rozalię i Jana Hajdackich, Stanisławę, Stanisława, Joannę, Wandę i Mariana Polańczyków;/ +Marię i Jana Szatkowskich, Barbarę i Józefa z cr. Chabrosów i Murawskich, Zofię Jakubowską;/ Helenę, Irenę, Piotra, Feliksa i Stanisława Lewandowskich , Antoninę, Andrzeja, Zofię Andrzeja, Franciszka i Józefa Gąsienica – Daniel;/

65.+Aleksandrę i Czesława Zająców;/ Stanisława, Józefa i Stefanię Kotowiczów, Jakuba, Marcjannę i Józefa Niewińskich, cr. Kondraciuków, Kotowiczów, Niewińskich, Jakończuków, Sitkiewiczów, Radkiewiczów, Szymborskich, Deniziaków i Pietrzaków, Jana Sypera;/ Jana, Wacława i Pelagię Gąsków, Zygmunta, Romana, Władysławę i Józefę Świetlikowskich, Józefa, Stefanię i Stefana Wilgosów;/ Józefę i Władysława Mostków, Jerzego, Romana i Czesławę Sielaszuków, Marię i Józefa Skowronów;/ +Andrzeja Kurpińskiego, Irenę, Tadeusza, Krzysztofa i Kazimierza Świątkowskich, z cr. Miętusów, Świątkowskich i Kurpińskich;/

66.+ Mariana Ambroziaka, Kazimierza, Józefa i Stanisławę Szostaków, Stanisława, Elżbietę i Eugeniusza Sawickich, Irenę Zdunek;/ Eugeniusza Godlewskiego, Henryka, Konstancję, Tadeusza, Hannę i Zofię Sadzyńskich, Helenę Wachol, Wiesława Saracyna;/ +Wacława Gałązkę, Aleksandrę i Karola, Kazimierza i Stanisława Szumowskich, Annę i Pawła Gałązków, Janinę i Mieczysława Tomborowskich, Leokadię Fidler;/ Zygmunta i Kazimierę Chajczuk, Elżbietę, Piotra i Stanisława Krupniewiczów, Antoninę Szymańską, Julię, Jana i Zbigniewa Eksterowiczów i Mariana Brzuchacza;/

67. +Annę, Aleksandra Sierawskich, Halinę, Wacława Ciemerych, Bogusława rasińskiego, Tadeusza Tyborowskiego, zm. z rodz. Sierawskich, Pietrzaków, Ciemerychów, Suchtów, Kosmalskich, Wiśniewskich, Cieślińskich;/ Grażynę Lenarcik, Rozalię, Władysława, Janusza, Danutę, Romana, Eugeniusza Ostrowskich, Stefanię Żołnierzak, Janinę, Jana Piotrowskich;/ Huberta, Mirosława Nalewajków, Jolantę, Tadeusza, Ryszarda Kalatów, Helenę, Kazimierza, Jacka Zasłonków, ich rodziców i chrzestnych, Salomeę, Romanę, Teresę Sochackie;/

68.+Daniela, Józefę i Józefa Waldemara, Ewę i Adama Płonków, Annę, Władysława, Mariannę i Tomasza Wolniaków, Zofię i Juliana Gutowskich, Jana Pietrończuka, Waldemara Pałubę, Jadwigę Hammer, Kazimierę, Czesławę, Cezarego, Janinę i Joannę Sasów, Romualdę Rząd, Pawła Muracha, Bożo Sirovca, Eugeniusza Matlachowskiego, cr. Sasów i Rządów, Wacławę, Stanisława, Alinę i Czesława Dąbrowskich, Kazimierza Jasińskiego, Henryka Dobrosielskiego, o. Bronisława Mokrzyckiego, s. Immakulatę Adamską, s. Marię;/

69.+Stefana i Paulinę Tyców z cr. Rączków i Tyców, ks. Władysława Madurę, Annę, Konstancję, Paulinę, Aleksandra, Halinę i Stanisława;/ Mieczysława i Dariusza z cr Piórkowskich i Słomskich;/ Wincentego, Stefanię, Zbigniewa, Mariana, Mieczysława, Helenę i Janinę Kosów, Aleksandra, Zofię, Feliksa i Julię Czajkowskich, Wacława Korzeniewskiego, Bożenę Ostaszewską, Jadwigę i Jerzego Mroziewiczów, Janusza Kosmalę, Witolda i Henryka Baczyńskich, Romanę Sochacką;/ Leokadię, Józefa i Krzysztofa Prokopów;/ cr. Kielczyków, Klagów i Żukowskich;/

70.+ Lucjana Błaszczaka, Bożennę Matuszewską, cr. Błaszczaków, Sadzyńskich, Matuszewskich i Smolińskich;/+Mariannę, Stanisława Hermanowiczów, cr. Jadczaków, Beliniaków, Sałatów, Żeńców, Hermanowiczów, Kuneckich i Snopków;/ Jadwigę i Franciszka Mazurkiewiczów, Jadwigę i Zygmunta Tarwackich, Zofię i Adama Rucińskich, Józefę i Stanisława Pełczyńskich, Krzysztofa Bańczyka, Marię Józefowicz, Czesława Wojdę, Krystynę i Henryka Malinowskich, cr. Falkowskich, Miszkowskich i Mazurkiewiczów;/

71.+Franciszka i Wacławę Klimczewskich, Barbarę, Wiktorię i Stefana Spytków;/ Jana, Scholastykę, Kazimierza i Danutę Czuchanów, Romana, Józefę, Antoniego, Adama

i Andrzeja Jaroniów, Mariannę, Wincentego i Włodzimierza Cieślińskich, Teresę Nowacką, Mariannę Michalską;/ cr. Iwińskich, Małkiewiczów i Frączków;/ małżonkę: Annę Kiełtyka, rodziców: Gabrielę i Józefa, braci: Stefana i Kazimierza;/ Aldonę, Jana i Zbigniewa Kochmanów, Stanisławę, Stanisława, Ryszarda, Franciszkę i Ignacego Kasprzaków, Ewę i Teofila Zambrzyckich;/

72. + Barbarę i Wincentego z cr. Perczyńskich, Kasiaków, Kawałowskich, Mokosów, Hannę i Antoniego Lipków, Helenę i Norberta Adamczyków, Józefę i Stanisława Sikorskich, Marię i Jana Eliaszów;/ Henryka, Witolda, Bernarda, Eustachiusza i Agatę Połeć, Wandę, Kazimierza i Mariannę Chądzyńskich;/ +Danutę Kalińską, Stanisława Malinowskiego, Marię Szuszkiewicz, Leszka Chajewskiego;/ Wacławę, Tadeusza i Tomasza Żbikowskich, Genowefę i Mariana Kowalczyków, Stanisława Turowskiego, Franciszkę Febert, Kazimierę Wojtyńską, Elżbietę i Bogdana Nieszczerzewiczów;/

73. +Józefa i Józefę Piwków, Krystynę i Mieczysława Przybyszów, Elżbietę Barcik, Bronisławę Zulczyk, Leopolda Szostaka, Jana i Janinę Piaseckich;/ cr. Olszewskich, Rybików, Pałków, Popławskich, Gilniewskich, Warszywków, Kuleszów, Karpińskich i Pietrzyckich;/ Adama i Jacka z cr Wiśniewskich, Sobolewskich, Kwasnerów i Wodowskich;/ Apolonię, Józefa, Tadeusza, Eugeniusza i Artura Pisarzewskich, Piotra, Teresę i Andrzeja Rachubów, Henryka Pazio, Tadeusza Tarczyńskiego, Jana i Helenę Pisarzewskich;/

74.+Jadwigę i Antoniego Żochowskich, Mariannę i Bolesława Godlewskich, Jadwigę, Lucjana i Mariana Czarnockich;/ Marię, Stefana, Stanisława i Andrzeja Bieńków;/ Józefę, Jadwigę, Zofię i Edwarda Drążkiewiczów;/ cr. Żółtaków i Piętoszów, zm. babcie i dziadków, Katarzynę i Anielę Daszkiewiczów;/ Feliksę, Stanisława, Jerzego, Jacka i Janinę z cr. Piętoszów, Zofię i Aleksandra z cr. Winiarków, Irenę i Juliana Janików, Wacławę Żółtak, Ryszarda Cieślaka, Bogusławę i Jacka Zaszewskich, Feliksę, Pawła, Ignacego, Stefanię i Ignacego z cr. Strzelców i Marciniaków, Reginę i Stanisława Nadarzyńskich;/

75+Tadeusza i Aleksandrę Bożym, Wacława i Władysławę Kopków, Józefę, Helenę, Zofię, Marię, Konstantego, Józefa, Henryka, Kazimierę, Władysława, Krystynę, Zbigniewa i Irenę;/ Helenę, Edmunda i Tomasza Przygódzkich, Irenę Cichocką, Janusza Gulatowskiego;/ Grażynę i Lecha Żuchowskich, Janinę i Jana Skrzypczyków, Danutę, Wacława i Andrzeja Żuchowskich, Marię i Jacka Święcików, Irenę i Tadeusza Kołaczkowskich, Andrzeja Ponder, Wandę i Andrzeja Tymińskich, Urszulę i Wiesława Dreczko;/ Kazimierza, Zofię i Sta nisława Wróbel, Irenę , Annę, Władysława, Henryka, Marka i Daniela Gawryńskich;/

76.+Stanisława, Elżbietę i Tadeusza Lubiaków, Janinę, Stanisława i Bogumiłę z cr Wierzchoń, dziadków Lubiaków, Wojdynów i Balkiewiczów, Tadeusza Zasłonkę i r-ców, Mariannę Kurowską, Elżbietę i Andrzeja Kalisiaków, Zenobię, Aleksandra;/ dziadków Jagnieżów, Adamczyków, Kopczyńskich, Antosiewiczów, Piotra, Bronisławę i Ryszarda Jagnieżów, Artura i Jana Kopczyńskich, Agnieszkę i Tomiego Krystenson;/ Jerzego i Stanisława Bralskich;/ Elżbietę i Andrzeja z cr Kasprolewiczów, Adama, Kazimierę, Edmunda i Urszulę z cr Strzeszewskich, Piotra Smolińskiego, Mariannę i Józefa Domańskich;/

77. +Mieczysławę, Leona, Czesławę i Leona Kurowskich, Lucjana Kurowiaka, Marzennę Paszkowską, Elżbietę Sawicką, Irenę i jej siostry z domu Wojnarowicz, Teodorę i Romana Orłowskich;/ +Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, +. Siostry Urszulanki NMP z Gandino, + Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, zm dobrodziejów tych Zgromadzeń Zakonnych, +Braci ze Zgromadzenia Sług Maryi Niepokalanej, zm. mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei w Legionowie za wszystkich, którzy oddali swe życie w obronie wiary i Ojczyzny.

78. + Sławomira, Zofię i Mariana Brzozowskich, Mariana Czerniakowskiego, Sewerynę, Jana i Iwonę Próchniaków, Przemysława Widemajera, ks. Michała Bielińskiego, dusze w czyśćcu.+ Jadwigę i Mieczysława Napiórkowskich, Eugeniusza i dziadków Koblaków, Cecylię Iwańską, Kazimierę Dymarską, Józefę Urbańską, Stanisława Tysko;/ + Elżbietę Kerpert, Krystynę Głogowską, Krzysztofa, Zenoidę i Czesława Rózga, Dariusza Korszenia, Joannę i Bartosza Polańczyk, Alinę Lewczuk;/ Aleksandra, Jadwigę, Stanisława, Annę i Wiktota Rzeczyckich, Bronisława, Zofię, Kazimierę, Zygmunta i Stanisława Góralczyk oraz siostry Alinę i Janinę;/

79. +Romualdę i Longina Lewandowskich, cr. Gałczyńskich i Lewandowskich;/ Piotra i Ewę Śmigrodzkich, Teodora, Helenę i Mariannę Czajkowskich, Stanisława, Czesławę, Tadeusza, Włodzimierza, Jerzego i Elżbietę, Adama Borzym i Sławomira Duszaka;/+Zofię, Halinę i Wacława Pieńkowskich, Janinę Korpacką, Jana, Janinę i Władysława Kacprzyków, Bronisława Siporskiego i jego rodziców;/ Władysławę i Bolesława Romanik, Mariannę i Zygmunta Lewandowskich;/ Władysława, Teodorę, Leokadię, Czesława i Edmunda Wilskich;/

80. +Zofię i Mariana Zawadzkich, Hieronima Nowotkę, Irenę i Andrzeja Chodakowskich, Mariannę i Józefa Osińskich, Mariannę i Józefa Chyczewskich, Stefanię i Konstantego Krawczenko;/ +Feliksa, Leokadię i Wiesława Królów, Zdzisława i Teresę Zakrzewskich, Juliana, Franciszkę i Zdzisława Zalewskich;/ Jana Martyniaka, Zbyszka Trojańczyka, Bogdana Miatkowskiego, Adama Anuszkiewicza, Elżbietę Łuczak, Andrzeja, i Leszka z  cr Piaścików, Bandulskich, Grabowskich, Chrzanowskich, Piecychnów, Kleponisów, Artura Kępistę, cr. Grzybowskich oraz dusze nie mające od swoich pomocy;/

81, +Józefa i Małgorzatę Glinków, Mariannę i Stanisława Sokołowskich;/ Hannę i Jerzego Zabłockich, Genowefę, Wacława i Zbigniewa Kakowskich;/ Wiktorię, Mariana i Leszka Dąbków;/ cr. Gerków, Wiśniewskich, Grzegorza Grochowskiego;/ Tomasza Pawlaka, dziadków Irenę i Władysława;/ Stefana i Krystynę Szymańskich;/ cr. Kowalskich i Skoneckich;/ Genowefę i Jana Szulców z cr. Maluchników;/ +Mariannę i Pawła Kowalików, Stefanię i Tadeusza Deplewskich, Sabinę i Tadeusza Trzonkowskich, Władysława i Marka Rosowiczów, Alicję i Tytusa Ostrowskich;/

82. +Jerzego Łęgowskiego, Stanisławę i Czesława Marchel, Mariannę i Franciszka Łęgowskich, Mariannę i Feliksa Trzcińskich;/ Stanisławę, Edwarda, Waldemara, Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską;/ Janinę i Kazimierza, Marię i Józefa Sujeta, Katarzynę i Józefa Kretów;/ Janinę i Hieronima Kieszków, Helenę i Andrzeja Gąstołów;/ Mariannę, Stanisława, Józefę, Józefa Szulimów, Stefanię, Jana, Zofię, Aleksandra, Stanisława Jackiewiczów, Danutę i Romana Szulimów;/ +cr. Fleiszfreserów i Senderowskich;/ Antoniego Obrębskiego;/

83. +Lecha, Henrykę i Aleksandra Gąsiorów, Patryka Mierzejewskiego, Henryka, Mariannę Borowieckich, Adama Gąsiora, Helenę Moszyńską;/ Marię i Antoniego Prokopowiczów, Tadeusza z cr. Dobrowolskich, Wojciecha i zm. z rodz. Szomańskich i Ałabiszów, Jadwigę Drążewską, cr. Pitiów i Hnatów;/ Dariusza Rzemka;/ Stanisława Jakubowskiego, Stefana Rępalskiego, Zofię i Dionizego Barszczewskich, Apolonię i Szczepana Kado;/ +Kazimierza z cr. Śliwińskich;/ Annę, Tadeusza, Jerzego i Marka Góreckich, Stanisławę i Michała Siwczyków, Jerzego i Agnieszkę Filipiaków;/

84. Bogumiła Gutowskiego, Annę, Wiesława, Mirosława Białobrzeskich;/ Juliannę, Stanisława, Mariannę, Kazimierza – Tadeusza Gągolewskich, Leokadię i Mariana Groszkowskich;/ Mieczysława, Józefę, Mariana, Kazimierza Pawłowskich, Jerzego i Wandę Pilipow, Stefanię Lutz, Zofię Kowalską, Jadwigę, Janinę i Tadeusza Wyrzykowskich;/ Janinę i Mariana Podlaskich, Roberta, Marcina, Jana Grzegorczyków;/ Władysławę Gęgotek;/ Sławomira Padzika;/ Zofię i Tadeusza Słupków, Krystynę Kuczborską, Marię Kreks;/

85. +Janinę i Juliana Kawków, Ryszarda i Józefa Dymickiewiczów, Stefanię, Piotra, Marię Bakunowiczów, Mariana Pękackiego;/+Marię, Mieczysława i Waldemara Harasimów, Halinę, Kazimierza, Martę, Władysława i Andrzeja Kacprzaków, Halinę, Dionizego, Józefa i Mariannę Krzemińskich, Bogdana Farjaszewskiego, Genowefę i Jana Szczepańskich, Janinę i Piotra Kossowskich, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Jerzego Siedleckiego;/ Mariannę Malinowską, Jana i Stanisławę Zwierzchowskich;/ cr. Groszewskich, Kozłowskich i Sumerackich;/ Kazimierza Wołkańca;/

86. +Annę, Franciszka, Leokadię Krysiuków, Tadeusza i Olgę Nowaków, Krystynę Wysocką, Stanisławę Butowicz, Władysławę Kozłowską, Genowefę i Krzysztofa Pawłowskich;/ +Andrzeja Zalewskiego, Jana, Józefę, Jerzego Wilczaków, Stanisława, Jana Zajączkowskich, Marię Rajską, Leona, Genowefę, Tadeusza, Annę Płucienników;/ Ignacego, Stanisławę, Jana Sykulskich, Zofię i Stanisława Jagaciaków, Jana i Anielę z cr. Ściechowiczów i Kamińskich;/ Józefa, Bolesława, Annę Jędrzejewskich, Kazimierza, Henrykę, Zdzisława Wawrzyńskich, Andrzeja Dazińskiego;/

87. +Leszka z cr. Szafrańskich, Traczyków i Pakułów;/+Celinę i Edwarda  z cr. Rakowskich, Bryśkiewiczów, Wojtysiaków i Lewandowskich;/ Halinę i Bogdana. z cr. Babeckich i Tętowskich, Bolesława z cr. Wichrowskich;/ Elżbietę i Stanisława Jasińskich;/ Henrykę i Antoniego Kotkowskich, Tadeusza Kucharczyka;/ Bolesława Mosakowskiego, jego r -ców, Kamilę i Józefa Jeżów, Romualdę i Longina Lewandowskich;/ / Stanisławę i Tadeusza Góralskich, Józefa Sobczyka, dziadków Strzeleckich, Góralskich i Gościńskich, Cecylię Kozłowską, Rozalię Sołtys;/

88.+Leokadię i Jana Drożdżewskich, Jadwigę, Stanisława Jędrzejewskich oraz Barbarę;/ Wandę i Mariana Szymańskich, Mariannę i Józefa Teodorczuków, cr. Wiewiórków i Szymańskich;/ Krzysztofa, Marię i Tadeusza, Mariana i Janinę Kolbusów, Rozalię i Józefa Łabędowiczów, , Hannę i Jana Rzeźników;/ Barbarę Kruk, Władysława Nowickiego;/ Kazimierza, Andrzeja i Zofię Pawlaków, Jana Budnego,;/ Bogusława, Cecylię, Jana, Halinę, Wandę, Krystynę Rydzów, Annę, Józefę i Romualda Korgulów, Adama Szwedkowicza, Monikę Śliwińską,  z cr. Daniluk, Dziewulskich i Matysiaków;/

89. +Tadeusza i Czesławę Święckich, Anielę i Zbigniewa Dąbrowskich, Czesławę Matusiak;/ +Witolda Czajkowskiego;/ Janusza Adriańczyka, Wiesława Grochowskiego, Apolonię Sasin, Stanisława Winiarczyka, Mariana, Sławomira i Zofię Brzozowskich;/ cr. Mossakowskich, Żbikowskich i Kobylińskich;/ Lucynę i Kazimierza Łotowskich, Mieczysława, Genowefę i Edwarda Drabarków, Jadwige i Stanisława Boruc;/ Janinę, Tadeusza, Lucynę i Zdzisława Sarnowskich, Barbarę Spytek, Wacławę i Franciszka Klimczewskich;/

90.+Waldemara Niedzielskiego, jego rodziców, Jana i Melanię Baranowskich;/ Bogdana Ziaję, Janinę Ostrowską, cr. Jaworskich i Ostrowskich;/ +Jana Chojeckiego;/ Helenę i Kazimierza Ołtunów;/ Ludwika i Pelagię Przedpełskich;/ Michała i Helenę Szczurów, Stanisławę Podbicką;/ Stanisławę i Zygmunta Wojsławów, Marię i Stanisława Grzybków, cr Wojsławów, Słoków i Grzybków;/ Annę i Janusza Sajnóg, Annę, Jana i Romana Suchenków;/ dziadków Gruczków i Grymułów;/

91.+Annę Łosiewicz;/ Annę, Henryka Kołodziejskich, Henrykę i Piotra Witeskich, dziadków Kołodziejskich, Hieronima Dutkowskiego, Marię Zych;/ Janinę, Józefa, Eugeniusza  i Leszka Miętków, Adelę i Krzysztofa Kacperskich, Bogumiłę Wierzchoń;/ +cr. Makowskich, Pietrzaków, Jaworskich i Jeżaków;/ Kazimierę i Edwarda Daleckich, Genowefę Szymczak;/ Leona i Lutosławę z cr. Jastrzębskich, Emilię i Konstantego z cr Kosewskich;/ Sabinę, Feliksa, Jana, Czesławę i Sławomira z cr Atach, Franciszka, Walentynę, Władysława z cr Targońskich;/

92.+Celinę Obuchowską;/ cr. Dutkowskich, Lewandowskich, Szypulskich i Zdunków;, Antoniego, Janinę i Edmunda z cr Walczaków, Edmunda Popielarskiego, Stanisława Treibera;/ Stefana Krajewskiego, Roberta Kamińskiego;/+Krzysztofa, Henrykę, Mariana i Mirosława Waszkiewiczów, Barbarę, Zofię, Władysława Załęskich, Stanisławę i Antoniego Pietrzaków, Feliksę Bukowską;/ Wiktorię Kolge, Andrzeja, Sabinę, Eugeniusza, Roberta, Zenona, Mieczysława i Krystynę Kozioł;/ Władysławę Wróblewską, Feliksa Żbikowskiego, Stanisława Malczyka;/

93. +Zofię i Rajmunda Mutrynów;/ Józefę, Władysława, Ryszarda i Włodzimierza Skrzypników, Weronikę Mróz, Mariannę i Karola Kostro – Olechowskich;/ Eugeniusza, Natalię, Leona Sobolewskich, Irenę, Romana, Danutę Skwarskich, rodziców, cr Gołębiewskich;/+Andrzeja, Wandę, Jana, Adama i Wojciecha Siewierskich;/ Jana, Stefanię, Józefa, Antolę, Julię, Mieczysława i Stanisława Piłatów;/ Danutę, Jana, Aleksandrę, Michała, Władysława i Piotra Staruchów, Wiktorię, Janinę i Władysława Łapińskich, Mariannę Krajewską, Michalinę i Aleksandra Łojków;/

94. +Ryszarda z cr Wasyliszyn, Czerwińskich, Dytrych, Kazimierza Mazura, Jadwigę, o. Roberta. Ks. Zbigniewa, o. Andrzeja, Zofię, Elżbietę i Teresę z cr Ostrowskich, Krystynę z cr Krymskich i Zalewskich, ks. Mariusza, cr Kulpa i Opiłów;/+Rozalię z cr Niemyjskich, Tomerów, Błachutów i Gąsiorów, Jana i Marię Bednarczyk, ks. Franciszka Cieklińskiego, ks. Stanisława Krzywonosa, Jarosława Michałek, Stanisława Kulpę, Jana i Marię z cr Pogodów, Królów, Zofię i Józefa Pańczak, Danutę i Jana Juraszka, Bolesława Jurkowskiego, ks. Henryka i Miczysława;/

95. + cr. Rybaków i Gembarów;/ Marię, Stanisława, Andrzeja Karbowskich;/ Wacława, Leokadię Dobkowskich, Bronisława i Barbarę Paczuszyńskich, Barbarę Brych, Andrzeja Samulika;/ Władysława, Józefę Czajkowskich, Stefana, Marię Janiszków z cr. Krajewskich;/ Marka Teodorowicza;/ †Janinę i Henryka Filipiaków, Stanisława i Andrzeja Kuklińskich, Henrykę i Jerzego Burzyńskich, Henryka Rutkowskiego; /ks. Jana Lewandowskiego,Marylę Kucińską, Janinę Wardzała, Jadwigę i Jana Bębeńskich, Jadwigę Stępień, Barbarę i Waldemara Popielarz, dusze w czyśćcu cierpiące;/

96. +Zygmunta, Krzysztofa, Jadwigę i Antoniego z cr Skawskich i Jędruczków, Józefę, Jana i ks. Stefana z cr Kornas i Skwarek, Jadwigę i Franciszka z cr Wiącek Sieraj, Genowefę i Wacława Iwanek, Gabrielę i Józefa Kuźlik, Wacławę i Władysława Paterek, Władysławę i Jana Korzeniewskich, Janinę i Romana Zienkiewiczów, ks. Franciszka Ołdakowskiego, siostrę Irenę Szyszko i siostrę Helenę Drozdowską;/ Jadwigę, Janinę i Tadeusza Wyrzykowskich;/ Janusza, Władysława, Mieczysława i Reginę Pielaków, Reginę Gietkę, Aleksandrę i Mariana Wilgosów, Mariannę, Aleksandra, Pawlaków, dusze w czyśćcu cierpiące;/ 

97. +Antoniego i Barbarę z cr Średniawskich, Ryszarda, Stanisławę, Franciszka, Krystynę,  Krzysztofa i Leszka z cr Małysów i Michtów, Janinę, Stanisława i Mieczysława z cr Fijalskich, Bagińskich, Witków i Wastagów, ks. Stanisława z cr Martuszewskich, Helenę Bednarz, Antoniego, Katarzynę i Jana Biskup, bpa Tadeusza Płoskiego, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, ks. Stanisława Mikulskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Witolda Kobylińskiego, ks. Zdzisława Gniazdowskiego, ks. Edwarda Żmijewskiego;/ ks. Jana Lewandowskiego, ks. Kazimierza Stępnia,

98. + ks. Józefa Abramowicza, kapłanów i Osoby Konsekrowane, Marka Banaka, Emilię Sędzik, Barbarę Kubalską-Hołuj, Krzysztofa Anioła, Mieczysława Mania, Jerzego Bartosiaka, Henryka Wojciechowskiego, Janusza Maślankę, Leona Szumaczuka, Romanę Wichrzycką, Wiesława i Witolda Perzanowskich, Piotra Kornackiego, Barbarę Chodzińską, Izę Krynicką, Joannę Przyborowską, cr Sękowskich, Maciejskich, Sętowskich, Pawlików, Serafinów, Jadwigę Kutyła, Stanisława Nowickiego, Jerzego Karolusa, Marię Źrałek, Józefę Władysiewicz, artystów scen polskich, zm. chórzystów naszego Chóru Parafialnego;/

99. +Lucjana Przeniosło, Zofię i Bazylego Pydyn;/ Tadeusza z cr Karaudów, Janinę, Mirosława i Romana z cr. Górników i Głazów, Annę i Bolesława z cr. Wolanin i Gula, Bolesława z cr Rozwoda;/ Janinę i Henryka Filipiaków, Stanisława i Andrzeja Kuklińskich, Henrykę i Jerzego Burzyńskich, Henryka Rutkowskiego;/ Józefę, Franciszka, Jana i Urszulę Jewusiak, Jadwigę, Anatoliusza, Janusza, Tadeusza i Iwonę Dobrzyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące;/ +Edwarda, Paulinę, Stanisława i Zofię Kaniewskich

joomplu:4889

Wypominki roczne

Intencje różańcowe

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś