Uroczystość Wszystkich Świętych-14

Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku skłania nas do zadumy i refleksji nie tylko nad przeszłością, ale również nad teraźniejszością. Co łączy współczesną historię naszego państwa z tą sprzed 97 lat ?

Warto się nad tym zastanowić, by po pierwsze nie powtarzać starych błędów, a po drugie uczyć się od naszych przodków postawy poszanowania rodzimych wartości i wiary w to, że tylko wolny naród może w pełni się rozwijać zarówno w sferze duchowej jak i materialnej. Marszałek Piłsudski z przekonaniem powtarzał, że jest człowiekiem, któremu obca jest mentalność niewolnicza, dlatego nie jest w stanie żyć i wzrastać w atmosferze zniewolenia i niszczenia tożsamości jego własnego narodu. Gdy przyjrzymy się  biografii tego wybitnego męża stanu, przekonamy się , że nie były to słowa rzucane na wiatr. Od wczesnej młodości po ostatnie lata życia konsekwentnie realizował wielkie zadanie, jakim było najpierw przywrócenie Polakom ich ojczyzny, a potem troska o jej bezpieczeństwo i ład. Jak łatwo się domyślać cena, którą płacił za to on i jemu podobni, była duża. Wiele prawdy na temat tamtych dni i wydarzeń możemy wyczytać, wysłuchać z pieśni, która stała się swoistym hymnem odradzającej się Polski. Znamy ją wszyscy, bo ciągle wzruszają nas słowa: „My Pierwsza Brygada”.

Jaka prawda kryje się za słowami : „Krzyczeli, żeśmy stumanieni / Nie wierząc nam, że chcieć – to móc / Leliśmy krew osamotnieni / A z nami był nasz drogi wódz.” ?
 
W znakomitym opracowaniu: „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski” autorstwa A. Dziuroka, M. Gałęzowskiego, Ł. Kamińskiego i F. Musiała czytamy, że kiedy w sierpniu 1914 roku dowodzone przez Józefa Piłsudskiego oddziały strzeleckie (później przekształcone w Legiony) za zgodą Austrii i Niemiec wkroczyły do Królestwa Polskiego, by wywołać powstanie przeciw Rosji, nie zyskały tam poparcia społecznego. Zmęczone zaborem i sparaliżowane niemocą społeczeństwo potrzebowało jeszcze kilku lat, by na nowo zacząć marzyć o niepodległości. Na szczęście wiarę w wolną Polskę zachowali żołnierze utworzonych Legionów, w skład których wchodziły trzy brygady. To oni śpiewali o sobie: „Umieliśmy w ogień zapału / Młodzieńczych wiar rozniecić skry / Nieść życie swe dla ideału / I swoją krew i marzeń sny.”

Obojętny stosunek społeczeństwa polskiego do Legionów zaczął się zmieniać, gdy legioniści zasłynęli bohaterską szarżą kawaleryjską pod Rarańczą, bitwą pod Jastkowem, czy walkami na froncie wołyńskim, gdzie toczyły zacięte boje z Rosją. Wspomniani wyżej autorzy piszą : „Męstwo i ofiarność okazane przez legionistów dowodziły, że walczą oni nie o zwycięstwo państw centralnych, ale o niepodległe państwo polskie, Piłsudski zaś uważa sojusz z Niemcami i Austro –Węgrami za doraźny.” Późniejsze wydarzenia potoczyły się lawinowo. Determinacja i niepodległościowe dążenia Polaków wymusiły na państwach centralnych zaistnienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. W przytoczonym powyżej opracowaniu czytamy: „ 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, wydał orędzie, w którym stwierdził m.in., że wszędzie mężowie stanu są zgodni, iż powinna powstać zjednoczona i niezależna Polska. Stanowisko prezydenta było wynikiem zabiegów wybitnego pianisty Ignacego Paderewskiego.”
 
Powyższe przykłady ukazują to, jak trudna i złożona była droga do 11 listopada 1918 roku, kiedy zawieszenie broni między Niemcami a ententą zakończyło I wojnę światową i stało się początkiem tworzenia polskiej państwowości. Wydaje się, że Polacy w pełni wykorzystali korzystny czas i możliwości stworzone przez dziejąca się historię. Wolność wywalczyli na bitewnych polach i przemierzyli kilometry dyplomatycznych dróg. To wspaniały przykład, który powinien inspirować współczesnych obywateli do działań opartych o wiarę w sukces własnej ojczyzny. Gdyby nasi przodkowie mieli mentalność niewolników sparaliżowanych strachem, zachowawczych i oportunistycznych, niczego by nie osiągnęli. Szanujmy ich dorobek, gdyż jest naprawdę wielki.

Monika Dąbrowska, nasza parafianka

joomplu:4889

Adoracja w kaplicy

Intencje różańcowe

Wypominki roczne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

joomplu:4891

Msza za Ojczyznę

MODLITWA W DRODZE

NASZE ZAKONY

Słowo Boże na dziś