Intencje różańcowe na styczeń 2021

dla Wspólnot Różańcowych:

Intencja papieska: aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencja parafialna: za małżeństwa i rodziny naszej parafii

 

– o miłość, jedność i ciągłą gotowość do przebaczania.


Intencje różańcowe na grudzień 2020:


Intencja papieska:
 aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialna: aby każde poczęte dziecko zostało przyjęte z miłością przez najbliższych oraz aby Bóg obdarzył upragnionym potomstwem małżeństwa zmagające się z niepłodnością.

 

INFORMACJE O WSPÓLNOTACH RÓŻAŃCOWYCH

GRAFIKI DYŻURÓW (różaniec w kaplicy oraz procesje z darami)

Terminy spotkań formacyjnych w roku 2020/2021

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś