Na maj 2020 r.:

Intencja papieska: aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Intencja parafialna: o ustanie pandemii, o zdrowie i potrzebne siły dla chorych, personelu medycznego i wszystkich zapewniających w społeczeństwie środki do życia, o mądrość dla rządzących, o rozwagę i cnotę posłuszeństwa dla obywateli, o życie wieczne w niebie dla zmarłych, o wierność Chrystusowi i Kościołowi dla nas wszystkich; o deszcz w naszej Ojczyźnie.

 

INFORMACJE O WSPÓLNOTACH RÓŻAŃCOWYCH

GRAFIKI DYŻURÓW (różaniec w kaplicy oraz procesje z darami)

Terminy spotkań formacyjnych w roku 2019/2020

joomplu:4889

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś