Na sierpień 2019 r.:

Intencja papieska: aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi „szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Intencja parafialna: aby wszyscy parafianie byli wolni od wszelkich uzależnień i troszczyli się o trzeźwość w rodzinach i społeczeństwie.

 

Na lipiec 2019 r.:

Intencja papieska: aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Intencja parafialna: aby parafianie i goście w naszej parafii wykorzystywali wypoczynek do odnowienia sił fizycznych oraz do zbliżenia się do Pana Boga poprzez intensywniejszą modlitwę, dobrą lekturę i uczynki miłosierdzia.

LINK DO INFORMACJI
O WSPÓLNOTACH RÓŻAŃCOWYCH

joomplu:4889

Wypominki roczne

Intencje różańcowe

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś