Pragnienie bycia blisko Boga

Liczba odwiedzających: 106
W Niedzielę Słowa spotkaliśmy się na parafialnej modlitwie w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan

Wiekuisty Boże spójrz na nas zgromadzonych w świętej wspólnocie i poślij nas tam, dokąd chcesz, abyśmy w Twoim Duchu czynili dobro i szukali sprawiedliwości. Zachowaj nas, abyśmy stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Amen

Powyższe słowa modlitwy stanowiły podsumowanie parafialnego nabożeństwa „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”. Zorganizowane zostało w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, 22 stycznia 2022, w Niedzielę Słowa Bożego. Modlitwie przewodniczył ks. Dmytro Orszulak, a homilię wygłosił ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.

"Chrześcijaństwo zostało zepchniete do zakrystii, a Europa przeżywa kryzys. Kryzys związany ze sprawiedliwością społeczną." - podkreślał ks. Proboszcz. Wyjaśniając fragment Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25, 31-40)

mówił, że problemy, o które pyta Chrystus, to problemy doczesności. Zwracał uwagę, że "nie mamy odwagi stanąć po stronie Chrystusa". Podkreślał potrzebę wzięcia odpowiedzialności za "dobro zaniedbane".

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszej parafialnej modlitwy.

Nabożeństwo ekumeniczne, 22 stycznia 2023
Modliliśmy się kanonami, fot. A. SzwarczewskaParafialna modlitwa o jedność, fot. A. SzwarczewskaGrupa wokalna, fot. A. SzwarczewskaGrupa śpiewająca na nabożeństwie, fot. A. SzwarczewskaŚpiewaliśmy kanony, fot. A. SzwarczewskaKs. proboszcz Grzegorz Kucharski i ks. Dmytro Orszulak, fot. A. SzwarczewskaUczestnicy modlitwy, fot. A. SzwarczewskaWażnym elementem modlitwy były świece, fot. A. SzwarczewskaHomilię powiedział ks. proboszcz Grzegorz Kucharski, fot. A. SzwarczewskaTekst modlitwy, fot. A. SzwarczewskaPierwsze czytanie z Listu do Efezjan, fot. A. SzwarczewskaPsalm 42, fot. A. SzwarczewskaPrzekazanie światła, fot. A. SzwarczewskaŚwiatło łączy, fot. A. SzwarczewskaModlitwa wiernych, fot. A. SzwarczewskaModlitwa wiernych, fot. A. SzwarczewskaPrzekazanie światła, fot. A. SzwarczewskaUczestnicy modlitwy, fot. A. SzwarczewskaModlitwa wiernych, fot. A. SzwarczewskaUczestnicy modlitwy, fot. A. SzwarczewskaModlitwa wiernych, fot. A. SzwarczewskaModlitwa wiernych, fot. A. SzwarczewskaJezu Tyś jest światłością mej duszy, fot. A. Szwarczewska