Strona główna  
 
   
 
Strona główna
Ogłoszenia duszpasterskie
Msze święte
Posługa sakramentalna
Małżeństwo i rodzina
Duszpasterze
Kancelaria
Wspólnoty parafialne
Wydarzenia
Dekanat legionowski
Patron
Historia parafii
Linki
Ciekawe artykuły
Modlitwy
Galeria
Ostatnio dodane

 
Dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku - 24 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
23.08.2014.
 1. Przeżywamy dziś 21. niedzielę w ciągu roku. W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie”? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami Ewangelii będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

 2. W nadchodzący wtorek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze św. w naszym kościele będą o godz.7.00, 8.30, 10.00 i 18.00.

 3. A w piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.

 4. Przypominamy, że w naszym kościele trwa X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.         

  Dzisiaj o godz. 16.00 wystąpią:

  • Javad Tagi - Zabe ( Azerbejdżan) – skrzypce
  • Alexej Miltykh  ( Azerbejdżan)  - wiolonczela
  • Jan Bokszczanin – organy.

   Natomiast w przyszłą niedzielę, na zakończenie tegorocznego festiwalu o godz. 16.00 - wystąpią:


  • Aleksandra Szwejkowska  – skrzypce
  • Jan Mroczek – organy.

 5. W tym tygodniu patronują nam:

  • 27 VIII – św. Monika, matka świętego Augustyna, która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie; może być wzorem i wspomożycielką matek, które są bezradne wobec swoich dzieci wybierających niewłaściwe drogi w życiu;
  • 28 VIII – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła.
 
Dwudziesta niedziela w ciągu roku - 17 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
16.08.2014.
 1. W związku z tym, że ks. Rafał Jabłkowski został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, składamy ks. Rafałowi serdeczne „Bóg zapłać” za jego nadzwyczaj gorliwą i piękną dwuletnią pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy obfitych łask w nowej parafii i we wszystkich zadaniach zleconych mu przez ks. Arcybiskupa. Msza św. w intencji ks. Rafała będzie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Na tę Mszę św. wszystkich serdecznie zapraszamy.

 2. Czas wakacji i urlopów niech będzie okazją do dostrzegania tych, którzy żyją wokół nas i być może potrzebują dobrego słowa, wsparcia lub po prostu ofiarowania im trochę z naszego czasu.

 3. Przypominamy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy do wytrwania w abstynencji, ofiarowując ją za tych, którzy sami nie potrafią jej zachować i są uzależnieni od alkoholu. Pamiętajmy, że mogą to być również nasi domownicy, ojcowie rodzin, którzy podejmują codzienną pracę, ale zarazem nie mogą się obejść bez jednego czy dwóch piw dziennie lub też innej dawki alkoholu. Nie przymykajmy oczu na takie sytuacje, lecz próbujmy reagować, a gdy trzeba, szukać specjalistycznej pomocy.

 4. W piątek, 22.08.br, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego.

 5. A w sobotę, będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku. W naszym narodzie możemy się doliczyć całych zastępów rodaków prześladowanych przez systemy polityczne minionych dziesięcioleci. Wielu z nich złożyło najwyższą ofiarę swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tak zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać! Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla Polski.

 6. Przypominamy, że w naszym kościele trwa X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.         
  Dzisiaj o godz. 16.00 wystąpią:

  • Andrzej Chorosiński – organy i Michał Chorosiński – recytacje.

   Natomiast w przyszłą niedzielę, o godz. 16.00 wystąpią:

  • Javad Tagi - Zabe ( Azerbejdżan) – skrzypce
  • Alexej Miltykh  ( Azerbejdżan)  - wiolonczela
  • Jan Bokszczanin – organy.

 7. W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 VIII – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”; słowem i przykładem prowadził do Boga; był również wielkim czcicielem Matki Bożej; jemu przypisuje się autorstwo modlitwy zaczynającej się od słów: „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…”;

  • 21 VIII – św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię Świętą; nazwano go „papieżem dzieci”.
 
Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego Arcybiskupa Henryka Hosera SAC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
02.08.2014.
Solidarność z prof. Bogdanem Chazanem, 10 lipca 2014 r.

Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego
Arcybiskupa Henryka Hosera SAC

Odmowa pozbawienia życia niepełnosprawnego dziecka poczętego metodą in vitro ma być przyczyną zwolnienia z pracy lekarza o najwyższych kwalifikacjach, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, profesora Bogdana Chazana. Cieszy się on poparciem tysięcy kobiet, dzieci i rodzin, które okazywały i okazują mu swą wdzięczność i uznanie. Profesor Chazan został nazwany przez swe pacjentki „Przyjacielem życia”. Wspierają go również liczne środowiska lekarskie, wierne integralnie pojmowanej Przysiędze Hipokratesa. Zobowiązuje ona lekarza do bezwarunkowej ochrony każdego życia ludzkiego.

Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje być człowiekiem i pacjentem, bez względu na stan zdrowia i bez względu na czyjejkolwiek uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem życia drugiego człowieka i wszelkie inne dobra osobowe są drugorzędne i pochodne wobec faktu istnienia człowieka. Budzi zdumienie nadgorliwość władz wykonawczych, które nierzadko wykazują pobłażliwość i opieszałość w stosunku do nagannych czynów o dużo większym kalibrze, niż rzekome izolowanie pacjentki od informacji ogólnodostępnej, szczególnie w takim mieście, jakim jest Warszawa.

Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 000 zł i pozbawienie profesora Chazana stanowiska dyrektora szpitala jest etycznie nie do przyjęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Jest niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa prawnie.

Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli do zamanifestowania poparcia ściganemu profesorowi medycyny i do solidarności z nim. Wszystkich polecam Opatrzności Bożej.

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
 
Abp Gądecki: nauczyciel ma prawo działać zgodnie z sumieniem Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
02.08.2014.
Konstytucja RP nie wzywa do zachowania neutralności w szkole, ale do bezstronności religijnej i światopoglądowej władzy publicznej i państwowej – pisze w oświadczeniu po wypowiedziach Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. – Każdy człowiek, także nauczyciel, ma zawsze prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne – zaznacza.

Oświadczenie abp. Gądeckiego to reakcja na wypowiedź minister Kluzik-Rostkowskiej, która uważa, że nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie konstytucję i przepisy Karty Nauczyciela. Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary, powinien się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody, który uruchomi wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

„W odpowiedzi na te groźby pragnę zauważyć, że w Konstytucji RP nie istnieje sformułowanie ‘neutralność światopoglądowa’”- pisze przewodniczący KEP. Konstytucja mówi natomiast o bezstronności religijnej i światopoglądowej władzy publicznej i państwowej. Abp Gądecki zauważa, że każde stanowisko wynika z jakiegoś światopoglądu i ma konsekwencje w sferze światopoglądowej. Państwo wkraczając na te obszary nigdy nie jest bezstronne. Musi bowiem oprzeć się na określonym światopoglądzie. „Gdyby ministerstwo zmierzało w tym kierunku, by pod pozorem bezstronności szkoły wprowadzać do niej skrajnie ideologiczne programy nauczania, stojące w sprzeczności z godnością człowieka, Konstytucją, zdrowym rozsądkiem i przekonaniami rodziców oraz ignorując to, że ani społeczeństwo, ani państwo nie powinny zmuszać nikogo do działania wbrew jego sumieniu ani zabraniać zgodnego z nim działania, to istotnie samo przyczynia się do tworzenia realnych przesłanek do niepokojów w szkole”.
 
Nasz Dziennik: Patron ludzi sumienia [Małgorzata Jędrzejczyk] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Rozwój duchowy
02.08.2014.
W artykule Małgorzaty Jędrzejczyk dla "Naszego Dziennika" czytamy na temat comiesięcznej Mszy św. w intencji ojczyzny, która odbyła się w minioną niedzielę w sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Homilię podczas eucharystii wygłosił ks. Michał Kotowski. Duchowny poświęcił swoje przemówienie przypomnieniu wiernym spuścizny, jaką pozostawił po sobie ks. Popiełuszko. "Polska dziś woła wszędzie: na ulicach, w miejscach pracy, w szkołach i na uczelniach, w domach, w szpitalach, w parlamencie. Woła o ludzi sumienia" – mówił kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że bł. Ksiądz Jerzy wiele razy podkreślał wagę wolności sumienia, sprzeciwiając się systemowi komunistycznemu, który potrafił skutecznie łamać ludzkie sumienia. "Totalitaryzmy i dyktatury wszelkiej maści zawsze występowały przeciwko wolności, godności i sumieniu" – powiedział ks. Kotowski.
 
Nasz Dziennik: Wezwanie do ekspiacji za aborcję [Małgorzata Jędrzejczyk] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
29.07.2014.
"Pragnę prosić, by tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się w duchu szczególnej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciw życiu ludzkiemu, a także w obronie poszanowania chrześcijańskich wartości naszego Narodu" – zwrócił się w liście przed pielgrzymką kobiet i dziewcząt do sanktuarium NMP Anielskiej, Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia, bp Grzegorz Kaszak. W artykule Małgorzaty Jędrzejczyk dla "Naszego Dziennika" czytamy, że w napisanym przez siebie tekście hierarcha nazywa spór wokół postawy prezentowanej przez prof. Bogdana Chazana "przykładem histerycznego wprost działania niektórych grup". "Każdy z nas ma prawo do klauzuli sumienia, także w świetle obowiązującej w naszym kraju Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – przypomina pasterz sosnowiecki.

W liście ordynariusz sosnowiecki nawiązuje również do "zamierzonych i zaplanowanych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegających na niszczeniu cywilizacji chrześcijańskiej". Jako przykład wskazuje pominięcie przez ministerstwo w drugiej części darmowego "Naszego elementarza" – podręcznika dla klas pierwszych – wyraźnego wskazania na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia.
 
Rzeczpospolita: Schizofreniczna mentalność polityka [Ks. Robert Nęcek] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
29.07.2014.
Pogłębiająca się zapaść moralna w życiu publicznym prowadzi do kryzysu zaufania. W efekcie dobro wspólne schodzi na drugi plan, a dobro prywatne króluje" - stwierdza w swoim artykule dla "Rzeczpospolitej" ks. Robert Nęcek. Duchowny wspomina o dokumencie V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w którym czytamy: "Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie". Zdaniem kapłana, dokument ten - którego współautorem był kard. Bergoglio - pozwala zrozumieć sedno wizji Kościoła obecnego papieża. Pogłębiający się kryzys zaufania "wyzwala koszmar prowadzący w nicość i pustkę" - pisze rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej. Według autora tekstu, jedyną receptą na zaistniały kryzys staje się promocja prawdy.

Efektem utraty zaufania do ludzi w życiu publicznym jest postawa wycofania się i uniku. Dlatego też potrzebni są politycy, będący autentycznymi chrześcijanami - pisze ks. Nęcek. W przeciwnym razie pojawi się schizofreniczna mentalność polityka-katolika, który "prywatnie chce być wiernym katolikiem, natomiast publicznie jest przekonany, że nie powinien przenosić swoich poglądów do sfery publicznej". Tymczasem należy "odnaleźć i pogłębić autentyczną mądrość polityczną", która - jak mówił Benedykt XVI - "pozwoli nam zrozumieć, że będąc twórcami przyszłości waszych narodów, musicie się stać prawdziwymi sługami nadziei".
 
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
14.06.2014.
Wyższe Seminarium Duchowne DW-P rozpoczęło rekrutację kandydatów

Powoli zbliża się do końca bieżący rok akademicki, przed nami wakacje, a po nich rozpoczynamy następny rok formacji. Dla zainteresowanych – przyjmujemy już zgłoszenia kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w naszym seminarium.

Jeśli ktoś jest zainteresowany, ma pytania czy wątpliwości – zachęcamy do indywidualnego kontaktu z przełożonymi. Umówić się na spotkanie można dzwoniąc pod numer telefonu 22/676 53 40 bądź pisząc maila na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 
II Festyn parafialny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
03.06.2014.
 
Za gender stoją pieniądze. Za nami Bóg Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
05.12.2013.
Tomasz Gołąb

Gabriele Kuby - niemiecka socjolog i pisarka, ks. prof. Paweł Bortkiewicz - teolog moralista i prof. dr hab. Alina Midro - genetyk zastanawiali się nad niebezpieczeństwami ideologii gender. Przyszło tylu słuchaczy, że nie zmieścili się do największej sali Domu Arcybiskupów.
Czytaj całość
Zmieniony ( 05.12.2013. )
 
List pasterski na chrześcijańskie świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Zagrożenia okultyzmem
31.10.2013.
Ukochani Archidiecezjanie, znajdujemy się niemal u progu uroczystości Wszystkich Świętych oraz liturgicznego wspomnienia Dnia Zadusznych. W prawdę czekających nas tych dni, które mówią tak wyraźnie o sprawach ostatecznych, dotyczących każdego człowieka, w jakiejś mierze wprowadzają nas już czytania dzisiejszej Niedzieli.

Czytaj całość
 
Obrońcy życia protestują przeciwko nagonce na Kościół Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
28.10.2013.
Polska Federacji Ruchów Obrony Życia wydała oświadczenie, w którym protestuje przeciw kampanii medialnej godzącej w Kościół katolickie w Polsce.

Zarząd Federacji, która reprezentuje 130 organizacji prorodzinnych, stwierdza, że jej członkowie są głęboko zaniepokojeni kampanią skierowaną przeciwko Kościołowi katolickiemu w Polsce, prowadzoną przez niektóre media i środowiska lewicowe. "Szeroko nagłaśniane, wyjątkowe i pojedyncze przypadki nieetycznych czynów księży, są wykorzystywane do obarczania nimi wszystkich kapłanów i całego Kościoła. Tym wielce krzywdzącym, niesprawiedliwym uogólnieniom towarzyszy przemilczanie ogromnych zasług Kościoła Katolickiego i jego kapłanów w kształtowaniu właściwych postaw w zakresie ludzkiej seksualności i etyki małżeńskiej. Podobne działania można było obserwować także w innych krajach, np. rok temu we Francji" - czytamy w Oświadczeniu. Jego autorzy podkreślają, że ich celem jest podważenie autorytetu Kościoła i osłabienie siły jego oddziaływania na społeczeństwo, szczególnie w sprawach dotyczących moralności oraz ochrony rodziny, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.

Obrońcy życia przypominają też, że podobne działania we Francji, były wstępem do wprowadzenia do ustawodawstwa ideologii gender, w tym legalizacji związków partnerskich, demoralizującej edukacji seksualnej (typu B) oraz swobody aborcji. "Obawiamy się, że strategia ta jest stosowana również w Polsce. Uderza ona w ład społeczny, oparty na poszanowaniu naturalnej rodziny, fundamentalnej komórki społecznej oraz narusza dobro naszych dzieci" - piszą w oświadczeniu członkowie Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, skupiającej 130 organizacji prorodzinnych.

aw / Warszawa
 
Komunikat z 363. zebrania plenarnego KEP Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
12.10.2013.
Warszawa, 9 października 2013
Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski


W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W ten sposób wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”. Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony różnymi działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie pragnienia świętości u wszystkich wierzących. W związku z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.

Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później ogólnopolskie uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar, jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana Pawła II.

2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z wielowiekowa tradycją, udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt w watykańskich dykasteriach i bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się we wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra. Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem wiary, a także problemami i niepokojami.

3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja polskiej młodzieży otrzyma w Rzymie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego przygotowania do spotkania młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary, które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.

4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski zatwierdził także dokument na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.

W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zgadzają się na wykorzystywanie grzechów niektórych duchownych do piętnowana całego środowiska Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnionego zła.

W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego granicami.

Warszawa, 9 października 2013 r.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
 
Oświadczenie Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
12.07.2013.
dotyczące wypowiedzi ks. Wojciecha Lemańskiego w radiu TOK FM

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

W programie Anny Wacławik-Orpik na antenie radia TOF FM, z dnia 11 lipca 2013 r., ks. Wojciech Lemański relacjonując swoje spotkanie z abp. Henrykiem Hoserem SAC w styczniu 2010 roku stwierdził: „Padały słowa, które nie miały nic wspólnego ani z moją działalnością duszpasterską, ani z problemami, które podniosłem w liście. Były natomiast opiniami na temat żydów w ogóle, na temat potrzeby albo raczej braku potrzeby kontaktu z żydami, dialogu z żydami. (…) Arcybiskup Hoser sugerował, że nie powinienem prowadzić dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.”

Cytowana wypowiedź w całości nie odpowiada prawdzie. Według zachowanej dokumentacji, rozmowa w Kurii Biskupiej miała miejsce 4 stycznia 2010 roku o godz. 11.30. Jej treść dotyczyła następujących problemów:

 1. Omawiano stosunek ks. Lemańskiego do przełożonych diecezjalnych i dekanalnych, w świetle zarzutów, jakie ks. Lemański stawiał im w swoim liście z 15 grudnia 2009 r.
 2. Rozmawiano o przebiegu wizytacji kurialnej w parafii Jasienica i o zaleceniach sformułowanych w protokole powizytacyjnym. Według ks. Lemańskiego w swoim przebiegu wizytacja nie miała cech negatywnych.
 3. Ks. Lemański zgłosił problem dwóch z księży w kontekście wyborów doradczych, służących mianowaniu na niektóre funkcje w dekanacie Tłuszcz. W odpowiedzi usłyszał, że ostateczny wybór i nominacja w tej sprawie należy do Biskupa Diecezjalnego.
 4. Omawiano sprawy wystroju liturgicznego w kościele parafialnym w Jasienicy, a szczególnie użycia symboliki religii żydowskiej w katolickiej przestrzeni liturgicznej. Dotyczyło to zrealizowanego bez uzgodnień z Kurią Biskupią wystroju prezbiterium i projektu pomnika poświęconego zamordowanym Dzieciom Betlejemskim. Symbolika tego ostatniego nie jest zgodna z zapisem Ewangelii. Poza tym każda trwała inwestycja wymaga zatwierdzenia przez diecezjalną Komisję ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego. Mimo braku takich zatwierdzeń, o które proboszcz z Jasienicy nigdy nie prosił, abp Hoser SAC nie nakazał ich usunięcia.
 5. Biskup Ordynariusz podczas tej rozmowy ani nigdy potem nie ograniczał i nie zakazywał ks. Lemańskiemu działalności na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Co więcej, wraz z ks. Lemańskim sam brał udział w obchodach rocznicy likwidacji getta w Otwocku, z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Żydowskiej i wygłosił tam przemówienie, przyłączając się do wspólnego marszu i modlitwy u stóp pomnika ofiar.

Imputowane Księdzu Arcybiskupowi, że miałby dopytywać ks. Lemańskiego o znak obrzezania i o przynależność do Narodu Żydowskiego jest bezsensowne z powodu braku motywów i celu. Byłoby to absurdalne również w świetle danych osobowych ks. Lemańskiego będących w posiadaniu Kurii Biskupiej (dokumenty Chrztu, Bierzmowania, życiorys). Sposób postawienia oskarżenia przez ks. Lemańskiego sugerował jednocześnie, że rzekome pytanie o religijny znak przymierza z Bogiem, charakterystyczny dla dwóch religii monoteistycznych było przejawem molestowania seksualnego.

Wyciągnięcie wniosków z powyższych faktów pozostawiamy zainteresowanym.

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Zmieniony ( 12.07.2013. )
 
Wspólna deklaracja w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
07.07.2013.
7 lipca 2013

DEKLARACJA


Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego,

Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrz. łac.,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy,

Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego,
Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego.

Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej
wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to,
co jednoczy, niż to, co dzieli

(Bł. Jan Paweł II)
Czytaj całość
 
O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
12.04.2013.

„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5)

1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz kultury życia

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, na którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Ono jest też podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem człowieka. Paleta stanowisk jest tu imponująco rozbudowana, co sprawia, że pierwszym zadaniem chrześcijanina jest ukształtowanie swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka. Nie wolno opierać się na uproszczonych informacjach medialnych. Uczciwość i roztropność – niezbędne do rozstrzygania najbardziej fundamentalnych pytań – buduje się na wrażliwości moralnej i wiedzy. Wrażliwość tę uzyskuje się przez pogłębienie życia religijnego w komunii z Bogiem. Z kolei wiedza nie ma wyłącznie charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera się na osiągnięciach naukowych. Stąd w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Quaestio de abortu procurato, a następnie w encyklice Evangelium vitae przypomniano: „Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już wtedy nią nie była. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. (…) Wykazała mianowicie, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną (…). Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania” (Quaestio 12–13; por. także EV 60).

Czytaj całość
Zmieniony ( 12.04.2013. )
 
Roraty 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Modlitwy - Adwent i Wielki Post
21.12.2012.
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania piosenki "Przyjdź do nas przyjdź, przyjdź"
w wykonaniu Scholi dziecięcej

Zmieniony ( 21.12.2012. )
 
Milczenie i słowo drogą ewangelizacji Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
15.09.2012.
Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012

«Milczenie i słowo drogą ewangelizacji»
Orędzie na XLVI Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu

Niedziela, 16 września 2012

Drodzy Bracia i Siostry!
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu 2012 r. pragnę podzielić się z wami paroma refleksjami dotyczącymi pewnego aspektu procesu komunikacji międzyludzkiej, o którym — choć jest bardzo ważny — niekiedy się zapomina, lecz dzisiaj w szczególny sposób trzeba przypomnieć. Jest nim związek między milczeniem i słowem: dwoma momentami komunikacji, które powinny być w równowadze, następować po sobie i się dopełniać, by budować autentyczny dialog i głęboką bliskość między ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu, bo albo wprawia w stan pewnego oszołomienia, albo — przeciwnie — wywołuje chłód; kiedy natomiast milczenie i słowo wzajemnie się dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia.

Czytaj całość
 
Patriotyzm dzisiaj Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
18.08.2012.
ks. Marek Dziewiecki

Ludzie uznający samych siebie za „nowoczesnych i postępowych” twierdzą, że patriotyzm jest już przeżytkiem i odchodzi do historii. W rzeczywistości przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm nie jest nam już potrzebny. Człowiek może obyć się bez wielu instytucji społecznych. Może przetrwać nawet wtedy, gdy zostanie pozbawiony struktur własnego państwa i zostanie poddany władzy okupacyjnej. Nie może natomiast normalnie żyć i rozwijać się bez dwóch wspólnot: bez rodziny i bez wspólnoty narodowej. Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego wspólnego dobra, które nazywamy Ojczyzną. To właśnie dlatego dla Izraelitów największym nieszczęściem była utrata suwerenności i popadanie w kolejne niewole. Podobne losy przechodził nasz naród, cierpiący i uciskany przez zaborców w konsekwencji kolejnych rozbiorów Polski. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło, gdyż natura człowieka pozostaje zawsze taka sama. Nikt z nas w pojedynkę nie obroni swojej wolności. Nikt sam nie zapewni sobie bezpieczeństwa. Nikomu z nas nie zapewnią bezpieczeństwa inne narody. Kto nie dba o dobro swojej Ojczyzny, ten staje się łatwym łupem dla tych narodów, które dbają o swoją tożsamość i o swój rozwój. Nie ma dobrej przyszłości takie społeczeństwo, które nie zadba o rodziny i o Ojczyznę.

Czytaj całość
 
Od oceanu do oceanu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
14.08.2012.
Katedra Warszawsko-Praska, 20-21 sierpnia 2012

Zapraszamy na diecezjalny etap peregrynacji Matki Bożej w kopii Ikony Częstochowskiej.
Obraz pokona ponad 18.000 km w 23 krajach.
Maryi powierzamy ochronę cywilizacji życia i miłości.

Czytaj całość