Wybory do parafialnej rady duszpasterskiej

Liczba odwiedzających: 278
Zobacz informacje o wyborach

Wybory do rady parafialnej 2024-2029

Jeszcze przed wakacjami wybierzemy radę parafialną nowej kadencji. Przewodniczącym rady parafialnej jest proboszcz, a członkowie służą pomocą i radą w przedstawianych jej sprawach.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w wyborach oraz zgłaszania kandydatów

Kandydat do parafialnej rady duszpasterskiej

Kto może kandydować do parafialnej rady duszpasterskiej

 1. Katolik wypełniający swoje zobowiązania wiary zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.
 2. Mieszkający na terenie parafii.
 3. Pełnoletni, odznaczający się roztropnością.
 4. Wolny od kar kościelnych.
 5. Cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

Kto i w jaki sposób może zgłosić kandydata do parafialnej rady duszpasterskiej

 1. Kandydata może zgłosić pełnoletni parafianin.
 2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.
 3. Pisemne zgłoszenie, opatrzone datą, z krótkim uzasadnieniem każdego kandydata przekazuje się ks. Proboszczowi w zamkniętej kopercie.
 4. Każde zgłoszenie musi posiadać podpisaną własnoręcznie zgodę na kandydowanie. 
  O treści:  „Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do parafialnej rady duszpasterskiej parafii św. Jana Kantego w Legionowie kadencji 2024-2029.”

Kalendarz wyborczy

 1. Ogłoszenie o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów: 12 maja 2024
  • Zgłoszenia do Proboszcza, w formie pisemnej, z uzasadnieniem i zgodą kandydata na udział w wyborach. Pomijane są zgłoszenia nie spełniające warunków statutu (np. nie jest parafianinem) do 2 czerwca 2024.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów i składu komisji wyborczej: 9 czerwca 2024.
  • Listę kandydatów publikuje się w biuletynie parafialnym.
 3. Wybory: 16 czerwca 2024
  • Wybory zostaną przeprowadzone w godz. 6:30 – 14:30 oraz 17:30 – 19:30
  • Komisja wyborcza znajduje się w bibliotece parafialnej
  • Głosowanie odbywa się w sposób tajny, bezpośredni i większościowy. Na karcie do głosowania zaznacza się nazwisko jednego kandydata. Kartę otrzymuje się od komisji wyborczej i po dokonaniu wyboru umieszcza w urnie.
  • Wzór karty do głosowania umieszcza się w biuletynie parafialnym wraz listą kandydatów.
  • Komisja dokonuje ustalenia wyników wyborów bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
  • Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który wraz z kartami do głosowania (wykorzystanymi i niewykorzystanymi) niezwłocznie przekazuje Proboszczowi.
 4. Ogłoszenie wyników: 23 czerwca 2024
  • Wyniki podaje się do wiadomości poprzez publikację w biuletynie parafialnym.
 5. Pisemne przedstawienie składu rady biskupowi do zatwierdzenia: do 30 czerwca 2024.
 6. Przyrzeczenie członków rady: 1 września 2024 na mszy świętej o godz. 10:00.

Parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne zostają uroczyście potwierdzone przez Biskupa Warszawsko-Praskiego – październik 2024