Strona główna  
 
   
 
Strona główna
Ogłoszenia duszpasterskie
Msze święte
Posługa sakramentalna
Małżeństwo i rodzina
Duszpasterze
Kancelaria
Wspólnoty parafialne
Wydarzenia
Dekanat legionowski
Patron
Historia parafii
Linki
Ciekawe artykuły
Modlitwy
Galeria
Ostatnio dodane

 
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
13.09.2014.
Warszawa, 11 września 2014 r.

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

 3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełniaw żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, 11 września 2014 r.
 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
13.09.2014.
 1. Dzisiaj przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

 2. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

 3. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki czy też ze spożywania jakiegoś określonego pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne.

 4. Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi wyjść do kina czy do teatru, porozmawiać na temat tego, czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

 5. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

 6. Dziś po Mszy Św. o godz. 18.00 spotkanie w Wieczerniku dla młodzieży, która kontynuuje swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania (pamiętamy o indeksach).

 7. Parafialna Pielgrzymka do Lichenia (w sobotę, 20 września 2014 r.) rozpocznie się wspólną modlitwą w kościele o godz. 6.00 rano. Po modlitwie wyruszamy na pielgrzymi szlak. Powrót na godz. 21.00.

 8. Do 26 września 2014 roku będą prowadzone zapisy dla młodzieży (III klasa gimnazjum), która pragnie rozpocząć dwuletnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Zapisy prowadzone są codziennie w kancelarii parafialnej. W niedzielę, 28 września 2014 roku po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów rozpoczynających swoje przygotowanie. Opiekunem grupy będzie Ks. Kamil. W Biuletynie Parafialnym znajduje się pełny wykaz dokumentów i modlitw wymaganych przy zapisie.

 9. Dzisiaj o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych tj. klas II i III oraz ich rodziców.
 
Dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku - 7 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
06.09.2014.
 1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

 2. Dzisiaj o godz. 17.20 odbędzie się miesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna, a o godz. 19.00 spotkanie dla Kościelnej Służby Porządkowej.

 3. Jutro, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

 4. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

 5. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

 6. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy w tym roku kontynuują swoje przygotowanie odbędzie się w niedzielę, 14 września 2014 r. po Mszy Św. o godz. 18.00. Gromadzimy się w Wieczerniku (z indeksami). Opiekunem grupy pozostaje Ks. Dariusz.

 7. Jednocześnie informujemy, że od jutra do 26 września 2014 roku będą prowadzone zapisy dla młodzieży (III klasa gimnazjum), która pragnie rozpocząć dwuletnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Zapisy prowadzone  będą codziennie w kancelarii parafialnej. W Biuletynie Parafialnym znajduje się dokładny wykaz dokumentów oraz lista modlitw, których znajomość będzie sprawdzana przy zapisie. W niedzielę, 28 września 2014 roku po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów rozpoczynających swoje przygotowanie. Opiekunem grupy będzie Ks. Kamil.

 8. Osoby, które zapisały się na Pielgrzymkę do Lichenia prosimy o uregulowanie wpłat. Wyjazd w sobotę 20 września br. O godz. 6.00 spotkanie w kościele. Powrót ok. godz. 21.00.

 9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim kierowcom, którzy w minionym tygodniu podwozili kapłanów z posługą sakramentalną do obłożnie chorych naszych parafian.

 10. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych tj. z klas II i III oraz ich rodziców.

 11. Pragniemy podzielić się ze wszystkimi wielką radością, że w naszej parafii od początku jej istnienia tj. od ponad 80 lat funkcjonuje Chór Parafialny wciąż zasilany nowymi członkami, a od paru lat mamy również Scholę Dziecięcą. Bardzo mile będą widziani wszyscy nowi wolontariusze, którzy zasilą chór i scholę. Spotkania formacyjne dla chóru odbywają się w każdą środę o godz. 19.00, a dla scholi w każdą sobotę o godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy.

 12. Biskup Marek Solarczyk zachęca do podejmowania modlitwy i postu jako solidarności z prześladowanymi chrześcijanami w różnych zakątkach świata. Nie bądźmy obojętni! Oni czekają na nasze wsparcie!
 
Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego Arcybiskupa Henryka Hosera SAC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
02.08.2014.
Solidarność z prof. Bogdanem Chazanem, 10 lipca 2014 r.

Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego
Arcybiskupa Henryka Hosera SAC

Odmowa pozbawienia życia niepełnosprawnego dziecka poczętego metodą in vitro ma być przyczyną zwolnienia z pracy lekarza o najwyższych kwalifikacjach, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, profesora Bogdana Chazana. Cieszy się on poparciem tysięcy kobiet, dzieci i rodzin, które okazywały i okazują mu swą wdzięczność i uznanie. Profesor Chazan został nazwany przez swe pacjentki „Przyjacielem życia”. Wspierają go również liczne środowiska lekarskie, wierne integralnie pojmowanej Przysiędze Hipokratesa. Zobowiązuje ona lekarza do bezwarunkowej ochrony każdego życia ludzkiego.

Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje być człowiekiem i pacjentem, bez względu na stan zdrowia i bez względu na czyjejkolwiek uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem życia drugiego człowieka i wszelkie inne dobra osobowe są drugorzędne i pochodne wobec faktu istnienia człowieka. Budzi zdumienie nadgorliwość władz wykonawczych, które nierzadko wykazują pobłażliwość i opieszałość w stosunku do nagannych czynów o dużo większym kalibrze, niż rzekome izolowanie pacjentki od informacji ogólnodostępnej, szczególnie w takim mieście, jakim jest Warszawa.

Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 000 zł i pozbawienie profesora Chazana stanowiska dyrektora szpitala jest etycznie nie do przyjęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Jest niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa prawnie.

Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli do zamanifestowania poparcia ściganemu profesorowi medycyny i do solidarności z nim. Wszystkich polecam Opatrzności Bożej.

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
 
Abp Gądecki: nauczyciel ma prawo działać zgodnie z sumieniem Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
02.08.2014.
Konstytucja RP nie wzywa do zachowania neutralności w szkole, ale do bezstronności religijnej i światopoglądowej władzy publicznej i państwowej – pisze w oświadczeniu po wypowiedziach Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. – Każdy człowiek, także nauczyciel, ma zawsze prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne – zaznacza.

Oświadczenie abp. Gądeckiego to reakcja na wypowiedź minister Kluzik-Rostkowskiej, która uważa, że nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie konstytucję i przepisy Karty Nauczyciela. Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary, powinien się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody, który uruchomi wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

„W odpowiedzi na te groźby pragnę zauważyć, że w Konstytucji RP nie istnieje sformułowanie ‘neutralność światopoglądowa’”- pisze przewodniczący KEP. Konstytucja mówi natomiast o bezstronności religijnej i światopoglądowej władzy publicznej i państwowej. Abp Gądecki zauważa, że każde stanowisko wynika z jakiegoś światopoglądu i ma konsekwencje w sferze światopoglądowej. Państwo wkraczając na te obszary nigdy nie jest bezstronne. Musi bowiem oprzeć się na określonym światopoglądzie. „Gdyby ministerstwo zmierzało w tym kierunku, by pod pozorem bezstronności szkoły wprowadzać do niej skrajnie ideologiczne programy nauczania, stojące w sprzeczności z godnością człowieka, Konstytucją, zdrowym rozsądkiem i przekonaniami rodziców oraz ignorując to, że ani społeczeństwo, ani państwo nie powinny zmuszać nikogo do działania wbrew jego sumieniu ani zabraniać zgodnego z nim działania, to istotnie samo przyczynia się do tworzenia realnych przesłanek do niepokojów w szkole”.
 
Nasz Dziennik: Patron ludzi sumienia [Małgorzata Jędrzejczyk] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Rozwój duchowy
02.08.2014.
W artykule Małgorzaty Jędrzejczyk dla "Naszego Dziennika" czytamy na temat comiesięcznej Mszy św. w intencji ojczyzny, która odbyła się w minioną niedzielę w sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Homilię podczas eucharystii wygłosił ks. Michał Kotowski. Duchowny poświęcił swoje przemówienie przypomnieniu wiernym spuścizny, jaką pozostawił po sobie ks. Popiełuszko. "Polska dziś woła wszędzie: na ulicach, w miejscach pracy, w szkołach i na uczelniach, w domach, w szpitalach, w parlamencie. Woła o ludzi sumienia" – mówił kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że bł. Ksiądz Jerzy wiele razy podkreślał wagę wolności sumienia, sprzeciwiając się systemowi komunistycznemu, który potrafił skutecznie łamać ludzkie sumienia. "Totalitaryzmy i dyktatury wszelkiej maści zawsze występowały przeciwko wolności, godności i sumieniu" – powiedział ks. Kotowski.
 
Nasz Dziennik: Wezwanie do ekspiacji za aborcję [Małgorzata Jędrzejczyk] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
29.07.2014.
"Pragnę prosić, by tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się w duchu szczególnej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciw życiu ludzkiemu, a także w obronie poszanowania chrześcijańskich wartości naszego Narodu" – zwrócił się w liście przed pielgrzymką kobiet i dziewcząt do sanktuarium NMP Anielskiej, Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia, bp Grzegorz Kaszak. W artykule Małgorzaty Jędrzejczyk dla "Naszego Dziennika" czytamy, że w napisanym przez siebie tekście hierarcha nazywa spór wokół postawy prezentowanej przez prof. Bogdana Chazana "przykładem histerycznego wprost działania niektórych grup". "Każdy z nas ma prawo do klauzuli sumienia, także w świetle obowiązującej w naszym kraju Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – przypomina pasterz sosnowiecki.

W liście ordynariusz sosnowiecki nawiązuje również do "zamierzonych i zaplanowanych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegających na niszczeniu cywilizacji chrześcijańskiej". Jako przykład wskazuje pominięcie przez ministerstwo w drugiej części darmowego "Naszego elementarza" – podręcznika dla klas pierwszych – wyraźnego wskazania na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia.
 
Rzeczpospolita: Schizofreniczna mentalność polityka [Ks. Robert Nęcek] Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
29.07.2014.
Pogłębiająca się zapaść moralna w życiu publicznym prowadzi do kryzysu zaufania. W efekcie dobro wspólne schodzi na drugi plan, a dobro prywatne króluje" - stwierdza w swoim artykule dla "Rzeczpospolitej" ks. Robert Nęcek. Duchowny wspomina o dokumencie V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w którym czytamy: "Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie". Zdaniem kapłana, dokument ten - którego współautorem był kard. Bergoglio - pozwala zrozumieć sedno wizji Kościoła obecnego papieża. Pogłębiający się kryzys zaufania "wyzwala koszmar prowadzący w nicość i pustkę" - pisze rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej. Według autora tekstu, jedyną receptą na zaistniały kryzys staje się promocja prawdy.

Efektem utraty zaufania do ludzi w życiu publicznym jest postawa wycofania się i uniku. Dlatego też potrzebni są politycy, będący autentycznymi chrześcijanami - pisze ks. Nęcek. W przeciwnym razie pojawi się schizofreniczna mentalność polityka-katolika, który "prywatnie chce być wiernym katolikiem, natomiast publicznie jest przekonany, że nie powinien przenosić swoich poglądów do sfery publicznej". Tymczasem należy "odnaleźć i pogłębić autentyczną mądrość polityczną", która - jak mówił Benedykt XVI - "pozwoli nam zrozumieć, że będąc twórcami przyszłości waszych narodów, musicie się stać prawdziwymi sługami nadziei".
 
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
14.06.2014.
Wyższe Seminarium Duchowne DW-P rozpoczęło rekrutację kandydatów

Powoli zbliża się do końca bieżący rok akademicki, przed nami wakacje, a po nich rozpoczynamy następny rok formacji. Dla zainteresowanych – przyjmujemy już zgłoszenia kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w naszym seminarium.

Jeśli ktoś jest zainteresowany, ma pytania czy wątpliwości – zachęcamy do indywidualnego kontaktu z przełożonymi. Umówić się na spotkanie można dzwoniąc pod numer telefonu 22/676 53 40 bądź pisząc maila na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 
II Festyn parafialny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
03.06.2014.
 
Za gender stoją pieniądze. Za nami Bóg Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
05.12.2013.
Tomasz Gołąb

Gabriele Kuby - niemiecka socjolog i pisarka, ks. prof. Paweł Bortkiewicz - teolog moralista i prof. dr hab. Alina Midro - genetyk zastanawiali się nad niebezpieczeństwami ideologii gender. Przyszło tylu słuchaczy, że nie zmieścili się do największej sali Domu Arcybiskupów.
Czytaj całość
Zmieniony ( 05.12.2013. )
 
List pasterski na chrześcijańskie świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Zagrożenia okultyzmem
31.10.2013.
Ukochani Archidiecezjanie, znajdujemy się niemal u progu uroczystości Wszystkich Świętych oraz liturgicznego wspomnienia Dnia Zadusznych. W prawdę czekających nas tych dni, które mówią tak wyraźnie o sprawach ostatecznych, dotyczących każdego człowieka, w jakiejś mierze wprowadzają nas już czytania dzisiejszej Niedzieli.

Czytaj całość
 
Obrońcy życia protestują przeciwko nagonce na Kościół Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
28.10.2013.
Polska Federacji Ruchów Obrony Życia wydała oświadczenie, w którym protestuje przeciw kampanii medialnej godzącej w Kościół katolickie w Polsce.

Zarząd Federacji, która reprezentuje 130 organizacji prorodzinnych, stwierdza, że jej członkowie są głęboko zaniepokojeni kampanią skierowaną przeciwko Kościołowi katolickiemu w Polsce, prowadzoną przez niektóre media i środowiska lewicowe. "Szeroko nagłaśniane, wyjątkowe i pojedyncze przypadki nieetycznych czynów księży, są wykorzystywane do obarczania nimi wszystkich kapłanów i całego Kościoła. Tym wielce krzywdzącym, niesprawiedliwym uogólnieniom towarzyszy przemilczanie ogromnych zasług Kościoła Katolickiego i jego kapłanów w kształtowaniu właściwych postaw w zakresie ludzkiej seksualności i etyki małżeńskiej. Podobne działania można było obserwować także w innych krajach, np. rok temu we Francji" - czytamy w Oświadczeniu. Jego autorzy podkreślają, że ich celem jest podważenie autorytetu Kościoła i osłabienie siły jego oddziaływania na społeczeństwo, szczególnie w sprawach dotyczących moralności oraz ochrony rodziny, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.

Obrońcy życia przypominają też, że podobne działania we Francji, były wstępem do wprowadzenia do ustawodawstwa ideologii gender, w tym legalizacji związków partnerskich, demoralizującej edukacji seksualnej (typu B) oraz swobody aborcji. "Obawiamy się, że strategia ta jest stosowana również w Polsce. Uderza ona w ład społeczny, oparty na poszanowaniu naturalnej rodziny, fundamentalnej komórki społecznej oraz narusza dobro naszych dzieci" - piszą w oświadczeniu członkowie Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, skupiającej 130 organizacji prorodzinnych.

aw / Warszawa
 
Komunikat z 363. zebrania plenarnego KEP Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
12.10.2013.
Warszawa, 9 października 2013
Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski


W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W ten sposób wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”. Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony różnymi działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie pragnienia świętości u wszystkich wierzących. W związku z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.

Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później ogólnopolskie uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar, jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana Pawła II.

2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z wielowiekowa tradycją, udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt w watykańskich dykasteriach i bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się we wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra. Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem wiary, a także problemami i niepokojami.

3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja polskiej młodzieży otrzyma w Rzymie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego przygotowania do spotkania młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary, które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.

4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski zatwierdził także dokument na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.

W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zgadzają się na wykorzystywanie grzechów niektórych duchownych do piętnowana całego środowiska Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnionego zła.

W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego granicami.

Warszawa, 9 października 2013 r.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
 
Oświadczenie Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
12.07.2013.
dotyczące wypowiedzi ks. Wojciecha Lemańskiego w radiu TOK FM

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

W programie Anny Wacławik-Orpik na antenie radia TOF FM, z dnia 11 lipca 2013 r., ks. Wojciech Lemański relacjonując swoje spotkanie z abp. Henrykiem Hoserem SAC w styczniu 2010 roku stwierdził: „Padały słowa, które nie miały nic wspólnego ani z moją działalnością duszpasterską, ani z problemami, które podniosłem w liście. Były natomiast opiniami na temat żydów w ogóle, na temat potrzeby albo raczej braku potrzeby kontaktu z żydami, dialogu z żydami. (…) Arcybiskup Hoser sugerował, że nie powinienem prowadzić dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.”

Cytowana wypowiedź w całości nie odpowiada prawdzie. Według zachowanej dokumentacji, rozmowa w Kurii Biskupiej miała miejsce 4 stycznia 2010 roku o godz. 11.30. Jej treść dotyczyła następujących problemów:

 1. Omawiano stosunek ks. Lemańskiego do przełożonych diecezjalnych i dekanalnych, w świetle zarzutów, jakie ks. Lemański stawiał im w swoim liście z 15 grudnia 2009 r.
 2. Rozmawiano o przebiegu wizytacji kurialnej w parafii Jasienica i o zaleceniach sformułowanych w protokole powizytacyjnym. Według ks. Lemańskiego w swoim przebiegu wizytacja nie miała cech negatywnych.
 3. Ks. Lemański zgłosił problem dwóch z księży w kontekście wyborów doradczych, służących mianowaniu na niektóre funkcje w dekanacie Tłuszcz. W odpowiedzi usłyszał, że ostateczny wybór i nominacja w tej sprawie należy do Biskupa Diecezjalnego.
 4. Omawiano sprawy wystroju liturgicznego w kościele parafialnym w Jasienicy, a szczególnie użycia symboliki religii żydowskiej w katolickiej przestrzeni liturgicznej. Dotyczyło to zrealizowanego bez uzgodnień z Kurią Biskupią wystroju prezbiterium i projektu pomnika poświęconego zamordowanym Dzieciom Betlejemskim. Symbolika tego ostatniego nie jest zgodna z zapisem Ewangelii. Poza tym każda trwała inwestycja wymaga zatwierdzenia przez diecezjalną Komisję ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego. Mimo braku takich zatwierdzeń, o które proboszcz z Jasienicy nigdy nie prosił, abp Hoser SAC nie nakazał ich usunięcia.
 5. Biskup Ordynariusz podczas tej rozmowy ani nigdy potem nie ograniczał i nie zakazywał ks. Lemańskiemu działalności na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Co więcej, wraz z ks. Lemańskim sam brał udział w obchodach rocznicy likwidacji getta w Otwocku, z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Żydowskiej i wygłosił tam przemówienie, przyłączając się do wspólnego marszu i modlitwy u stóp pomnika ofiar.

Imputowane Księdzu Arcybiskupowi, że miałby dopytywać ks. Lemańskiego o znak obrzezania i o przynależność do Narodu Żydowskiego jest bezsensowne z powodu braku motywów i celu. Byłoby to absurdalne również w świetle danych osobowych ks. Lemańskiego będących w posiadaniu Kurii Biskupiej (dokumenty Chrztu, Bierzmowania, życiorys). Sposób postawienia oskarżenia przez ks. Lemańskiego sugerował jednocześnie, że rzekome pytanie o religijny znak przymierza z Bogiem, charakterystyczny dla dwóch religii monoteistycznych było przejawem molestowania seksualnego.

Wyciągnięcie wniosków z powyższych faktów pozostawiamy zainteresowanym.

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Zmieniony ( 12.07.2013. )
 
Wspólna deklaracja w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
07.07.2013.
7 lipca 2013

DEKLARACJA


Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego,

Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrz. łac.,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy,

Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego,
Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego.

Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej
wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to,
co jednoczy, niż to, co dzieli

(Bł. Jan Paweł II)
Czytaj całość
 
O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
12.04.2013.

„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5)

1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz kultury życia

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, na którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Ono jest też podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem człowieka. Paleta stanowisk jest tu imponująco rozbudowana, co sprawia, że pierwszym zadaniem chrześcijanina jest ukształtowanie swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka. Nie wolno opierać się na uproszczonych informacjach medialnych. Uczciwość i roztropność – niezbędne do rozstrzygania najbardziej fundamentalnych pytań – buduje się na wrażliwości moralnej i wiedzy. Wrażliwość tę uzyskuje się przez pogłębienie życia religijnego w komunii z Bogiem. Z kolei wiedza nie ma wyłącznie charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera się na osiągnięciach naukowych. Stąd w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Quaestio de abortu procurato, a następnie w encyklice Evangelium vitae przypomniano: „Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już wtedy nią nie była. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. (…) Wykazała mianowicie, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną (…). Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania” (Quaestio 12–13; por. także EV 60).

Czytaj całość
Zmieniony ( 12.04.2013. )
 
Roraty 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Modlitwy - Adwent i Wielki Post
21.12.2012.
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania piosenki "Przyjdź do nas przyjdź, przyjdź"
w wykonaniu Scholi dziecięcej

Zmieniony ( 21.12.2012. )
 
Milczenie i słowo drogą ewangelizacji Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenia duszpasterskie - Aktualności
15.09.2012.
Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012

«Milczenie i słowo drogą ewangelizacji»
Orędzie na XLVI Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu

Niedziela, 16 września 2012

Drodzy Bracia i Siostry!
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu 2012 r. pragnę podzielić się z wami paroma refleksjami dotyczącymi pewnego aspektu procesu komunikacji międzyludzkiej, o którym — choć jest bardzo ważny — niekiedy się zapomina, lecz dzisiaj w szczególny sposób trzeba przypomnieć. Jest nim związek między milczeniem i słowem: dwoma momentami komunikacji, które powinny być w równowadze, następować po sobie i się dopełniać, by budować autentyczny dialog i głęboką bliskość między ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu, bo albo wprawia w stan pewnego oszołomienia, albo — przeciwnie — wywołuje chłód; kiedy natomiast milczenie i słowo wzajemnie się dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia.

Czytaj całość
 
Patriotyzm dzisiaj Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ciekawe artykuły - Życie
18.08.2012.
ks. Marek Dziewiecki

Ludzie uznający samych siebie za „nowoczesnych i postępowych” twierdzą, że patriotyzm jest już przeżytkiem i odchodzi do historii. W rzeczywistości przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm nie jest nam już potrzebny. Człowiek może obyć się bez wielu instytucji społecznych. Może przetrwać nawet wtedy, gdy zostanie pozbawiony struktur własnego państwa i zostanie poddany władzy okupacyjnej. Nie może natomiast normalnie żyć i rozwijać się bez dwóch wspólnot: bez rodziny i bez wspólnoty narodowej. Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego wspólnego dobra, które nazywamy Ojczyzną. To właśnie dlatego dla Izraelitów największym nieszczęściem była utrata suwerenności i popadanie w kolejne niewole. Podobne losy przechodził nasz naród, cierpiący i uciskany przez zaborców w konsekwencji kolejnych rozbiorów Polski. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło, gdyż natura człowieka pozostaje zawsze taka sama. Nikt z nas w pojedynkę nie obroni swojej wolności. Nikt sam nie zapewni sobie bezpieczeństwa. Nikomu z nas nie zapewnią bezpieczeństwa inne narody. Kto nie dba o dobro swojej Ojczyzny, ten staje się łatwym łupem dla tych narodów, które dbają o swoją tożsamość i o swój rozwój. Nie ma dobrej przyszłości takie społeczeństwo, które nie zadba o rodziny i o Ojczyznę.

Czytaj całość