Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO

Liczba odwiedzających: 636
Wołaj do Mnie...

Wołaj do mnie, a opowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłęgione, jakich nie znasz (Jr 33,3)

25 września - 27 listopada 2023

 • Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19:15 w kościele Świętego Ducha
 • Rekolekcje prowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym parafii św. Jana Kntego
 • Katechezy głosi ks. prałat Grzegorz Kucharski, proboszcz parafii

Harmonogram spotkań:

 • 25 września 2023 - Sens życia (poprzedzone wprowadzeniem)
 • 2 października 2023 - Miłość Boga
 • 9 października 2023 - Misje parafialne
 • 16 października 2023 - Jezus jedynym Zbawicielem
 • 23 października 2023 - Jezus Panem i Bratem
 • 30 października 2023 - Nawrócenie uzdrowieniem człowieka
 • 6 listopada 2023 - Nabożeństwo, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 • 13 listopada 2023 - Duch Święty
 • 20 listopada 2023 - Odrodzenie w Duchu Świętym połączone z nabożeństwem przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela
 • 25 listopada 2023 (sobota) - Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego w katedrze warszawsko-praskiej
 • 27 listopada 2023 - Kościół

Podczas spotkań wspólnota zapewnia opiekę nad dziećmi.

Email: odnowa@jankantylegionowo.pl

Plakat (156 KB)